PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1 | 55--70
Tytuł artykułu

The Influence of Public-Private Partnership on the Implementation of the Principle of Sustainable Development in Local Government Units

Warianty tytułu
Wpływ partnerstwa publiczno-prywatnego na zrównoważony rozwój w samorządzie terytorialnym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przedmiotem artykułu są rozważania na temat wpływu partnerstwa publiczno-prywatnego na realizację zasady zrównoważonego rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego. Ustawodawca nakłada na jednostki samorządowe obowiązek wykonywania zadań publicznych, wśród których są także zadania mieszczące się w kategorii zadań ładu przestrzennego i ekologicznego. Obowiązek ustawowy rodzi konieczność podejmowania działań uzależnionych z jednej strony od treści przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a z drugiej od możliwości i potrzeb konkretnej jednostki samorządowej. Potencjał jednostki samorządowej determinuje więc zakres i szybkość wdrażanych zmian. Partnerstwo publiczno-prywatne, jako forma współpracy pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym, umożliwia podział zadań i ryzyk z nimi związanych pomiędzy strony, a więc wykorzystuje potencjał partnera prywatnego oraz odciąża podmiot publiczny w zakresie przejętych przez partnera prywatnego działań. Dzięki współpracy w wykonywaniu zadań publicznych możliwa jest realizacja założeń zasady zrównoważonego rozwoju w oparciu o kooperację rozwiązań społeczno-gospodarczych i ekologicznych, powiązanych także z rachunkiem jakościowo-ekonomicznym. Celem publikacji jest zbadanie, w jakim stopniu partnerstwo publiczno-prywatne może przyczynić się do wdrożenia zasady zrównoważonego rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego. Badanie wykazało, że partnerstwo publiczno-prywatne wpływa na wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju poprzez połączenie procesu zarządzania i sterowania wykonywaniem zadań publicznych, w celu zapobiegania marnotrawstwu zasobów ludzkich, surowców i energii. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents deliberations on the impact of public-private partnership on the implementation of the principle of sustainable development in local government units. The theoretical and empirical considerations are based on normative acts, specialist literature and data relating to public-private partnership. The legislator imposes the obligation to perform public tasks on the local government units. They include duties that fall into the category of spatial and ecological order. The statutory obligation results in the necessity to undertake activities dependent on the currently binding law on the one hand, and on the capabilities and needs of a specific local government unit on the other hand. The potential of the local government unit determines the scope and speed of changes. Public-private partnership, as a form of cooperation between a public entity and a private partner, allows a division of tasks and risks between the parties, and thus uses the potential of a private partner and relieves the public body in the field of activities taken over by the private partner. Cooperation in performing public tasks allows implementing the assumptions of sustainable development based on the cooperation of socio-economic and ecological solutions, also in relation to the quality and economic conditions. The aim of the publication is to examine to what extent public-private partnership can contribute to the implementation of the principle of sustainable development in local government units. The study indicates that public-private partnership affects the implementation of the principle of sustainable development by combining process management and control of public tasks in order to prevent and reduce the waste of human resources, raw materials and energy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
55--70
Opis fizyczny
Twórcy
 • The John Paul Second Catholic University of Lublin
Bibliografia
 • Banaszak, B. (2009). Constitution of the Republic of Poland. Commentary. Warsaw: C.H. Beck: 377.
 • Barczak, A.; Kowalewska E. (2015). Zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska. Aspekty materialne i finansowe. Warsaw, Wolters Kluwer.
 • Bradley, K. (2009) Just Environments: Politicising Sustainable Urban Development. Stockholm: Universitetsservice AB, 38.
 • Czajkowska-Matosiuk, K. (2013). Ochrona środowiska w gminach. Prawo i Środowisko 3: 48-49.
 • Ionita Predescu, L.; Radu, F.; Tabirca A.I. (2011). Needs of local sustainable development. Annals of the University of Oradea: Economic Science 1(2): 91-97.
 • Jeżowski, P. (2006). Trwałość a ekonomiczne aspekty rozwoju zrównoważonego. In: Kozłowski, S., Haładyj, A. (eds.). Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym - doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie: 13-25. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 • Kisała, M. (2012). Zarządzanie ryzykiem w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. In: Rudnicki, M. (eds), Administracyjnoprawne rodzaje ryzyka w realizacji inwestycji strategicznych: 166-167. Lublin: Wydawnictwo KUL: 151-169.
 • Korbus, B.P., Strawiński, M. (2009). Partnerstwo publiczno-prywatne. Warsaw: LexisNexis 53: 101-103.
 • MacDonald, A. (2016). Multi-Stakeholder Partnerships for Community Sustainability Plan Implementation: Understanding Structures and Outcomes at the Partner and Partnership Levels. Waterloo, Ontario, Canada, 10.
 • Malmborg, F. (2007). Stimulating learning and innovation in networks for regional sustainable development: the role of local authorities. Journal of Cleaner Production 15: 17-30.
 • Maśniak, D. (2003). Ubezpieczenia ekologiczne. Cracow: Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE: 21-25.
 • Przyborowska-Klimczak, A. (2004). Ochrona przyrody. Studium prawnomiędzynarodowe. Lublin: UMCS: 25-30.
 • Rudnicki, M. (2006). Zasada zrównoważonego rozwoju w programowaniu i realizacji publicznych inwestycji proekologicznych. In: Kozłowski, S., Haładyj, A. (eds), Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym - doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: 119-125.
 • Rusen, K. (2002), Sustainable development, international cooperation and local authorities. Ekistics 69(415-417): 333-336.
 • van Zeijl-Rozema, A., Corvers, R., Kemp, R., Martens, P. (2008), Governance for sustainable development: A framework. Sustainable Development, 16: 410-421.
 • Zielińska, A. (2006). Udział przedsiębiorstw we wdrażaniu założeń rozwoju zrównoważonego. In: Kozłowski, S., Haładyj, A. (eds), Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym - doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: 265-270.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576786

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.