PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 11-12 | 27--40
Tytuł artykułu

Farmy fotowoltaiczne jako inwestycje realizowane przez gminy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Warianty tytułu
Solar Farms as Investments Made by Municipalities in the Public-Private Partnership Formula
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poddano analizie możliwość realizacji farm fotowoltaicznych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedstawiona została specyfika inwestycji stanowiącej farmę fotowoltaiczną oraz uwarunkowania prawne sektora energetycznego na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym. Przedmiot rozważań stanowią ponadto zadania własne gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez organizowanie zaopatrzenia w energię elektryczną, dla realizacji których alternatywną formą jest tryb partnerstwa publiczno-prywatnego. W artykule przedstawiono również kluczowe zagadnienia odnoszące się do realizacji przedsięwzięć, tj. ustawowe wymagania sposobów weryfikacji efektywności ich realizacji, charakterystykę podmiotów publicznych i prywatnych wspólnie realizujących przedsięwzięcia w oparciu o podział zadań i ryzyk oraz przedmiotowo istotne elementy zawieranych pomiędzy nimi umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an analysis of the possibility of installing solar farms in the public-private partnership formula. It describes the specificity of a solar farm investment project and the legal conditions of the energy sector at the European Union and national level. The considerations also address the municipality's own tasks in satisfying the collective needs of the community by organizing the supply of electricity, for the implementation of which the public-private partnership mode is an alternative form. The article also presents key issues related to the implementation of projects, namely the statutory requirements of the methods of verifying the effectiveness of their implementation, characteristics of public and private entities jointly implementing projects based on the demarcation of tasks and the split of risks, as well as important elements of public-private partnership agreements concluded between them.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
27--40
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Czajka-Marchlewicz B., Rola służebności przesyłu w realizacji inwestycji, LEX/el. 2019.
 • Dany Ch., Mounting frames and trackers for the boom, "Sun & Wind Energy, The Magazine for Renewable Energies" 2016/2.
 • Dubiński J., Zadania własne gminy w zakresie planowania zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, "Samorząd Terytorialny" 2012/7-9.
 • EkoVolt, Zbiór przepisów i wymagań w zakresie ochrony środowiska. Część 1. Poradnik montera instalacji fotowoltaicznych, Kraków 2016.
 • Federczyk W., Fogel A., Kosieradzka-Federczyk A., Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym, Warszawa 2015.
 • Filipiak Z., Guranowski A., Ryzyko w małych projektach partnerstwa publiczno-prywatnego - ograniczenia i możliwości mitygacji, "Finanse Komunalne" 2016/3.
 • Gonet W., Zasady nawiązywania współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w partnerstwie publiczno-prywatnym [w:] Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, red. M. Stec, M. Mączyński, Warszawa 2012.
 • Kałuża D., Płoszka M., Robaszewska R., Wach P., Decyzje środowiskowe, Warszawa 2015.
 • Korzeniewski W., Podstawy prawne i organizacja procesu inwestycyjno-budowlanego, Warszawa 2000.
 • Markiewicz H., Urządzenia elektroenergetyczne, Warszawa 2008.
 • Muras Z., Systemy wsparcia bezpośredniego źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych - wczoraj, dziś, jutro [w:] Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego, red. A. Walaszek-Pyzioł, Kraków 2012.
 • Płonka-Bielenin K., Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma współpracy między sektorem publicznym a sektorem prywatnym w zakresie realizacji zadań publicznych. Uwagi końcowe [w:] Sposoby realizacji zadań publicznych, red. B. Dolnicki, Warszawa 2017.
 • Rogowski W., Rachunek opłacalności inwestycji, Kraków 2008.
 • Rozmysłowski Ł., Granica zadania własnego gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, "Samorząd Terytorialny" 2017/10.
 • Sobieraj K., W poszukiwaniu efektywnego modelu regulacji prawnych wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii [w:] Współczesne wyzwania prawa energetycznego, red. M. Domagała, M. Ganczar, A. Kuś, Lublin 2016.
 • Stefaniuk M. [w:] Prawo energetyczne. Komentarz, red. M. Swora, Z. Muras, Warszawa 2010.
 • Swora M., Komentarz do art. 15(a) [w:] Prawo energetyczne, t. 2, Komentarz do art. 12-72, red. Z. Muras, M. Swora, Warszawa 2016.
 • Szymański B., Instalacje fotowoltaiczne, Kraków 2017.
 • Szyrski M., Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (oze), Warszawa 2017.
 • Śliwak K., Zmiany w partnerstwie publiczno-prywatnym, http://www.codozasady.pl/zmiany-w-partnerstwie-publiczno-prywatnym/ (dostęp: 4.11.2019 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576842

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.