PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 31 Ekologiczny wymiar integracji Polski z Unią Europejską | 365--377
Tytuł artykułu

Zasady udzielania pomocy publicznej w ochronie środowiska w Polsce w świetle uregulowań Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zakres tematyczny, jaki zostanie objęty tym opracowaniem, dotyczy jedynie zasad dotyczących wspierania ochrony środowiska. Nie można jednak pominąć najważniejszych zmian w ogólnych zasadach udzielania pomocy państwa we Wspólnocie. Celem artykułu jest więc przybliżenie zmian, jakie wprowadziły nowe wytyczne w dziedzinie finansowania ochrony środowiska, jak również omówienie dostosowania w przepisach polskich. Przedstawione zostanie również wielkość pomocy publicznej udzielanej w Unii Europejskiej, jak i w Polsce, również w odniesieniu do ochrony środowiska. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Bibliografia
 • Jankowski B, Pomoc publiczna w prawie Unii Europejskiej - Implikacje dla polsku Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2001.
 • Kaliszuk E., Polityka Wspólnoty Europejskiej w zakresie pomocy publicznej. "Wspólnoty Europejskie", 2002, nr 2.
 • Kaliszuk E., Dziedziny polityki wspólnotowej wykorzystywane do realizacji celów polityki przemysłowej. "Wspólnoty Europejskie", 2002, nr 9.
 • Kaliszuk E, Wyłączenie z obowiązku notyfikacji niektórych kategorii pomocy publicznej. "Wspólnoty Europejskie", 2001, nr 4.
 • Karpińska-Mizielińska W., Wiosenny przegląd pomocy publicznej w Unii Europejskiej. "Wspólnoty Europejskie", 2003, nr 6.
 • Dużym w Unii Łatwiej. "Rzeczpospolita", dodatek "Ekonomia i Rynek", 23.09.2003, nr 222.
 • GUS o eko-finansach. "EkoFinanse", nr 10.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2002 roku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, sierpień 2003.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2001 roku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, październik 2002.
 • Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Rada Mini-strów, Warszawa, grudzień 2002.
 • Raport końcowy: Zmiany w systemie udzielania pomocy publicznej na ochronę środowiska w Polsce w świetle przepisów prawnych Unii Europejskiej oraz polskich nowych aktów prawnych w tym zakresie. Kierownik tematu: T. Żylicz, Warszawa, luty 2003, www.mos.gov.pl
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej przeznaczonej na ochronę środowiska. Dz.U, 2002, nr 231 poz. 1938.
 • Rocznik statystyczny Ochrona środowiska 2003, GUS, Warszawa 2003.
 • Rocznik statystyczny Ochrona środowiska 1997, GUS, Warszawa 1997.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, tekst skonsolidowany, uwzględniający zmiany wprowadzone traktatem z Nicei, dziennik Urzędowy UE C 235 z dnia 24 grudnia 2002, art. 87 Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, tekst skonsolidowany, uwzględniający zmiany wprowadzone traktatem z Nicei, dziennik Urzędowy UE C 235 z dnia 24 grudnia 2002, art. 87, http://wwwl.ukie.gov.pl/dtc.nsf
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Commission Regulation (EC) No 2204/2002 of 12 December 2002 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid for employment Corrected by.. 302R2204R(01)... (DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV), http://wwwl.ukie.gov.pl/dtc.nsf
 • Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Commission Regulation (EC) No 70/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises, http://wwwl.ukie.gov.pl/dtc.nsf
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Commission Regulation (EC) No 69/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to de minimis aid), http://wwwl.ukie.gov.pl/dte.nsf
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców Dz.U. 2002, nr 141, poz. 1177, z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców Dz.U. 2003, nr 189, poz. 1850.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców Dz.U. 2003 nr 159, poz. 1537.
 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 roku, Prawo działalności gospodarczej z późniejszymi zmianami Dz.U. 1999, nr 101,poz. 1178.
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, tekst ujednolicony Dz.U.. 2003, nr 15, poz. 148.
 • Wspólnotowe wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego (Community guidelines on State aid for environmental protection (2001/C37/03), opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty 03.02.2001 r., http://wwwl.ukie.gov.pl/dtc.nsf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576630

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.