PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 386 | 95--107
Tytuł artykułu

Ocena kierunków zmian regulacji prawnych w zakresie cen transferowych w Polsce

Warianty tytułu
Directions of Changes in Regulations of Transfer Pricing in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka cen transferowych dotyczy wszystkich grup kapitałowych realizujących transakcje wewnątrz grupy. Ze względu na to, że ceny transferowe mogą stanowić instrument optymalizacji podatkowej, podlegają zarówno międzynarodowym, jak i krajowym regulacjom prawnym. Z uwagi na globalizację obrotu gospodarczego należy dobrze ocenić tendencje harmonizacji regulacji prawnych w zakresie cen transferowych na świecie. Z drugiej strony regulacje prawne w zakresie cen transferowych zmieniają się w ostatnich latach na tyle często, że dostosowanie się do nich stanowi olbrzymie wyzwanie dla podmiotów powiązanych. Celem artykułu jest dokonanie analizy porównawczej przepisów regulujących tematykę cen transferowych obowiązujących do roku 2016, obowiązujących w latach 2017-2018 oraz obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. W artykule dokonano analizy przedmiotowych aktów prawnych oraz wskazano możliwe dalsze kierunki zmian regulacji prawnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of transfer prices applies to all capital groups carrying out intragroup transactions. Due to the fact, that transfer prices can be an instrument of tax optimization, they are subject to both international and national legal regulations. Due to the globalization of economic turnover, trends in the harmonization of legal regulations regarding transfer prices in the world should be well assessed. On the other hand, legal regulations on transfer pricing have changed so often in recent years that compliance with them is a huge challenge for related entities. The purpose of the article is to make a comparative analysis of the provisions regulating the subject of transfer prices in force until 2016, in force in 2017-2018 and in force from 1th January 2019. The article analyzes the relevant legal acts and available literature on the subject, and indicates possible further directions of changes. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
95--107
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie prac Wspólnego Forum UE do spraw Cen Transferowych w okresie od kwietnia 2009 r. do czerwca 2010 r. z dnia 25 stycznia 2011 r., Bruksela, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A52011DC0016 (dostęp: 2.05.2019).
 • OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en (dostęp: 2.05.2019).
 • OECD (2017), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, July, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/tpg-2017-en (dostęp: 2.05.2019).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Dz.U. z 2018 r., poz. 2502.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Dz.U. z 2018 r., poz. 2491.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Dz.U. z 2018 r., poz. 2515.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Dz.U. z 2018 r., poz. 2487.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1301.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1300.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Dz.U. z 2013 r., poz. 494.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych, Dz.U. z 2009 r., nr 160, poz. 1267 z późn.zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych, Dz.U. z 2009 r., nr 160, poz. 1268 z późn.zm.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1300.
 • Rządowy projekt Ustawy o zmianie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 września 2018 r., druk nr 2860, http://www.sejm.gov.pl-/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2860 (dostęp: 2.05.2019).
 • Ustawa z dnia 5 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2019 r., poz. 865.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1509 z późn.zm.
 • Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych, poz. 56, https://www.podatki.gov.pl/media/1808/utworzenieforum-cen-transferowych.pdf (dostęp: 2.05.2019).
 • [www 1] http://www.oecd.org (dostęp: 2.05.2019).
 • [www 2] https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1386482,ceny-transferowe-zasadydefinicje-limity.html (dostęp: 2.05.2019).
 • [www 3] https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1365431,prof-gajewski-noweregulacje-dot-cen-transferowych-bardziej-restrykcyjne-od-wytycznych-oecd.html (dostęp: 2.05.2019).
 • [www 4] https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/dokumenty-forum-centransferowych (dostęp: 2.05.2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576770

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.