PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 11-12 | 64--72
Tytuł artykułu

Gospodarowanie mieniem komunalnym przez spółki komunalne a odpowiedzialność członków zarządu spółki za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Autorzy
Warianty tytułu
Management of Municipal Property by Municipal Companies and the Liability of the Members of the Company's Management Board for Breaching Public Finance Discipline
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem publikacji jest przedstawienie problematyki dotyczącej zagadnień związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym przez spółki komunalne, a także kontroli tych spółek przez Regionalne Izby Obrachunkowe w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez zarząd spółki. Analiza tych zagadnień wymaga udzielenia odpowiedzi na kilka kluczowych pytań, a mianowicie: 1) na czym polega gospodarowanie mieniem jednostek samorządu terytorialnego przez ich spółki komunalne; 2) czy mienie komunalne, w tym środki pieniężne przekazane spółce komunalnej, mają charakter publiczny; 3) jaka jest rola spółki komunalnej w relacji finansowej z jednostkami samorządu terytorialnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the article is to present issues related to the management of municipal property by municipal companies, as well as the control of these companies by the Regional Chambers of Audit with regard to a breach of public finance discipline by the company's management board. The analysis of these issues requires a response to several key questions, namely: 1) what does the management of the property of local authority units by their municipal companies involve; 2) is municipal property, including the cash transferred to the municipal company, public; 3) what is the role of the municipal company in financial relations with local authority units.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
64--72
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Bibliografia
 • Cern G., Działalność spółek komunalnych w sferze użyteczności publicznej oraz poza nią - uwagi ogólne, "Finanse Komunalne" 2019/7-8.
 • Cern G., Mienie komunalne a działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, Warszawa 2019.
 • Cern G., Wzajemne przenikanie prawa publicznego i prywatnego w działalności spółek komunalnych - wybrane zagadnienia [w:] Wzajemne oddziaływanie gałęzi prawa publicznego i prywatnego, red. P. Bieś-Srokosz, J. Srokosz, E. Żelasko-Makowska, Częstochowa 2017.
 • Cern G., Kruczalak-Jankowska J., Nadzór właścicielski w spółkach komunalnych z udziałem gminy sprawowany przez organ stanowiący oraz wykonawczy gminy - uwagi krytyczne [w:] Problemy prawa prywatnego i publicznego w pierwszych dekadach XXI wieku, księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Ciszewskiemu, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2016, tom XXXVI.
 • Chełmoński A., Zasady ogólne prawa publicznego [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, M. Szydło, Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2009.
 • Domańska-Szaruga B., Wybrane aspekty sprawowania nadzoru właścicielskiego w bankach spółdzielczych [w:] Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego. Doświadczenia i wyzwania, red. A. Zakrzewska-Bielawska, Warszawa 2010.
 • Dudzik S., Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna, Kraków 1998.
 • Klimek D., Spółka komunalna- ekonomiczne i społeczne aspekty zarządzania, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2017/322.
 • Podleśny T., Zobowiązania spółek komunalnych a wskaźnik zadłużenia w samorządach, "Gazeta Samorządu i Administracji", www.samorzad.infor.pl (dostęp: 21.10.2019 r.).
 • Sołtyk P., Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem audytu wewnętrznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2015/76, t. 2.
 • Sowiński R., Warunki prawne funkcjonowania spółek komunalnych i ich specyfika, "Rejent" 2003/6.
 • Sułkowski R., Gminy ukrywają długi w spółkach, https://www.rp.pl/Firma/310289969-Gminy-ukrywaja-dlugi-w-spolkach.html (dostęp: 23.10.2019 r.).
 • Szydło M., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576858

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.