PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 33 | nr 4 Przemiany przemysłu i jego otoczenia w układach przestrzennych = Changes in Industry and Its Environment in Spatial Systems | 114--131
Tytuł artykułu

Przestrzenny wymiar funkcjonowania i rozwoju energetyki odnawialnej na Ukrainie

Warianty tytułu
Spatial Dimension of Functioning and Development of the Renewable Energy Sector in Ukraine
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest ocena osiągniętego poziomu rozwoju energetyki odnawialnej na Ukrainie ze szczególnym akcentem na przestrzenny wymiar jej funkcjonowania. W zakresie autorskich dociekań znalazły się m.in. kwestie przestrzennej struktury oszacowanego potencjału technicznego odnawialnych źródeł energii (OZE), zróżnicowania przestrzennego produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz polityki wspierania inwestycji w energetykę odnawialną i popularyzacji wiedzy o OZE na Ukrainie. Materiał do badań pochodzi z ogólnodostępnych raportów analitycznych, roczników i opracowań statystycznych publikowanych przez specjalistyczne agencje rządowe i międzynarodowe oraz instytucje naukowe. Dane źródłowe są analizowane z wykorzystaniem podstawowych narzędzi statystyki opisowej oraz metod analizy przestrzennej. Jak wynika z przeprowadzonych badań, znaczenie OZE w miksie energetycznym Ukrainy jest nadal znikome. Dotyczy to wykorzystania potencjału technicznego, mocy zainstalowanej oraz udziału w strukturze produkcji energii. Rozkład przestrzenny produkcji energii ze źródeł odnawialnych wykazuje znaczące zróżnicowanie, będące konsekwencją zróżnicowania jego potencjału. Istotnym warunkiem dalszego rozwoju energetyki odnawialnej na Ukrainie jest dostępność źródeł finansowania. Niestety, państwowe wsparcie instytucjonalne, w tym finansowe, dla tego typu inwestycji jest bardzo ograniczone tak pod względem skali, formy i miejsca, jak również czasu finansowania.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this work is the evaluation of the level of development of renewable energy industry in Ukraine, with special emphasis on the spatial dimension of its functioning. The authors inquired, among others, the issues of spatial structure of the estimated RES (renewable energy sources) technical potential, spatial diversification of energy production based on renewable sources and policy of supporting investments in renewable energy, and popularising knowledge about RES in Ukraine. The research material comes from available analytical reports, yearbooks and statistical studies published by specialist governmental and international agencies as well as scientific institutions. Primary data were analysed using basic tools of descriptive statistics and spatial analysis methods. As it results from the conducted research, the significance of renewable energy in Ukraine's energy mix is still negligible. It applies to exploiting the technical potential, the installed power (capacity) and the participation in the structure of the energy production. The spatial distribution of energy production from renewable sources shows a significant diversity as a consequence of the diversification of its potential. In Ukraine, the availability of sources of finances is a substantial condition for further development of renewable energy industry. Unfortunately, national institutional support, including financial one for this type of investment, is very limited in terms of scale, form and location, as well as funding time.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Szczeciński, Polska
  • Uniwersytet Szczeciński, Polska
Bibliografia
  • Andryushchenko, K. (2018). Mizhnarodnyy dosvid zastosuvannya derzhavnykh prohram shchodo pidtrymky rozvytku vidnovlyuvanykh dzherel enerhiyi [Doświadczenie międzynarodowe w zakresie wykorzystania programów państwowych wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii]. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, 6. Pozyskano z http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/6_2018/3.pdf
  • DAEEU (2018a, 10 grudnia). Tekhnichno-dosyazhnyy potentsial vyroblennya enerhonosiyiv z vidnovlyuvanykh dzherel enerhiyi ta alternatyvnykh. Derzhavne ahentstvo z enerhoefektyvnosti ta enerhozberezhennya Ukrayiny [Potencjał techniczny wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i alternatywnych. Państwowa Agencja Efektywności Energetycznej i Energooszczędności Ukrainy]. Pozyskano z http://saee.gov.ua/uk/activity/vidnovlyuvana- enerhetyka/potentsial
  • DAEEU (2018b, 15 grudnia). Zvit pro rezul'taty stymulyuvannya ta vykorystannya enerhiyi, vyroblenoyi z vidnovlyuvanykh dzherel enerhiyi, v Ukrayini za 2014-2015 rr. Derzhavne ahentstvo z enerhoefektyvnosti ta enerhozberezhennya Ukrayiny [Sprawozdanie z wyników stymulowania i wykorzystania energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych na Ukrainie w latach 2014-2015. Państwowa Agencja Efektywności Energetycznej i Energooszczędności Ukrainy]. Pozyskano z http://saee.gov.ua/sites/default/files/Report_ ES_RE_Ukraine_2014_15.pdf
  • DAEEU (2018c, 17 grudnia) Informatsiya shchodo potuzhnosti ta obsyahiv vyrobnytstva elektroenerhiyi obyektamy vidnovlyuvanoyi elektroenerhetyky, yakym vstanovleno «zelenyy» taryf (stanom na 30.09.2018). Derzhavne ahentstvo z enerhoefektyvnosti ta enerhozberezhennya Ukrayiny [Informacje na temat mocy zainstalowanej i wielkości produkcji energii elektrycznej na obiektach energetyki odnawialnej korzystających z zielonej taryfy (stan w dniu 30.09.2018). Państwowa Agencja Efektywności Energetycznej i Energooszczędności Ukrainy]. Pozyskano z http://saee.gov.ua/sites/default/files/VDE.pdf
  • DSSU (2018a, 1 grudnia). Zahalne postachannia pervynnoi enerhii za 2007-2016 roky. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny [Ogólne zaopatrzenie w energię pierwotną w latach 2007- 2016. Państwowa Służba Statystyki Ukrainy]. Pozyskano z https://ukrstat.org/uk/operativ/ operativ2016/sg/ekolog/ukr/zp_pen_u.html
  • DSSU (2018b, 1 grudnia). Enerhospozhyvannya na osnovi vidnovlyuvalnykh dzherel za 2007- 2016 roky. Państwowa Służba Statystyki Ukrainy [Zużycie energii ze źródeł odnawialnych w latach 2007-2016. Państwowa Służba Statystyki Ukrainy]. Pozyskano z http://www. ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/sg/ekolog/ukr/esp_vg_u.htm
  • EnC (2012). Decision 2012/04/MC-EnC implementing Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources. Energy Community. Pozyskano z https:// www.energy-community.org/dam/jcr:f2d4b3b8-de85-41b2-aa28-142854b65903/ Decision_2012_04_MC_RE.pdf
  • IEA (2018, 10 grudnia). Atlas of Energy. International Energy Agency. Pozyskano z http://energyatlas. iea.org/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576782

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.