PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 34 Exploring the Flows - Social, Economic and Environmental Interactions | 79--93
Tytuł artykułu

The Impact of Transport Supply on Passenger Volume Characterising Regional Rail Transport in Lower Silesia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Factors affecting passenger behaviour can be divided into the internal (relating to transport supply) and the external (which are independent of carriers). The literature emphasises that, as rail transport develops, supply becomes comparable along many routes, leaving external factors to be regarded as increasingly important. In contrast, the authors of this article consider that deregulation and transformation of the rail transport system in Poland have ensured that internal factors continue to exert the primary influence on passenger behaviour in this country. The work detailed in this article has thus sought to demonstrate the impact of transport supply on passenger volume at individual stations in those towns and cities of the region of Lower Silesia that have access to rail passenger transport throughout the year. (original abstract)
Twórcy
 • University of Wrocław, Poland
 • University of Wrocław, Poland
Bibliografia
 • Banister D., 2008. The sustainable mobility paradigm. Transport Policy, vol. 15, no. 2, pp. 73-80.
 • Bocheński T., 2016. Dostęp wybranych miast w Polsce do kolei. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, vol. 19, no. 4, pp. 62-71.
 • Bogataj B., Bogataj M., 2007. Free zones on the EU borders as the response on reduction of daily commuting through the southern EU border. Europa XXI, vol. 16, pp. 109-129.
 • Bul R., 2016. Wpływ infrastruktury transportowej na zmiany dostępności czasowej Poznania z obszaru województwa dolnośląskiego w latach 2010-2016. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, vol. 19, no. 2, pp. 16-30.
 • Cervero R., 2006. Alternative approaches to modelling the travel-demand impacts of smart growth. Journal of the American Planning Association, vol. 72, no. 3, pp. 285-295.
 • Chakour V., Eluru N., 2016. Examining the influence of stop level infrastructure and built environment on bus ridership in Montreal. Journal of Transport Geography, vol. 51, pp. 205-217.
 • Dickinson J., Robbins D., 2008. Representations of tourism transport problems in a rural destination. Tourism Management, vol. 29, no. 8, pp. 1110-1121.
 • Domański, R., 1980. Dostępność, efektywność i przestrzenna organizacja. Przegląd Geograficzny, vol. 52, no. 1, pp. 3-39.
 • Gadziński J., 2018. Perspectives of the use of smartphones in travel behaviour studies: Findings from a literature review and a pilot study. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, vol. 88, pp. 74-86.
 • Jerczyński M., Koziarski S., 1992. 150 lat kolei na Śląsku. Opole-Wrocław: Instytut Śląski.
 • Jurkowski W., Smolarski M., 2017. Koniecpol prosthesis as a stimulant of railway transport development. Przegląd Komunikacyjny, vol. 4, pp. 20-24.
 • Kepaptsoglou K., Stathopoulos A., Karlaftis M.G., 2017. Ridership estimation of a new LRT system: Direct demand model Approach. Journal of Transport Geography, vol. 58, pp. 146-156.
 • Kistowski M., 2005. The geography and sustainable development - a new approach. Europa XXI, vol. 12, pp. 7-17.
 • Komornicki T., 2008. ESPON 1.2.1 results and the future of Polish transport infrastructure. Europa XXI, vol. 18, pp. 59-77.
 • Komornicki T., 2011. Przemiany mobilności codziennej Polaków na tle rozwoju motoryzacji. Prace Geograficzne, vol. 227, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk.
 • Komornicki T., Wiśniewski R., Baranowski J., Błażejczyk K., Degórski M., Goliszek S., Rosik P., Solon J., Stępniak M., Zawiska I., 2015. Wpływ wybranych korytarzy drogowych na środowisko przyrodnicze i rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów przyległych. Prace Geograficzne, vol. 249, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk.
 • Kowalczyk K., Rosik P., 2015. Wykorzystanie infrastruktury przez przewoźników kolejowych w obsłudze połączeń międzyaglomeracyjnych. Logistyka, vol. 3, pp. 5350-5357.
 • Koziarski S., 1993. Sieć kolejowa Polski w latach 1918-1992. Opole: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski.
 • Koziarski S., 2017. Kierunki modernizacji sieci kolejowej w Polsce. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, vol. 20, no. 3, pp. 7-31.
 • Kuć-Czajkowska K.A., 2007. Warsaw, Prague, Budapest - metropolitan functions comparison. Europa XXI, vol. 39, pp. 39-62.
 • Lierop V.D., Bagami M.G., El-Geneidy A.M., 2017. What influences satisfaction and loyalty in public transport? A review of the literature. Transport Reviews, vol. 38, no. 1, pp. 52-72.
 • Lijewski T., 1985. Układy komunikacyjne województw. Dokumentacja Geograficzna, vol. 1, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 • Lijewski T., 1997. Stan i potrzeby rozwoju sieci komunikacyjnej Polski w procesie integracji Europy. Europa XXI, vol. 1, pp. 5-20.
 • Lijewski T., Lenk J., Piotrowska H., 1967. Rozwój komunikacji kolejowej I autobusowej w Polsce w okresie 1946-1965. Dokumentacja Geograficzna, vol. 5, Warszawa: Instytut Geografii, Polska Akademia Nauk.
 • Lijewski, T., Sujko E., 1993. Koncentracja aktywności gospodarczej i społecznej w 150 większych miastach Polski. Dokumentacja Geograficzna, vol. 1, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk.
 • Majewski J., 2006. Koleje regionalne w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych w świetle badań potoków podróżnych, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, vol. 12, pp. 137-148.
 • Małek P., 1977. Ekonomika transportu. PWE: Warszawa.
 • Michniak D., 2007. Direct international public transport connections of regional centres in Slovakia. Europa XXI, vol. 16, pp. 87-100.
 • Michniak D., 2010. Accessibility of selected boundary regions in Slovakia. Europa XXI, vol. 20, pp. 161-173.
 • Nutley S., 2003. Indicators of transport and accessibility problems in rural Australia. Journal of Transport Geography, vol. 11, no. 1, pp. 55-71.
 • Pan H., Li J., Shen Q., Shi C., 2017. What determines rail transit passenger volume? Implications for transit oriented development planning. Transportation Research Part D, vol. 57, pp. 52-63.
 • Potocki J.,2014. Znaczenie transportu kolejowego w dostępności komunikacyjnej miast sudeckich. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzenia, vol. 3, no. 37, pp. 235-245.
 • Potrykowski M., Taylor Z., 1982. Geografia transportu: zarys problemów, modeli i metod badawczych. Warszawa: PWN.
 • Rosik P., 2009. Syntetyczna ocena drogowego i kolejowego wyposażenia infrastrukturalnego województw. Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 4, pp. 507-526.
 • Rosik P., Kowalczyk K., 2015. Rozwój infrastruktury drogowej I kolejowej a przesunięcie modalne w Polsce w latach 2000-2010. Prace Geograficzne, vol. 248, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk.
 • Rosik P., Pomianowski W., Goliszek S., Stępniak M., Kowalczyk K., Guzik R., Kołoś A., Komornicki T., 2017. Multimodalna dostępność transportem publicznym gmin w Polsce (MULTIMODACC). Prace Geograficzne, vol. 258, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk.
 • Sheller M., Urry J., 2006. The new mobilities paradigm. Environment and Planning A, vol. 38, no. 2, pp. 207-226.
 • Śleszyński P., 2017. Wyznaczenie i typologia miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Przegląd Geograficzny, vol. 89, no. 4, pp. 565-593.
 • Smolarski M., Raczyk A., 2017. Przestrzenne zróżnicowanie wykluczenia komunikacyjnego w transporcie kolejowym na przykładzie województwa dolnośląskiego. Studia Miejskie, vol. 22, pp. 9-25.
 • Sung H., Choi K., Lee S., Cheon S., 2014. Exploring the impacts of land use by service coverage and station-level accessibility on rail transit ridership. Journal of Transport Geography, vol. 36, no. 2, pp. 134-140.
 • Taylor Z., 1998. Polish transport policy: An evaluation of the 1994/5 White Paper. Journal of Transport Geography, vol. 6, no. 3, pp. 227-236.
 • Taylor Z., 1999. Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej. Prace Geograficzne, vol. 171, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk.
 • Taylor Z., 2004. Recent changes in Polish transport policy. Transport Reviews, vol. 24, no. 1, pp. 19-32.
 • Taylor Z., 2006. Railway closures to passenger traffic in Poland and their social consequences. Journal of Transport Geography, vol. 14, pp. 135-151.
 • Taylor Z., 2007. Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce. Monografie IGiPZ PAN, 7, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk.
 • Taylor Z., 2008. The dismantling and removal of railway lines by Soviet Red Army troops on present-day Polish territory 1944-1948. Journal of Transport Geography, vol. 16, pp. 217-228.
 • Taylor Z., Ciechański A. 2011. Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część II. Przegląd Geograficzny, vol. 83, vol. 2, pp. 205-231.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2009. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce - część II. Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 2, pp. 205-236.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2010. Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część I. Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 4, pp. 549-571.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2013. Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji - część II. Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 4, pp. 515-547.
 • Vaishar A., 2003. Small towns as a specific phenomenon of the settlement system. Case study Moravia. Europa XXI, vol. 10, pp. 25-34.
 • Vaishar A., 2005. Small towns as a centres of rural micro regions. Europa XXI, vol. 12, pp. 53-62.
 • Wegener M., Komornicki T., Korcelli P., 2005. Spatial impacts of the trans-European networks for the new EU Member States. Europa XXI, vol. 13, pp. 27-43.
 • Wiśniewski S., 2015. Powiązania miast województwa łódzkiego w systemie kolejowego transportu zbiorowego w świetle potencjału komunikacyjnego. Prace Geograficzne, vol. 140, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 • Yim K.K., Wong S.C., Chen A., Wong C.K., 2005. A reliability-based land use and transportation optimization model. Transportation Research Part C, vol. 19, no. 2, pp. 351-362.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576558

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.