PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3-4 (98-99) | 225--252
Tytuł artykułu

Innowacje produktowe w Polsce - kontekst teoretyczny i wyniki badań1

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Product Innovation in Poland: Theoretical Context and Research Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest poświęcony wprowadzeniu w teoretyczne podstawy pomiaru innowacyjności oraz wskazaniu na znaczenie wzrostu produktywności nakładów na badania i rozwój (B+R) na zmniejszenie dystansu Polski do Unii Europejskiej pod względem innowacyjności produktowej. Podstawą oceny dystansu innowacyjnego są wskaźniki European Innovation Scoreboard oraz nakłady największych inwestorów w B+R. Przedstawiona została analiza dla Polski wskazująca na rosnącą intensywność nakładów na B+R w PKB w latach 2003-2017 oraz na spadkowe trendy innowacyjności produktowej w latach 2008-2017. Sformułowano też wskazania ukierunkowane na wzrost produktywności nakładów na innowacje we współczesnych uwarunkowaniach.(abstrakt oryginalny)
EN
The article introduces theoretical foundations of innovation measurement and points to the importance of increasing the productivity of research and development (R&D) expenditure for reducing the distance between Poland and the European Union in terms of product innovation. Our analysis for Poland shows an increased share of R&D expenditure in GDP in 2003-2017 and a downward trend in product innovation in 2008-2017. The paper is concluded with recommendations on increasing the productivity of expenditure on innovations in today's economic environment.(original abstract)
Rocznik
Strony
225--252
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
Bibliografia
 • Aoki M. (2001), Toward Comparative Institutional Analysis, MIT Press.
 • Arrow K.J. (1979), Eseje z teorii ryzyka, PWN, Warszawa.
 • Babiak J., Baczko T., Puchała-Krzywina E. (2011), Europejskie innowacje. Teoria i praktyka, Elipsa, Warszawa.
 • Baczko T. (2011), Instytucjonalne ograniczenia przedsiębiorczości, w: Węzeł Polski. Bariery rozwoju z perspektywy ekonomicznej i psychologicznej, P. Kozłowski (red.), INE PAN, Warszawa, s. 85-104.
 • Baczko T. (red.), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, INE PAN, Warszawa 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
 • Baczko T., Kacprzyk J., Zadrożny S. (2011), Towards knowledge driven individual integrated indicators of innovativeness, w: Knowledge-based Intelligent System Advancements: Systemic and Cybernetic Approaches, J. Józefczyk and D. Orski (eds), IGI, Hershey, New York.
 • Baczko T., Krzywina E. (2008), Application of Knowledge Based Economy as means to decrease Poland's development distance, "Studia Ekonomiczne", 1-2: 81-99.
 • Baczko T., Puchała-Krzywina E., Szyl. M., Paczkowski T. (2013), Raport o największych inwestorach w badania i rozwój w Polsce w 2012 roku, INE PAN, Warszawa.
 • Cheng H., Fan H., Hoshi T., Hu D. (2018), Do innovation subsidies make Chinese firms more innovative? Evidence from the China employer employee survey, http:// cees.whu.edu.cn/att/2018002.pdf
 • Ciałowicz B. (2018), Sfera popytowa w ewolucji innowacyjnej. Ujęcie aksjomatyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Czyżewski A.B., Kolasa M. (2003), Knowledge Economy - Gap between Poland and European Union in 1995 and 1999, "Research Bulletin", 3-4: 5-15.
 • European Innovation Scoreboard (2018), H. Hollanders, N. Es-Sadki, Maastricht University, European Union.
 • Etzkowitz H. (2008), The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action, Routledge, New York.
 • Gault F. (2010), Innovation Strategies for Global Strategies. Development, Implementation, Measurement and Management, International Development Research Centre, Ottawa.
 • Griliches Z. (red.), Research and Development, Patents and Productivity (1987), National Bureau of Economic Research Conference Report, The University of Chicago Press.
 • Growiec J. (2018), The Digital Era, Viewed From a Perspective of Millennia of Economic Growth, Collegium of Economic Analysis SGH Working Papers, nr 34.
 • GUS (2015), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa-Szczecin.
 • GUS (2016), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013-2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa-Szczecin.
 • GUS (2018), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2015-2017, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa-Szczecin.
 • Hippel von E. (2010), Open User Innovation, w: Handbook of the Economics of Innovation, B.H. Hall (ed.), N. Rosenberg, Amsterdam, t. 1, s. 411-427.
 • INE PAN (2013), Raport o innowacyjności produktowej w Polsce w 2012 roku, T. Baczko, E. Puchała-Krzywina (red.), INE PAN, Warszawa.
 • Kacprzyk J., Zadrożny S., Baczko T. (2013), Towards a human consistent analysis of innovativeness via linguistic data summaries and their protoforms, w: Advanced Dynamic Modeling of Economic and Social Systems, A.N. Proto, M. Sqillante, J. Kacprzyk (red.), Berlin, s. 91-107.
 • Kasner (Grądzka) N. (2013), Innowacje tworzone przez użytkowników w latach 2009- -2011, w: Raport... (2013), s. 189-192.
 • Kierzkowski H. (1989), Monopolistic Competition and International Trade, Oxford University Press, Oxford.
 • Kijek T. (2016), Kapitał innowacyjny przedsiębiorstwa. Akumulacja i wykorzystanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Klincewicz K. (2011), Dyfuzja innowacji. Jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług, Warszawa.
 • Kotowicz-Jawor J. (2016), Innowacyjność polskiej gospodarki w przejściowej fazie rozwoju, INE PAN, Warszawa.
 • Kubielas S. (2009), Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kuźnar A. (2017), Międzynarodowy handel produktami wiedzy, SGH, Warszawa.
 • Lange O. (1977), Dzieła. Tom 7. Cybernetyka, PAN, PWE, Warszawa.
 • Leibenstein H. (1987), Inside the Firm. The Inefficiencies of Hierarchy, Harvard University Press.
 • Mairesse J., Mohnen P. (2010), Using Innovation Surveys for Econometric Analysis, w: Handbook of the Economics of Innovation, B.H. Hall, N. Rosenberg (red.), Elsevier, t. 2, s. 1129-1155.
 • Mayer-Schonberger V., Cukier K. (2017), Big data. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie. Efektywna analiza danych, Warszawa.
 • Nawrocki T. (2012), Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw. Metodyka oceny na przykładzie spółek giełdowych, Warszawa.
 • NBP (2016), Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy, Warszawa.
 • Nelson R.R. (2009), Building effective innovation systems' versus dealing with 'market failures' as ways of thinking about technology policy, w: The New Economics of Technology Policy, D. Foray (red.), Edward Elgar Publishing.
 • Nelson R.R., Winter S.G. (1982), An Evolutionary Theory of Economic Change, Cambridge.
 • OECD (2015), Podręcznik Frascati. Zalecenia Dotyczące Pozyskiwania i Prezentowania Danych z Zakresu Działalności Badawczej i Rozwojowej, OECD; GUS, 2018.
 • OECD (2016) The Innovation Imperative. Contributing to Productivity, Growth and Well-Being, Paris.
 • OECD (2018), Oslo Manual 2018. Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, OECD, EUROSTAT.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2008), Wydanie trzecie, OECD, Komisja Europejska (2005), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 • Poznańska K., Kraj K.M. (2015), Badania i rozwój w korporacjach transnarodowych. Organizacja, umiędzynarodowienie, WN PWN, Warszawa.
 • Ramsza M. (2018), Product R&D coopetition and firm performance, Warsaw Economic Seminars, October 11th, 2018.
 • Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2012 r. (2013), T .Baczko, E. Puchała- Krzywina (red.), INE PAN, Warszawa.
 • Schwab K. (2018), Czwarta rewolucja przemysłowa, Deloitte, Warszawa.
 • Sraffa P. (1965), Produkcja towarów za pomocą towarów, PWN, Warszawa.
 • Strengthening the Knowledge Base for Innovation in the European Union (2018), Weresa M.A. (red.), WN PWN, Warszawa.
 • Swann G.M.P. (2016), The Economics of Innovation. An Introduction, Cheltenham.
 • Szaniawski K.(1994), O nauce, rozumowaniu i wartościach, WN PWN, Warszawa.
 • The 2018 EU Industrial R&D Scoreboard (2018), European Commission, IRC/DG.
 • Weresa M.A. (2012), Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, WN PWN, Warszawa.
 • Weresa M.A. (red.) (2017), Poland. Competitiveness Report 2017. Internationalization and Poland's Competitive Position, SGH, Warszawa.
 • Zienkowski L. (red.) (2003), Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576742

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.