PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 156
Tytuł artykułu

Bogactwo społeczno-emocjonalne i twórczość organizacyjna w przedsiębiorstwie

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem prezentowanej monografii jest konceptualizacja oraz empiryczne sprawdzenie modelu integrującego bogactwo społeczno-emocjonalne, twórczość organizacyjną i przewagę konkurencyjną w kontekście zarówno otoczenia zadaniowego, jak i typu przedsiębiorstwa. Przedstawione w pracy teoreteoretyczne i empiryczne argumenty pozwalają stwierdzić znaczny wpływ pozytywnego oddziaływania bogactwa społeczno-emocjonalnego na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa, który występuje bez względu na jego wielkość i okres istnienia. Ów wpływ zachodzi tak bezpośrednio, jak i za pośrednictwem twórczości organizacyjnej. Zarysowany pokrótce mechanizm stanowi znaczny wkład do teorii zarządzania strategicznego, ponieważ wskazuje na nową ścieżkę formowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, mającą istotne implikacje dla praktyki menedżerskiej. Całość prowadzonych rozważań ujęto w pięciu rozdziałach. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
156
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Acar O.A., Turakci M. i Knippenberg D. van (2019), Creativity and Innovation under Constraints: A Cross-Disciplinary Integrative Review, "Journal of Management", Vol. 45(1), s. 96-121.
 • Acquaah M. (2012), Social Networking Relationships, Firm-Specific Managerial Experience and Firm Performance in a Transition Economy: A Comparative Analysis of Family Owned and Nonfamily Firms, "Strategic Management Journal", Vol. 33(10), s. 1215-1228.
 • Agars M.D., Kaufman J.C., Deane A. i Smith B. (2012), Fostering Individual Creativity through Organizational Context: A Review of Recent Research and Recommendations for Organizational Leaders [w:] M. Mumford (ed.), Handbook of Organizational Creativity, Elsevier, London, s. 271-291.
 • Akerlof G.A. (1970), The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 84, s. 488-500.
 • Aldrich H.E. (1979), Organizations and Environments, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 • Aldrich H.E. i Cliff J.E. (2003), The Pervasive Effects of Family on Entrepreneurship: Toward a Family Embeddedness Perspective, "Journal of Business Venturing", Vol. 18, s, 573-596.
 • Alencar E.M.L.S., Bruno-Faria M.F. i Fleith D.S. (2014), Theory and Practice of Creativity Measurement, Prufrock Press, Waco.
 • Alvarez S.A., Barney J.B. i Anderson P. (2013), Forming and Exploiting Opportunities: The Implications of Discovery and Creation Processes for Entrepreneurial and Organizational Research, "Organization Science", Vol. 24(1), s. 301-317.
 • Allen N.J. i Meyer J.P. (1990), The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization, "Journal of Occupational Psychology", Vol. 63, s. 1-18.
 • Allouche J., Amann B., Jaussaund J. i Kurashina T. (2008), The Impact of Family Control on the Performance and Financial Characteristics of Family versus Nonfamily Business in Japan: A Matched-Pair Investigation, "Family Business Review", Vol. 21, s. 315-329.
 • Amabile T.M. (1983), The Social Psychology of Creativity, Springer Verlag, New York.
 • Amabile T.M. (1988), A Model of Creativity and Innovation in Organizations [w:] B.M. Staw i L.L. Cummings (eds.), Research in Organizational Behavior, Vol. 10, JAI Press, Greenwich, s. 123-167.
 • Amabile T.M. (1996), Creativity in Context, Westview Press, Boulder, CO.
 • Amabile T.M. i Pratt M.G. (2016), The Dynamic Model of Creativity and Innovation in Organizations: Making Progress, Making Meaning, "Research in Organizational Behavior", Vol. 36, s. 157-183.
 • Amabile T.M., Conti R., Coon H., Lazenby J. i Herron M. (1996), Assessing the Work Environment for Creativity, "Academy of Management Journal", Vol. 39, s. 1154-1184.
 • Amabile T.M., Goldfarb P. i Barckfield S.C. (1990), Social Influence on Creativity: Evolution Coactions, and Surveillance, "Creativity Research Journal", Vol. 3, s. 6-21.
 • Ambrosini V., Bowman C. i Collier N. (2009), Dynamic Capabilities: An Exploration of How Firms Renew Their Resource Base, "British Journal of Management", Vol. 20, s. S9-S24.
 • Andersen P.H. i Kragh H. (2011), Boundary Spanning Practices for Managing Creative Process across Organizational Boundaries, Paper presented at the annual meeting of the Academy of Management, San Antonio.
 • Anderson B.S. i Eshima Y. (2013), The Influence of Firm Age and Intangible Resources on the Relationship between Entrepreneurial Orientation and Firm Growth among Japanese SMSs, "Journal of Business Venturing", Vol. 28, s. 413-429.
 • Anderson N., Potočnik K. i Zhou J. (2014), Innovation and Creativity in Organizations: A State-of-the-Science Review and Prospective Commentary, "Journal of Management", Vol. 40, s. 1297-1333.
 • Anderson R.C. i Reeb D.M. (2003), Founding-Family Ownership and Firm Performance: Evidence from the S&P 500, "The Journal of Finance", Vol. 58(3), s. 1301-1328.
 • Anderson R.C. i Reeb D.M. (2004), Board Composition: Balancing Family Influence in S&P 500 Firms, "Administrative Science Quarterly", Vol. 49(2), s. 209-237.
 • Anderson P. i Tushman M.L. (1990), Technological Discontinuities and Dominant Designs: A Cyclical Model of Technological Change, "Administrative Science Quarterly", Vol. 35, s. 604-633.
 • Andrews J. i Farris G.F. (1972), Time Pressure and Performance of Scientists and Engineers. A Five-Year Panel Study, "Organizational Behaviour and Human Performance", Vol.8, s. 185-200.
 • Antoncic B. i Hisrich R.D. (2001), Intrapreneurship: Construct Refinement and Cross-Cultural Validation, "Journal of Business Venturing", Vol. 16(5), s. 495-527.
 • Arregle J., Duran P., Hitt M.A. i Essen M. van (2017), Why Is Family Firms' Internationalization Unique? A Meta-Analysis, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 41, s. 801-831.
 • Arregle J., Hitt M.A., Sirmon D.G. i Very P. (2007), The Development of Organizational Social Capital: Attributes of Family Firms, "Journal of Management Studies", Vol. 44, s. 73-95.
 • Arrfelt M., Wiseman R.M., McNamara G. i Hult G.T.M. (2015), Examining a Key Corporate Role: The Influence of Capital Allocation Competency on Business Unit Performance, "Strategic Management Journal", Vol. 36, s. 1017-1034.
 • Arzubiaga U., Kotlar J., De Massis A., Maseda A. i Iturralde T. (2018), Entrepreneurial Orientation and Innovation in Family SMEs: Unveiling the (Actual) Impact of the Board of Directors, "Journal of Business Venturing", Vol. 33, s. 455-469.
 • Asaba S. (2013), Patient Investment of Family Firms in the Japanese Electric Machinery Industry, "Asia Pacific Journal of Management", Vol. 30(3), s. 697-715.
 • Ashforth B., Harrison S.H. i Corley K. (2008), Identification in Organizations: An Examination of Four Fundamental Questions, "Journal of Management", Vol. 34, s. 325-374.
 • Ashwin A.S., Krishnan R.T. i George R. (2015), Family Firms in India: Family Involvement, Innovation and Stewardship Behaviors, "Asia Pacific Journal of Management", Vol. 32(4), s. 869-900.
 • Augier M., Teece D.J. (2009), Dynamic Capabilities and the Role of Managers in Business Strategy and Economic Performance, "Organization Science", Vol. 20, s. 410-421.
 • Augsdorfer P., Bessant J. i Möslein K.M. (2012), Discontinuous Innovation, Imperial College Press, London.
 • Autio E., Sapienza H.J. i Almeida J.G. (2000), Effects of Age at Entry, Knowledge Intensity, and Imitability on International Growth, "Academy of Management Journal", Vol. 43, s. 909-924.
 • Azadegan A., Patel P.C. i Parida V. (2013), Operational Slack and Venture Survival, "Production and Operations Management", Vol. 22, s. 1-18.
 • Babbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Baer M. (2012), Putting Creativity to Work: The Implementation of Creative Ideas in Organizations, "Academy of Management Journal", Vol. 55, s. 1102-1119.
 • Baer M. i Oldham G.R. (2006), The Curvilinear Relation between Experienced Creative Time Pressure and Creativity: Moderating Effects of Openness to Experience and Support for Creativity, "Journal of Applied Psychology", Vol. 91, s. 963-970.
 • Baker T. i Nelson R.E. (2005), Creating Something from Nothing: Resource Construction through Entrepreneurial Bricolage, "Administrative Science Quarterly", Vol. 50, s. 329-366.
 • Barney J.B. (2018), Why Resource-Based Theory's Model of Profit Appropriation Must Incorporate a Stakeholder Perspective, "Journal of Strategic Management", Vol. 39(13), s. 3305-3325.
 • Baron R.A. i Tang J. (2011), The Role of Entrepreneurs in Firm-Level Innovation: Joint Effects of Positive Affect, Creativity, and Environmental Dynamism, "Journal of Business Venturing", Vol. 26 s. 49-60.
 • Barreto I. (2010), Dynamic Capabilities: A Review of Past Research and an Agenda for the Future, "Journal of Management", Vol. 36, s. 256-280.
 • Barros I., Hernangómez J. i Martin-Cruz N. (2016), A Theoretical Model of Strategic Management of Family Firms. A Dynamic Capabilities Approach, "Journal of Family Business Strategy", Vol. 7(3), s. 149-159.
 • Basco R. (2013), The Family's Effect on Firm Performance: A Model Testing the Demographic and Essence Approaches, "Journal of Family Business Strategy", Vol. 4, s. 42-66.
 • Battilana J., Sengul M., Pache A.C. i Model J. (2014), Harnessing Productive Tensions in Hybrid Organizations: The Case of Work Integration Social Enterprises, "Academy of Management Journal", Vol. 58, s. 1658-1685.
 • Baummens Y., Notelaers G. i Van Gils A. (2015), Implication of Family Business Employment for Employees' Innovative Work Involvement, "Family Business Review", Vol. 28, s. 123-144.
 • Bauweraerts J. i Colot O. (2014), La resilience organisationnelle au sein des entreprises familiales: Mythe ou realite? "Researches en Sciences de Gestion - Management Sciences - Ciencias de Gestion", No. 101, s. 197-215.
 • Baysinger B. i Hoskisson R.E. (1989), Diversification Strategy and R&D Intensity in Multiproduct Firms, "Academy of Management Journal", Vol. 32, s. 310-332.
 • Bechky B.A. i Ockhuysen G.A. (2011), Expecting the Unexpected? How SWAT Officers and Film Crews Handles Surprises, "Academy of Management Journal", Vol. 54, s. 233-261.
 • Bednorz K. i Bratnicka K. (2013), Creative Organizational Climate: The Construct and Its Operationalization [w:] Democratising Management, EURAM. Istanbul, s. 1-35.
 • Begley T.M. (1995), Using Founder Status, Age of Firm, and Company Growth Rate as the Basis for Distinguishing Entrepreneurs from Managers of Smaller Businesses, "Journal of Business Venturing", Vol. 10, s. 249-263.
 • Berger N.A. i Udell F.G. (1998), The Economics of Small Business Finance: The Roles of Private Equity and Debt Markets in the Financial Growth Cycle, "Journal of Banking & Finance", Vol. 22(6-8), s. 613-673.
 • Berrone, P., Cruz, C. i Gomez-Mejia, L.R. (2012), Socioemotional Wealth in Family Firms. Theoretical Dimensions, Assessment Approaches, and Agenda for Future Research. "Family Business Review", Vol. 25, s. 258-279.
 • Berrone P., Cruz C. i Gomez-Mejia L.R. (2014), Family Controlled Firms and Stakeholder Management: A Socioemotional Wealth Preservation Perspective [w:] L. Melin, M. Nordqvist i P. Sharma (eds.), The Sage Handbook of Family Business, Sage, Thousand Oaks, s. 179-195.
 • Berson Y., Oreg S. i Dvir T. (2008), CEO Values, Organizational Culture and Firm Outcomes, "Journal of Organizational Behavior", Vol. 29, s. 615-633.
 • Bertrand M. i Schoar A. (2003), Managing with Style the Effect of Managers on Firm Policies, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 118, s. 1169-1208.
 • Bertrand M. i Schoar A. (2006), The Role of Family in Family Firms, "Journal of Economic Perspectives", Vol. 20, s. 73-96.
 • Bettinelli C., Sciascia S., Randerson K. i Fayolle A. (2017), Researching Entrepreneurship in Family Firms, "Journal of Small Business Management", Vol. 55, s. 506-529.
 • Bilton C. i Cummings S. (2010), Creative Strategy. Reconnecting Business and Innovation, John Wiley and Sons, Chichester.
 • Bird M. i Zellweger T. (2018), Relational Embeddedness and Firm Growth: Comparing Spousal and Sibling Entrepreneurs, "Organization Science", Vol. 29, s. 264-283.
 • Birley S. i Westhead P. (1990), Growth and Performance Contrasts between 'Types' of Small Firms, "Strategic Management Journal", Vol. 11, s. 535-557.
 • Bissola R. i Imperatori B. (2011), Organizing Individual and Collective Creativity: Flying in the Face of Creativity Clichés, "Creativity and Innovation Management", Vol. 20, s. 77-89.
 • Bititci U., Garengo P., Dörfler V. i Nudurupati S. (2012), Performance Measurement: Challenges for Tomorrow, "International Journal of Management Reviews", Vol. 14, s. 305-327.
 • Björnberg A. i Nicholson A. (2012), Emotional Ownership: The Next Generation's Relationship with the Family Firm, "Family Business Review", Vol. 5(4), s. 374-390.
 • Black J.H. i Wagner M. (2014), The Effect of Family Ownership on Different Dimensions of Corporate Social Responsibility: Evidence from Large U.S. Firms, "Business Strategy and Environment", Vol. 23, s. 475- 492.
 • Blau P.M. (1970), A Formal Theory of Differentiation in Organizations, "American Sociological Review", Vol. 35, s. 201-218.
 • Blettner D.P., He Z-L., Hu S. i Bettis R.A. (2015), Adaptive Aspirations and Performance Heterogeneity: Attention Allocation among Multiple Reference Points, "Strategic Management Journal", Vol. 36, s. 987-1005.
 • Block J.H., Jaskiewicz P. i Miller D. (2011), Ownership versus Management Effects on Performance in Family and Founder Companies: A Bayesian Reconciliation, "Journal of Family Business Strategy", Vol. 2(4), s. 232-245.
 • Boeker W. (1997), Strategic Change: The Influence of Managerial Characteristics and Organizational Growth, "Academy of Management Journal", Vol. 40, s. 152-170.
 • Boelki A., Mariotti S., Minichilli A. i Piscitello L. (2016), Family Involvement and Firms' Establishment Model of Choice in Foreign Markets. "Journal of International Business Studies", Vol. 47(8), s. 929-950.
 • Borghini S. (2005), Organizational Creativity: Breaking Equilibrium and Order to Innovate. "Journal of Knowledge Management", Vol. 9, s. 19-33.
 • Bowman C. i Ambrosini V. (2000), Value Creation versus Value Capture: Towards a Coherent Definition of Value in Strategy, "British Journal of Management", Vol. 11, s. 1-15.
 • Boyd B.K., Dess G.G. i Rasheed A.M.A. (1993), Divergence between Archival and Perceptual Measures of the Envrironment: Causes and Consequences, "Academy of Management Review", Vol. 18, s. 204-226.
 • Bradley S.W., Shepherd D.A. i Wiklund J. (2011), The Importance of Slack for New Organizations Facing 'Tough' Environments, "Journal of Management Studies", Vol. 48, s. 1071-1097.
 • Brannon D.L. i Edmond V.P. (2016), A Socioemotional Wealth Perspective in Small Family Firms, "Academy of Entrepreneurship Journal", Vol. 22, s. 51-64.
 • Bratnicka, K. (2013), Twórczość organizacyjna, rozprawa doktorska (niepublikowana).
 • Bratnicka K. (2014a), Twórczość organizacyjna: zdefiniowanie i operacjonalizacja nowego konstruktu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 340, s. 27-36.
 • Bratnicka K. (2014b), W poszukiwaniu kontekstu odnowy strategicznej: Czy wielkość i wiek przedsiębiorstwa mają znaczenie? "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Management Forum", t. 5, nr 363, s. 9-17.
 • Bratnicka K. (2015), Creativity and Effectiveness in Organizations. A New Approach to an Old Question, "Management", Vol. 19, s. 33-45.
 • Bratnicka K. (2016), Creativity and Performance. Testing Ambidextrous Hypotheses in Polish SME's Context, "Management Forum", Vol. 4, s. 9-15.
 • Bratnicka-Myśliwiec K. (2017), Twórczość w przedsiębiorstwie. Perspektywa obustronności organizacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Bratnicka-Myśliwiec K., Dyduch W., Bratnicki M. (2018), Klasyczne modele twórczości organizacyjnej. Implikacje dla tworzenia i przechwytywania wartości, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", z. 161, s. 29-39.
 • Bratnicka-Myśliwiec K., Ingram T. (2017), Rodzinność i przewaga konkurencyjna - kontekst polskich przedsiębiorstw, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", nr 1(43), s. 135-153.
 • Bratnicka-Myśliwiec K., Wronka-Pośpiech M. i Ingram T. (2019), Does Socioemotional Wealth Matter for Competitive Advantage? A Case of Polish Family Businesses, "Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation", Vol. 15, s. 123-146.
 • Brewer M.B. i Kramer R.M. (1986), Choice Behavior in Social Dilemmas: Effects of Social Identity, Group Size, and Decision Framing, "Journal of Personality and Social Psychology", Vol. 50(3), s. 543-549.
 • Brislin R.W. (1980), Translation and Content Analysis of Oral and Written Material [w:] H.C. Triandis i J.W. Berry (eds.), Handbook of Cross-Cultural Psychology, Vol. 1, Allyn & Bacon, Boston, s. 389-444.
 • Bromiley P. (2009), A Prospect Theory Model of Resource Allocation, "Decision Analysis", Vol. 6(3), s. 124-138.
 • Brundin E. i Härtel C.E. (2014), Emotions in Family Firms [w:] L. Melin, M. Nordqvist i P. Sharma (eds.), The Sage Handbook of Family Business, Sage, London, s. 529-548.
 • Brzeziński M. (2009), Organizacja kreatywna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bubolz M.M. (2001), Family as Source, User, and Builder of Social Capital, "The Journal of Socio-Economics", Vol. 30, s. 129-131.
 • Burg E. van, Podoynitsyna K., Beck L. i Lammelen T. (2012), Directive Deficiencies: How Resource Constraints Direct Opportunity Identification in SMEs, "Journal of Product Innovation Management", Vol. 29, s. 1000-1011.
 • Calabrò A., Minichilli A., Amore M.D. i Brogi M. (2018), The Courage to Choose! Primogeniture and Leadership Succession in Family Firms, "Strategic Management Journal", Vol. 39, s. 2014-2035.
 • Callen A. i Tripsas M. (2016), Organizational Identity and Innovation [w:] M.C. Pratt, M. Schulz, B. Ashforth i D. Ravasi (eds.), The Oxford Handbook of Organizational Identity, Oxford University Press, Oxford - New York, s. 417- 435.
 • Cameron K.S. (1986), Effectiveness as a Pradox: Consesnus and Conflict in Conceptions of Organizational Effectiveness, "Management Science", Vol. 32, s. 539-553.
 • Camison-Zornoza C., Lapiedra-Alcami R., Segarra-Cipres M. i Boronat-Navarro M. (2004), A Meta-Analysis of Innovation and Organizational Size, "Organization Studies", Vol. 25, s. 331-361.
 • Caniels M.C. i Rietzschil E.F. (2015), Organizing Creativity: Creativity and Innovation under Constraints, "Creativity and Innovation Management", Vol. 24, s. 184-196.
 • Cao Q., Simsek Z. i Jansen J.J.P. (2015), CEO Social Capital and Entrepreneurial Orientation of the Firm: Bonding and Bridging Effects, "Journal of Management", Vol. 41, s. 1957-1981.
 • Carney M. (2005), Corporate Governance and Competitive Advantage in Family- -Controlled Firms, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 29(3), s. 249-265.
 • Carr J.C., Cole M.S. Ring J.K. i Blettner D.P. (2011), A Measure of Variations in Internal Social Capital Among Family Firms, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 35, s. 1205-1227.
 • Carter J. i Schwab A. (2008), Turnaround Strategies in Established Small Family Firms, "Family Business Review", Vol. 21, s. 31-50.
 • Cassia L., De Massis A. i Pizzurno E. (2011) An Exploratory Investigation of NPD in Small Family Businesses from Northern Italy, "International Journal of Business, Management and Social Sciences", Vol. 2, s. 1-14.
 • Casson M. (1999), The Economics of the Family Firm, "Scandinavian Economic History Review", Vol. 47(1), s. 10-23.
 • Castrogiovanni G.J. (2002), Organization Task Environment: Have They Change Fundamentally over Time? "Journal of Management", Vol. 28, s. 129-150.
 • Catmull E. i Wallace A. (2014), Creativity Inc.: Overcoming the Unseen Forces that Stand in The Way of the Inspiration, Random House, New York.
 • Cennamo C., Berrone P., Cruz C. i Gomez-Mejia L.R. (2012), Socioemotional Wealth and Proactive Stakeholder Engagement: Why Family-Controlled Firms Care More about Their Stakeholders, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 36, s. 1153-1173.
 • Chakrabarty P. i Chatterjee C. (2017), Does Environmental Regulation Indirectly Induce Upstream Innovation? New Research from India, "Research Policy", Vol. 46, s. 939-955.
 • Chang S.J. i Shim J. (2015), When Does Transitioning from Family to Professional Management Improve Firm Performance? "Strategic Management Journal", Vol. 36(9), s. 1297-1316.
 • Chatman J., Caldwell D., O'Reilly C. i Doerr B. (2014), Parsing Organizational Culture: The Joint Influence of Culture Content and Strength on Performance in High-Technology Firms, "Journal of Organizational Behavior", Vol. 35, s. 785-808.
 • Chen H.L., Hsu W.T. i Chang C.Y. (2014), Family Ownership, Institutional Ownership, and Internationalization of SMEs, "Journal of Small Business Management", Vol. 52(4), s. 771-789.
 • Chen Q., Hou W., Li W., Wilson C. i Wu Z. (2014), Family Control, Regulatory Environment, and the Growth of Entrepreneurial Firms: International Evidence, "Corporate Governance: An International Review", Vol. 22, s. 132-144.
 • Child J. (1972), Organizational Structure, Environment and Performance: The Role of Strategic Choice "Sociology", Vol. 6, s. 1-22.
 • Child J. (1997), Strategic Choices in the Analysis of Action, Structure, Organization and Environment: Restrospect and Prospect, "Organization Studies", Vol. 18, s. 43-76.
 • Chirico F. i Bau M. (2014), Is The Family an "Asset" or "Liability" for Firm Performance? The Moderating Role of Environmental Dynamism, "Journal of Small Business Management", Vol. 52(2), s. 210-225.
 • Chirico F. i Nordqvist M. (2010), Dynamic Capabilities and Trans-Generational Value Creation in Family Firms: The Role of Organizational Culture, "International Small Business Journal", Vol. 28, s. 487-504.
 • Chirico F. i Salvato C. (2016), Knowledge Internalization and Product Development in Family Firms: When Relational and Affective Factors Matter, "Entrepreneurship Theory & Practice", Vol. 40, s. 201-229.
 • Chirico F., Salvato C., Byrne B., Akhter N. i Múzguiz J.A. (2018), Commitment Escalation to a Failing Family Business, "Journal of Small Business Management", Vol. 56(3), s. 491-512.
 • Cho J. i Lee J.W. (2017), Family Ownership and SME Survival: The Role of Contingent Factors, "Academy of Management Proceedings", Vol. 2017(1), https://journals. aom.org/doi/abs/10.5465/AMBPP.2017.10604abstract (dostęp: 16.11.2018).
 • Cho J., Miller D. i Lee J. (2018), Too Much of a Good Thing: Family Involvement and the Survival of Listed Korean Firms, "Journal of Family Business Strategy", Vol. 9, s. 223-237.
 • Choi J.N., Anderson T.A. i Veillette A. (2009), Conceptual Inhibitors of Employee Creativity in Organizations: The Insulating Role of Creative Ability, "Group and Organization Management", Vol. 34, s. 330-357.
 • Chrisman J.J., Chua J.H., De Massis F., Frattini F. i Wright M. (2015), The Ability and Willingness Paradox in Family Firm Innovation, "Journal of Product Innovation Management", Vol. 32, s. 310-318.
 • Chrisman J.J., Chua J.H., De Massis A.V., Minola T. i Vismara S. (2016), Management Processes and Strategy Execution in Family Firms: From "What" to "How", "Small Business Economics", Vol. 47, s. 719-734.
 • Chrisman J.J., Chua J.H. i Steier L. (2011) Resilience of Family Firms: An Introduction, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 35, s. 1107-1119.
 • Chrisman J.J., Devaraj S. i Patel P.C. (2017), The Impact of Incentive Compensation on Labor Productivity in Family and Nonfamily Firms, "Family Business Review", Vol. 30, s. 119-136.
 • Chrisman J.J., Kellermanns F.W., Chan K.C. i Liano K. (2010), Intellectual Foundations of Current Research in Family Business: An Identification and Review of 25 Influential Articles, "Family Business Review", Vol. 23, s. 9-26.
 • Chrisman J.J., Memili E. i Misra K. (2014), Nonfamily Managers, Family Firms, and the Winner's Curse: The Influence of Noneconomic Goals and Bounded Rationality, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 38, s. 1103-1127.
 • Chrisman J.J. i Patel P.J. (2012), Variation In R&D Investments of Family and Non-Family Firms: Behavioral Agency and Myopic Loss Aversion Perspectives, "Academy of Management Journal", Vol. 55 976-997.
 • Chrisman J.J., Steier L.P. i Chua J. (2008), Toward a Theoretical Basis for Understanding the Dynamics of Strategic Performance in Family Firms, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 32, s. 935-947.
 • Chu W. (2011), Family Ownership and Firm Performance: Influence of Family Management, Family Control, and Firm Size, "Asia Pacific Journal of Management", Vol. 28(4), s. 833-851.
 • Chua J.H., Chrisman J.J. i Bergiel E.B. (2009), An Agency Theoretic Analysis of Professionalized Family Firm, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 33, s. 355-372.
 • Chua J.H., Chrissman J.J. i De Massis A. (2015), A Closer Look at Socioemotional Wealth: Its Flows, Stocks, and Prospects for Moving Forward, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 39, s. 173-182.
 • Chua R.Y. i Lyengar S.S. (2008), Creativity as a Matter of Choice: Prior Experience and Task Instruction as a Boundary Conditions for Positive Effect of Choice on Creativity, "The Journal of Creative Behavior", Vol. 42, s. 164-180.
 • Classen N., Carree M., Van Gils A. i Peters B. (2014), Innovation in Family and Non- -Family SMEs: An Exploratory Analysis, "Small Business Economics", Vol. 42, s. 595-609.
 • Coad A. (2010), Appropriate Business Strategy for Leaders and Laggards, "Industrial and Corporate Change", Vol. 20, s. 1049-1079.
 • Coad A., Segarra-Blasco A., Teruel M. (2010), Like Milk or Wine: Does Firm Performance Improve with Age? "Structural Change and Economic Dynamics", Vol. 24, s. 173-189.
 • Coff R.W. (1999), When Competitive Advantage Doesn't Lead to Performance: The Resource-Based View and Stakeholder Bargaining Power, "Organization Science", Vol. 10, s.119-133.
 • Cohen J., Cohen P., West S.G. i Aiken L.S. (2003), Applied Multiple Regression/ Correlation Analysis for the Behavioral Sciences, 3rd ed., Lawrence Erlbaum Associates Publishers, Mahwah.
 • Cohen W. i Levinthal D. (1990), Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation, "Administrative Science Quarterly", Vol. 35, s. 128-152.
 • Collis D.J. (1994), Research Not: How Valuable Are Organizational Capabilities? "Strategic Management Journal", Vol. 15, s. 143-152.
 • Colombelli A., Krafft J. i Quatraro F. (2014), High Growth Firms and Knowledge Structure: Evidence from a Sample of Listed Companies, "Industrial and Corporate Change", Vol. 23, s. 261-291.
 • Combs J.G., Crook T.R. i Shook C.L. (2005), The Dimensionality of Organizational Performance and Its Implications for Strategic Management Research [w:] D.J. Ketchen i D.D. Bergh (red.), Research Methodology in Strategy and Management, Elsevier, Oxford, s. 259-286.
 • Conroy S., Becker W. i Menges J.I. (2017), The Meaning of My Feelings Depends on Who I Am: Work-Related Identifications Shape Emotion Effects in Organizations, "Academy of Management Journal", Vol. 60, s. 1071-1093.
 • Craig J.B., Pohjola M., Kraus S. i Jensen S.H. (2014), Exploring Relationships among Proactiveness, Risk-Taking and Innovation Output in Family and Non-Family Firms, "Creativity & Innovation Management", Vol. 23, s. 199-210.
 • Cruz C., Justo R. i de Castro J. (2012), Does Family Employment Enhance MSEs Performance? Integrating the Socioemotional Wealth and Family Embeddedness Perspectives, "Journal of Business Venturing", Vol. 27, s. 62-76.
 • Cruz C., Larraza-Kintana M., Garces-Galdeano L. i Berrone P. (2014), Are Family Firms Really More Socially Responsible? "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 38, s. 1295-1316.
 • Cucculelli M., Mannarino L., Pupo V. i Ricotta F. (2014), Owner-Management, Firm Age, and Productivity in Italian Family Firms, "Journal of Small Business Management", Vol. 52, s. 325-343.
 • Cyert R. i March J. (1963), A Behavioral Theory of the Firm, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 • D'Angelo A., Majocchi A. i Buck T. (2016), External Managers, Family Ownership and the Scope of SME Internationalization, "Journal of World Business", Vol. 51(4), s. 534-547.
 • Danneels E. (2016), Survey Measures of First and Second-Order Competences, "Strategic Management Journal", Vol. 37, s. 2174-2188.
 • Davis P.S. i Harveston P.D. (2000), Internationalization and Organizational Growth: The Impact of Internet Usage and Technology Involvement among Entrepreneur-Led Family Businesses, "Family Business Review", Vol. 13(2), s. 107-120.
 • De Dreu C.K.W., Nijstad B.A. i Bass M. (2011), Creativity in Individuals and Groups: Basic Principles with Practical Implications [w:] D. De Cremer, L. van Dick i J.K. Murningham (eds.), Social Psychology and Organizations, Routledge, New York - London, s. 297-324.
 • De Massis A., Chirico F., Kotlar J. i Naldi L. (2014), The Temporal Evolution of Proactiveness in Family Firms: The Horizontal S-Curve Hypothesis, "Family Business Review", Vol. 27, s. 35-50.
 • De Massis A.V. i Foss N.J. (2018), Advancing Family Business Research: The Promise of Microfoundations, "Family Business Review", Vol. 31(4), s. 386-396.
 • De Massis A., Frattini F. i Lichtenthaler U. (2013), Research on Technological Innovation in Family Firms: Present Debates and Future Directions, "Family Business Review", Vol. 26, s. 10-31.
 • De Massis A., Frattini F., Majocchi A. i Piscitello L. (2018), Family Firms in the Global Economy: Toward a Deeper Understanding of Internationalization Determinants, Processes, and Outcomes, "Global Strategy Journal", Vol. 8(1), s. 3-21.
 • De Massis A., Kotlar J., Campopiano G. i Cassia L. (2015), The Impact of Family Involvement on Smes' Performance: Theory and Evidence, "Journal of Small Business Management", Vol. 53(4), s. 924-948.
 • De Massis A., Kotlar J., Chua J. i Chrisman J.J. (2014), Ability and Willingness as Sufficiency Conditions for Family-Oriented Particularistic Behavior: Implications for Theory and Empirical Studies, "Journal of Small Business Management", Vol. 52, s. 344-364.
 • De Massis A., Kotlar J., Frattini F., Chrisman J.J. i Nordqvist M. (2016), Family Governance at Work: Organizing for New Product Development in Family SMEs, "Family Business Review", Vol. 29, s. 189-213.
 • De Massis A., Kotlar J., Mazzola P., Minola T. i Sciascia S. (2018), Conflicting Selves: Family Owners' Multiple Goals and Self-Control Agency Problems in Private Firms, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 42, s. 362-389.
 • Debicki B.J., Graaff Randolph R.V. van de i Sobczak M. (2017), Socioemotional Wealth and Family Firm Performance: A Stakeholder Approach, "Journal of Managerial Issues", Vol. 29, s. 82-111.
 • Debicki B.J., Kellermanns F.W., Chrisman J.J., Pearson A.W. i Spencer B.A. (2016), Development of the Socioemotional Wealth Importance (SEWi) Scale for Family Business Research, "Journal of Family Business Strategy", Vol. 7, s. 47-57.
 • Debicki B.J., Matherne C.P. III, Kellermanns F.W. i Chrissman J.J. (2009), Family Business Research in the New Millennium. An Overview of the Who, the Where, the What, and the Why, "Family Business Review", Vol. 22, s. 151-166.
 • Deephouse D.L. i Jaskiewicz P. (2013), Do Family Firms Have Better Reputation than non-Family Firms? An Integration of Socioemotional Wealth and Social Identity Theories, "Journal of Management Studies", Vol. 50, s. 337-360.
 • Dejung C. (2013), Worldwide Ties: The Role of Family Business in Global Trade in the Nineteenth and Twentieth Centuries, "Business History", Vol. 55, s. 1001-1018.
 • Desender K.A., Aguilera R.V., Crespi R. i García-Cestona M. (2013), When Does Ownership Matter? Board Characteristics and Behavior, "Strategic Management Journal", Vol. 34(7), s. 823-842.
 • Dess G.G. i Beard D.W. (1984), Dimensions of Organizational Task Environment, "Administrative Science Quarterly", Vol. 29, s. 52-73.
 • Dess G.G. i Robinson R.B. (1984), Measuring Organizational Performance in the Absence of Objective Measures: The Case of the Privately-Held Firm and Conglomerate Business Unit, "Strategic Management Journal", Vol. 5, s. 265-273.
 • Diéguez-Soto J., Garrido-Moreno A. i Manzaneque M. (2018), Unravelling the Link between Process Innovation Inputs and Outputs: The Moderating Role of Family Management, "Journal of Family Business Strategy", Vol. 9, s. 114-127.
 • Di Stefano G., Peteraf M. i Verona G. (2014), The Organizational Drivetrain: A Road to Integration of Dynamic Capabilities Research, "Academy of Management Perspectives", Vol. 28, s. 307-327.
 • Ding S., Qu B. i Wu Z. (2016), Family Control, Socioemotional Wealth, and Governance Environment: The Case of Bribes, "Journal of Business Ethics", Vol. 136, s. 639-654.
 • Dokko G. i Gaba W. (2012), Venturing into New Territory: Career Experiences of Venture Capital Managers and Practice Variation, "Academy of Management Journal", Vol. 55, s. 563-583.
 • Dollinger M.J. i Golden P.A. (1992), Interorganizational and Collective Strategies in Small Firms: Environmental Effects and Performance, "Journal of Management", Vol. 18, s. 695-715.
 • Drazin R., Glynn M.A. i Kazanjian R.K. (1999), Multilevel Theorizing about Creativity in Organizations. A Sense-Making Perspective, "Academy of Management Review", Vol. 24, s. 286-307.
 • Driori J. i Honig B. (2010), Organizational Failure and the Dark Side of Creativity: A Framework Based on the Theory of Practice, Paper presented at the annual meeting of the Academy of Management, Montreal.
 • Duncan R.B. (1972), Characteristics of Organizational Environments and Perceived Environmental Uncertainty, "Administrative Science Quarterly", Vol. 17, s. 313-327.
 • Duran P., Kammerlander N., Essen M. van i Zellweger T. (2016), Doing More with Less: Innovation Input and Output in Family Firms, "Academy of Management Journal", Vol. 59, s. 1224-1264.
 • Durand R., Grant R.M. i Madsen T.L. (2017), The Expanding Domain of Strategic Management Research and the Quest for Integration, "Strategic Management Journal", Vol. 38, s. 4-16.
 • Dutton J.E., Dukerich J.M. i Harquail C.V. (1994), Organizational Images and Member Identification, "Administrative Science Quarterly", Vol. 39, s. 239-263.
 • Dyduch W. (2013), Twórcza strategia organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Dyer W.G. (2006), Examining the "Family Effect" on Firm Performance, "Family Business Review", Vol. 19, s. 253-273.
 • Dyer W.G. (2018), Are Family Firms Really Better? Reexaminig "Examining the 'Family Effect' on Firm Performance, "Family Business Review", Vol. 31(2), s. 240-248.
 • Easterby-Smith M., Lyles M.A. i Peteraf M.A. (2009), Dynamic Capabilities: Current Debates and Future Directions, "British Journal of Management", Vol. 20, s. S1-S8.
 • Eisenhardt K.M. i Martin J.A. (2000), Dynamic Capabilities: What Are They? "Strategic Management Journal", Vol. 21, s. 1105-1121.
 • Elsbach K.D. i Hargadon A.B. (2006), Enhancing Creativity through "Mindless" Work: A Framework of Workday Design, Organization Science", Vol. 17, s. 470-483.
 • Emery F.E. i Trist E.L. (1965), The Causal Texture of Organizational Environments, "Human Relations", Vol. 18, s. 21-32.
 • Eriksson T. (2014), Processes, Antecedents and Outcomes of Dynamic Capabilities, "Scandinavian Journal of Management", Vol. 30, s. 65-82.
 • Essen M. van, Strike V., Carney M. i Sapp S. (2015), The Resilient Family Firm: Stakeholder Outcomes and Institutional Effects, "Corporate Governance: An International Review", Vol. 23(3), s. 167-183.
 • Evert R.E., Martin J.A., McLeod M.S. i Payne G.T. (2015), Empirics in Family Business Research Progress, Challenges, and the Path Ahead, "Family Business Review", Vol. 29, s. 17-43.
 • Evert R.E., Sears J.B., Martin J.A. i Payne G.T. (2018), Family Ownership and Family Involvement as Antecedents of Strategic Action: A Longitudinal Study of Initial International Entry, "Journal of Business Research", Vol. 84, s. 301-311.
 • Fainshmidt S., Pezeshkan A., Lance Frazier M., Nair A. i Markowski E. (2016), Dynamic Capabilities and Organizational Performance: A Meta-Analytic Evaluation and Extension, "Journal of Management Studies", Vol. 53, s. 1348-1380.
 • Fama E.F. i Jensen M.C. (1983), Agency Problems and Residual Claims, "Journal of Law & Economics", Vol. 26(2), s. 327-349.
 • Fan G.H. i Zietsma C. (2017), Constructing A Shared Governance Logic: The Role of Emotions in Enabling Dually Embedded Agency, "Academy of Management Journal", Vol. 60(6), s. 2321-2351.
 • Fang H., Randolph R.V., Memili E. i Chrisman J.J. (2016), Does Size Matter? The Moderating Effects of Firm Size on the Employment of Nonfamily Managers in Privately Held Family SMEs, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 40, s. 1017-1039.
 • Felin T. i Powell T.C. (2016), Designing Organizations for Dynamic Capabilities, "California Management Review", Vol. 58(4), s. 78-96.
 • Fernandez Z. i Nieto M.J. (2006), Impact of Ownership on the International Involvement of Smes, "Journal of International Business Studies", Vol. 37(3), s. 340-351.
 • Filser M., Brem A., Gast J., Kraus S. i Calabrò A. (2016), Innovation in Family Firms: Examining the Inventory and Mapping the Path, "International Journal of Innovation Management", Vol. 20, s. 1-39.
 • Fisher C.M. i Amabile T.M. (2009), Creativity, Improvisation, and Organizations [w:] T. Ricards, M.A. Runco i S. Moger (eds.), The Routledge Companion to Creativity, Routledge, London - New York, s. 13-24.
 • Fiss P.C. (2011), Building Better Causal Theories: A Fuzzy Set Approach to Typologies in Organization Research, "Academy of Management Journal", Vol. 54, s. 393-420.
 • Fitz-Koch S. i Nordqvist M. (2017), The Reciprocal Relationship of Innovation Capabilities and Socioemotional Wealth in a Family Firm, "Journal of Small Business Management", Vol. 55, s. 547-570.
 • Fleming J.H i Asplund J. (2007), Human Sigma. Managing the Employee Customer Encounter, Gallup Press, New York.
 • Fleming L., Mingo S. i Chen D. (2007), Collaborative Brokerage, Generative Creativity, and Creative Success, "Administrative Science Quarterly", Vol. 52, s. 443-475.
 • Fligstein N. (1997), Social Skills and Institutional Theory, "American Behavioral Scientist", Vol. 40(4), s. 397-405.
 • Florida R. i Goodnight J. (2005), Managing for Creativity, "Harvard Business Review", Vol. 83, s. 124-131.
 • Floyd S.W. i Wooldridge B. (1999), Knowledge Creation and Social Networks in Corporate Entrepreneurship: The Renewal of Organizational Capability, "Entrepreneurship Theory and Practice" Spring, Vol. 23, s. 123-143.
 • Fortwengel J., Schüßler E. i Sydow J. (2017), Studying Organizational Creativity as Process: Fluidity or Duality? "Creativity and Innovation Management", Vol. 26, s. 5-16.
 • Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Warszawa.
 • Gallo M.A., Tapies J. i Cappuyns K. (2004), Comparison of Family and Nonfamily Business: Financial Logic and Personal Preferences, "Family Business Review", Vol. 17(4), s. 303-318.
 • Gassmann O., Enkel E. i Chesbrough H. (2010), The Future of Open Innovation, "R&D Management", Vol. 40, s. 213-221.
 • Gast J., Filser M., Rigtering J.P.C., Harms R., Kraus S. i Chang M.-L. (2018), Socioemotional Wealth and Innovativeness in Small- and Medium-Sized Family Enterprises: A Configuration Approach, "Journal of Small Business Management", Vol. 56, s. 53-67.
 • Gavetti G., Greve H.R., Levinthal D.A. i Ocasio W. (2012), The Behavioral Theory of the Firm: Assessment and Prospects, "Academy of Management Annals", Vol. 6, s. 1-40.
 • Gedajlovic E. i Carney M. (2010), Markets, Hierarchies, and Families: Toward a Transaction Cost Theory of the Family Firm, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 34, s. 1145-1172.
 • Gedajlovic E., Carney M., Chrisman J.J. i Kellermanns F.W. (2012), The Adolescence of Family Firm Research Taking Stock and Planning for the Future, "Journal of Management", Vol. 38(4), s. 1010-1037.
 • Geletkanycz M. i Boyd B.K. (2011), CEO Outside Directorships and Firm Performance: A Reconciliation of Agency, and Embeddedness Views, "Academy of Management Journal", Vol. 54, s. 335-352.
 • George J.M. (2007), Creativity in Organizations, "The Academy of Management Annals", Vol. 1(1), s. 439-477.
 • George G., Wiklund J. i Zahra S. (2005), Ownership and the Internationalization of Small Firms, "Journal of Management", Vol. 31(2), s. 210-233.
 • Gielnik M.M., Frese M., Graf J.M. i Kampschulte A. (2012), Creativity in the Opportunity Identification Process and the Moderating Effect of Diversity of Information, "Journal of Business Venturing", Vol. 27, s. 559-576.
 • Gill M. i Burrow R. (2018), The Function of Fear in Institutional Maintenance: Feeling Frightened as an Essential Ingredient in Haute Cuisine, "Organization Studies", Vol. 39, s. 445-465.
 • Gils A. van, Dibrell A., Noubaum D.O. i Craig J.B. (2014), Social Issues in the Family Enterprise, "Family Business Review", Vol. 27, s. 193-205.
 • Gilsing V. i Nooteboom B. (2006), Exploration and Exploitation in Innovation Systems: The Case of Pharmaceutical Biotechnology, "Research Policy", Vol. 35, s. 1-23.
 • Gioia D.A., Patvardhan S.D., Hamilton A.L. i Corley K.G. (2013), Organizational Identity Formation and Change, "Academy of Management Annuals", Vol. 7, s. 123-192.
 • Girod S.J.G. i Whittington R. (2017), Reconfiguration, Restructuring and Firm Performance: Dynamic Capabilities and Environmental Dynamism, "Strategic Management Journal", Vol. 38, s. 1121-1133.
 • Gittell J.H., Seidner R. i Wimbush J. (2010), A Relational Model of How High-Performance Work Systems Work, "Organization Science", Vol. 21, s. 490-506.
 • Glover J.L. i Reay T. (2013), Sustaining the Family Business with Minimal Financial Rewards: How Do Family Farms Continue? "Family Business Review", Vol. 28, s. 163-177.
 • Gomez-Mejia L.R., Campbell J.T., Martin G., Hoskisson R.E., Makri M. i Sirmon D.G. (2014a), Socioemotional Wealth as a Mixed Gamble: Revisiting Family Firm R&D Investments with the Behavioral Agency Model, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 38, s. 1351-1374.
 • Gomez-Mejia L.R., Chirico F., Nordqvist M. i Hellerstedt K. (2014b), Persistence under Financial Distress: Socioemotional Wealth and Business Exit Decisions by Family Controlled Firms, University of Notre Dame, Notre Dame (Unpublished Technical Report).
 • Gomez-Mejia L.R., Cruz L., Berrone P. i De Castro J. (2011), The Bind That Ties Socioemotional Wealth Preservation in Family Firms, "The Academy of Management Annals", Vol. 5, s. 653-707.
 • Gomez-Mejia L.R., Haynes K.T., Núñez-Nickel M., Jacobson K.J. i Moyano-Fuentes J. (2007), Socioemotional Wealth and Business Risks in Family-Controlled Firms: Evidence from Spanish Olive Oil Mills, "Administrative Science Quarterly", Vol. 52(1), s. 106-137.
 • Gomez-Mejia L.R., Makri M. i Larraza-Kintana M.L. (2010), Diversification Decisions in Family-Controlled Firms, "Journal of Management Studies", Vol. 47(2), s. 223-252.
 • Gomez-Mejia L.R., Neacsu I. i Martins G. (2019), CEO-Risk Taking and Socioemotional Wealth: The Behavioral Agency Model, Family Control and CEO Option Wealth, "Journal of Management", Vol. 45, s. 1713-1738.
 • Gomez-Mejia L.R., Patel P.C. i Zellweger T.M. (2018), In the Horns of the Dilemma: Socioemotional Wealth, Financial Wealth, and Acquisitions in Family Firms, "Journal of Management", Vol. 44(4), s. 1369-1397.
 • Grant A.M. i Berry J.W. (2011), The Necessity of Others Is the Mother of Invention: Intrinsic and Prosocial Motivations, Perspective Taking, and Creativity, "Academy of Management Journal", Vol. 54, s. 73-96.
 • Grant R.M. i Verona G. (2016), Measuring Competence [w:] M. Augier i D.J. Teece (eds.), Palgrave Encyclopedia of Strategic Management, Palgrave MacMillan, Basingstoke, UK, s. 1-6.
 • Graves C. i Thomas J. (2008), Determinants of the Internationalization Pathways of Family Firms: An Examination of Family Influence, "Family Business Review", Vol. 21(2), s. 151-167.
 • Greckhamer T., Misangyi V.F., Elms H. i Lacey R. (2008), Using Qualitative Comparative Analyses in Strategic Management Research: An Examination of Combinations of Industry, Corporate, and Business-Unit Effects, "Organizational Research Methods", Vol. 11, s. 695-726.
 • Haans R.F.J., Pieters C. i He Z.L. (2016), Thinking about U: Theorizing and Testing U- And Inverted U-Shaped Relationships in Strategy Research, "Strategic Management Journal", Vol. 37, s. 1177-1195.
 • Habbershon T.G., Williams M. i MacMillan I.C. (2003), A Unified Systems Perspective of Family Firm Performance, "Journal of Business Venturing", Vol. 18, s. 451-465.
 • Hambrick D.C. i Mason P.A. (1984), Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top Managers, "The Academy of Management Review", Vol. 9, s. 193-206.
 • Hamel G. i Välikangas L. (2003), The Quest for Resilience, "Harvard Business Review", Vol. 81(9), s. 52-63.
 • Han Y. i Li D. (2015), Effects of Intellectual Capital on Innovative Performance: The Role of Knowledge-Based Dynamic Capability, "Management Decision", Vol. 53, s. 40-56.
 • Hannah D.P. i Eisenhardt K.M. (2018), How Firms Navigate Cooperation and Competition in Nascent Ecosystems, "Journal of Strategic Management", Vol. 39, s. 3163-3192
 • . Hargadon A.B. i Bechky B.A. (2006), When Collections of Creatives Become Creative Collectives: A Field Study of Problem Solving at Work, "Organization Science", Vol. 17, s. 484-500.
 • Harman H.H. (1976), Modern Factor Analysis, 3rd ed., University of Chicago Press, Chicago.
 • Harris R.D. (2004), Organizational Task Environments: An Evaluation of Convergent and Discriminant Validity, "Journal of Management Studies", Vol. 41, s. 857-882.
 • Harvey S. i Kou C.Y. (2013), Collective Engagement in Creative Tasks: The Role of Evaluation in the Creative Process in Groups, "Administrative Science Quarterly", Vol. 58, s. 346-386.
 • Haslam S.A., Adarves-Yorno I., Postmes T. i Jans L. (2013), The Collective Origins of Valued Originality: A Social Identity Approach to Creativity, "Personality and Social Psychology Review", Vol. 17, s. 384-401.
 • Hauck J. i Prugl R. (2015), Innovation Activities during Intra-Family Leadership Succession in Family Firms: An Empirical Study from a Socioemotional Wealth Perspective, "Journal of Family Business Strategy", Vol. 6, s. 104-118.
 • Hauck J., Suess-Reyes J., Beck S., Prugl R. i Frank H. (2016), Measuring Socioemotional Wealth in Family-Owned and -Managed Firms: A Validation and Short Form of the FIBER Scale, "Journal of Family Business Strategy", Vol. 7, s. 133-148.
 • Haveman H.A. (1993), Organizational Size and Change: Diversification in the Savings and Loans Industry after Deregulation, "Administrative Science Quarterly", Vol. 38, s. 20-50.
 • Hayes A.F. (2013), Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Analyses: A Regression-Based Approach, The Guilford Press, New York.
 • He J. i Huang Z. (2011), Board Informal Hierarchy and Firm Financial Performance: Exploring a Tacit Structure Guiding Boardroom Interactions, "Academy of Management Journal", Vol. 54, s. 1119-1139.
 • Hekman D.R., Steensma H.K., Bigley G.A. i Hereford J.F. (2009), Effects of Organizational and Professional Identification on the Relationship between Administrators' Social Influence and Professional Employees' Adoption of New Work Behavior, "Journal of Applied Psychology", Vol. 94, s. 1325-1335.
 • Helfat C.E. i Winter S.G. (2011), Untangling Dynamic and Operational Capabilities: Strategy For The (N)Ever-Changing World, "Strategic Management Journal", Vol. 32, s. 1243-1250.
 • Helfat C., Finkelstein S., Mitchell W., Peteraf M., Singh H., Teece D.J. i Winter S. (2007), Dynamic Capabilities: Understanding Strategic Change in Organizations, Blackwell, London.
 • Hennessey B.A. i Amabile T.M. (2010), Creativity, "Annual Review of Psychology", Vol. 61, s. 561-598.
 • Heracleous L. i Wirtz J. (2014), Singapore Airlines: Achieving Sustainable Advantage through Mastering Paradox, "The Journal of Applied Behavioral Science", Vol. 50(2), s. 150-170.
 • Hernández-Linares R., Kellermanns F.W. i López-Fernández M.C. (2018), A Note on the Relationships between Learning, Market, and Entrepreneurial Orientations in Family and Nonfamily Firms, "Journal of Family Business Strategy", Vol. 9, s. 192-204.
 • Herrero I. (2018), How Familial Is Family Social Capital? Analyzing Bonding Social Capital in Family and Nonfamily Firms, "Family Business Review", Vol. 32(4), s. 441-459.
 • Herrero I., Brazo P. i Ramon-Jeronimo M.A. (2017), Can Non-Family Firms Be More Like Family Firms? Comparing SEW in Family and Non-Family Firms, Academy of Management Proceedings, No. 1, https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/AMBPP. 2017.15572abstract (dostęp: 16.11.2018).
 • Heyden M.L.M., Oehmichen J., Nichting S. i Volberda H.W. (2015), Board Background Heterogeneity and Exploration-Exploitation: The Role of the Institutionally Adopted Board Model, "Global Strategy Journal", Vol. 5, s. 154-176.
 • Hirst G., Knippenberg D. van, Zhou J., Quintane E. i Zhu C. (2015), Heard It through the Grapevine: Indirect Networks and Employee Creativity, "Journal of Applied Psychology", Vol. 100, s. 567-574.
 • Hitt M.A., Tihanyi L., Miller T. i Connelly B. (2006), International Diversification: Antecedents, Outcomes, and Moderators, "Journal of Management", Vol. 32(6), s. 831-867.
 • Hoever I.J., Zhou J. i Knippenberg D. van (2018), Different Strokes for Different Teams: The Contingent Effects of Positive and Negative Feedback on the Creativity of Informationally Homogeneous and Diverse Teams, "Academy of Management Journal", Vol. 61(6), s. 2159-2181.
 • Hoisl K., Gruber M. i Conti A. (2017), R&D Team Diversity and Performance in Hypercompetitive Environments, "Strategic Management Journal", Vol. 38, s. 1455-1477.
 • Hollander M., Wolfe D.A. i Chicken E. (2014), Nonparametric Statistical Methods, 3rd ed., John Wiley & Sons, New York.
 • Hollenbeck J.R. i Wright P.M. (2017), Harking, Sharking, and Tharking: Making the Case for Post Hoc Analysis of Scientific Data, "Journal of Management", Vol. 43, s. 5-18.
 • Holt D.T. (2012), Strategic Decisions within Family Firms: Understanding the Controlling Family's Receptivity to Internationalization, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 36, s. 1145-1151.
 • Holt D.T., Pearson A.W., Payne G.T. i Sharma P. (2018), Family Business Research as a Boundary-Spanning Platform, "Family Business Review", Vol. 31, s. 14-31.
 • Horwitz S.K. i Horwitz I.B. (2007), The Effects of Team Diversity on Team Outcomes: A Meta-Analytic Review of Team Demography, "Journal of Management", Vol. 33, s. 987-1015.
 • Hülsheger U.R., Anderson N. i Salgado J.F. (2009), Team-Level Predictors of Innovation at Work: A Meta-Analysis Spanning Three Decades of Research, "Journal of Applied Psychology", Vol. 94, s. 1128-1145.
 • Isaksen S.G. i Lauer K.J. (2002), The Climate for Creativity and Change in Teams, "Creativity and Innovation Management Journal", Vol. 11, s. 74-86.
 • James H. (1999), Owner as Manager, Extended Horizons and the Family Firm, "International Journal of the Economics of Business", Vol. 6(1), s. 41-55.
 • Jansen J.J.P., Bosch F.A.J. van den i Volberda H.W. (2005), Managing Potential and Realized Absorptive Capacity: How Do Organizational Antecedents Matter? "Academy of Management Journal", Vol. 48, s. 999-1015.
 • Jaskiewicz P., Combs J.G., Shanine K. i Kacmar K.M. (2017), Introducing the Family: A Review of Family Science with Implications for Management Research, "Acad-emy of Management Annals", Vol. 11, s. 309-341.
 • Jennings P.D., Sarathy R., Eddleston K.A. i Jennings J.E. (2015), Part I summary: The Impact of SEW on Family and Non-Family Firms in Developed versus Emerging Economies [w:] J.E. Jennings, K.A. Eddleston, D.F. Jennings, i R. Sarathy (eds.), Firms within Families-Enterprising in Diverse Country Contexts, Elgar, Cheltenham, s. 117-126.
 • Jensen M.C. i Meckling W.H. (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics", Vol. 3, s. 305-360.
 • Jeong I. i Shin S.J. (2019), High Performance Work Practices and Organizational Creativity during Organizational Change: A Collective Learning Perspective, "Journal of Management", Vol. 45, s. 909-925.
 • Jeżak J. (2016), Rozwój przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce na tle tendencji światowych, "Przegląd Organizacji", nr 4, s. 52-59.
 • Jiang D.S., Kellermanns F.W., Munyon T.P. i Morris M. (2018), More than Meets the Eye: A Review and Future Directions for the Social Psychology of Socioemotional Wealth Family, "Business Review", Vol. 31(1), s. 125-157.
 • Jimenez M.C.R., Martos M.C.V. i Jimenez R.M. (2015), Organisational Harmony as a Value in Family Businesses and its Influence on Performance, "Journal of Business Ethics", Vol. 126, s. 259-272.
 • Jones T.M., Harrison J.S. i Felps W. (2018), How Applying Instrumental Stakeholder Theory Can Provide Sustainable Competitive Advantage, "Academy of Management Review", Vol. 43(3), s. 371-391.
 • Jones C.D., Makri M. i Gomez-Mejia R.M. (2008), Affiliate Directors and Perceived Risk Bearing in Publicly Traded, Family-Controlled Firms: The Case of Diversification, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 32, s. 1007-1026.
 • Jones D.A., Willness C.R. i Modey S. (2014), Why Are the Job Seekers Attracted by Corporate Social Performance? Experimental and Field Tests of Three Signal-Based Mechanisms, "Academy of Management Journal", Vol. 57, s. 383-404.
 • Joshi A. i Roh H. (2009), The Role of Context in Work Team Diversity Research: A Meta-Analytic Review, "Academy of Management Journal", Vol. 52, s. 599-627.
 • Joshi A., Son J. i Roh H. (2015), When Can Women Close the Gap? A Meta-Analytic Test of Sex Differences in Performance and Rewards, "Academy of Management Journal", Vol. 58, s. 1516-1545.
 • Judson A. (1991), Changing Behavior in Organizations: Minimizing Resistance to Change, Basil Blackwell, Cambridge, MA.
 • Juillerat T.L. (2011), Novel Hence Useless? Re-Examining Assumptions about Creativity and Innovation, "Academy of Management Annual Meeting Proceedings", No. 1, s. 1-2.
 • Kabbach de Castro L.R., Aguilera R.V. i Crespi-Cladera R. (2017), Family Firms and Compliance: Reconciling the Conflicting Predictions within the Socioemotional Wealth Perspective, "Family Business Review", Vol. 30, s. 137-159.
 • Kachaner N., Stalk G. i Block A. (2012), What You Can Learn from Family Business, "Harvard Business Review", Vol. 90(11), s. 102-106.
 • Kalnis A. (2018), Multicollinearity: How Common Factors Cause Type 1 Errors in Multivariate Regressin, "Strategic Management Journal", Vol. 39(8), s. 2362-2385.
 • Kammerlander N. i Ganter M. (2015), An Attention-Based View of Family Firm Adaptation to Discontinuous Technological Change: Exploring the Role of Family CEOs' Noneconomic Goals, "Journal of Product Innovation Management", Vol. 32, s. 361-383.
 • Kanter R.M., Stein B.A. i Jick T.D. (1992), The Challenge of Organizational Change: How Companies Experience It and Leaders Guide It, The Free Press, New York.
 • Kappes I. i Schmid T. (2013), The Effect of Family Governance on Corporate Time Horizons, "Corporate Governance: An International Review", Vol. 21(6), s. 547-566.
 • Karlsson A. i Björk J. (2017), Establishing and Managing a Network for Continuous Innovation: Invoking Pressure, "Creativity and Innovation Management", Vol. 26, s. 128-141.
 • Karna A., Richter A. i Riesenkampff E. (2016). Revisiting the Role of the Environment in the Capabilities-Financial Performance Relationship: A Meta-Analysis, "Strategic Management Journal", Vol. 37, s. 1154-1173.
 • Karwowski M. (2009), Klimat dla kreatywności. Koncepcje, metody, badania, Diffin, Warszawa.
 • Kauppila O.-P., Bizzi L. i Obstfeld D. (2018), Connecting and Creating: Terius Iungens, Individual Creativity, and Strategic Decision Processes, "Strategic Management Journal", Vol. 39(3), s. 697-719.
 • Keats B.W. (1988), The Vertical Construct Validity of Business Economic Performance Measures, "Journal of Applied Behavioral Science", Vol. 24, s. 151-160.
 • Kellermanns F.W. i Eddleston K.A. (2004), Feuding Families When Conflict Does a Family Firm Good, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 28, s. 209-228.
 • Kellermanns F.W., Eddleston K.A. i Zellweger T.M. (2012), Extending the Socioemotional Wealth Perspective: A Look at the Dark Side, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 36, s. 1175-1182.
 • Kelly D. i Amburger T.L. (1991), Organizational Intertia and Momentum: A Dynamic Model of Strategic Change, "Academy of Management Journal", Vol. 34, s. 591-612.
 • Kelly L.M., Athanassiou N. i Crittenden W.F. (2000), Founder Centrality and Strategic Behavior in the Family-Owned Firm, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 25, s. 27-42.
 • Kier A.S. i McMellen J.S. (2018), Entrepreneurial Imaginativeness in New Venture Ideation, "Academy of Management Journal", Vol. 61(6), s. 2265-2295.
 • Kim Y. i Gao E.Y. (2013), Does Family Involvement Increase Business Performance? Family-Longevity Goals' Moderating Role in Chinese Family Firms, "Journal of Business Research", Vol. 66, s. 265-274.
 • Klein S.B., Astrachan J.H. i Smyrnios K.X. (2005), The F-PEC Scale of Family Influence: Construction, Validation, and Further Implication for Theory, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 29, s. 321-339.
 • Konig A., Kammerlander N. i Enders A. (2013), The Family Innovator's Dilemma: How Family Influence Affects the Adoption of Discontinuous Technologies by Incumbent Firms, "Academy of Management Review", Vol. 38(3), s. 418-441.
 • Kotlar J. i De Massis A. (2013), Goal Setting in Family Firms: Goal Diversity, Social Interactions, and Collective Commitment to Family-Centered Goals, "Entrepren-eurship Theory and Practice", Vol. 37, s. 1263-1288.
 • Kotlar J., Fang H., De Massis A. i Frattini F. (2014), Profitability Goals, Control Goals, and the R&D Investment Decisions of Family and Non-Family Firms, "Journal of Product Innovation Management", Vol. 31, s. 1128-1145.
 • Kotlar J., Signori A., De Massis A. i Vismara S. (2018), Financial Wealth, Socioemotional Wealth and IPO Underpricing in Family Firms: A Two-Stage Gamble Model, "Academy of Management Journal", Vol. 61, s. 1073-1099.
 • Kozbelt A. Beghetto R.A. i Runco M.A. (2010), Theories of Creativity [w:] J.C. Kauf-man i R.J. Sternberg (eds.), The Cambridge Handbook of Creativity, Cambridge University Press, Cambridge - New York, s. 20-47
 • . Kozlowski S.W.J., Chao G.T., Grand J.A., Braun M.T. i Kuljanin G. (2013), Advancing Multilevel Research Design: Capturing the Dynamics of Emergence, "Organizational Research Methods", Vol. 16, s. 581-615.
 • Kraiczy N.D., Hack A. i Kellermanns F.W. (2014), New Product Portfolio Performance in Family Firms, "Journal of Business Research", Vol. 67, s. 1065-1073.
 • Kraśnicka T., Głód G. (2014), Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstw województwa śląskiego, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 187, s. 204-219.
 • Kraśnicka T., Ingram T. Bratnicka-Myśliwiec K. (2017), Relacyjność i profesjonalizacja przedsiębiorstwa rodzinnego, "Organizacja i Kierowanie", nr 176, s. 299-312.
 • Kreiner G.E., Hollensbe E., Sheep M.L., Smith B.R., i Kataria N. (2015), Elasticity and the Dialectic Tensions of Organizational Identity: How Can We Hold Together While We Are Pulling apart? "Academy of Management Journal", Vol. 58(4), s. 981-1011.
 • Kreiser P., Kuratko D.F., Covin J.G. i House M. (2011), Operationalizing Corporate Entrepreneurship Strategy (CES): A Configurational Approach, Paper presented on the annual meeting of the Academy of Management, San Antonio.
 • Kreiser P.M. i Marino L.D. (2002), Analyzing the Historical Development of the Environmental Uncertainty Construct, "Management Decision", Vol. 40, s. 895-905.
 • Kroeger A. i Weber C. (2014), Developing a Conceptual Framework for Measuring Social Value Creation, "Academy of Management Review", Vol. 39, s. 512-540.
 • Kumar S., Parashar N. i Haleem A. (2009), Analytical Hierarchy Process Applied to Vendor Selection Problems: Small Scale, Medium Scale and Large Scale Industries, "Business Intelligence Journal", Vol. 2, s. 355-362.
 • Kunze F., Boehm S.A. i Bruch H. (2013), Organizational Performance Consequences of Age Diversity: Inspecting the Role of Diversity-Friendly HR Policies and Top Managers' Negative Age Stereotypes, "Journal of Management Studies", Vol. 50, s. 413-442.
 • Kyrgidou L.P. i Spyropoulou S. (2013), Driver and Performance Outcomes of Innovativeness: An Empirical Study, "British Journal of Management", Vol. 24, s. 281-298.
 • Laaksonen O. i Peltoniemi M. (2018), The Essence of Dynamic Capabilities and Their Measurement, "International Journal of Management Reviews", Vol. 20, s. 184-205.
 • Labelle R., Hafsi T., Francoer C. i Amar W.B. (2015), Family Firms' Corporate Social Performance: A Calculated Quest for Socioemotional Wealth, "Journal of Business Ethics", Vol. 148, s. 511-525.
 • Lange D., Boivie S. i Westphal J.D. (2017), Predicting Organizational Identification at the CEO Level, "Strategic Management Journal", Vol. 36, s. 1224-1244.
 • Laursen K. i Salter A. (2006), Open for Innovation: The Role of Openness in Explaining Innovation Performance among U.K. Manufacturing Firms, "Strategic Management Journal", Vol. 27, s. 131-150.
 • Lawrence P.R. i Lorsch J.W. (1967), Organization and Environment. Managing Differentiation and Integration, Harvard University Press, Boston.
 • Le Breton-Miller L. i Miller D. (2013), Socioemotional Wealth across the Family Firm Life Cycle: A Commentary on "Family Business Survival and the Role of Boards", "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 37(6), s. 1391-1397.
 • Le Breton-Miller L. i Miller D. (2015), Learning Stewardship in Family Firms: For Family, by Family Across the Life Cycle, "Academy of Management Learning and Education", Vol. 14, s. 386-399.
 • Le Breton-Miller L., Miller D. i Lester R.H. (2011), Stewardship or Agency? A Social Embeddedness Reconciliation of Conduct and Performance in Public Family Businesses, "Organization Science", Vol. 22(3), s. 704-721.
 • Lee C.-Y. (2010), A Theory of Firm Growth: Learning Capability, Knowledge Thresh-old, and Patterns of Growth, "Research Policy", Vol. 39, s. 278-289.
 • Leitterstorf M.P. i Rau S.B. (2014), Socioemotional Wealth And IPO Underpricing of Family Firms, "Strategic Management Journal", Vol. 35, s. 751-760.
 • Lepak D.P., Smith K.G. i Taylor M.S. (2007), Value Creation and Value Capture: A Multilevel Perspective, "Academy of Management Review", Vol. 32, s. 280-194.
 • Levenburg N.M., Schwarz T.V. i Almallah S. (2002), Innovation: A Recipe for Success among Family-Owned Firms in West Michigan? "Seidman Business Review", Vol. 8, s. 21-22.
 • Li S. (2018), Increased Non-Family Ownership in Family-Owned Firms: How Does It Affect CEO Turnover - Performance Sensitivity? "Strategic Management Journal", Vol. 39(13), s. 3434-3457.
 • Li K., Griffin D., Yue H. i Zhao L. (2013), How Does Culture Influence Corporate Risk-Taking? "Journal of Corporate Finance", Vol. 23, s. 1-22.
 • Li Y., Li N., Guo J., Li J., i Harris T.B. (2018a), A Network View of Advice-Giving and Individual Creativity in Teams: A Brokerage-Driven, Socially Perpetuated Phenomenon, "Academy of Management Journal", Vol. 61(6), s. 2210-2229.
 • Li Y., Wang M., Jaarsveld D. van, Lee G.K. i Ma D.G. (2018b), From Employee-Experienced High-Involvement Work System to Innovation: An Emergence-Based Human Resource Management Framework, "Academy of Management Journal", Vol. 61(5), s. 2000-2019.
 • Liang X., Wang L. i Cui Z. (2014), Chinese Private Firms and Internationalization: Effects of Family Involvement in Management and Family Ownership, "Family Business Review", Vol. 27(2), s. 126-141.
 • Liao H., Liu D. i Loi R. (2010), Looking at Both Sides of the Social Exchange Coin a Social Cognitive Perspective on the Joint Effects of Relationship Quality and Differentiation on Creativity, "Academy of Management Journal", Vol. 53(5), s. 1090-1099.
 • Lieberman M.B., Balasubramanian N. i Garcia-Castro R. (2018), Toward a Dynamic Motion of Value Creation and Appropriation in Firms: The Concept and Measurement of Economic Gain, "Strategic Management Journal", Vol. 39(6), s. 1546-1572.
 • Lieberman M.B., Garcia-Castro R. i Balasubramanian N. (2017), Measuring Value Creation and Appropriation in Firms: The VCA Model, "Strategic Management Journal", Vol. 38, s. 1193-1211.
 • Lim E.N., Lubatkin M.H. i Wiseman R.M. (2010), A Family Firm Variant of the Behavioral Agency Theory, "Strategic Entrepreneurship Journal", Vol. 4, s. 197-211.
 • Lin Y., Shi W., Prescott J.E. i Yang H. (2018), In The Eye of the Beholder: Top Man-agers' Long-Term Orientation, Industry Context, and Decision-Making Process, "Journal of Management", https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/014920 6318777589 (dostęp: 13.12.2018).
 • Lindenberg S. i Foss N.J. (2011), Managing Joint Production Motivation: The Role of Goal Framing and Governance Mechanisms, "Academy of Management Review", Vol. 36, s. 500-525.
 • Linder S. i Foss N.J. (2018), Microfoundations of Organizational Goals: A Review and New Directions for Future Research, "International Journal of Management Reviews", Vol. 20, s. S39-S62.
 • Lingo E.L. i O'Mahony S. (2010), Nexus Work: Brokerage on Creative Projects, "Administrative Science Quarterly", Vol. 55, s. 47-81.
 • Liu Y., Lin W.-T. i Cheng K.-Y. (2011), Family Ownership and the International Involvement of Taiwan's High-Technology Firms: The Moderating Effect of High- -Discretion Organizational Slack, "Management and Organization Reviev", Vol. 7(2), s. 201-222.
 • Low A. i Purser R.E. (2011), Zen and the Creative Management, Paper presented at the annual meeting of the Academy of Management, San Antonio.
 • Lubatkin M.H., Durand R. i Ling Y. (2007), The Missing Lens in Family Firm Governance Theory: A Self-Other Typology of Parental Altruism, "Journal of Business Research", Vol. 60, s. 1022-1029.
 • Lumpkin G.T. i Brigham K.H. (2011), Long-Term Orientation and Intertemporal Choice in Family Firms, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 35, s. 1149-1169.
 • Lumpkin G.T., Brigham K.H. i Moss T.W. (2010), Long-Term Orientation for the Entrepreneurial Orientation and Performance of Family Business, "Entrepreneurship and Regional Development", Vol. 22, s. 241-264.
 • Lumpkin G.T., Steier L. i Wright M. (2011), Strategic Entrepreneurship in Family Business, "Strategic Entrepreneurship Journal", Vol. 5, s. 285-306.
 • MacDoughall A.E., Bauer J.E., Novicevic M.M. i Buckley M.R. (2014), Toward the Pattern-Oriented Approach to Research in Human Resources Management: A Review of Configurational and Category Theorizing, Methods, and Applications, "Research in Personnel and Human Resources Management", Vol. 32, s. 177-240.
 • MacKinnon D.P., Lockwood C.M. i Williams J. (2004), Confidence Limits for the Indirect Effect: Distribution of the Product and Resampling Methods, "Multivariate Behavioral Research", Vol. 30, s. 41-62.
 • Madison K., Holt D.T., Kellermanns F.W. i Ranft A.L. (2015), Viewing Family Firm Behavior and Governance through the Lens of Agency and Stewardship Theories, "Family Business Review", Vol. 29, s. 65-99.
 • Mahto R.V., Ahluwalia S. i Khanin D. (2014), Psychological Ownership of Family Firm Successors: A Conceptual Approach, "Small Business Institute Journal", Vol. 10, s. 65-76.
 • Mainemelis C. (2010), Stealing Fire: Creative Deviance in the Evolution of New Ideas, "Academy of Management Review", Vol. 35, s. 558-578.
 • Makadok R. i Coff R.W. (2002), The Theory of Value and the Value of the Theory: Breaking New Ground versus Reinventing the Wheel, "Academy of Management Review", Vol. 27, s. 10-13.
 • Makadok R. i Ross D.G. (2018), Losing by Winning: The Danger Zone of Adverse Competitor Replacement, "Strategic Management Journal", Vol. 39, s. 1990-2013.
 • Mannucci P.V. i Yong K. (2018), The Differential Impact of Knowledge Depth and Knowledge Breadth on Creativity over Individual Careers, "Academy of Management Journal", Vol. 61(5), s. 1741-1763.
 • March J.G. (1991), Exploration and Exploitation in Organizational Learning, "Organization Science", Vol. 2, s. 71-87.
 • Marinova S.V., Cao A. i Park H. (2019), Constructive Organizational Values Climate and Organizational Citizenship Behaviors: A Configurational View, "Journal of Management", Vol. 45, s. 2045-2071.
 • Marody M. (1976), Sens empiryczny a sens teoretyczny pojęcia postawy. Analiza metodologiczna zasad doboru wskaźników w badaniach nad postawami, PWN, Warszawa.
 • Martin G., Gomez-Mejia L.R., Berrone P. i Makri M. (2017), Conflict between Controlling Family Owners and Minority Shareholders: Much Ado about Nothing? "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 41, s. 999-1027.
 • Martin G.P., Gomez-Mejia L.R. i Wiseman R.M. (2013), Executive Stock Options as Mixed Gambles: Revisiting the Behavioral Agency Model, "Academy of Management Journal", Vol. 56(2), s. 451-472.
 • Martins E.C. i Terblanche F. (2003), Building Organizational Culture that Stimulates Creativity and Innovation, "European Journal of Innovation Management", Vol. 6, s. 64-74.
 • Marzec I. (2015), Uwarunkowania rozwoju zatrudnialności pracowników w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Mason R.O. i Mitroff I.I. (1981), Challenging Strategic Planning Assumptions: Theory, Cases and Techniques, Wiley, New York.
 • Mathieu J.E., DeShon R.P. i Bergh D.D. (2008), Mediational Inferences in Organizational Research: Then, Now, and Beyond, "Organizational Research Methods", Vol. 11, s. 203-223.
 • Mayer C., Wright M. i Phan P. (2017), Management Research and the Future of the Corporation: A New Agenda, "The Academy of Management Perspectives", Vol. 31, s. 179-182.
 • Mazzelli A., Kotlar J. i De Massis A. (2018), Blending in While Standing out: Selective Conformity and New Product Introduction in Family Firms, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 42, s. 206-230.
 • McKelvie A., Brattström A. i Wennberg K. (2017), How Young Firms Achieve Growth: Reconciling the Roles of Growth Motivation and Innovative Activities, "Small Business Economics", Vol. 49, s. 273-293.
 • McKenny A.F., Short J.C., Ketchen D.J., Payne G.T. i Moss T.W. (2018), Strategic Entrepreneurial Orientation: Configurations, Performance, and the Effects of Industry and Time, "Strategic Entrepreneurship Journal",Vol. 12(4), s. 504-521.
 • McNamara G., Haleblian J. i Dykes B. (2008), Performance Implications of Participating in an Acquisition Wave: Early Mover Advantages, Bandwagon Effects, and the Moderating Influence of Industry Characteristics and Acquirer Tactics, "Academy of Management Journal", Vol. 51, s. 113-130.
 • Mehrota V., Morck R.K., Shim J. i Wiwattanak Y. (2011), Must Love Kill the Family Firm, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 35, s. 1121-1148.
 • Meier K.J. i O'Toole L.J. (2013), Subjective Organizational Performance and Measurement Error: Common Source Bias and Spurious Relationships, "Journal of Public Administration Research and Theory", Vol. 23(2), s. 429-56.
 • Memili E., Fang H.C. i Welsh D.H. (2015), Value Creation and Value Appropriation in Innovation Process in Publicly-Traded Family Firms, "Management Decision", Vol. 53(9), s. 1921-1952.
 • Meoli M., Paleari S. i Vismara S. (2013), Completing the Technology Transfer Process: M&As of Science-Based IPOs, "Small Business Economics", Vol. 40(2), s. 227-248.
 • Miles R.E., Snow C.C. i Pfeffer J. (1974), Organization - Environment: Concept and Issues, "Industrial Relations", Vol. 13, s. 244-264.
 • Miles G., Snow C.C. i Sharfman M.P. (1993), Industry Variety and Performance, "Strategic Management Journal", Vol. 14, s. 163-177.
 • Miller D. (1987), The Structural and Environmental Correlates of Business Strategy, "Strategic Management Journal", Vol. 8, s. 55-76.
 • Miller D., Amore M.D., Le Breton-Miller I., Minichilli A. i Quarato F. (2018), Strategic Distinctiveness in Family Firms: Firm Institutional Heterogeneity and Configurational Multidimensionality, "Journal of Family Business Strategy", Vol. 9, s. 16-26.
 • Miller D. i Chen M.J. (1996), The Simplicity of Competitive Repertoires: An Empirical Analysis, "Strategic Management Journal", Vol. 17, s. 419-439.
 • Miller D. i Le Breton-Miller I. (2005), Managing for the Long Run: Lessons in Competitive Advantage from Great Family Businesses, Harvard Business School Press, Boston.
 • Miller D. i Le Breton-Miller I. (2006), Family Governance and Firm Performance: Agency, Stewardship, and Capabilities, "Family Business Review", Vol. 19(1), s. 73-87.
 • Miller D. i Le Breton-Miller I. (2014), Deconstructing Socioemotional Wealth, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 38, s. 713-720.
 • Miller D., Le Breton-Mille, I. i Lester R.H. (2010), Family Ownership and Acquisition Behavior in Publicly-Traded Companies, "Strategic Management Journal", Vol. 31(2), s. 201-223.
 • Miller D., Le Breton-Miller I. i Lester R.H. (2011), Family and Lone Founder Ownership and Strategic Behaviour: Social Context, Identity, and Institutional Logics, "Journal of Management Studies", Vol. 48(1), s. 1-25.
 • Miller D., Le Breton-Miller I. i Lester R. (2013), Family Firm Governance, Strategic Conformity, and Performance: Institutional vs Strategic Perspectives, "Organization Science", Vol. 24, s. 189-209.
 • Miller D., Le Breton-Miller I. i Scholnick B. (2008), Stewardship vs. Stagnation: An Empirical Comparison of Small Family and Non-Family Businesses, "Journal of Management Studies", Vol. 45, s. 51-78.
 • Miller D., Le Breton-Miller I., Lester R.H. i Cannella A.A. Jr. (2007), Are Family Firms Really Superior Performers? "Journal of Corporate Finance", Vol. 13, s. 829-858.
 • Miller D., Lee J., Chang S. i Le Breton-Miller I. (2009), Filling the Institutional Void: The Social Behavior and Performance of Family Versus Non-Family Technology Firms in Emerging Markets, "Journal of International Business Studies", Vol. 40, s. 802-817.
 • Miller D., Minichilli A. i Corbetta G. (2013), Is Family Leadership Always Beneficial? "Strategic Management", Vol. 34(5), s. 553-571.
 • Miller C.C., Washburn N.T. i Glick W.H. (2013), The Myth of Firm Performance, "Organization Science", Vol. 24, s. 948-964.
 • Minichilli A., Brogi M. i Calabrò A. (2016), Weathering the Storm: Family Ownership, Governance, and Performance through the Financial and Economic Crisis, "Corporate Governance: An International Review", Vol. 24, s. 552-568.
 • Minichilli A., Corbetta G. i MacMillan I.C. (2010), Top Management Teams in Family-Controlled Companies: 'Familiness', 'Faultlines', and Their Impact on Financial Performance, "Journal of Management Studies", Vol. 47, s. 205-222.
 • Minichilli A., Nordqvist M. Corbetta G. i Amore M.D. (2014), CEO Succession Mechanisms, Organizational Context, and Performance: A Socio-Emotional Wealth Perspective on Family Controlled Firms, "Journal of Management Studies", Vol. 51, s. 1153-1179.
 • Misangyi V.F. i Acharya A.G. (2014), Substitutes or Complements? A Configurational Examination of Corporate Governance Mechanisms, "Academy of Management Journal", Vol. 57, s. 1681-1705.
 • Mohr A. i Puck J. (2013), Revisiting the Trust-Performance Link in Strategic Alliances, "Management International Review", Vol. 53, s. 269-289.
 • Montag T., Maertz C.P. i Baer M. (2012), A Critical Analyses of Workplace Creativity Criterion Space, "Journal of Management", Vol. 38, s. 1362-1386.
 • Morck R. i Yeung B. (2003), Agency Problems in Large Family Business Groups, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 27, s. 367-382.
 • Morck R. i Yeung B. (2004), Family Control and the Rent Seeking Society, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 28, s. 391-409.
 • Morck R., Wolfenzon D. i Yeung B. (2005), Corporate Governance, Economic Entrenchment, and Growth, "Journal of Economic Literature", Vol. 43, s. 655-720.
 • Morgan T.J. i Gomez-Mejia L.R. (2014), Hooked on the Feeling: The Affective Component of Socioemotional Wealth in Family Firms, "Journal of Family Business Strategy", Vol. 5, s. 280-288.
 • Morgeson F.P, Mitchel T.R. i Liu D. (2015), Event System Theory: An Event-Oriented Approach to the Organizational Sciences, "Academy of Management Review", Vol. 40, s. 515-537.
 • Morris M.H., Kocak A. i Ozer A. (2007), Coopetition as a Small Business Strategy: Implications for Performance, "Journal of Small Business Strategy", Vol. 18, s. 35-55.
 • Mors M.L. (2010), Innovation in a Global Consulting Firm: When the Problem Is Too Much Diversity, "Strategic Management Journal", Vol. 31, s. 841-872.
 • Moskowitz T.J. i Vissing-Jorgensen A. (2002), The Returns to Entrepreneurial Investment: A Private Equity Premium Puzzle? "American Economic Review", Vol. 92, s. 745-778.
 • Moultrie J. i Young A. (2009), Exploratory Study of Organizational Creativity in Creative Organizations, "Creativity and Innovation Management", Vol. 18, s. 299-314.
 • Müller J. i Kunisch S. (2018), Central Perspectives and Debates in Strategic Change Research, "International Journal of Management Reviews", Vol. 20, s. 457-482.
 • Mumford M.D., Hester K.S. i Robledo I.C. (2012), Creativity in Organizations: Importance and Approaches [w:] M.D. Mumford (ed.), Handbook of Organizational Creativity, Academic Press/Elsevier, London - Waltham - San Diego, s. 3-16.
 • Mumford R.D., Medeiros K.E i Partlow P.J. (2012), Creative Thinking: Processes, Strategies, and Knowledge, "Journal of Creative Behavior", Vol. 46, s. 30-47.
 • Nagy B.G., Blair E.S. i Lohrke F.T. (2014), Developing a Scale to Measure Liabilities and Assets for Newness after Start-up, "The International Entrepreneurship and Management Journal", Vol. 10, s. 277-295.
 • Naldi L., Cennamo C., Corbetta G. i Gomez-Mejia R.L. (2013), Preserving Socioemotional Wealth in Family Firms: Asset or Liability? The Moderating Role for Business Context, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 37, s. 1341-1360.
 • Naldi L., Davidsson P. (2014), Entrepreneurial Growth: The Role of International Knowledge Acquisition as Moderated by Firm Age, "Journal of Business Venturing", Vol. 29, s. 687-703.
 • Nason R.S., Bacq S. i Gras D. (2018), A Behavioral Theory of Social Performance: Social Identity and Stakeholder Expectations, "Academy of Management Review", Vol. 43(2), s. 259-283.
 • Neckebrouck J., Schultze W. i Zellweger T. (2018), Are Family Firms Good Employers? "Academy of Management Journal", Vol. 61(2), s. 553-585.
 • Neubaum D.O. (2018), Family Business Research: Roads Travelled and the Search for Unworn Paths, "Family Business Review", Vol. 31(3), s. 259-270.
 • Nickerson J.A., Silverman B.S. i Zenger T.R. (2007), The 'Problem' of Creating and Capturing Value, "Strategic Organization", Vol. 5, s. 211-225.
 • Nijstad B.A., Berger-Selman F. i De Dreu C.K.W. (2014), Innovation in Top Management Teams: Minority Dissent, Transformational Leadership, and Radical Innovation, "European Journal of Work and Organizational Psychology", Vol. 23, s. 310-322.
 • O'Boyle E.J., Pollack J.M. i Rutherford M.W. (2012), Exploring the Relation between Family Involvement and Firms' Financial Performance: A Meta-Analysis of Main and Moderator Effects," Journal of Business Venturing", Vol. 27, s. 1-18.
 • O'Reilly C.A. i Tushman M.L. (2004), The Ambidextrous Organization, "Harvard Business Review", Vol. 82, s. 74-83.
 • O'Reilly C.A. i Tushman M.L. (2011), Organizational Ambidexterity in Action: How Managers Explore and Exploit, "California Management Review", Vol. 53, s. 5-22.
 • Obstfeld D., Borgatti S. i Davis J. (2014), Brokerage as a Process: Decoupling Third Party Action from Social Network Structure [w:] D.J. Brass, G. Labianca, A. Mehra, D.S. Halgin i S.P. Borgatti (eds.), Contemporary Perspectives on Organizational Social Networks. Research in the Sociology of Organizations, Emerald, Bradford, s. 135-159.
 • Oldham G.R. i Cummings A. (1996), Employee Creativity: Personal and Contextual Factors at Work, "Academy of Management Journal", Vol. 39, s. 607- 634.
 • Oliver C. i Holzinger I. (2008), The Effectiveness of Strategic Political Management: A Dynamic Capabilities Framework, "The Academy of Management Review", Vol. 33, s. 496-520.
 • Ozcelik H. i Barsade S. (2018), No Employee an Island: Workplace Loneliness and Job Performance, "Academy of Management Journal", Vol. 61(6), s. 2343-2366.
 • Patel P.C. i Chrisman J.J. (2014). Risk Abatement as Strategy for R&D Investments in Family Firms, "Strategic Management Journal", Vol. 35, s. 617-627.
 • Patel P.C. i Fiet J.O. (2011, Knowledge Combination and the Potential Advantages of Family Firms in Searching for Opportunities, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 35, s. 1179-1197.
 • Paulus P.B., Brown V. i Ortega A.M. (1999), Group Creativity [w:] R.E. Purser i A. Montuori (eds.), Social Creativity, Vol. 2, Hampton Press, Cresskill, s. 151-176.
 • Pavlou P.A. i El Sawy O.A. (2011), Understanding the Elusive Black Box of Dynamic Capabilities, "Decision Sciences", Vol. 42, s. 239-273.
 • Payne T. (2018), Reflections on Family Business Research: Considering Domains and Theory, "Family Business Review", Vol. 31(2), s. 167-175.
 • Payne T., Pearson A.W. i Carr J.C. (2017), Process and Variance Modeling: Linking Research Questions to Methods in Family Business Research, "Family Business Review", Vol. 30(1), s. 11-18.
 • Pearson A., Carr J. i Shaw J. (2008), Toward a Theory of Familiness; a Social Capital Perspective, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 32, s. 949-969.
 • Perry J.T., Ring J.K. i Broberg J.C. (2015), Which Type of Advisors Do Family Business Trust Most? An Exploratory Application of Socioemotional Selectivity Theory, "Family Business Review", Vol. 28, s. 211-226.
 • Perry-Smith J.E. (2006), Social Yet Creative: The Role of Social Relationships in Facilitating Individual Creativity, "Academy of Management Journal", Vol. 49, s. 85-101.
 • Perry-Smith J.E. i Mannucci P.V. (2017), From Creativity to Innovation: The Social Network Drivers of the Four Phases of the Idea Journey, "Academy of Management Review", Vol. 42, s. 53-79.
 • Perry-Smith J.E. i Shalley C.E. (2014), A Social Composition View of Team Creativity: The Role of Member Nationality-Heterogeneous Ties Outside of the Team, "Organization Science", Vol. 25, s. 1434-1452.
 • Peteraf M.A. i Barney J.B. (2003), Unravelling the Resource-Based Tangle, "Managerial and Decision Economic",Vol. 24, s. 305-323.
 • Pezeshkan A., Fainshmidt S., Nair A., Lance Frazier M. i Markowski E. (2016), An Empirical Assessment of the Dynamic Capabilities-Performance Relationship, "Journal of Business Research", Vol. 69, s. 2950-2956.
 • Pichlak M. (2014), Wpływ otoczenia na generowanie i przyjmowanie innowacji w organizacjach, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 7-12.
 • Pieper T.M. i Astrahan J.H. (2008), Mechanisms to Assure Family Business Cohesion: Guidelines for Family Business Leaders and Their Families, Kennesaw State University, Kennesaw.
 • Pinto J.K. i Prescott J.E. (1998), Variations in Critical Success Factors over the Stages in the Project Life Cycle, "Journal of Management", Vol. 58, s. 5-18.
 • Ployhart R.E. i Moliterno T.P. (2011), Emergence of the Human Capital Resource: A Multilevel Model, "Academy of Management Review", Vol. 36, s. 127-150.
 • Podsakoff P.M. i Organ D.W. (1986), Self-Reports in Organizational Research: Problems and Prospects, "Journal of Management", Vol. 12, s. 531-544.
 • Podsakoff P.M., Mackenzie S.B., Lee J.-Y. i Podsakoff N.P. (2003), Common Method Biases in Behavioral Research: A Critical Review of the Literature and Recommended Remedies, "Journal of Applied Psychology", Vol. 88, s. 879-903.
 • Pongelli C., Caroli M.G. i Cucculelli M. (2016), Family Business Going Abroad: The Effect of Family Ownership on Foreign Market Entry Mode Decisions, "Small Business Economics", Vol. 47, s. 787-801.
 • Posen H.E. i Levinthal D.A. (2012), Chasing a Moving Target: Exploitation and Exploration in Dynamic Environments, "Management Science", Vol. 58, s. 587-601.
 • Posen H.E. i Martignoni D. (2018), Revisiting the Imitation Assumption: Why Imitation May Increase, Rather than Decrease, Performance Heterogeneity, "Strategic Management Journal", Vol. 39, s. 1350-1369.
 • Powell T.C. (1992), Organizational Alignment as Competitive Advantage, "Strategic Management Journal", Vol. 13, s. 119-134.
 • Preacher K.J., Curran P.J. i Bauer D.J. (2006), Computational Tools for Probing Interaction Effects in Multiple Linear Regression, Multilevel Modeling, and Latent Curve Analysis, "Journal of Educational and Behavioral Statistics", Vol. 31, s. 437-448.
 • Priem R. i Alfano F. (2016), Setting New Directions for the Management Discipline through Family Business Research, "Journal of Family Business Strategy", Vol. 7, s. 58-62.
 • Puccio G.J. i Cabra J.F. (2012), Idea Generation and Idea Evaluation: Cognitive Skills and Deliberate Practices [w:] M.D. Mumford (ed.), Handbook of Organizational Creativity, Academic Press - Elsevier, London - Waltham - San Diego, s. 189-215.
 • Pukall T.J. i Calabrò A. (2014), The Internationalisation of Family Firms a Critical Review and Integrative Model, "Family Business Review", Vol. 27(2), s. 103-125.
 • Quinn R. i Dutton J. (2005), Coordination as Energy-in-Conversation, "Academy of Management Review", Vol. 30, s. 36-57.
 • Raaijmakers A.G., Vermeulen P.A., Meeus M.T. i Zietsma C. (2015), I Need Time! Exploring Pathways to Compliance under Institutional Complexity, "Academy of Management Journal", Vol. 58, s. 85-110.
 • Ragin C.C. (2008), Redesigning Social Inquiry: Fuzzy Sets and Beyond, University of Chicago Press, Chicago.
 • Ramos H.M.M., Man T.W.Y., Mustafa M. i Ng Z.Z. (2014), Psychological Ownership in Small Family Firms: Family and Non-Family Employees' Work Attitudes and Behaviors, "Journal of Family Business Strategy", Vol. 5, s. 300-311.
 • Ranger-Moore J. (1997), Bigger May Be Better, But Is Older Wiser? Organizational Age and Size in the New York Life Insurance Industry, "American Sociological Review", Vol. 62, s. 903-920.
 • Rasheed A.M.A. i Prescott J.E. (1992), Towards an Objective Classification Scheme for Organizational Task Environments, "British Journal of Management", Vol. 3, s. 197-206.
 • Ray G., Barney J.B. i Muhanna W.A. (2004), Capabilities, Business Processes, and Competitive Advantage: Choosing the Dependent Variable in Empirical Tests of the Resource-Based View, "Strategic Management Journal", Vol. 25, s. 23-37.
 • Ray S., Mondal A. i Ramachandran K. (2018), How Does Family Involvement Affect a Firm's Internationalization? An Investigation of Indian Family Firms, "Global Strategy Journal", Vol. 8, s. 73-105.
 • Razmus W. i Mielniczuk E. (2018), Błąd wspólnej metody w badaniach kwestionariuszowych, "Polskie Forum Psychologiczne", Vol. 23(2), s. 277-290.
 • Rhemtulla M., Brosseau-Liard P.E. i Savalei V. (2012), When Can Categorical Variables Be Treated as Continuous? A Comparison of Robust Continuous and Categorical SEM Estimation Methods under Suboptimal Conditions, "Psychological Methods", Vol. 17, s. 354-373.
 • Richard P.J., Devinney T., Yip G. i Johnson G. (2009), Measuring Organizational Performance: Towards Methodological Best Practice, "Journal of Management", Vol. 35, s. 718-804
 • . Richtnér A. i Löfsten H. (2014), How the Capacity for Resilience Influence Creativity, "R&D Management", Vol. 44(2), s. 137-151.
 • Rockmann K.W. i Northcraft G.B. (2018), The Dilemma Portfolio: A Strategy to Advance the Study of Social Dilemmas in Organizations, "Academy of Management Annals", Vol. 12(2), s. 494-509.
 • Rosenbusch N., Rauch A. i Bausch A. (2013). The Mediating Role of Entrepreneurial Orientation in the Task Environment - Performance Relationship: A Meta-Analysis, "Journal of Management", Vol. 39, s. 633-659.
 • Roskes M. (2015), Constraints that Help or Hinder Creative Performance: A Motivational Approach, "Creativity and Innovation Management", Vol. 24, s. 197-206.
 • Rosso B.D. (2014), Creativity and Constraints: Exploring the Role of Constraints in the Creative Processes of Research and Development Teams, "Organization Studies", Vol. 35, s. 551-585.
 • Rothausen T.J. (1999), "Family" in Organizational Research: A Review and Comparison of Definitions and Measures, "Journal of Organizational Behavior", Vol. 20, s. 817-836.
 • Rothman N.B. i Melwani S. (2017), Feeling Mixed, Ambivalent, and in Flux: The Social Functions of Emotional Complexity for Leaders, "Academy of Management Review", Vol. 42, s. 259-282.
 • Rousseau M.B., Kellermanns F., Zellweger T. i Beck T.E. (2018), Relationship Conflict, Family Name Congruence, and Socioemotional Wealth in Family Firms, "Family Business Review", Vol. 31(4), s. 397-416.
 • Ruebottom T. i Auster E. (2018), Reflexive Dis/Embedding: Personal Narratives, Embodiment and the Emotional Dynamics of Organized Field-Level Events, "Organization Studies", Vol. 39, s. 467-490.
 • Rumelt R.P., Schendel D.E. i Teece D.J. (1994), Fundamental Issues in Strategy: A Research Agenda, Harvard Business School Press, Boston.
 • Runyan R., Droge C. i Swinney J. (2008), Entrepreneurial Orientation versus Small Business Orientation: What Are Their Relationships to Firm Performance? "Journal of Small Business Management", Vol. 46, s. 567-588.
 • Safin K. (2007), Przedsiębiorstwa rodzinne - istota i zachowania strategiczne, Wydawnictwo Akedmii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Saks A.M. (2006), Antecedents and Consequences of Employee Engagement, "Journal of Managerial Psychology", Vol. 21, s. 600-619.
 • Salvato C., Chirico F. i Sharma P. (2010), A Farewell to the Business: Championing Exit and Continuity in Entrepreneurial Family Firms, "Entrepreneurship and Regional Development", Vol. 22, s. 321-348.
 • Salvato C. i Vassolo R. (2018), The Sources of Dynamism in Dynamic Capabilities, "Strategic Management Journal", Vol. 39(6), s. 1728-1752.
 • Sánchez-Vidal J., Martín-Ugedo J.F. (2008), Edad y tamaño empresarial y ciclo de vida financiero, "Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas", núm. 12, s. 1-28.
 • Sarooghi H., Libaers D., i Burkemper A. (2015), Examining the Relationship between Creativity and Innovation: A Meta-Analysis of Organizational, Cultural, and Environmental Factors, "Journal of Business Venturing", Vol. 50, s. 714-731.
 • Sauerwald S., Lin Z. i Peng M.W. (2016), Board Social Capital and Excess CEO Returns, "Strategic Management Journal", Vol. 37(3), s. 498-520.
 • Sawyer O.O., McGee J. i Peterson M. (2003), Perceived Uncertainty and Firm Performance in SMS's, "International Small Business Journal", Vol. 21, s. 269-290.
 • Saxton T., Wesley C.L. i Saxton M.K. (2016), Venture Advocate Behaviors and Emerging Enterprise, "Strategic Entrepreneurship Journal", Vol. 10, s. 107-125.
 • Scascia S. i Mazzola P. (2008), Family Involvement in Ownership and Management: Exploring Nonlinear Effects on Performance, "Family Business Review", Vol. 21, s. 331-345.
 • Scascia S., Mazzola P. i Kellermanns F. (2014), Family Management and Profitability in Private Family-Owned Firms: Introducing Generational Stage and the Socioemotional Wealth Perspective, "Journal of Family Business Strategy", Vol. 5, s. 131-137.
 • Schepers J., Voordeckers W., Steijvers T. i Laveren E. (2014), The Entrepreneurial Orientation-Performance Relationship in Private Family Firms: The Moderating Role of Socioemotional Wealth, "Small Business Economics", Vol. 43, s. 39-55.
 • Schepker D.J., Nyberg A.J., Ulrich M. i Wright P.M. (2018), Planning for Future Leadership: Procedural Rationality, Formalized Succession Processes, and CEO Influence in CEO Succession Planning, "Academy of Management Journal", Vol. 61(2), s. 523-552.
 • Schilke O. (2014), Second-Order Dynamic Capabilities: How Do They Matter? "Academy of Management Perspectives", Vol. 28, s. 368-380.
 • Schilke O., Hu S. i Helfat C.E. (2018), Quo Vadis, Dynamic Capabilities? A Content Analytic Review of Current State of Knowledge and Recommendations for Future Research, "Academy of Management Annals", Vol. 12, s. 390-439.
 • Schultz M. i Hernes T. (2013), A Temporal Perspective on Organizational Identity, "Organization Science", Vol. 24, s. 1-21.
 • Schulze W.S. i Kellermanns W.F. (2015), Reifying Socioemotional Wealth, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 39, s. 447-459.
 • Schulze W.S., Lubatkin M.H. i Dino R.N. (2003), Exploring the Agency Consequences of Ownership Dispersion among the Directors of Private Family Firms, "Academy of Management Journal", Vol. 46, s. 179-194.
 • Schulze W.S., Lubatkin M.H., Dino R.N. i Buchholtz A.K. (2001), Agency Relationships in Family Firms: Theory and Evidence, "Organization Science", Vol. 12, s. 99-116.
 • Sciascia S. i Bettinelli C. (2015), Corporate Family Entrepreneurship: The Seven Circumstances [w:] K. Randerson, C. Bettinelli, G. Dossena i A. Fayolle (eds.), Family Entrepreneurship: Rethinking the Research Agenda, Routledge, New York, s. 63-86.
 • Sciascia S.L., D'Oria L., Bruni M. i Larraneta B. (2014), Entrepreneurial Orientation in Low- and Medium-Tech Industries: The Need for Absorptive Capacity to Increase Performance, "European Management Journal", Vol. 32, s. 761-769.
 • Sciascia S., Mazzola P., Astrachan J.H. i Pieper T.M. (2012), The Role of Family Ownership in International Entrepreneurship: Exploring Nonlinear Effects, "Small Business Economics", Vol. 38(1), 15-31.
 • Sciascia S., Mazzola P. i Chirico F. (2012), Generational Involvement in the Top Man-agement Team of Family Firms: Exploring Near Effects on Entrepreneurial Orientation, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 37, s. 69-85.
 • Shalley C.E. i Perry-Smith J.E. (2001), Effects of Socialpsychological Factors on Creative Performance: The Role of Informational and Controlling Expected Evaluation and Modeling Experience, "Organizational Behavior and Human Decision Processes", Vol. 84, s. 1-22.
 • Shalley C.E. i Perry-Smith J.E. (2008), The Emergence of Team Creative Cognition: The Role of Diverse Outside Ties, Socio-Cognitive Centrality, and Team Evolution, "Strategic Entrepreneurship Journal", Vol. 2(1), s. 23-41.
 • Sharfman M.P. i Dean J.W. (1991), Conceptualizing and Measuring the Organizational Environment: A Multidimensional Approac, "Journal of Management", Vol. 17, s. 681-700.
 • Sharma P. i Sharma S. (2011), Drivers of Proactive Environmental Strategy in Family Firms, "Business Ethics Quarterly", Vol. 21, s. 309-334.
 • Sharma P., Chrisman J.J. i Gersick R.E. (2012), 25 Years of Family Business Review: Refelctions on the Past and Perspectives for the Future, "Family Business Review", Vol. 25, s. 5-15.
 • Shepherd D. (2016), An Emotions Perspective for Advancing the Fields of Family Business and Entrepreneurship: Stocks, Flows, Reactions, and Responses, "Family Business Review", Vol. 29, s. 151-158.
 • Shepherd D. i Haynie J.M. (2009), Family Business, Identity Conflict, and an Expedited Entrepreneurial Process: A Process of Resolving Identity Conflict, "Entrepreneur-ship Theory and Practice", Vol. 33, s. 1245-1264.
 • Shepherd D.A., Wennberg K., Suddaby R. i Wiklund J. (2019) What Are We Ex-plaining? A Review and Agenda on Initiating, Engaging, Performing, and Contextualizing Entrepreneurship, "Journal of Management", Vol. 54(1), s. 159-196.
 • Shin S.J., Kim T., Lee J. i Bian L. (2012), Cognitive Team Diversity and Individual Team Member Creativity: A Cross-Level Interaction, "Academy of Management Journal", Vol. 55, s. 197-212.
 • Short J.C., Sharma P., Lumpkin G.T. i Pearson A.W. (2016), Oh, the Places We'll Go! Reviewing Past, Present, and Future Possibilities in Family Business Research, "Family Business Review", Vol. 29, s. 11-16.
 • Shrout P.E. i Bolger N. (2002), Mediation in Experimental and Nonexperimental Studies, "Psychological Methods", Vol. 7, s. 422-445.
 • Sidhu J.S., Commandeur H.R. i Volberda H.W. (2007), The Multifaced Nature of Exploration and Exploitation: Value of Supply, Demand, and Spatial Search for Innovation, "Organization Science", Vol. 18, s. 20-38.
 • Siggelkow N. (2001), Change in the Presence of Fit: The Rise, the Fall, and the Renaissance of Liz Claiborne, "Academy of Management Journal", Vol. 44(4), s. 838-857.
 • Sigueira A.C. i Cosh A. (2009), Innovation Capabilities and Performance among Established versus Young Firms, "Academy of Management Proceedings", Vol. 2009, https://doi.org/10.5465/ambpp.2009.44260158 (dostęp: 16.11.2018).
 • Simsek Z., Heavey C. i Fox B.C. (2017), (Meta-)Framing Strategic Entrepreneurship, "Strategic Organization", Vol. 15(4), s. 504-518.
 • Singh S., Darwish T.K. i Potočnik K. (2016), Measuring Organizational Performance: A Case for Subjective Measures, "British Journal of Management", Vol. 27, s. 214-224.
 • Sirmon D.G. i Hitt M.A. (2003), Managing Resources: Linking Unique Resources, Management and Wealth Creation in Family Firms, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 27, s. 339-358.
 • Smith A.W., Moghaddam K. i Lanivich S.E. (2019), A Set-Theoretic Investigation into the Origins of Creation and Discovery Opportunities, "Strategic Entrepreneurship Journal", Vol. 13, s. 75-92.
 • Sobel M.E. (1982), Asymptotic Confidence Intervals for Indirect Effects in Structural Equation Models [w:] S. Leinhart (red.), Sociological Methodology, Jossey-Bass, San Francisco, s. 290-312.
 • Songini L. i Gnan L. (2015), Family Involvement and Agency Cost Control Mechanisms in Family Small and Medium-Sized Enterprises, "Journal of Small Business Man-agement", Vol. 53, s. 748-779.
 • Sonnenshein S. (2014), How Organizations Foster the Creative Use of Resources, "Academy of Management Journal", Vol. 57, s. 814-848.
 • Sorenson R. (2011), Social Capital and Family Business [w:] R.L. Sorenson (ed.), Family Business and Social Capital, Edward Elgar, Cheltenham, s. 1-32.
 • Sorensen J. i Stuart T. (2000), Aging, Obsolescence, and Organizational Innovation, "Administrative Science Quarterly", Vol. 45, s. 81-112.
 • Sorenson R.L., Goodpaster K.E., Hedberg P.R. i Yu A. (2009), The Family Point of View, Family Social Capital, and Firm Performance: An Exploratory Test, "Family Business Review", Vol. 22, s. 239-253.
 • Souder D., Zaheer A., Sapienza H i Ranucci R. (2017), How Family Influence, Socioemotional Wealth, and Competitive Conditions Shape New Technology Adoption, "Strategic Management Journal", Vol. 38(9), s. 1774-1790.
 • Spriggs M., Yu A., Deeds D. i Sorenson R.L. (2013), Too Many Cooks in the Kitchen: Innovative Capacity, Collaborative Network Orientation, and Performance in Small Family Businesses, "Family Business Review", Vol. 26, s. 32-50.
 • Stadler C., Mayer M.C., Hautz J. i Matzler K. (2018), International and Product Diversification: Which Strategy Suits Family Managers? "Global Strategy Journal", Vol. 8(1), s. 184-207.
 • Stanley L., Kellermanns F.W. i Zellweger T.M. (2017), Latent Profile Analysis: Understanding Family Firms Profile, "Family Business Review", Vol. 30(1), s. 1-19.
 • Starbuck W.H. (1976), Organizations and Their Environments [w:] M.D. Dunette (ed.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology, RandMcNally, Chicago, s. 1069-1123.
 • Steffens P., Davidsson P. i Fitzsimmons J. (2009), Performance Configurations over Time: Implications for Growth- and Profit-Oriented Strategies, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 33, s. 125-148.
 • Stevens C.E., Kidwell R.E. i Sprague R. (2015), Bound by Laws, or by Values? A Multi-Level and Cross-National Approach to Understanding the Protection of Minority Owners in Family Firms, "Corporate Governance: An International Review", Vol. 23, s. 203-215.
 • Stevens R., Moray N., Bruneel J. i Clarysse B. (2015), Attention Allocation to Multiple Goals: The Case of for-Profit Social Enterprises, "Strategic Management Journal", Vol. 36, s. 1006-1016.
 • Stewart A. i Hitt M.A. (2012), Why Can't a Family Business Be More Like a Nonfamily Business? Modes of Professionalization in Family Firms, "Family Business Review", Vol. 25,s. 58-86.
 • Stockmans A., Lybaert N. i Voordeckers W. (2010), Socioemotional Wealth and Earnings Management in Private Family Firms, "Family Business Review", Vol. 23, s. 280-294.
 • Stout L. (2012), The Shareholder Value Myth: How Putting Shareholders First Harms Investors, Corporation, and the Public, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco.
 • 534 Stouten, J., Rousseau, D. i De Cremer D. (2018), Successful Organizational Change: Integrating the Management Practice and Scholarly Literatures, "Academy of Management Annals", Vol. 12(2), s. 752-788.
 • Strike V.M., Berrone P., Sapp S.G. i Congiu L. (2015), A Socioemotional Wealth Approach to CEO Career Horizons in Family Firms, "Journal of Management Studies", Vol. 52, s. 555-583.
 • Suddaby R., Bruton G.D. i S, S.X. (2015), Entrepreneurship through a Qualitative Lens: Insights on the Construction and/or Discovery of Entrepreneurial Opportunity, "Journal of Business Venturing", Vol. 30(1), s. 1-10.
 • Sue-Chan C. i Hempel P.S. (2010), Disentangling the Novel from the Useful, 2010 Annual Meeting of the Academy of Management, Montreal, Canada 6-10 August.
 • Sullivan D.M. i Ford C.M. (2010), The Alignment of Measures and Constructs in Organizational Research: The Case of Testing Measurement Models of Creativity, "Journal of Business and Psychology", Vol. 25, s. 505-521.
 • Sułkowski Ł. (2004), Organizacja a rodzina, więzi familijne w życiu gospodarczym, TNOiK, Toruń.
 • Sułkowski Ł. i Marjański A.J. (2009), Firmy rodzinne: Jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa.
 • Sundaramurthy C., Pukthuanthong K. i Kor Y. (2014.), Positive and Negative Synergies Between the CEO's and the Corporate Board's Human and Social Capital: A Study of Biotechnology Firms, "Strategic Management Journal", Vol. 35(6), s. 845-868.
 • Sundgren M., Dimenäs E., Gustafsson J-E. i Selart M. (2005), Drivers of Organizational Creativity: A Path Model of Creative Climate in Pharmaceutical R&D, "R&D Management", Vol. 35, s. 359-374.
 • Sung S.Y. i Choi J.N. (2012), Effects of Team Knowledge Management on the Creativity and Financial Performance of Organizational Teams, "Organizational Behavior and Human Decision Processes", Vol. 118, s. 4-13.
 • Sutcliffe K.M. i Weber K. (2003), Organziational Slack and Firm Performance during Economic Transitions: Two Studies from an Emerging Economy, "Strategic Man-agement Journal", Vol. 24, s. 1249-1263
 • Tajfel H. (1981), Human Groups and Social Categories: Studies in Social Psychology, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Tang C. i Nouman S.E. (2016), The Impact of Three Kinds of Identity on Research and Development Employees' Incremental and Radical Creativity, "Thinking Skills and Creativity", Vol. 21, s. 123-131.
 • Teece D.J. (2007), Explicating Dynamic Capabilities. The Nature and Microfundations of (Sustainable) Enterprises Performance, "Strategic Management Journal", Vol. 28, s. 1319-1350.
 • Teece D., Peteraf M. i Leith S. (2016), Dynamic Capability and Organizational Agility: Risk Uncertainty, and Strategy in the Innovation Economy, "California Management Review", Vol. 58(4), s. 13-35.
 • Teece D., Pisano G. i Shuen A. (1997), Dynamic Capabilities and Strategic Management, "Strategic Management Journal", Vol. 18, s. 1509-1532.
 • Tempest S. i Starkey K. (2004), The Effects of Liminality on Individual and Organizational Learning, "Organization Studies", Vol. 25(4), s. 507-527.
 • Tiwana A. (2008), Do Bridging Ties Complement Strong Ties? An Empirical Examination of Alliance Ambidexterity, "Strategic Management Journal", Vol. 29, s. 251-272.
 • Tosi H.L., Werner S., Katz J.P. i Gomez-Mejia L.R. (2000) How Much Does Performance Matter? A Meta-Analysis of CEO Pay Studies, "Journal of Management", Vol. 26, s. 301-339.
 • Tsai W. i Ghoshal S. (1998), Social Capital and Value Creation: The Role of Intrafirm Networks, "The Academy of Management Journal", Vol. 41, s. 464-476.
 • Tung R.L. (1979), Dimensions of Organizational Environments: An Exploratory Study of Their Impact on Organizational Structure, "Academy of Management Journal", Vol. 22, s. 672-693.
 • Tushman M.L. i O'Reilly C. (1996), Ambidextrous Organizations: Managing Evolutionary and Revolutionary Change, "California Management Review", Vol. 38(4), s. 8-30.
 • Uhlaner L.M. (2006), Business Family as a Team: Underlying Force for Sustained Competitive Advantage [w:] P. Poutziouris, K.X. Smyrnios, S.B. Klein (eds.), Handbook of Research on Family Business, Edward Elgar, Cheltenham, England, s. 125-144.
 • Unsworth K. (2001), Unpacking Creativity, "Academy of Management Review", Vol. 26, s. 289-297.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004, Nr 173 poz. 1807.
 • Vaccaro J.G., Jansen J.J.P., Bosch F.A.J. van den i Volberda H. (2012), Management Innovation and Leadership: The Moderating Role of Organizational Size, "Journal of Management Studies", Vol. 49, s. 28-51.
 • Vandekerkhof P., Steijvers T., Hendriks W. i Voordeckers W. (2015), The Effect of Organizational Characteristics on the Appointment of Nonfamily Managers in Private Family Firms: The Moderating Role of Socioemotional Wealth, "Family Business Review", Vol. 28, s. 104-122.
 • Vandekerkhof P., Steijvers T., Hendriks W. i Voordeckers W. (2018), Socio-Emotional Wealth Separation and Decision-Making Quality in Family Firm TMTs: The Moderating Role of Psychological Safety, "Journal of Management Studies", Vol. 55(4), s. 648-676.
 • Vardaman J.M. i Gondo M.B. (2014), Socioemotional Wealth Conflict in Family Firms, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 38, s. 1317-1327.
 • Villalonga B. i Amit R. (2006), How Do Family Ownership, Control and Management Affect Firm Value? "Journal of Financial Economics", Vol. 80, s. 385-417.
 • Vogel R. i Guttel W.H. (2013), The Dynamic Capability View in Strategic Management: A Bibliometric Review, "International Journal of Management Reviews", Vol. 15, s. 426-444.
 • Volpin P.F. (2002), Governance with Poor Investor Protection: Evidence from Top Executive Turnover in Italy, "Journal of Financial Economics", Vol. 64, s. 61-90.
 • Wagner D., Block J.H., Miller D., Schwens C. i Xi G. (2015), A Meta-Analysis of the Financial Performance of Family Firms: Another Attempt, "Journal of Family Business Strategy", Vol. 6, s. 3-13.
 • Wall T.D., Michie J., Patterson M., Wood S.J., Sheehan M., Clegg C.W. i West M. (2004), On the Validity of Subjective Measures of Company Performance, "Personnel Psychology", Vol. 57, s. 95-118.
 • Walsh J.P. i Seward J.K. (1990), On the Efficiency of Internal and External Corporate Control Mechanisms, "The Academy of Management Review", Vol. 15(3), s. 421-458.
 • Wang A.C. i Cheng B-S. (2010), When Does Benevolent Leadership Lead to Creativity. The Moderating Role of Creative Role Identity and Job Autonomy, "Journal of Organizational Behavior", Vol. 31, s. 106-121.
 • Ward J.L. (2004), Perpetuating the Family Business: 50 Lessons Learned from Long Lasting, Successful Families in Business, Palgrave Macmillan, Basingstoke, UK.
 • Ward J.L. (2008), Introduction [w:] J. Tapies i J.L. Word (eds.), Family Values and Values Creation,Palgrave MacMillan, Hampshire, s. 1-9.
 • Weinzimmer L.G., Michel E.J. i Franczak J.L. (2011), Creativity and Firm Level Performance: The Mediating Effects of Action Orientation, "Journal of Management Issues", Vol. 23, s. 62-82.
 • Weiss M., Floegl M. i Gibbert M. (2013), Perceptions of Material Resources in Innovation Projects: What Shapes Them and How Do They Matter? "Journal of Product Innovation Management", Vol. 31, s. 278-291.
 • Welsh D.H.B. Memili E., Rosplock K., Roure J. i Segurado J.L. (2013), Perceptions of Entrepreneurship across Generations in Family Offices: A Stewardship Theory Perspective, "Journal of Family Business Strategy", Vol. 4, s. 213-226.
 • West M.A. (2000), Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Westhead P., Cowling M. i Howorth C. (2001), The Development of Family Companies: Management and Ownership Imperatives, "Family Business Review", Vol. 14(4), s. 369-385.
 • White R.E. i Hamersmesh R.C. (1981), Toward a Model of Business Performance: An Integrative Approach, "Academy of Management Review", Vol. 6, s. 213-223.
 • Wiklund J., Patzelt H., i Shepherd D. (2009), Building an Integrative Model of Small Business Growth, "Small Business Economics", Vol. 32, s. 351-374.
 • Williams R.I., Pieper T.M., Kellermanns F.W. i Astrachan J.H. (2018), Family Firm Goals and Their Effects on Strategy, Family and Organization Behavior: A Review and Research Agenda, "International Journal of Management Reviews", Vol. 20, s. S63-S82.
 • Wilson N., Wright M. i Scholes L. (2013), Family Business Survival and the Role of Boards, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 37(6), s. 1369-1389.
 • Winter S.G. (2003), Understanding Dynamic Capabilities, "Strategic Management Journal", Vol. 24, s. 991-995.
 • Woodman R.W., Sawyer J.E. i Griffin R.W. (1993), Toward a Theory of Organizational Creativity, "Academy of Management Review", Vol. 18, s. 293-321.
 • Wowak A.J., Gomez-Mejia L.R. i Steinbach A.L. (2017), Inducements and Motives at the Top: A Holistic Perspective on the Drivers of Executive Behavior, "Academy of Management Annals", Vol. 11, s. 669-702.
 • Wright M., Chrisman J.J., Chua J.H. i Steier L.P. (2014), Family Enterprise and Context, "Entrepreneurship Theory and Pratice", Vol. 38, s. 1247-1260.
 • Wright P., Ferris S.P., Sarin A. i Awasthi V. (1996), Impact of Corporate Insider, Block-holder, and Institutional Equity Ownership on Firm Risk-Taking, "Academy of Management Journal", Vol. 39(2), s. 441-458.
 • Xue L., Ray G. i Sambamurthy V. (2012), Efficiency or Innovation: How Do Industry Environments Moderate the Effects of Firms' IT Asset Portfolios, "MIS Quarterly", Vol. 36, s. 509-528.
 • Yamak S., Nielsen S i Escribà-Esteve A. (2014), The Role of External Environment in Upper Echelons Theory: A Review of Existing Literature and Future Research, "Group and Organization Management", Vol. 39, s. 69-109.
 • Yi Y., He X., Ndofor H.A. i Wei Z. (2015), Dynamic Capabilities and the Speed of Strategic Change: Evidence from China, "IEEE Transactions on Engineering Management", Vol. 62, s. 18-28.
 • Young M.N., Peng M.W., Ahlstrom D., Bruton G.D. i Jiang Y. (2008), Corporate Governance in Emerging Economies: A Review of the Principal-Principal Perspective, "Journal of Management Studies", Vol. 45, s. 196-220.
 • Zahra S. (1993), Environment, Corporate Entrepreneurship, and Financial Perform-ance: A Taxonomic Approach, "Journal of Business Venturing", Vol. 8, s. 319-340.
 • Zahra S.A. (2018), Entrepreneurial Risk Taking in Family Firms: The Wellspring of the Regenerative Capability, "Family Business Review", Vol. 31, s. 216-226.
 • Zahra S.A., Hayton J.C. i Salvato C. (2004), Entrepreneurship in Family vs. Non-Family Firms: A Resource-Based Analysis of the Effect of Organizational Culture, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 28(4), s. 363-381.
 • Zahra S.A., Sapienza H.J. i Davidsson P. (2006), Entrepreneurship and Dynamic Capabilities. A Review, Model, and Research Agenda, "Journal of Management Studies", Vol. 43, s. 917-955.
 • Zahra S.A. i Wright M. (2011), Entrepreneurship's Next Act, "Academy of Management Perspectives", Vol. 25(4), s. 67-83.
 • Zbierowski P., Bratnicka K. i Dyduch W. (2014), Organizational Positivity, High Performance Factors, Creativity and Creative Strategy as Antecedents of Competitive Advantage [w:] The Role of the Business School in Supporting Economic and Social Development, British Academy of Management, Belfast, s. 1-21.
 • Zellweger T. (2007), Time Horizon, Costs of Equity Capital, and Generic Investment Strategies of Firms, "Family Business Review", Vol. 20, s. 1-15.
 • Zellweger T., Eddleston K.A. i Kellermanns F.W. (2010), Exploring the Concept of Familiness: Introducing Family Firm Identity, "Journal of Family Business Strategy", Vol. 1, s. 54-63.
 • Zellweger T.M., Kellermanns F.W., Chrisman J.J. i Chua J.H. (2012), Family Control and Family Firm Valuation by Family CEOs: The Importance of Intentions for Transgenerational Control, "Organization Science", Vol. 23, s. 851-868.
 • Zellweger T., Nason R.S. i Nordqvist M. (2012), From Longevity of Firms to Transgenerational Entrepreneurship of Families: Introducing Family Entrepreneurial Orientation, "Family Business Review", Vol. 25, s. 136-155.
 • Zellweger T.M., Nason R.S., Nordqvist M. i Brush C.G. (2013), Why Do Family Firms Strive for Nonfinancial Goals? An Organizational Identity Perspective, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 37, s. 229-248.
 • Zellweger T., Richards M., Sieger P. i Patel P.C. (2016), How Much am I Expected to Pay for My Parents' Firm? An Institutional Logics Perspective on Family Discounts, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 40, s. 1041-1069.
 • Zhang X. i Bartol K.M. (2010), Linking Empowering Leadership and Employee Creativity: The Influence of Psychological Empowerment, Intrinsic Motivation, and Creative Process Engagement, "Academy of Management Journal", Vol. 53, s. 107-128.
 • Zhang C.M. i Greve H.R. (2019), Dominant Coalitions Directing Acquisitions: Different Decision Makers, Different Decisions, "Academy of Management Journal", Vol. 62, s. 44-65.
 • Zhou J. i Ren R. (2012), Striving for Creativity. Building Positive Contexts in the Work-place, [w:] K.S. Cameron i G.M. Spreitzer (eds.), The Oxford Handbook of Positive Scholarship, Oxford University Press, Oxford - New York, s. 97-109.
 • Zhou K.Z. i Wu F. (2010), Technological Capability, Strategic Flexibility, and Product Innovation, "Strategic Management Journal", Vol. 31, s. 547-561.
 • Zimmermann A., Hill A., Birkinshaw J.M. i Jaeckel M. (2017), Complements or Substitute? Investigating the Interplay among Drivers of Ambidexterity, "Academy of Management Proceedings", No. 1, https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/ AMBPP.2017.17518abstract (dostęp: 13.12.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576726

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.