PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 9 | 19--24
Tytuł artykułu

Mikrosieci jako innowacyjny komponent dywersyfikacji rynku energetycznego w Polsce

Warianty tytułu
Micro-grids as an Innovative Component of the Energy Market Diversification in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecnie przeważająca część energii elektrycznej jest wytwarzana w dużych elektrowniach konwencjonalnych przyłączonych do sieci przesyłowej. Do powyższych uwarunkowań jest dostosowana istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna. W związku z przyłączaniem coraz większej liczby zmiennych źródeł odnawialnych energii (OZE) niezbędne jest nowe podejście do organizacji rynku energii elektrycznej, w tym do projektowania i operowania systemami elektroenergetycznymi, co jest związane z potrzebą poszukiwania nowych sposobów równoważenia podaży i popytu. Celem naukowym artykułu była identyfikacja kluczowych procesów w organizacji mikrosieci w oparciu o wypracowaną jej koncepcję procesową. Wyróżniono osiem procesów umożliwiających organizację i zarządzanie mikrosiecią: (1) podstawowe: przyłączanie nowych źródeł/odbiorów, planowanie rozwoju, projektowanie, prowadzenie ruchu i zarządzanie mocą w mikrosieci, współpraca z podmiotami rynku energii, w tym z OSD; (2) pomocnicze: eksploatacja / utrzymanie, zarządzanie zasobami ludzkimi; (3) zarządcze: efektywne zarządzanie energią. Wprowadzenie mikrosieci do rynku energetycznym wymagać będzie opracowania nowego sposobu szeroko rozumianego zarządzania siecią dystrybucyjną. (abstrakt autora)
EN
Currently, most of the electricity is generated in large conventional power plants connected to the transmission grid. The existing power infrastructure is adapted to the abovementioned conditions. Driven by the connection of an increasing number of variable renewable energy sources (RES), a new approach to the organisation of the electricity market is necessary, including the design and operation of the power systems, which implies the need to seek for new ways of supply and demand balancing. The scientific goal of the paper is to identify key processes in the organisation of a micro-grid based on its process concept. Eight processes enabling the organisation and management of microstructure were distinguished: (1) basic ones: connecting new sources / receipts, development planning, design, operation and power management in a microchip, cooperation with energy market entities, including OSD; (2) auxiliary ones: operation / maintenance, human resource management; (3) management ones: effective energy management. Introduction of micro-grids to the energy market will require the development of a new way of broadly understood distribution network management. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
 • PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
Bibliografia
 • [1] Biczel P. (2011), Wytwarzanie energii w mikrosieciach," Automatyka-Elektryka-Zakłócenia", Nr 4, s. 76-83.
 • [2] CEER (2019), New Services and DSO Involvemen, Council of European Energy Regulators a Conclusions Paper, ref. C18-DS-46-08, Brussels, Belgium.
 • [3] Hildermeier J., Kolokathis Ch., Rosenov J., Hogan M., Wiese C., Jahn A. (2019), Start with Smart: Promising Practices for Integra-ting Electric Vehicles into the Grid, https://www.raponline.org/knowledge-center/start-with-smart-promising-practices-integrating-electric-vehicles-grid/, access date: 22.04.2019.
 • [4] Hirsch A., Yael Parag Y., Guerrero J. (2018), Microgrids: A Review of Technologies, Key Drivers, and Outstanding Issues, "Renewable and Sustainable Energy Reviews", Vol. 90, pp. 402-411.
 • [5] IRENA (2019), Innovation Landscape for a Renewable-powered Future: Solutions to Integrate Variable Renewables, https://www.irena.org/publications, access date: 22.02.2019.
 • [6] Kłysz M. (1999), Rynek energii elektrycznej w Polsce, "Przegląd Organizacji", Nr 6, s. 16-20.
 • [7] Krysta B., Michalski D., Lot G. (2002), Wpływ otwarcia rynku energii elektrycznej na koncepcje działalności jego uczestników, "Przegląd Organizacji", Nr 11, s. 21-26.
 • [8] Mumtaz F., Bayram I.S. (2016), Planning, Operation, and Protection of Microgrids: An Overview,3rd International Conference on Energy and Environment Research, Energy Procedia, Barcelona, pp. 94-100.
 • [9] Parol M. (2016), Mikrosieci - przyszłosciowe struktury sieci dystrybucyjnych, "Przegląd Elektrotechniczny", Nr 8, s. 1-5.
 • [10] Parol M. (red.), (2013), Mikrosieci niskiego napięcia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • [11] Parol M., Rokicki Ł., Połecki M., Parol R., Komarnicki P., Arendarski B. (2016), Projektowanie i optymalne sterowanie pracą mikrosieci niskiego napięcia na obszarach wiejskich, Energetyka Prosumencka w Wymiarach Zrównoważonego Rozwoju, III Interdyscyplinarna Konferencja Środowisk Naukowych. Koszęcin, s. 1-20.
 • [12] Pylak K., Bojar E., Bojar M. (2017), Możliwości tworzenia klastrów energii w Polsce, "Przegląd Organizacji", Nr 9, s. 22-27.
 • [13] Ryan H., Ghonima M., Kleissl J., Tynan G., Victor D.G. (2017), Evaluating Business Models for Microdgrids: Interactions of Technology, "Energy Policy", Vol. 103, pp. 47-61.
 • [14] Study on the Effective Integration of Distributed Energy Resources for Providing Flexibility to the Electricity System (2015), https://ec.europa.eu/energy/en/studies/study-effective-inte-gration-distributed-energy-resources-providing-flexibility-electricity, access date: 22.03.2019.
 • [15] Tokarčik A., Rovňák M., Lechwar M., Wisz G. (2012), Zarządzanie energią w jednostkach samorządu terytorialnego. Wyd. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 • [16] TSO - DSO Report (2019), An Integrated Approach to Active System Management, https://docstore.entsoe.eu/Documents/Publications/Position papers and reports/TSO-DSO_ASM_2019_190416.pdf, access date: 22.03.2019.
 • [17] Wasiak I., Pawełek R., Kelm P. (2013), Praca autonomiczna mikrosystemów elektroenergetycznych niskiego napięcia, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, Nr 33, s. 87-90.
 • [18] Wasilewski J., Kaleta M., Baczyński D. (2015), Wybrane zagadnienia rozwoju mikrosieci energetycznych w Polsce, "Polityka Energetyczna", Tom 18, Zeszyt 1, s. 45-48.
 • [19] Zieliński J.S. (2017), Transactive Energy and Internet of Everything, "Rynek Energii", Nr 2, s. 92-94.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576840

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.