PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | z. nr 60 | 45--60
Tytuł artykułu

The Structure of Income Inequality with Particular Emphasis on the Economic Middle Class

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Struktura zróżnicowania dochodów ze szczególnym uwzględnieniem ekonomicznej klasy średniej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono główne fakty związane z kształtowaniem się w ostatnich latach nierówności dochodowych w krajach OECD. W szczególności skoncentrowano się na analizie położenia ekonomicznej klasy średniej (klasy średniego dochodu), która często jest pomijana w analizach, na rzecz dwóch skrajnych grup dochodowych, tzn. sfery ubóstwa oraz grupy osób najbogatszych. Warto uzupełniać tą lukę gdyż klasa średnia stanowi trzon nowoczesnego społeczeństwa i w decydującym stopniu rozstrzyga o możliwościach rozwoju gospodarki. Analiza współczynników pozwalających na oszacowanie rozmiarów oraz zamożności klasy średniej wskazuje, iż wśród krajów OECD klasa ta jest mocno zróżnicowana. W krajach takich jak: Słowacja, Słowenia, Norwegia, Czechy, Holandia, Dania, Węgry, Finlandia, Belgia, Szwecja i Austria występuje relatywnie duża i zamożna klasa średnia. Natomiast w krajach anglosaskich klasa średnia jest relatywnie mała i umiarkowanie zamożna. W artykule empirycznie potwierdzono hipotezę, iż większym nierównościom dochodowym towarzyszy erozja klasy średniej. Wykorzystując podstawowy wskaźnik zróżnicowania dochodów, w postaci współczynnika Giniego dla dochodów rozporządzalnych, zidentyfikowano bardzo silną korelację ujemną zarówno pomiędzy tym współczynnikiem i współczynnikiem określającym wielkość klasy średniej (-0,91), jak i pomiędzy współczynnikiem Giniego i współczynnikiem określającym zamożność klasy średniej (-0,84). Zwrócono uwagę na możliwe przyczyny występowania zjawiska polaryzacji ekonomicznej. Przedstawiono również propozycje rozwiązań w zakresie polityki społeczno-gospodarczej mającej na celu ograniczenie skali obserwowanych zjawisk. (abstrakt oryginalny)
EN
This study presents the main facts related to the development of income inequalities in OECD countries in recent years. In particular, the focus was on analysing the economic position of the middle class (middle income class), which is often neglected in analyses, in favour of the two extreme income groups, i.e. the poverty sphere and the group of the richest. It is worth filling this gap because the middle class is the backbone of modern society and decisively determines the possibilities of economic development. The analysis of the coefficients allowing the estimation of the size and affluence of the middle class indicates that this class is highly diversified among OECD countries. In countries such as: Slovakia, Slovenia, Norway, the Czech Republic, the Netherlands, Denmark, Hungary, Finland, Belgium, Sweden and Austria, there is a relatively large and affluent middle class. In contrast, in Anglo-Saxon countries, the middle class is relatively small and moderately affluent. The article empirically confirms the hypothesis that higher income inequalities are accompanied by middle-class erosion. Using the basic income ratio, in the form of the Gini coefficient for disposable income, a very strong negative correlation was identified both between this coefficient and the coefficient determining the size of the middle class (-0.91) and between the Gini coefficient and the coefficient determining the affluence of the middle class (-0, 84). Attention is paid to possible causes of the occurrence of the phenomenon of economic polarization. Proposals for solutions in the field of socio-economic policy aimed at limiting the scale of observed phenomena were also presented. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
45--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Gdańsk, Poland
Bibliografia
 • Autor, D.H., Levy, F., Murnane, R.J. (2003). The skill content of recent technological change: an empirical exploration. Quarterly Journal of Economics, 116 (4), 1279- 1333. DOI: 10.1162/003355303322552801.
 • Atkinson, A.B., Brandolini, A. (2011). On the identification of the "middle class". ECINE, WP 217. DOI: 10.11126/stanford/9780804778244.003.0003.
 • Blackburn, M., Bloom, D. (1985). What is Happening to the Middle Class? American Demographics, (7) 1, 18-25.
 • Brueckner, M., Dabla-Norris, E., Gradstein, M., Lederman, D. (2017). The Rise of the Middle Class and Economic Growth in ASEAN. Policy Research Working Paper, 8068. World Bank, Washington, DC. DOI: 10.1596/1813-9450-8068.
 • Dochody i warunki życia ludności Polski - raport z badań EU-SILC 2017. (2018). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Easterly, W. (2001). The Middle Class Consensus and Economic Development. Journal of Economic Growth, 6/4, 317-335.
 • Gornick, J., Jantti, M. (2013). Income inequality, Economic disparities in the middle class in affluent countries. Stanford: Stanford University Press.
 • Hazledine, T. (2014), Does the Centre Hold? Testing Palma`s Proposition. Development and Change, 45 (6), 1409-1415. DOI: 10.1111/dech.12105.
 • ILO (International Labour Office). (2008). Global Wage Report 2008/09: Minimum wages and collective bargaining: Towards policy coherence. Geneva.
 • ILO (International Labour Office). (2018). Global Wage Report 2018/19: What lies behind gender pay gaps. Geneva.
 • IMF (International Monetary Fund). (2017). World Economic Outlook: Gaining Momentum? Washington, D.C. April.
 • Kelley, J., Evans, M.D.R. (2017). The new income inequality and well-being paradigm: Inequality has no effect on happiness in rich nations and normal times, varied effects in extraordinary circumstances, increases happiness in poor nations, and interacts with individuals' perceptions, attitudes, politics, and expectations for the future. Social Science Research, 62, 39-74. DOI: 10.1016/j.ssresearch.2016.12.007.
 • Levy, F. (1987). The Middle Class: Is It Really Vanishing?. The Brookings Review, Summer. DOI: 10.2307/20079981.
 • OECD. (2003). The Sources of Economic Growth in OECD Countries. Paris: OECD Publishing.
 • OECD. (2019a). Under Pressure: The Squeezed Middle Class. Paris: OECD Publishing.
 • OECD (2019b). OECD Employment Outlook 2019: The Future of Work. Paris: OECD Publishing.
 • OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/4bf722db-en (2019.09.15).
 • Palma, J.G. (2011). Homogeneous middles vs. heterogeneous tails, and the end of the 'Inverted-U': the share of the rich is what it's all about. Development and Change, 42 (1), 87-153. DOI: 10.1111/j.1467-7660.2011.01694.x.
 • Palma, J.G. (2016). Do nations just get the inequality they deserve? The 'Palma Ratio' re- -examined. Cambridge Working Paper in Economics (CWPE), 1627. DOI: 10.17863/ CAM.1089.
 • Panek, T. (2017). Polaryzacja ekonomiczna w Polsce. Wiadomości Statystyczne, 1 (668), 41-61.
 • Pressman, S. (2007). The Decline of the Middle Class: An International Perspective. Journal of Economic Issues, XLI (1), 181-200. DOI: 10.1080/00213624.2007.11507000.
 • Reeves, R.V., Guyot, K., Krause, E. (2018). Defining the middle class: Cash, credentials, or culture?. Washington, D.C.: Brookings Institutions Press. Retrieved from: https:// www.brookings.edu/research/defining-the-middle-class-cash-credentials-or-culture/ (2019.02.15).
 • Salvatori, A., Manfredi, T. (2019). Job polarisation and the middle class: New evidence on the changing relationship between skill levels and household income levels from 18 OECD countries. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, 232. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/4bf722db-en.
 • Stiglitz, J., Fitoussi, J., Durand, M. (2018). Beyond GDP: Measuring What Counts for Economic and Social Performance. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264307292-en.
 • Thurow, L.C. (1984). The Disappearance of the Middle Class. The New York Times, February 5, E2.
 • Vaughan-Whitehead, D. (ed.). (2016). Europe`s disappearing middle class? Evidence from the world of work. Geneva: ILO.
 • Vaughan-Whitehead, D., Vazquez-Alvarez, R., Maitre, N. (2016). Is the world of work behind middle class reshuffling?. Geneva: ILO.
 • https://databank.worldbank.org/source/poverty-and-equity (2019.04.14).
 • https://doi.org/10.1787/888933955121 (2019.05.16).
 • https://doi.org/10.1787/888933955463 (2019.05.07).
 • https://stats.oecd.org/ (2019.04.27).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576810

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.