PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 4 | 82--105
Tytuł artykułu

Identification of Product Groups Recommended for Trade on the Food Platform in Terms of Domestic and Foreign Turnover

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Identyfikacja grup produktów rekomendowanych do wymiany handlowej na platformie żywnościowej w świetle obrotów krajowych i zagranicznych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Elektroniczna platforma sprzedażowa produktów rolno-spożywczych może przyczynić się do poprawy sprawności i efektywności handlu żywnością oraz umocnienia pozycji Polski na rynku światowym. W Polsce, jak dotąd, brak było takiego rozwiązania, stąd Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło inicjatywę stworzenia elektronicznej platformy sprzedażowej pod nazwą "Platforma Żywnościowa". Jej istota polegać będzie na kojarzeniu bezpiecznych transakcji kupna-sprzedaży. Celem artykułu jest identyfikacja grup produktów rekomendowanych do wymiany handlowej na Platformie Żywnościowej w świetle obrotów krajowych i zagranicznych. W opracowaniu zidentyfikowano branże polskiego przemysłu spożywczego, których udział jest najbardziej znaczący, oraz wyodrębniono produkty rolne szczególnie ważne dla polskiego rolnictwa, innymi słowy - wybrano sektory rolno-spożywcze, które potencjalnie mogą dostarczać produkty na platformę sprzedażową. W dalszej części wybór ten zweryfikowano w zakresie możliwości prowadzenia działalności handlowej na rynku światowym. Z przeprowadzonej analizy wynika, że grupami produktów rekomendowanymi do obrotów handlowych na Platformie Żywnościowej są: zboża, rzepak, cukier, owoce i warzywa, mleko, mięso czerwone oraz mięso drobiowe, wraz z ich przetworami. Wybór konkretnych produktów mogących być przedmiotem transakcji handlowych na platformie sprzedażowej będzie wynikał z dalszych szczegółowych analiz poszczególnych rynków rolno-spożywczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The electronic trading platform for agri-food products could improve the efficiency and effectiveness of food trade and strengthen Poland's position on the global market. In Poland, there has been no such solution so far, hence the Ministry of Agriculture and Rural Development has taken the initiative to create an electronic trading platform called "Food Platform". Its essence will consist in matching secure buy and sell transactions. The purpose of the paper is to identify groups of products recommended for trade on the Food Platform in terms of domestic and foreign turnover. The study identifies sectors of the Polish food industry, with the most significant share, and identified agricultural products that are particularly important for Polish agriculture. In other words, the agri-food sectors that could potentially deliver products to the sales platform were selected. Next, this selection was verified in terms of the possibility of trade activities on the world market. The analysis shows that the product groups recommended for trade on the Food Platform are: cereals, rapeseed, sugar, fruit and vegetables, milk, red meat and poultry meat, together with their preserves. The selection of specific products which may be the subject of commercial transactions on the sales platform will result from further detailed analyzes of individual agri-food markets. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
82--105
Opis fizyczny
Twórcy
 • Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute (IAFE-NRI) in Warsaw, Poland
 • Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute (IAFE-NRI) in Warsaw, Poland
 • Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute (IAFE-NRI) in Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Ambroziak, Ł., Szczepaniak, I. (2013). Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (4). Pozycja konkurencyjna. Program Wieloletni 2011-2014, No. 74. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Analiza funkcjonowania rozwiniętych i nowoczesnych giełd towarowych na świecie, rekomendująca rozwiązania dotyczące zorganizowanego handlu w formule rynku SPOT i rynku terminowego w Polsce. (2018). Wyniki badań projektu pt. "Platforma Żywnościowa" (akronim SELLFOOD) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG", na podstawie umowy nr Gospostrateg 1/385521/2/NCBR/2018".
 • Balassa, B. (1965). Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage. The Manchester School, Vol. 33, pp. 99-123.
 • Bartczak, K. (2016). Bariery rozwojowe handlu elektronicznego. Wrocław: Exante.
 • Fritz, M., Hausen, T., Schiefer, G. (2004). Developments and Development Directions of Electronic Trade Platforms in US and European Agri-Food Markets: Impact on Sector Organization. International Food and Agribusiness Management Review, Vol. 7, Issue 1, pp. 1-21.
 • Gaffar Khan, A. (2016). Electronic Commerce: A Study on Benefits and Challenges in an Emerging Economy. Global Journal of Management And Business Research, Vol. 16, Issue 1, pp. 18-22.
 • GUS (2019). Słownik pojęć. Handel elektroniczny. Retrieved from: https://stat.gov.pl/metainformacje/ slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1778,pojecie.html (access date: 24.06.2019).
 • Henderson, J., Dooley, F., Akridge, J. (2000). Adoption of e-commerce strategies for agribusiness firms, Proceedings of the Americal Agricultural Economics Association Annual meeting, Tampa, FL, July 30-August 2.
 • Laudon, K.C., Traver, C.G. (2017). E-commerce 2017: Business, Technology, Society. 13th ed. Pearson Education, Inc.
 • Leroux, N., Wortman, S., Mathias, D. (2001). Dominant factors impacting the development of business-to-business (B2B) e-commerce in agriculture. International Food and Agribusiness Management Review, Vol. 4(2), pp. 205-218.
 • Macneil, I.R. (1985) Relational Contract: What We Do and Do Not Know. Wisconsin Law Review, Vol. 4, pp. 483-526.
 • Misala, J. (2011). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Montealegre, F., Thompson, S., Eales, J.S. (2007). An Empirical Analysis of the Determinants of Success of Food and Agribusiness E-Commerce Firms. International Food and Agribusiness Management Review, Vol. 10, issue 1, pp. 61-81.
 • Mueller, R.A.E. (2003). E-Commerce and Agricultural Commodity Markets, E-Commerce and Entrepreneurship in Agricultural Markets. American Journal of Agricultural Economics, Vol. 83(5), pp. 1243-1249.
 • OECD (2002). Measuring the Information Economy 2002.
 • PAP (2017). Platforma do sprzedaży towarów rolnych - nowy projekt Ministerstwa Rolnictwa. Retrieved from: https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/platforma-do-sprzedazy-towarow- rolnych-projekt-mr/3ehp8sf/, 2.10.2017 (access date: 16.08.2018).
 • Ploplis, E. (2018). Dzięki Platformie żywnościowej sprzedasz produkty rolno-spożywcze przez Internet. Rozmowa z wiceministrem Jackiem Boguckim, podsekretarzem stanu w MRiRW, agroFakt.pl, 28.03.2018. Retrieved from: https://www.agrofakt.pl/handel-zywnoscia-przez- -internet/ (access date: 25.06.2019).
 • Porter, M.E. (2001). Strategy and the Internet. Harvard Business Review, Vol. 79(2), pp. 63-78.
 • Strzębicki, D. (2015). The Development of Electronic Commerce in Agribusiness - The Polish Example. Procedia Economics and Finance, Vol. 23, pp. 1314-1320.
 • Strzębicki, D. (2016). Czynniki rozwoju rynków elektronicznych B2B. Handel Wewnętrzny, Vol. 3(362), pp. 329-340.
 • Szczepaniak, I. (2017). Krajowe i importowane surowce w produkcji żywności w Polsce. Przemysł Spożywczy, No. 4, pp. 2-5. DOI: 10.15199/65.2017.4.1.
 • WITS-Comtrade: The World Integrated Trade Solution, Comtrade database. Retrieved from: https://wits.worldbank.org/ (access date: 24.06.2019).
 • WTO (2019). Electronic commerce. Retrieved from: https://www.wto.org/english/thewto_e/ minist_e/mc11_e/briefing_notes_e/bfecom_e.htm (access date: 24.06.2019).
 • Xiaoping, Z., Chunxia, W., Dong, T., Xiaoshuan, Z. (2009). B2B E-Marketplace Adoption in Agriculture. Journal of Software, Vol. 4, pp. 232-239.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576758

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.