PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | z. nr 60 | 84--100
Tytuł artykułu

Social Inequalities and the Development of Society from a Sociological Perspective

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Nierówności społeczne a rozwój społeczeństwa w perspektywie socjologicznej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem podjętego w artykule tematu jest próba odpowiedzi na pytanie: jakie są przyczyny powstawania nierówności na przestrzeni dziejów i jakie są przyczyny nierówności w współczesnym społeczeństwie postindustrialnym oraz jak przeciwdziałać narastającym nierównościom. Przedstawiona analiza nierówności społecznych w rozwoju społeczeństwa ma charakter socjologiczny. W artykule wskazano dobra generujące nierówności społeczne: władzę, pieniądze, prestiż; przedstawiono historię nierówności zachodzących w społeczeństwie europejskim wraz z jego rozwojem od XIX wieku. Zaprezentowano ideę stratyfikacji społecznej wraz z postępującym rozwojem społecznym. Ukazano teorie wyjaśniające nierówności społeczne. Nierówności społeczne zakwalifikowano jako jeden z najważniejszych problemów społecznych. Podkreślono, że nierówności w czasie ulegają zmianom. Zwrócono uwagę, że nierówności społeczne i rozwój ekonomiczny są wzajemnie sprzężone. Wskazano, że we współczesnym społeczeństwie postindustrialnym wzrosła rola wykształcenia i wykonywanego zawodu oraz, że to właśnie wykształcenie jest współcześnie jednym z podstawowych dóbr, które różnicuje całe grupy społeczne; jest także czynnikiem redukcji krańcowych nierówności. Uznano, że bezrobocie i prekariat stanowią ważny problem społeczny XXI wieku. Uwypuklono, że nierówności wciąż rosną prowadząc do pojawienia się trudności w rozwoju społeczeństwa. Zaprezentowano szereg czynników (w praktyce) wpływających na zmniejszenie nierówności społecznych, jak i negatywne konsekwencje wynikające z podziałów społecznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to attempt to answer the questions: what are the causes of inequality throughout history, what are the causes of inequality in today's post-industrial society and how can the growing inequalities be counteracted. The analysis of the social inequalities in the development of society employs a sociological approach. The values that lead to the social inequalities: power, money and prestige, can be demonstrated as being part of the history of the inequalities taking place in European society and its development since the 19th century. The article focuses on the concept of social stratification becoming one with progressive social development. It introduces theories explaining social inequalities. Social inequality is classified as one of the most important social problems. It stresses that inequality in life time is changing. It is noted that social inequality and economic development are reciprocal. It is pointed out that today's post-industrial society has increased the role of education and profession, and that education is today one of the essential goods that diversifies whole social groups; it is also a factor in the reduction of marginal inequality. It was considered that unemployment and precariat constitute an important social problem of the 21st century. It is shown that inequality continues to grow, leading to difficulties in the development of society. It presents a number of factors (in practice) which cause the reduction in social inequalities, as well as the negative consequences of social divisions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
84--100
Opis fizyczny
Twórcy
 • The University of Life Sciences in Lublin
Bibliografia
 • Andrain, Ch.F. (1974). Political Life and Social Change. An Introduction to Political Science. Belmont, California: Duxbury Press.
 • Atkinson, A.B. (2017). Nierówności, co da się zrobić?, trans. M. Ratajczak, M. Szlinder. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Bylok, F., Sikora, J., Sztumska, B. (2001). Wybrane aspekty socjologii rynku. Częstochowa: Politechnika Częstochowska.
 • Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Clague, Ch. (1997). Institutions and Economic Development. Baltimore and London: The John Hopkins University Press.
 • Dolgoff, S. (red.) (1972). Bakunin on Anarchy. New York: Alfred Knopf.
 • Domański, H. (2007). Struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Domański, H. (2009). Społeczeństwa europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Dyoniziak, R. (ed.) (1992). Wstęp do socjologii. Kraków: Pracownia Poligraficzna Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Giddens, A. (2010). Socjologia, trans. A. Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gardawski, J., Gilejko, L., Siewierski, J., Towalski, R. (2006). Socjologia gospodarki. Warszawa: Difin.
 • Goodman, N. (1988). Wstęp do socjologii. Warszawa: Zysk i S-ka.
 • Fitoussi, J.P., Rosanvallon, P. (2000). Czas nowych nierówności, trans. S. Amsterdamski. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 • Frysztacki, K. (2009). Socjologia problemów społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Jarosz, M., Kozak, M.W. (2015). Eksplozja nierówności?. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Naukowa.
 • Jarosz, M. (1986). Bariery życiowe młodzieży. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Laver, M. (1989). Information technology: agent of change. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Malinowski, G.M. (2016). Nierówności i wzrost gospodarczy. Sojusznicy czy wrogowie. Warszawa: PWN.
 • Miczyńska-Kowalska, M. (2017). Kapitał ludzki w rozwoju społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 51, 27-37. DOI: 10.15584/nsawg.2017.3.2.
 • Panek, T. (2011). Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Pomian, K. (2015). Krótka historia nierówności między ludźmi na przykładzie Europy. Kraków: Instytut Książki.
 • Standing, G. (2014). Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, trans. K. Czarnecki, P. Kaczmarski, M. Karolak. Warszawa: PWN.
 • Romero, M., Margolis, E. (eds.) (2005). The Blackwell Companion to Social Inequalities. Washington DC: Blackwell Publishing.
 • Szacka, B. (2003). Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Szarfenberg, R. (2014). Polityka społeczna a nierówności społeczne. In: B. Kłos, J. Szymańczak (eds.), Nierówności społeczne w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Sztompka, P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Touraine, A. (2013). Po kryzysie. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Turnowiecki, W. (2008). Polityka społeczna. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej.
 • Wassink, D. (1996). Economic Growth Theory, International Trade, and Growing Income Inequality. Cracow: University of Wisconsin-Eau Claire, Cracow Academy of Economic School Publications.
 • Wierzbicki, A.P. (2015). Przyszłość pracy w społeczeństwie informacyjnym. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Woźniak, M.G. (2014). Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy. In: B. Kłas, J. Szymańczak (eds.), Nierówności społeczne w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Zachorowska-Mazurkiewicz, A. (2011). Istota nierówności w procesie rozwoju - podejście instytucjonalne. In: E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz (eds.), Współczesne wymiary nierówności w procesie globalizacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576816

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.