PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 11-12 | 18--26
Tytuł artykułu

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach jako instrument gospodarki i gospodarowania odpadami

Autorzy
Warianty tytułu
Regulations for Maintaining Cleanliness and Order in Municipalities as an Instrument of the Economy and Waste Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Co do zasady regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie jest skutecznym instrumentem gospodarki i gospodarowania odpadami. Przede wszystkim pozwala dostosować ogólne zasady gospodarki i gospodarowania odpadami do potrzeb lokalnych, a tym samym zapewnić elastyczność, która jest jednym z gwarantów skuteczności. Wspólnota samorządowa, uwzględniając uwarunkowania lokalne, może kształtować gospodarkę i gospodarowanie odpadami w sposób elastyczny, oczywiście w granicach upoważnienia ustawowego. Ustawodawca jednak utracił świadomość, że jest to akt prawa miejscowego, który ogranicza prawa i wolności jednostki, a tym samym powinien spełniać konstytucyjnie określone standardy takiego ograniczenia. Jak wskazano, standardy te nie w każdym przypadku zostały zachowane. Dowodzi to jedynie tego, że określone intencje i zamiary ustawodawcy nie zawsze dadzą przełożyć się w sposób właściwy na regulacje ograniczające prawa i wolności jednostki. Pozostanie jedynie zapytać, co jest priorytetem, czy gospodarowanie odpadami według określonych reguł technicznych i proceduralnych, czy też zachowanie standardów ochrony praw i wolności jednostki. Gdyby ustawodawca osiągnął poziom uwzgledniający tę ostatnią kwestię, to regulamin spełniłby pokładane w nim jurydyczne nadzieje.(abstrakt oryginalny)
EN
In principle, the regulations for maintaining cleanliness and order in municipalities constitute an effective instrument of the economy and waste management. They primarily enable the adjustment of the general rules of the economy and waste management to local needs and therefore ensure flexibility, which is one of the guarantors of efficiency. The local government community can shape the economy and waste management flexibly, while taking into account local conditions, obviously within the limits of the statutory authority. However, the lawmakers have lost their awareness that this is an act of local law that limits the rights and freedoms of the individual and should therefore satisfy the constitutionally defined standards of such a restriction. As mentioned, these standards have not been observed in every case. This only proves that the specific intentions of the lawmakers will not always translate appropriately into regulations limiting the individual's rights and freedoms. It only remains to be asked what the priority is, whether it is waste management according to certain technical and procedural rules, or whether it is to maintain standards of the protection of the rights and freedoms of the individual. If the lawmakers were to reach a level that takes into account the latter issue, the regulations would satisfy the juridical hopes placed in them.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
18--26
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
  • Bucińska J. (red.), Rola samorządu terytorialnego w prawnym systemie ochrony środowiska, Siedlce 2008.
  • Bukowski Z., Prawo gospodarki odpadami, Poznań 2014.
  • Chmielnicki P., Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Warszawa 2007.
  • Dziadkowiak R., Utrzymanie czystości i porządku w gminach, Warszawa 2018.
  • Korzeniowski P., Model prawny systemu gospodarki odpadami. Studium administracyjno-prawne, Łódź 2014.
  • Radecki W., Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Warszawa 2016.
  • Rakoczy B. (red.), Prawo o odpadach. Wybrane problemy, Warszawa 2019.
  • Rakoczy B., Stanowienie aktów prawa miejscowego w zakresie form ochrony przyrody. Ocena de lege lata i postulaty de lege ferenda [w:] Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, Warszawa 2017.
  • Rakoczy B., Utrzymanie czystości i porządku w gminach, Warszawa 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576838

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.