PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 3 | 127--141
Tytuł artykułu

Sociography or Rural Sociology?

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Socjografia czy socjologia wsi?
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule podjęto kwestię początków polskiej socjologii wsi, zasadności wiązania jej genezy dopiero z rokiem 1918. W części pierwszej artykułu krytycznie oceniono dominujący pogląd, zgodnie z którym rozliczne rozprawy na temat społecznego życia wsi ukazujące się 100, a nawet 200 lat wcześniej nie mogą być uznawane jeszcze za socjologiczne. Postawiono tezę, że pożądanym jest ponowne przedyskutowanie tego kontrowersyjnego zagadnienia. W jego części drugiej - dokonując egzegezy wybranych opracowań o polskiej wsi i polskim rolnictwie z wieków XVIII i XIX - udowodniono, że trudno im odmówić statusu socjologicznych, jako że wiedza, którą zawierały była: zdobywane metodycznie (czyli przy zastosowaniu metod i technik badawczych); wyrażana w języku zawierającym zdefiniowane pojęcia, odwołujące się do systemów teoretycznych; oraz umożliwiała udzielanie odpowiedzi na różne typy (opisowych, wyjaśniających, prognostycznych i praktycznych) pytań badawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The author raises the question of the beginnings of Polish rural sociology, the legitimacy of binding its genesis only with the year 1918 and the restitution of independence. In the first part of the article he critically analyzes a quite commonly dominant view, according to which numerous dissertations on the social life of a village appearing 100 or even 200 years earlier cannot be considered sociological (at most sociographic). He puts forward the thesis that in a situation where contemporary rural sociology is grappling with a crisis of identity, and losing the institutional back-up, it is desirable to discuss this controversial issue again. In its second part - performing exegesis of selected studies on the Polish countryside and Polish agriculture from the 18th and 19th centuries - tries to prove that it is difficult to deny them the sociological status, as the knowledge they contained was: methodically acquired (means using research methods and techniques); expressed in a language containing defined terms, referring to theoretical systems; and enabled to answer different types (descriptive, explanatory, prognostic and practical) research questions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
127--141
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Bukraba-Rylska, I. (2008). Socjologia wsi polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bodenstedt, A. (2003). Agrar-Kultur-Soziologie. Gießen: Focus Verlag.
 • Gałęski, B. (1966). Socjologia wsi. Pojęcia podstawowe. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Gałęski, B. (1970). Socjologia wsi w Polsce. In: A. Bertrand, Z.T. Wierzbicki, Socjologia wsi w Stanach Zjednoczonych (pp. 11-37). Wrocław - Warszawa - Kraków: Ossolineum.
 • Gorlach, K., Klekotko, M., Nowak, P. (2012). W obliczu globalnego dyskursu. Współczesna polska socjologia wsi w relacji do anglosaskich studiów nad obszarami wiejskimi. In: A. Kaleta (ed.), Cztery dekady socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Socjologia i socjologowie wsi krajów Europy Środkowej (pp. 219-268). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Górski, L. (1886). Znaczenie większej własności i obowiązki większych właścicieli ziemskich w Królestwie Polskim. Warszawa: Drukarnia Józefa Bergera.
 • Grabski, W. (1936). System socjologii wsi. Roczniki Socjologii Wsi, t. I, s. 1-125.
 • Kaleta, A. (1993). Socjologia wsi jako nauka. In: W. Wincławski (ed.), Studia z socjologii wsi, (pp. 85-111). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Kaleta, A. (2014). Polska socjologia wsi okresu transformacji ustrojowej. Wyzwania przyszłości. Roczniki Historii Socjologii, vol. IV, pp. 127-154.
 • Kaleta, A. (2017). Europa Środkowa i jej obszary wiejskie. Studia Socjologiczne, No. 1, pp. 341-352.
 • Kaleta, A. (2018). Wieś jako przedmiot zainteresowania socjologii. Wieś i Rolnictwo, No. 1, pp. 33-47.
 • Kaleta A. (ed.). (2012). Cztery dekady socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Socjologia i socjologowie wsi krajów Europy Środkowej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Koźmian, A.E. (1843). O kmiotku polskim. Leszno: E. Günther.
 • Mleczko, F.W. Włościanie [lud] jako przedmiot zainteresowań warstwy oświeconej. Metoda oglądu lokalnego i opisu kulturograficznego - niedoceniany przez historyków myśli społecznej eksperyment presocjologiczny w Polsce. Maszynopis ze zbiorów autora.
 • Problems of the Development of Agriculture and Information on the State of Rural Sociology in Various Countries (1971). Warszawa: Institute of Philosophy and Sociology the Polish Academy of Sciences and Section of Rural and Agrarian Sociology of the Polish Sociological Association.
 • Skarbek Fryderyk. (2019). Retrieved from: https://encyklopedia. pwn.pl/haslo/Skarbek-Fryderyk; 3975798.html (access date: 14.04.2019).
 • Sowa, J. (2011). Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS.
 • Sztomka, P. (2002). Socjologia. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Wierzbicki, Z.T. (1991). Dimitrie Gusti. Socjolog niepodległej Rumunii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Wierzbicki, Z.T. (2012). Ludwik Górski. Prekursor polskiej socjologii wsi. In: A. Kaleta (ed.), Cztery dekady socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Socjologia i socjologowie wsi krajów Europy Środkowej (pp. 395-411). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Wincławski, W. (1985). Socjologia wsi w Polsce Ludowej na tle jej dziejów. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, No. 2, pp. 4-21.
 • Wincławski, W. (1991). Lud-Naród-Socjologia. Studium o genezie socjologii słowackiej. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Wincławski, W. (2004). Słownik Biograficzny Socjologii Polskiej. Vol. 1. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Wincławski, W. (2011). Słownik Biograficzny Socjologii Polskiej. Vol. 4. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Żabko-Potapowicz, A. (1934). Polska nauka o społecznem gospodarstwie agrarnym. Rolnictwo, Vol. 3, Issue 2, pp. 318-349.
 • Żabko-Potapowicz, A. (1936). Wieś polska w świetle polskich prac naukowych i publicystycznych z okresu przed uwłaszczeniem włościan. Roczniki Socjologii Wsi, Vol. I, pp. 126-152.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576554

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.