PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | z. nr 60 | 7--30
Tytuł artykułu

Integrated Development and Modernisation of Human Capital Are Needed

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Potrzebny jest rozwój zintegrowany i modernizacja kapitału ludzkiego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Autor artykułu wskazuje na potrzebę poszukiwania skutecznych mechanizmów, instytucji, narzędzi i procedur zarządczych umożliwiających zharmonizowane podnoszenie jakości wartościowego życia we wszystkich sferach bytu i działania człowieka. W tym celu proponuje odejście od orientacji ekonomii, polityki ekonomicznej i systemów ekonomicznych na wzrost PKB, jak również biurokratycznego schematu rozwoju zrównoważonego ekonomicznie, ekologicznie i społecznie lansowanego w UE i upowszechnianie refleksji wokół konsekwencji sprzężeń wynikających z alternatywnych alokacji zasobów do różnych sfer bytu ludzkiego. Tę refleksję ma ułatwić proponowana przez autora ośmiosferyczna matryca rozwoju zintegrowanego. W celu maksymalizacji efektów synergicznych wynikających ze sprzężeń międzysferycznych oraz minimalizacji ujemnych efektów zewnętrznych postuluje: upowszechnianie zintegrowanych reguł myślenia o rozwoju w odniesieniu do całej jego przestrzeni, działania przedsiębiorcze państwa zorientowane na holistyczną modernizację refleksyjną kapitału ludzkiego, w szczególności zaś modernizację struktury i jakości kapitału ludzkiego, redukowanie nierówności frustrujących, wywołujących dostosowania pasywne, eliminowanie systemowych niespójności instytucjonalnych uniemożliwiających rozwój inkluzyjny. (abstrakt oryginalny)
EN
The author of the article discusses the need to search for effective mechanisms, institutions, tools and management procedures for a harmonised increase of the quality of valuable life across all spheres of human existence and activity. To that end, he proposes abandoning the orientation of economics, economic policy and economic systems towards GDP growth and departing from the bureaucratic model of economically, ecologically and socially sustainable development promoted in the EU in favour of reflection regarding the consequences of the feedbacks arising from alternative resource allocations to various spheres of human existence. This reflection is to rely on the eightsphere integrated development matrix presented by the author. In order to maximise the synergy effects of the inter-spherical feedbacks and minimise the negative external effects, he postulates: popularisation of integrated thinking about development in respect of the whole development area, entrepreneurial activities of the state oriented towards holistic reflective modernisation of human capital, especially modernisation of human capital quality and structure, reduction of frustrating inequalities, which bring about passive adaptation, and elimination of systemic institutional inconsistencies that prevent inclusive development. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--30
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Rzeszow
Bibliografia
 • Acemoglu, D., Robinson, J.A. (2012). Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. New York: Crown Publishing Group.
 • Akerlof, G.A., Shiller, R.J. (2015). Phising for phools. The economics of manipulation and deception. Princeton, NJ, US: Princeton University Press.
 • Albert, M. (1993). Capitalism against capitalism. London: Whurr.
 • Arenson, T.W., Whicker, M.L. (1990). Public sector management. New York: Praeger Publishers.
 • Bal-Woźniak, T. (2012). Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Berg, A., Ostry, J.D., Tsangarides, C.G. (2014). Redistribution, inequality, and growth. IMF.
 • Berg, A.G., Ostry, J.D. (2011). Inequality and unsustainable growth: two sides of the same coin?. IMF.
 • cepStudy (2016). Competition Challenges in the Consumer Internet Industry How to Ensure Fair Competition in the EU. Freiburg: Centre for European Policy (cep).
 • Future Work Skills 2020, Retrieved from: http://www.iftf.org/our-work/global-landscape/ work/future-work-skills-2020/ (03.03.2019).
 • Galbraith, J.K. (1996). The Good Society: The Humane Agenda. Boston, New York: Houghton Mifflin Company.
 • Galor, O., Moav, O. (2004). From Phisical to Human Capital Accumulation: Inequality and the Process of Development. Review of Economic Studies, 71 (October), 1001-1026. DOI: 10.1111/0034-6527.00312.
 • Gilder, G. (2013). Knowledge and Power. The Information theory of Capitalism and How It is Revolutionizing Our World. Washington DC: Regnery Publishing Inc.
 • Go Global! Raport o innowacyjności Polskiej gospodarki 2011, Retrieved from: http:// www.kongresg.pl?aktualności/84-raport-o-innowacyjności-polskiej-gospodarki. html (14.08.2011).
 • Hatch, M.J., Cunliffe, A.L. (2013). Organization Theory Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives. New York: Oxford University Press.
 • Kelly, K. (2017). The Inewitable. Undrstanding The 12 Technological Forces that Willshape Our Future. New York: Penguin Books.
 • Kleiber, M. (2010). "Mądra Polska" Dekalog dla społeczeństwa wiedzy, umiejętności i przedsiębiorczości, Retrieved from: m.kliber_madraPolska_01.2010.PDF (01.08.2011).
 • Lewis, W.W. (2004). The Power of Productivity. University of Chicago.
 • Malinowski, G.M. (2016). Nierówności i wzrost gospodarczy. Sojusznicy czy wrogowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Michalski, M.A. (2014). Znaczenie rodziny dla międzypokoleniowej transmisji kultury gospodarczej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Mishan, E. (1977). The Economic Growth Debate: An Assessment. London: Uniwn Hyman.
 • Olson, M. (2000). Big bills left on the sidewalk: Why some nations are rich, and others poor. In: M. Olson, S. Kähköhnen (eds.), A Not-so-dismal Science: A Broader View of Economies and Societies. Oxford: Oxford University Press. DOI: 10.1093/0198294905.003.0002.
 • Rotengruber, P. (2011). Dialogowe podstawy etyki gospodarczej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Sen, A. (2000). Development and Freedom. New York: Alfred A. Knopf.
 • Standing, G. (2011). The Precariat: the New Dangerous Class. London and New York: Bloomsbury Academie.
 • Stiglitz, J.E, Sen, A., Fitoussi, J-P. (2010). Mis-measuring Our Lives: Why GDP Doesn't Add Up. New York, London: The New Press.
 • Tussey, E. (2018). The Procrastination Economy. The Big Business of Downtime. New York: University Press.
 • Woźniak, M.G. (2012a). Holistyczna modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego odpowiedzi na wyzwania i zagrożenia rozwojowe współczesnej fali globalizacji. In: M.G. Woźniak (ed.), Gospodarka Polski 1990-2011. Tom 3. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Woźniak, M.G. (2012b). O potrzebie nowych procedur dla badania sprzężeń między nierównościami społecznymi, kapitałem ludzkim i wzrostem gospodarczym. In: Z. Sadowski (ed.), Bogaci i biedni. Problemy rozwoju społeczeństwa polskiego. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus".
 • Woźniak, M.G., Jabłoński, Ł., Soszyńska, E., Firszt, D., Bal-Woźniak, T. (2015). Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • www.pcworld.pl (October 2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576670

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.