PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 205
Tytuł artykułu

Polityka makroostrożnościowa w regulowaniu stabilności sektora bankowego : innowacyjność, implementacja, bariery

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadniczym celem, myślą przewodnią przygotowania publikacji była niekwestionowana potrzeba identyfikacji, analizy, oceny i syntezy różnych problemów związanych z polityką makroostrożnościową. Inicjatywa Komitetu Bazylejskiego z 2010 r. skierowana na "odświeżenie" norm kapitałowych w instytucjach finansowych i stworzenie całościowego nadzoru nad systemem finansowym w gospodarce przyczyniła się do upowszechnienia badań i publikacji w analizowanym przedmiocie. Zasadniczo jednak mają one charakter cząstkowych opracowań, wyzwalając szereg pytań, nowych myśli i idei związanych z problematyką makroostrożnościową. Monografia nawiązuje do szeregu z nich, chociaż Autorom towarzyszyła przede wszystkim inicjatywa ekspozycji innowacyjnych rozwiązań i cech polityki makroostrożnościowej rozpoznawalnych w sektorze bankowym. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
205
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Związek Banków Polskich
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Acharya V., Pedersen L., Philippon T., Richardson M. (2010), Measuring Systemic Risk, Stern School of Business, New York University, New York.
 • Antipa P., Mengus E., Mojon B. (2010), Would Macroprudential Policy Have Prevented the Great Recession? Mimeo, Banque de France, Paris.
 • Babbie E. (2008), Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Baka W. (2005), Geneza, funkcje i niezależność banku centralnego [w:] W. Przybylska- -Kapuścińska (red.), Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Bart J., Caprio G., Levine R. (2006), Rethinking Bank Regulation: Till Angels Govern, Cambridge University Press, New York.
 • Bart J., Caprio G., Levine R. (2012), Guardians of Finance: Making Regulators Work for Us, Vol. 1, MIT Press, Boston, MA.
 • Basel Committee on Banking Supervision (2010a), An Assessment of the Long-Term Economic Impact of Stronger Capital and Liquidity Requirements, Basel.
 • Basel Committee on Banking Supervision (2010b), Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems, Bank for International Settlements, Washington, DC.
 • Belka M. (2014), Dlaczego tylko odkrywać? Lekcje z obecnego kryzysu dla ekonomii i polityki gospodarczej [w:] E. Mączyńska (red.), Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej, PTE, Warszawa.
 • BIS (2010a), Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems, Basel Committee on Banking Supervision, Basel.
 • BIS (2011), Practical Approaches to Designing and Conducting Macroprudential Policy, Report by the Committee on the Global Financial System, Basel.
 • BIS (2012), A Framework for Dealing with Domestic Systematically Important Banks, Basel Committee on Banking Supervision, Basel.
 • BIS (2013), Global Systemically Important Banks: Updated Assessment Methodology and the Higher Loss Absorbency Requirements, Committee on Banking Supervision, Basel.
 • BIS (2018), Global Systemically Important Banks: Revised Assessment Methodology and the Higher Loss Absorbency Requirements, Basel Commitee on Banking Supervision, Basel.
 • Blaug M. (1995), Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Borio C. (2006), The Macro-Prudential Approach to Regulation and Supervision: Where Do We Stand? Kapitel 7, Erfaringer og utfordringer Kredittilsynet, Oslo.
 • Borio C. (2013a), Macroprudential Policy and the Financial Cycle: Some Stylized Facts and Policy Suggestions, Paper presented at the 'Rethinking macro policy II: First steps and early lessons' conference hosted by the IMF, Washington, DC, April 16-17.
 • Caruana J. (2010), The Challenges of Taking Macroprudential Decisions: Who Will Press Which Button(s)? 13th Annual International Banking Conference, Federal Reserve Bank of Chicago, Chicago, 24 September.
 • Caruana J. (2011), Monetary Policy in a World with Macroprudential Policy, Speech delivered at the SAARCFINANCE Governors' Symposium, Kerala, India, June 11, http://www.bis.org/speeches/sp110610.htm (dostęp: 18.10.2018).
 • Caruana J. (2012a), Dealing with Financial Systemic Risk: The Contribution of Macroprudential Policies, Panel remarks at Central Bank of Turkey/G20 Conference on Financial Systemic Risk, Istanbul, September 27-28, http://www.bis.org/speeches/ sp121002.htm (dostęp: 22.10.2018).
 • Caruana J. (2012b), International Monetary Policy Interactions: Challenges and Prospects, Speech delivered at the CEMLA-SEACEN conference on The Role of Central Banks in Macroeconomic and Financial Stability: The Challenges in an Uncertain and Volatile World, Punta del Este, Uruguay, November 16, http://www.bis. org/speeches/sp121116.htm?ql=1 (dostęp: 21.10.2018).
 • Crockett A. (2000), Marrying the Micro and Macro-Prudential Dimensions of Financial Stability, Remarks before the Eleventh International Conference of Banking Supervisors, 20-21 September 2000, Bank for International Settlements, Basel.
 • Czerwińska T., Jajuga K. (red.), Ryzyko instytucji finansowych. Współczesne trendy i wyzwania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Dobrzańska A. (2012), Wzmacnianie stabilności finansowej poprzez wykorzystanie polityki makroostrożnościowej - cel, organizacja, instrumenty [w:] A. Alińska, B. Pietrzak (red.), Stabilność systemu finansowego - instytucje, instrumenty, uwarunkowania, CedeWu, Warszawa, s. 37-52.
 • Duwendag D., Ketterer K.H., Kösters W., Pohl R., Simmert D.B. (1995), Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Poltext, Warszawa.
 • Ekpu V. (2016), Microprudential vs. Macroprudential Approaches to Regulation and Supervision, Waifem, Lagos.
 • ESRB (2014), The ESRB Handbook on Operationalising Macro-Prudential Policy in the Banking Sector, Luxembourg.
 • European Parliament (2016), Report on the Banking Union - Annual Report 2015 (2015/2221(INI), Committee on Economic and Monetary Affairs, Brussels.
 • European Systemic Risk Board (2013), Recommendation of the European Systemic Risk Board of 4 April 2013 on Intermediate Objectives and Instruments of Macro- -Prudential Policy, ESRB/2013/1, "Official Journal of the European Union", C 170, Frankfurt am Main.
 • European Systemic Risk Board (2014), Flagship Report on Macro-Prudential Policy in the Banking Sector, Frankfurt am Main.
 • European Systemic Risk Board (2015), The ESRB Handbook on Operationalising Macro- -Prudential Policy in the Banking Sector, Frankfurt am Main.
 • Fedorowicz M. (2010), Normatywne aspekty regulacji europejskiego nadzoru finansowego ze szczególnym uwzględnieniem europejskiego nadzoru w prawie bankowym [w:] A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, CeDeWu, Warszawa, s. 299-307.
 • FSB (2010), Reducing the Moral Hazard Posed by Systematically Important Financial Institutions - FSB Recommendations and Time Lines, Basel.
 • FSB (2011), Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, Basel.
 • FSB (2018), 2018 List of global Systemically Important Banks (G-SIBs), Basel.
 • Hockuba Z. (2008), Stabilność finansowa a stabilność cen, Odczyt na Walnym Zgromadzeniu Związku Banków Polskich, 16 kwietnia.
 • Hoo-Kyu R. (2011), Macroprudential Policy Framework [w:] Macroprudential Regulation and Policy, Vol. 60, BIS, Basel, s. 121-123.
 • Hull J. (2017), Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • International Monetary Fund (2011a), Global Financial Stability Report. Grappling with Crisis Legacies, Washington, DC.
 • International Monetary Fund (2011b), Macroprudential Policy: An Organizing Framework - Background Paper, Washington, DC.
 • International Monetary Fund (2011c), Regional Economic Outlook Asia and the Pacific, Washington, DC.
 • International Monetary Fund (2018a), 2017 Macropruudential Policy Survey, https:// www.imf.org/~/media/Files/Miscellaneous/imf-2017-macroprudential-policy-survey. ashx (dostęp: 15.10.2018).
 • International Monetary Fund (2018b), A Bumpy Road Ahead, Global Financial Stability Report, World Economic and Financial Surveys, Washington, DC.
 • Jackowicz K. (2013), Czynniki polityczne w bankowości. Ujęcie empiryczne, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013.
 • Jajuga K. (2011), Ryzyko modelu czy element regulacji systemu finansowego [w:] J. Szambelańczyk (red.), Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, ZBP, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Jorion P. (2007), Value-at-Risk. The New Benchmark for Managing Financial Risk, 3rd ed., McGraw-Hill, New York.
 • Karkowska R. (2015), Ryzyko systemowe. Charakter i źródła indywidualizacji w sektorze bankowym, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • KNF (2016), Skrócony opis metod służących ocenie nadzorczej przy identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym, Warszawa.
 • KNF (2018), Przegląd adekwatności wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, Warszawa.
 • Konopczyński M. (2007), Równowaga i stabilność małej gospodarki. Analiza krótkookresowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", nr 92, s. 186-208.
 • Konopczyński M. (2009), Krótkookresowy, symulacyjny model cyklu koniunkturalnego w Unii Gospodarczej i Walutowej z zapasami w roli głównej [w:] J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny (red.), Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime, C.H. Beck, Warszawa, s. 59-72.
 • Kuttner K., Shim I. (2012), Taming the Real Estate Beast: The Effects of Monetary and Macroprudential Policies on Housing Prices and Credit [w:] A. Heath, F. Packer, C. Windsor (eds.), RBA Annual Conference Volume, Property Markets and Financial Stability, Reserve Bank of Australia, Sydney, s. 231-259.
 • Landau J.P. (2009), Bubbles and Macroprudential Supervisor, Remarks at the Joint Conference on The Future of Financial Regulation, Banque de France and Toulouse School of Economics (TSE), Paris, January 28, 2009, https://www.bis.org/ review/r090327e.pdf (dostęp: 28.10.2018).
 • Lo A. (2009), The Feasibility of Systemic Risk Measurements: Written Testimony for the House Financial Services Committee on Systemic Risk Regulation, http://dx.doi. org/10.2139/ssrn.1497682 (dostęp: 11.09.2018).
 • Macroeconomic Assessment Group (2010), Assessing the Macroeconomic Impact of the Transition to Stronger Capital and Liquidity Requirements, Interim Report of Group Established by the Financial Stability Board and the Basel Committee on Banking Supervision, Basel.
 • Macroprudential Tools and Frameworks (2011), Progress Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, Financial Stability Board - International Monetary Fund - Bank for International Settlements, 21 October, https://www.imf.org/ external/np/g20/pdf/021411.pdf (dostęp: 11.09.2018).
 • Marcinkowska M. (2009), Standardy kapitałowe banków, Regan Press, Gdańsk.
 • Mishkin F.S. (2002), Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Munoz F., Schmidt-Hebbel K. (2012), Do the World's Central Banks React to Financial Markets? Mimeo, Catholic University of Chile, Macul.
 • Narodowy Bank Polski (2016), Antycykliczny bufor kapitałowy i modele wczesnego ostrzegania przed kryzysami bankowymi. Zastosowanie dla Polski, Materiał dla Komitetu Stabilności Finansowej, Warszawa.
 • Nocoń A. (2016), System reagowania współczesnych banków centralnych na niestabilność sektora bankowego, Difin, Warszawa.
 • Orłowski L. (2014), Wyzwania dla polityki makroekonomicznej wynikające z kryzysu finansowego [w:] E. Mączyńska (red.), Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej, PTE, Warszawa.
 • Popper K.R. (2002), Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Przybylska-Kapuścińska W. (2008), Istota i cele polityki pieniężnej [w:] W. Przybylska- -Kapuścińska (red.), Współczesna polityka pieniężna, Difin, Warszawa, s. 13-36.
 • Pyka I. (2010a), Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym. Dyscyplina regulacyjna, skuteczność, instrumenty, C.H. Beck, Warszawa.
 • Pyka I. (2010b), O nowy paradygmat bankowości centralnej [w:] H. Buk (red.), Ekonomia. Finanse. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, 4 Forum Naukowe UE Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Pyka I., Nocoń A. (2017), Bankowość centralna w globalnej gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Pyka I., Nocoń A., Cichorska J. (2016), Nadzwyczajna polityka monetarna banków centralnych a stabilność sektora bankowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Quagliariello M., Libertucci M. (2010), Rules vs. Discretion in Macroprudential Policies, "VoxEU", 24 February, http://www.voxeu.org/index.php?q=node/4670 (dostęp: 11.09.2018).
 • Ratajczak M. (2014), Ekonomia i edukacja ekonomiczna w dobie finansyzacji gospodarki [w:] E. Mączyńska (red.), Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej, PTE, Warszawa.
 • Reinhart C., Rogoff K. (2009), This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly, Princeton University Press, Princeton.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (2012), Ekonomia, Rebis, Poznań.
 • Schinasi G. (2004), Safeguarding Financial Stability. Theory and Practice, IMF, Washington, DC.
 • Sławiński A. (2005), Ewolucja poglądów na politykę monetarną [w:] W. Przybylska- -Kapuścińska (red.), Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Sławiński A. (2011), Stabilność finansowa [w:] A. Sławiński (red.), Polityka pieniężna, C.H. Beck, Warszawa.
 • Smaga P. (2014), Rola banku centralnego w zapewnianiu stabilności finansowej, CeDeWu, Warszawa.
 • Stoychev A.N. (2014), Stealing a March on Financial Crises: The Scope for Applying Corrective Taxes and Fees Towards the Financial Sector - Why, What, How. A Review of the Literature, Samfunnsøkonomisk Analyse, Department of Economics, University of Oslo, Oslo.
 • Szpringer W. (2015), Prawo i ekonomia stabilności finansowej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Szpunar P. (2000), Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności, PWE, Warszawa.
 • Szpunar P. (2016), Regulacje makroostrożnościowe sektora bankowego [w:] T. Czerwińska, K. Jajuga (red.), Ryzyko instytucji finansowych. Współczesne trendy i wyzwania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Wdowiński P. (2011), Makroekonomiczne skutki wyższych standardów kapitałowych: analiza symulacyjna dla Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Wdowiński P. (2016), Makroekonomiczne skutki regulacji kapitałowych i płynnościowych - weryfikacja empiryczna [w:] M. Marcinkowska, P. Wdowiński (red.) Wpływ regulacji kapitałowych i płynnościowych na wzrost gospodarczy Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódz, s. 187-254.
 • Weder di Mauro B. (2010), Taxing Systemic Risk: Proposal for a Systemic Risk Levy and a Systemic Risk Fund, University of Mainz and German Council of Economic Experts, Paper presented at the Deutsche Bundesbank, 25th January, http:// www.international-macro.economics.uni-mainz.de/Dateien/Taxing_Systemic_Risk_ 2202.pdf (dostęp: 15.10.2018).
 • Working Group on Macroprudential Policy (2010), Enhancing Financial Stability and Resilience: Macroprudential Policy, Tools, and Systems for the Future, G-30, Washington, DC.
 • Zaleska M. (2017). Nadzór nad rynkiem finansowy, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru bankowego [w:] M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość, t. I, Difin, Warszawa, s. 57-69.
 • Zygierewicz M., Tylińska J., Pawlik K. (2016), Raport o sytuacji ekonomicznej banków. Banki 2016, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa.
 • Adrian T., Ashcraft A.B. (2012), Shadow Banking Regulation, Staff Report, No. 559, Federal Reserve Bank of New York, New York.
 • Adrian T., Brunnermeier M. (2011), CoVaR, Working Paper, No. 17454, NBER, Cambridge, MA.
 • Ahuja A., Nabar M. (2011), Safeguarding Banks and Containing Property Booms: Cross-Country Evidence on Macroprudential Policies and Lesson from Hong Kong SAR, Working Paper, No. WP/11/284, IMF, Washington, DC.
 • Allen W., Wood G. (2006), Defining and Achieving Financial Stability, "Journal of Financial Stability", Vol. 2, No. 2, s. 152-172.
 • Akinci O., Olmstead-Rumsey J. (2018), How Effective Are Macroprudential Policies? An Empirical Investigation, "Journal of Financial Intermediation", Vol. 33, s. 33-57.
 • Arregui N., Beneš J., Krznar I., Mitra S., Oliveira Santos A. (2013), Evaluating the Net Benefits of Macroprudential Policy: A Cookbook, Working Paper, No. WP/13/167, IMF, Washington, DC.
 • Arrelano M., Bover O. (1995), Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error-Components Models, "Journal of Econometrics", Vol. 68, s. 29-51.
 • Arsov I., Canetti E., Kodres L., Mitra S. (2013), Near-Coincident Indicators of Systemic Financial Stress, Working Paper, No. 13/115, IMF, Washington, DC.
 • Bańbuła P. (2013), Polityka makroostrożnościowa: przesłanki, cele, instrumenty i wyzwania, Materiały i Studia, nr 298, Instytut Ekonomiczny, NBP, Warszawa.
 • Bańbuła P., Kotuła A., Paluch A., Pipień M., Wdowiński P. (2019), Optimal Level of Capital in the Polish Banking Sector, Working Paper, No. 312, NBP, Warsaw.
 • Bank of England (2009), The Role of Macroprudential Policy, Discussion Paper, November, London, https://www.bankofengland.co.uk/about/people/financial-policy-committee (dostęp: 22.10.2018).
 • Bank of England (2018), Financial Policy Committee, https://www.bankofengland.co. uk/about/people/financial-policy-committee (dostęp: 22.10.2018).
 • Barro R.J., Gordon D.B. (1983), A Positive Theory of Monetary Policy in a Natural Rate Model, "Journal of Political Economy" August, Vol. 91, No. 4, s. 589-610.
 • Bednarczyk T.H. (2015), Nadzór makroostrożnościowy - wyzwania dla sektora ubezpieczeniowego, "Studia Oeconomica Posnaniensia", t. 3, nr 12, s. 24-39.
 • BIS (2010b), The Global Crisis and Financial Intermediation in Emerging Market Economies, "BIS Papers", No. 54, s. 133-169.
 • Blanchard O., Dell'Ariccia G., Mauro P. (2010), Rethinking Macroeconomic Policy, Staff Discussion Note, No. 03, IMF, Washington, DC.
 • Blanchard O., Dell'Ariccia G., Mauro P. (2013), Rethinking Macro Policy II: Getting Granular, Staff Discussion Note, No. 03, IMF, Washington, DC.
 • Blancher N., Mitra S., Morsy H., Otani A., Severo T., Valderrama L. (2013), Systemic Risk Monitoring ("SysMo") Toolkit - a User Guide, Working Paper, No. WP/13/168, IMF, Washington, DC.
 • Blau B.M., Brough T.J., Thomas D.W. (2013), Corporate Lobbying, Political Connections, and the Bailout of Banks, "Journal of Banking and Finance", Vol. 37 (8), s. 3007-3017.
 • Bogołębska J. (2002), Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w polityce NBP. Wyzwania i zagrożenia, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", nr 158, s. 149-163.
 • Bordo M.D., Redish A., Rockoff H. (2011), Why Didn't Canada Have a Banking Crisis in 2008 (or in 1930, or in 1907, or...)? Working Paper, No. 17312, NBER, Cambridge, MA.
 • Borio C. (2003), Towards a Macroprudential Framework for Financial Supervision and Regulation? BIS Working Paper, No. 128, Bank for International Settlements, Basel.
 • Borio C. (2011a), Central Banking Post-Crisis: What Compass for Unchartered Waters? Working Paper, September, No. 353, BIS, Basel.
 • Borio C. (2011b), Implementing a Macroprudential Framework: Blending Boldness and Realism, "Capitalism and Society", Vol. 6, No. 1, s. 1-23.
 • Borio C. (2013b), On Time, Stocks and Flows: Understanding the Global Macroeconomic Challenges, "National Institute Economic Review", Vol. 225, No. 1, s. R3-R13.
 • Borio C. (2013c), The Global Financial Crisis: Setting Priorities for New Statistics, "Journal of Banking Regulation", Vol. 14, No. 3-4, s. 306-317.
 • Borio C. (2014), The Financial Cycle and Macroeconomics: What Have We Learnt? "Journal of Banking & Finance", Vol. 45, s. 182-198.
 • Borio C., Drehmann M., Tsatsaronis K. (2012), Stress-Testing Macro Stress-Testing: Does It Live up to Expectations? Working Paper, No. 369, BIS, Washington, DC.
 • Borio C., Shim I. (2007), What Can (Macro)prudential Policy Do to Support Monetary Policy? BIS Working Paper, No. 242, Monetary and Economic Department, Basel.
 • Borys G. (2010), Istota i rodzaje paradygmatów w finansach [w:] W. Frackowiak, J. Szambelańczyk (red.), Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, Zeszyty Naukowe, nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Boyer R. (2000), Is a Finance-Led Growth Regime a Viable Alternative to Fordism? A Preliminary Analysis, "Economy and Society", Vol. 29, Iss. 1, s. 111-145.
 • Brunnemeier M., Crocket A., Goodhart C., Persaud A.D., Shin H. (2009), The Fundamental Principles of Financial Regulation, Geneva Reports on the World Economy, Vol. 11, International Center for Monetary and Banking Studies, Geneva.
 • Braun M., Raddatz C. (2010), Banking on Politics: When Former High-Ranking Politicians Become Bank Directors, "World Bank Economic Review", Vol. 24(2), s. 234-279.
 • Brown C.O., Dinç I.S. (2005), The Politics of Bank Failures. Evidence from Emerging Markets, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 120(4), s. 1413-1444.
 • Bruno V., Shim I., Shin H.S. (2015), Effectiveness of Macroprudential and Capital Flow Measures in Asia and the Pacific, "BIS Papers", No. 82, s. 185-192.
 • Bruno V., Shim I., Shin H.S. (2017), Comparative Assessment of Macroprudential Policies, "Journal of Financial Stability", Vol. 28, s. 183-202.
 • Buch C. (2019), Digitalisation, Competition and Financial Stability, BIS Central Bank Speech, Opening remarks prepared for the Seminar "Statistics on Fintech - Bringing Together Demand and Supply to Measure its Impact" organized by the Irving Fisher Committee (IFC) and the Bank Negara Malaysia (BNM) 17 August, Kuala Lumpur.
 • Buch C., Vogel E., Weigert B. (2018), Evaluating Macroprudential Policies, "Working Paper Series", No. 76, ESRB, Frankturt am Main.
 • Budnik K., Bochmann P. (2017), Capital and Liquidity Buffers and the Resilience of the Banking System in the Euro Area, Working Paper Series, No. 2120, ECB, Frankturt am Main.
 • Budnik K., Kleibl J. (2018), Macroprudential Regulation in the European Union in 1995-2014: Introducing a New Data Set on Policy Actions of a Macroprudential Nature, Working Paper Series, No. 2123, European Central Bank, Frankfurt am Main.
 • Buiter W. (2009), Regulating the New Financial Sector, FT/maverecon blog. http://blogs. ft.com/maverecon/2009/02/regulating-the-new-financial-sector/ (dostęp: 22.10.2018).
 • Caballero R.J., Krishnamurthy A. (2004). Fiscal Policy and Financial Depth, Working Paper, No. 10532, NBER, Cambridge, MA, https://ssrn.com/abstract=552895 (dostęp: 15.10.2018).
 • Calvo G.A. (1978), On the Time Consistency of Optimal Policy in the Monetary Economy, "Econometrica", Vol. 46, No. 6, s. 1411-1428.
 • Carreras O., Davies E.P., Piggott R. (2018), Assessing Macroprudential Tools in OECD Countries within a Cointegration Framework, "Journal of Financial Stability", Vol. 37, s. 112-130.
 • Cerutti E., Claessens S., Laeven L. (2015), The Use and Effectiveness of Macroprudential Policies: New Evidence, "IMF Working Paper", No. 61, s. 95-102.
 • Cerutti E., Claessens S., Laeven L. (2017), The Use and Effectiveness of Macroprudential Policies: New Evidence, "Journal of Financial Stability", Vol. 28, s. 203-224.
 • Cerutti E., Correa R., Fiorentino E., Segalla E. (2017), Changes in Prudential Policy Instruments: A New Cross-Country Database, "International Journal of Central Banking", Vol. 13, No. 1, s. 477-503.
 • CGFS (2010), Macroprudential Instrument and Frameworks: A Stocktaking of Issues and Experiences, CGFS Papers, May, No. 38. CGFS, Basel.
 • Claessens S., Ghosh S., Mihet R. (2013), Macro-Prudential Policies to Mitigate Financial System Vulnerabilities, "Journal of International Money and Finance", Vol. 39, s. 153-185.
 • Clarida R., Galì J., Gertler M. (1999), The Science of Monetary Policy: A New Keynesian Perspective, Working Paper, No. 7147, NBER, Cambridge, MA.
 • Clement P. (2010), The Term "Macroprudential": Origins and Evolution, "BIS Quarterly Review", March 2010, s. 59-60.
 • Committee on the Global Financial System (2010), Macroprudential Instruments and Frameworks, CGFS Papers, No. 38, Bank for International Settlements, Basel.
 • Committee on the Global Financial System (2012), Operationalising the Selection and Application of Macroprudential Instruments, "CGFS Papers", No. 48, Bank for International Settlements, Basel.
 • Crowe C., Dell'Ariccia G., Igan D., Rabanal P. (2011a), How to Deal with Real Estate Booms: Lessons from Country Experiences, Working Paper", No. WP/11/91, IMF, Washington, DC.
 • Crowe C., Dell'Ariccia G., Igan D., Rabanal P. (2011b), Policies for Macrofinancial Stability: Options to Deal with Real Estate Booms. IMF Staff Discussion Note, No. SDN/11/02, IMF, Washington, DC.
 • Dell'Ariccia G., Igan D., Laeven L., Tong H., Bakker B., Vandenbussche J. (2012), Policies for Macrofinancial Stability: How to Deal with Credit Booms, Staff Discussion Note, No. 12/06, IMF, Washington, DC.
 • Dimova D., Kongsamut P., Vandenbussche J. (2016), Macroprudential Policies in Southeastern Europe, Working Paper, No. 16/29, IMF, Washington, DC.
 • Dobrzańska A. (2014), Polityka makroostrożnościowa - zagadnienia instytucjonalne. Teoria i dotychczasowe doświadczenia w Unii Europejskiej, Materiały i Studia, nr 307, NBP, Warszawa.
 • Domanski D., Ng T. (2011), Getting Effective Macroprudential Policy on the Road: Eight Propositions, "BIS Papers", No. 60, s. 89-96.
 • Duff A.W. (2014), Central Bank Independence and Macroprudential Policy: A Critical Look at the U.S. Financial Stability Framework, "Berkeley Business Law Journal", Vol. 11(4), s. 182-220.
 • EBC (2005), Financial Stability Review, November, Frankfurt am Main.
 • ECB (2016), Macroprudential Bulletin, Iss. 1, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ ecbmpbu201603.en.pdf (dostęp: 22.10.2018).
 • Evrard J., Jahn N., Melo A.S., Zsamboki B. (2018), Targeted Review of the Macroprudential Framework, Macroprudential Bulletin, Vol. 5, European Central Bank, Frankfurt am Main, 27 April, ECB.
 • Faccio M., Masulis R., McConnell J. (2006), Political Connections and Corporate Bailouts, "The Journal of Finance", Vol. 61(6), s. 2597-2635.
 • Farhi E., Tirole J. (2012), Collective Moral Hasard, Maturity Mismatch and Systemic Bailouts, "American Economic Review" February, Vol. 102, Iss. 1, s. 60-93.
 • Galac T. (2010), The Central Bank as Crisis Manager in Croatia - a Counterfactual Analysis, Working Paper, No. W-27, Croatian National Bank, Zagreb.
 • Galati G., Moessner R. (2013), Macroprudential Policy - a Literature Review, Journal of Economic Surveys", Vol. 27, No. 5, s. 846-878.
 • Gauthier C., Lehar A., Souissi M. (2010), Macroprudential Capital Requirements and Systemic Capital Requirements, Working Paper, No. 4, Bank of Canada, Ottawa.
 • Gerlach S., Giovannini A., Tille C., Viñals J. (2009), Are the Golden Years of Central Banking Over? The Crisis and the Challenges, Geneva Reports on the World Economy, Vol. 10, ICMB, Geneva.
 • Geršl A., Jašová M. (2014), Measures to Tame Credit Growth: Are they Effective? "Economic Systems", Vol. 38, No. 1, s. 7-25.
 • Goodhart C., Kashyap A.K., Tsomocos D.P., Vardoulakis A.P. (2012), An Integrated Framework for Multiple Financial Regulations, Chicago Booth School of Business Working Paper, University of Chicago, Chicago.
 • Goodhart C.A.E. (2011), The Macro-Prudential Authority: Powers, Scope and Accountability, "OECD Journal: Financial Market Trends", Vol. 2011, Iss. 2, s. 1-26.
 • Hanson S.G., Kashyap A.K., Stein J.C. (2011), A Macroprudential Approach to Financial Regulation, "Journal of Economic Perspective" Winter, Vol. 25, No. 1, s. 3-28.
 • Hardy D., Hochreiter Ph. (2014), A Simple Macroprudential Liquidity Buffer. Working Paper, No. WP/14/235, IMF, Washington, DC.
 • Heitor A., Campello M., Liu C.H. (2006), The Financial Accelerator: Evidence from International Housing Markets, "Review of Finance", Vol. 10, s. 1-32.
 • Hilbers P., Otker-Robe I., Pazarbasioglu C., Johnsen G. (2005), Assessing and Managing Rapid Credit Growth and the Role of Supervisory and Prudential Policies, Working Papers, No. 05/151, IMF, Washington, DC.
 • Hofbauer G., Nocoń A., Klimontowicz M. (2016), Development of Equity Regulations in the Basel Framework, "Współczesne Finanse. Teoria i Praktyka", nr 1(1), s. 5-14.
 • Igan D., Kang H. (2011), Do Loan-to-Value and Debt-to-Income Limits Work? Evidence from Korea, Working Paper, No. 11/297, IMF, Washington, DC.
 • International Monetary Fund (2000), Macroprudential Indicators of Financial System Soundness, Occasional Paper, No. 192, Washington, DC.
 • International Monetary Fund (2003), Financial Soundness Indicators - Background Paper, Policy Papers, Washington, DC.
 • International Monetary Fund (2011d), Towards Operationalizing Macroprudential Policy - When to Act? Global Financial Stability Report, September, Washington, DC.
 • International Monetary Fund (2010), Central Banking Lessons from the Crisis, Policy Papers, Washington, DC.
 • International Monetary Fund (2013a), Key Aspects of Macroprudential Policy, Policy Paper, Washington, DC.
 • International Monetary Fund (2013b), The Interaction of Monetary and Macroprudential Policies, Policy Paper, IMF, Washington, DC.
 • International Monetary Fund (2014), Staff Guidance Note On Macroprudential Policy - Detailed Guidelines on Instruments, IMF Policy Paper, November 6, Washington, DC.
 • Issing O. (2016), Central Banks: From Overburdening to Decline? SAFE White Paper Series, Working Paper, No. 42, ECB, Frankfurt am Main.
 • Iwanicz-Drozdowska M. (2011), Definicje i determinanty stabilności finansowej. Stabilność finansowa od A do Z, "Bank i Kredyt" (część edukacyjna), nr 1, s. 4-5.
 • Jiménez G., Ongena S., Peydro J.-O., Saurina J. (2012), Macroprudential Policy, Countercyclical Bank Capital Buffers and Credit Supply: Evidence from the Spanish Dynamic Provisioning Experiments, European Banking Center Discussion Paper, No. 011, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2049284 (dostęp: 22.10.2018).
 • Kocherlakota N. (2010), Taxing Risk and the Optimal Regulation of Financial Institutions, Economic Policy Paper, No. 3, Federal Reserve Bank of Minneapolis, Minneapolis, Minn.
 • Kolasa M. (2016), On the Limits of Macroprudential Policy, Working Paper, No. 236, NBP, Warszawa.
 • Korniluk D. (2015), Polityka fiskalna w modelach DSGE, MF Working Paper Series, nr 20, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Kozińska M. (2014), Wpływ podwyższonych wymogów kapitałowych na polską gospodarkę, "Bezpieczny Bank", nr 3(56), s. 67-97.
 • Kydland F., Prescott E. (1977), Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans, "Journal of Political Economy", Vol. 85, No. 3, s. 473-492.
 • Lim C., Columba G., Costa A., Kongsamut P., Otani A., Saiyid M., Wezel T., Wu X. (2011), Macroprudential Policy: What Instruments and How to Use Them? Lessons from Country Experiences, Working Paper, No. 11/238, IMF, Washington, DC.
 • Lopez C., Bruni F. (2019), The Macroprudential Policy Framework Needs to Be Global, MPRA Paper, No. 92881, Policy Brief T20 Japan, https://mpra.ub.uni-muenchen. de/92881/1/MPRA_paper_92881.pdf (dostęp: 22.10.2018).
 • Lund-Jensen K. (2012), Monitoring Systemic Risk Using Dynamic Thresholds, Working Paper, No. 12/159, IMF, Washington, DC.
 • Łyziak T., Przystupa J., Sznajderska A., Wróbel E. (2012), Pieniądz w polityce pieniężnej. Zmienna informacyjna? Kanał mechanizmu transmisji? Jaka jest zawartość informacyjna agregatów pieniężnych w Polsce? Materiały i Studia, nr 283, NBP, Warszawa.
 • Maddaloni A., Peydró J.L. (2013), Monetary Policy, Macroprudential Policy and Banking Stability. Evidence from the Euro Area, Working Paper Series, No. 1560, ECB, Frankfurt a. Main.
 • Marcinkowska M. (2010), Kręte ścieżki Bazylei... czyli standardy kapitałowe banków: wczoraj, dziś i jutro, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H: Oeconomia", nr XLIV(2), s. 43-60.
 • Marcinkowska M., Wdowiński P., Flejterski S., Bukowski S., Zygierewicz M. (2014), Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy - wnioski dla Polski. Materiały i Studia, nr 305, NBP, Warszawa.
 • Matysek-Jędrych A. (2017), Polityka makroostrożnościowy i bank centralny - małżeństwo z rozsądku? "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze", nr 7, s. 212-223.
 • Medas P., Reynaud J., Mahedy T., Krznar I., Rabanal P. (2012), Canada: Selected Issues, Country Report, No. 13/41, IMF, Washington, DC.
 • Milne A. (2010), Macro-Prudential Policy: An Assessment, CESifo DICE Report, No. 1, Cesifo Group, Munich, s. 28-33.
 • Montoro C., Moreno R. (2011), The Use of Reserve Requirements as a Policy Instrument in Latin America, "BIS Quarterly Review" March, s. 53-65.
 • Nadauld T., Sherlund S. (2009), The Role of the Securitization Process in the Expansion of Subprime Credit, Finance and Economics Discussion Series, No. 2009-28, Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington, DC.
 • Nadolska A., Nadolski W. (2014), Nowa rola Europejskiego Banku Centralnego w sieci ochrony finansowej, "Bezpieczny Bank", nr 4(57), s. 54-82.
 • Nier E.W. (2011), Macro-Prudential Policy - Taxonomy and Challenges, "National Institute Economic Review" April, No. 216, https://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=1904627 (dostęp: 22.10.2018).
 • Nier E.W., Osiński J., Jácome L.I., Madrid P. (2011a), Institutional Models for Macroprudential Policy, IMF Staff Discussion Note, SDN/11/18, IMF, Washington, DC.
 • Nier E.W., Osiński J., Jácome L.I., Madrid P. (2011b), Towards Effective Macroprudential Policy Frameworks: An Assessment of Stylized Institutional Models, Working Paper, No. 11/250, IMF, Washington, DC.
 • Olszak M. (2012), Polityka ostrożnościowa w ujęciu makro - cel, instrumenty i architektura instytucjonalna, "Problemy Zarządzania", vol. 10, nr 4(39), t. 1, s. 7-32.
 • Olszak M. (2013), Rezerwy dynamiczne jako szczególne narzędzie zarządzania ryzykiem kredytowym, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 2(174), s. 184-196.
 • Olszak M., Roszkowska S., Kowalska I. (2017), Macroprudential Policy Effect on the Link between Lending and Capital Ratio - the Role of Economic Development and Capital Account Openness, "Finanse Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN", nr 1(10), s. 315-329.
 • Osiński J., Seal K., Hoogduin L. (2013), Macroprudential and Microprudential Policies: Toward Cohabitation, Staff Discussion Note, SDN/13/05, IMF, Washington, DC.
 • Przybylska-Kapuścińska W. (2010), Quantitative easing - niestandardowe narzędzia polityki monetarnej w architekturze rynku finansowego [w:] W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk (red.), Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, Zeszyty Naukowe, nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań, s. 198-201.
 • Przybylska-Kapuścińska W., Szyszko M. (2016), Zrównoważona polityka pieniężna? Ewolucja celów banku centralnego wobec współczesnych wyzwań, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu", nr 437, s. 373-382.
 • Pyka I. (2014), Nowe regulacje bankowe a stabilność finansowa polskiego sektora bankowego, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe", nr 186, cz. 1, s. 196-207.
 • Repullo R., Saurina J. (2011), The Countercyclical Capital Buffer of Basel III: A Critical Assessment, "Discussion Paper Series", No. 8304, Centre for Economic Policy Research, Madrid.
 • Richter B., Schularick M., Shim I. (2019), The Costs of Macroprudential Policy, "Journal of International Economics", Vol. 118, s. 263-282.
 • Rubio M. (2017), Shadow Banking, Macroprudential Regulation and Financial Stability, Working Paper, The European Money and Finance Forum, Vienna.
 • Saurina J. (2009a), Loan Loss provisions in Spain. A Working Macroprudential Tool, "Bank of Spain Financial Stability Review", Vol. 17, s. 11-26.
 • Saurina J. (2009b), Dynamic Provisioning. The Experience of Spain. Crisis Response. Public Policy for the Private Sector, The World Bank Note, No. 7, World Bank, Washington, DC.
 • Saurina J. (2011), The Countercyclical Macro-Prudential Tools, "National Institute Economic Review" April, No. 216, s. 16-28.
 • Schoenmaker D., Wierts P. (2015), Macroprudential Supervision: From Theory to Policy, Working Paper, November, Vol. 15, Bruegel, Brussels.
 • Segoviano M., Goodhart C. (2009), Banking Stability Measures, Working Paper, WP/09/4, IMF, Washington, DC.
 • Shim I., Bogdanova B., Shek J., Subelyte A. (2013), Database for Policy Actions on Housing Markets, "BIS Quarterly Review" September, s. 83-95.
 • Smets F. (2014), Financial Stability and Monetary Policy: How Closely Interlinked? "International Journal of Central Banking" June, Vol. 10, No. 2, s. 263-300.
 • Sotomska-Krzysztofik P., Szczepańska O. (2006), Polityka informacyjna banków centralnych jako instrument wspierania stabilności systemu finansowego. Materiały i Studia, z. 200, NBP, Warszawa.
 • Stagmena C. (2018), Amending Capital Requirements. The 'CRD V package', EU Legislation in Progress Briefing, No. PE 599.385, European Parliament Research Service, Brussels.
 • Stockhammmer E. (2004), Financialisation and the slowdown of accumulation, "Cambridge Journal of Economics", Vol. 28, Iss. 5, s. 719-741.
 • Szczepańska O. (2015), Jaki kształt nowego nadzoru, "Rzeczpospolita" z dnia 23 lutego.
 • Szpunar P.J. (2012), Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym, Materiały i Studia, nr 278, NBP, Warszawa.
 • Terrier G., Valdés R., Tovar C.E., Chan-Lau J., Fernández-Valdovinos C., García-Escribano M., Medeiros C., Tang M.K., Martin M.V., Walker C. (2011), Policy Instruments to Lean Against the Wind in Latin America, Working Paper, No. WP/11/159, IMF, Washington, DC.
 • Tovar C.E., Garcia-Escribano M., Martin M.V. (2012), Credit Growth and the Effectiveness of Reserve Requirements and Other Macroprudential Instruments in Latin America, Working Paper, No. 12/142, IMF, Washington, DC.
 • Ueda K., Valencia F. (2012), Central Bank Independence and Macro-Prudential Regulation. Working Paper, No. 12/101, IMF, Washington, DC.
 • Vandenbussche J., Vogel U., Detragiache E. (2015), Macroprudential Policies and Housing Prices: A New Database and Empirical Evidence for Central, Eastern, and Southeastern Europe, "Journal of Money, Credit and Banking", Vol. 47, No. 51, s. 343-377.
 • Vargas H., Varela C., Betancourt Y.R., Rodríguez N. (2010), Effects of Reserve Requirements in an Inflation Targeting Regime: The Case of Colombia, Working Paper, No. 587, Banco de la República Colúmbia, Bogotá.
 • Wang B., Sun T. (2013), How Effective Are Macroprudential Policies in China? Working Paper, No. 13/75, IMF, Washington DC.
 • Wong E., Fong T., Li K., Choi H. (2011), Loan-to-Value Ratio as a Macroprudential Tool: Hong Kong's Experience and Cross-country Evidence, Working Paper, No. 01, Hong Kong Monetary Authority, Hong Kong.
 • Yamaoka H., Syed M. (2010), Managing the Exit: Lessons from Japan's Reversal of Unconventional Monetary Policy, IMF Working Paper, WP/10/114, IMF, Washington, DC.
 • Zhang L., Zoli E. (2016), Leaning against the Wind: Macroprudential Policy in Asia, "Journal of Asian Economics", Vol. 42(C), s. 33-52.
 • Zhou C. (2010), Are Banks Too Big to Fail? DNB Working Paper, No. 232, De Nederlandsche Bank, Amsterdam.
 • Zhu H. (2008), Capital Regulation and Banks' Financial Decisions, "International Journal of Central Banking", Vol. 4 , Iss. 1, s. 165-211.
 • BCBS (2019), Overview of Pillar 2 Supervisory Review Practices and Approaches, Bank for International Settlements, June, Basel.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Dz.Urz. UE nr L 176/338.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/878 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do podmiotów zwolnionych, finansowych spółek holdingowych, finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, wynagrodzeń, środków i uprawnień nadzorczych oraz środków ochrony kapitału, Dz.Urz. UE nr L 150/253.
 • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/879 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do zdolności do pokrycia oraz dokapitalizowania instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz dyrektywę 98/26/WE, Dz.Urz. UE nr L 150.
 • EBA (2014), Guidelines. On the Criteria to Determine the Conditions of Application of Article 131 (3) of Directive 2013/36/UE (CRD) in Relation to the Assessment of Other Systemically Important Institutions (O-SIIs), EBA/GL/2014/10, 16 December 2014.
 • EBA (2016), Final Guidelines. Revised Guidelines on the Further Specification of the Indicators of Global Systemic Importance and Their Disclosure, EBA/GL/2016/01, 29.02.2016.
 • EBA (2018), Guidelines on Common Procedures and Methodologies for the Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) and Supervisory Stress Testing, Consolidated version, 19 July, Paris.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483.
 • Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi, Dz.Urz. UE nr L 287/63.
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1030/2014 z 29 września 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do jednolitych formatów i dat do celów ujawniania wartości stosowanych do określenia globalnych instytucji o znaczeniu systemowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 575/2013, Dz.Urz. UE nr L 284/14.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, Dz.U. UE L 331/1 z dnia 15.12.2010.
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1222/2014 z dnia 8 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących określenia metody identyfikacji globalnych instytucji o znaczeniu systemowym oraz definiowania podkategorii globalnych instytucji o znaczeniu systemowym, Dz.Urz. UE, nr L 330/27.
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1608 z dnia 17 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1222/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących określenia metody identyfikacji globalnych instytucji o znaczeniu systemowym oraz definiowania podkategorii globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.Urz. UE nr L 240/1.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także rozporządzenie (UE) nr 648/2012, Dz.Urz. UE nr L 150/1.
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, Dz.U. 2015 poz. 1513.
 • Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej, Dz.U. Nr 209, poz. 1317.
 • Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie mandatu makroostrożnościowego organów krajowych (ERRS/2011/3), Dz.Urz. UE, nr 41.
 • [www 1] https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?end=2017&start=2005 (dostęp: 14.03.2019).
 • [www 2] https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?end=2017&locations=US&start=2005 (data dostępu: 14.03.2019).
 • [www 3] https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?end=2017&locations=XC&start=2005 (data dostępu: 14.03.2019).
 • [www 4] https://www.esrb.europa.eu/about/orga/board/html/index.pl.html (dostęp 15.08. 2019).
 • [www 5] https://www.fsb.org/work-of-the-fsb/policy-development/addressing-sifis/glo bal-systemically-important-financial-institutions-g-sifis/ (dostęp 16.11.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576790

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.