PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 33 | nr 4 Przemiany przemysłu i jego otoczenia w układach przestrzennych = Changes in Industry and Its Environment in Spatial Systems | 132--150
Tytuł artykułu

Wpływ stabilizacji politycznej i gospodarczej na rozwój przemysłu samochodowego i motoryzacji w Kolumbii na początku XXI wieku

Warianty tytułu
Impact of Political and Economic Stabilisation on the Development of the Automotive Industry and Motorisation in Colombia at the Beginning of the 21st Century
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jeszcze w 2000 roku Kolumbia uznawana była za kraj wysoce niestabilny politycznie, w którym od dłuższego czasu trwał konflikt zbrojny między wojskiem a różnymi grupami partyzanckimi oraz handlarzami narkotyków. Utrudniało to rozwój gospodarczy, ograniczało rozwój przemysłu i negatywnie wpływało na zachowania konsumenckie ludności. Zapoczątkowane na początku XXI wieku rozmowy pokojowe doprowadziły do stopniowego ustabilizowania sytuacji wewnętrznej w kraju, co stało się impulsem do przyspieszenia rozwoju gospodarczego oraz poprawy nastrojów konsumenckich. Przemysł samochodowy był jednym z tych sektorów gospodarki, które zyskały zdecydowany impuls rozwojowy. Znalazło to swoje odzwierciedlenie we wzroście zatrudnienia oraz produkcji nowych samochodów, które w latach 2000-2017 znacząco wzrosły. Jeszcze dynamiczniej wzrosła sprzedaż nowych aut, co wiązało się ze wzrostem importu i pogorszeniem bilansu handlowego tego sektora. Głównym celem jest określenie wpływu stabilizacji politycznej i związanej z nią poprawy sytuacji gospodarczej w Kolumbii na rozwój przemysłu samochodowego napędzany wzrostem sprzedaży nowych pojazdów. Starano się również określić wpływ poziomu rozwoju gospodarczego i infrastruktury drogowej na regionalne zróżnicowanie sprzedaży nowych samochodów.(abstrakt oryginalny)
EN
As early as in 2000, Colombia was considered a highly politically unstable country in which a long-standing armed conflict between the army and various guerrilla groups and drug traffickers had been going on for a long time. These conditions hampered economic development, limited the development of industry and negatively affected consumer behaviour of inhabitants. The peace talks initiated at the beginning of the 21st century led to a gradual stabilisation of the internal situation in the country, which became an impulse for accelerating economic development and improving consumer moods. The automotive industry was one of those sectors of the economy that gained a strong development impulse. This was reflected in the increase in employment and production of new cars, which in the period 2000-2017 increased significantly. The sales of new cars grew even more dynamically which was associated with an increase in imports and a deterioration in the trade balance of this sector. The main objective of this study is to determine the impact of political stability and the associated improvement in the economic situation in Colombia on the development of the car industry driven by the growth in sales of new vehicles. Efforts were also made to determine the impact of the level of economic development and road infrastructure on the regional diversification of sales of new cars.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Bibliografia
 • ANDEMOS (2018). Informe Vehículos. Asociación Colombiana de Vehículos Automotores - ANDEMOS. Bogota. Pozyskano z http://www.andemos.org/index.php/cifras-y-estadisticas- version-2/
 • ANDI (2017). Información general. La Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI. Pozyskano z http://www.andi.com.co/Home/Camara/4
 • Bértola, L., Ocampo, J.A. (2012). The Economic Development of Latin America since Independence. Oxford: Oxford University Press.
 • Cárdenas, M.P. (1998). Restructuring in the Colombian Auto Industry: A Case Study of Conflict at Renault. W: J.P. Tuman, J.T. Morris (red.). Transforming the Latin American Automobile Industry: Unions, Workers, and the Politics of Restructuring. Armonk, New York, London: M.E. Sharpe, 95-112.
 • CEPAL (2018). Statistics and Indicators. Pozyskano z http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/ WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=I
 • DANE (2018). PIB departamental/2000-2016 provisional. Bogota. Pozyskano z https://www. dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/PIB_Total_habitante_ 2016provisional.xlsx.
 • Deas, M. (2015).The Colombian Conflict: a historical perspective. W: B.M. Bagley, J.D. Rosen (red.). Colombia's Political Economy at the Outset of the Twenty-First Century. Lanham: Lexington Books, 91-109.
 • Dorocki, S. (2010). Współczesne procesy internacjonalizacji produkcji i delokalizacji przemysłu samochodowego Francji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 125-136.
 • Dorocki, S. (2018). Changes in the Market of Two and Three-wheeled Motor Vehicles in Europe at the Beginning of the 21st Century. Entrepreneurial Business and Economics Review, 6(1), 175-193. doi.org/10.15678/EBER.2018.060110
 • Encuesta Anual Manufacturera, 2000-2017 (2018, 13 stycznia). Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. Bogota. Pozyskano z http://www.dane.gov.co/index.php/ estadisticas-por-tema/industria/encuesta-anual-manufacturera-enam
 • Fleet, M. (1982). The politics of automobile industry development in Colombia. Journal of Interamerican Studies and World Affairs, 24(2), 211-239.
 • Fleet, M. (1984). Bargaining Relations in the Colombian Motor Vehicle Industry. W: R. Kronish, K.S. Mericle (red.). The Political Economy of the Latin American Motor Vehicle Industry. Cambridge Massachusetts - London England: MIT Press, 231-260.
 • Gawrycki, M.F. (2005). Między wojną a pokojem - narodowe i międzynarodowe koncepcje rozwiązania konfliktu zbrojnego w Kolumbii. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Informe del sector automotor a diciembre de 2013 (2014). Federación Nacional de Comerciantes - FENALCO. Bogota. Pozyskano z https://www.fenalco.com.co/informesvehiculos/25/42
 • Informe del sector automotor a diciembre de 2014 (2015). Federación Nacional de Comerciantes - FENALCO. Bogota. Pozyskano z https://www.fenalco.com.co/informesvehiculos/25/42
 • Jenkins, R.O. (1987). Transnational corporations and the Latin American automobile industry. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
 • Kowalewski, Z.M. (1978). Guerrilla latynoamerykańska. Szkice z dziejów rewolucyjnych walk partyzanckich XX wieku. Wrocław: Ossolineum.
 • Michelsen, O.P. (1979). La industria automotriz en Colombia. Grupo de Trabajo Sobre Economias de Escala en la Industria Automotriz Latinoamericana, Documento Informativo No. 7, CEPAL, Santiago.
 • Ocampo, J.A., Tovar, C. (2000). Colombia in the Classical Era of 'Inward-Looking Development', 1930-1974. W: E. Cárdenas, J.A. Ocampo, R. Thorp (red.). An Economic History of Twentieth- Century Latin America. Vol. 3: Industrialization and the State in Latin America: The Postwar Years. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 205-238.
 • Presentación Parque Automotor Colombia 2016 (2017). Asociación Colombiana de Vehículos Automotores - ANDEMOS. Bogota. Pozyskano z http://www.andemos.org/wp-content/ uploads/2017/01/Presentacion-Taller-Periodistas-V4.pdf
 • Rodríguez, H. (2014). ¿El fin de la ensambladora de Mazda? Dinero, Pozyskano z http://www. dinero.com/empresas/articulo/mazda-no-ensamblara-colombia/191801
 • Safford, F., Palacios, M. (2002). Colombia : fragmented land, divided society. New York-Oxford: Oxford University Press.
 • Sandoval, D.P., Mick, M., Guterman, L. (1981). Analisis de la trayectoria de una planta automotriz en Colombia: el caso de SOFASA. Programa de Investigaciones sobre Desarrollo Científico y Tecnológico en América Latina, Monografía de Trabajo No. 42, Programa BID/CEPAL/CIID/ PNUD, CEPAL, Buenos Aires.
 • Sapieżyńska, E. (2016, 17 lipca). Kolumbia: pół wieku wojny i pokój. Krytyka Polityczna. Pozyskano z http://krytykapolityczna.pl/swiat/kolumbia-pol-wieku-wojny-i-pokoj/
 • Stasiński, M. (2016, 27 września). Rząd Kolumbii i najstarsza partyzantka świata FARC zawarły pokój. Gazeta Wyborcza. Pozyskano z http://wyborcza.pl/1,75399,20753060,rzad-kolumbii- i-najstarsza-partyzantka-swiata-farc-zawarly-pokoj.html
 • Transporte en Cifras Estadísticas 2016 (2017). Ministerio de Transporte, Bogota. Pozyskano z https://www.mintransporte.gov.co/documentos/buscar/?q=Transporte+en+Cifras+Estadisticas+
 • Transporte en Cifras Estadísticas 2017 (2018). Ministerio de Transporte, Bogota. Pozyskano z https://www.mintransporte.gov.co/documentos/buscar/?q=Transporte+en+Cifras+Esadisticas+
 • UNCTAD (2017). International trade in goods and services. UNCTADSTAT Data Center. Pozyskano z http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576784

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.