PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 9 | 25--33
Tytuł artykułu

Succession Management after an Individual Entrepreneur in Relation to the Risk of Incidental Events

Warianty tytułu
Zarządzanie sukcesją przedsiębiorstwa w związku z ryzykiem wystąpienia zdarzeń incydentalnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Badania opisane w artykule skoncentrowane są wokół sukcesji przedsiębiorstwa, szczególnie w przypadku ziszczenia się ryzyka zdarzenia incydentalnego, przez które autorzy rozumieją zdarzenia losowe, uniemożliwiające pełnienie funkcji zarządczych (np. śmierć, choroba uniemożliwiająca składanie oświadczeń woli). Celem przeprowadzonych badań na grupie 180 przedsiębiorstw zarejestrowanych jako tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza w Polsce była ocena przygotowania sukcesji w przedsiębiorstwach na wypadek wystąpienia zdarzeń incydentalnych i związanych z nimi następstw prawnych i gospodarczych w prowadzonym przedsiębiorstwie, a także istniejącej luki rynkowej w sektorze usługowym obejmującej usługi ubezpieczeniowe i prawne wspomagające zarządzanie tym ryzykiem. Uzyskane wyniki wskazują, że małe przedsiębiorstwa, o zasięgu lokalnym i regionalnym, działające na rynku krócej niż pięć lat w największym stopniu starają się zapewnić ciągłość prowadzonej działalności na wypadek wystąpienia zdarzenia incydentalnego oraz wyrażają istotne zainteresowanie ubezpieczeniem takiego ryzyka. Proponowanym rozwiązaniem, które łagodziłoby skutki zdarzeń incydentalnych, jest instytucja pełnomocnika mortis causa, który prowadziłby działalność przedsiębiorstwa do czasu wyłonienia następcy. (abstrakt oryginalny)
EN
Our research is focused on company succession, especially in case of the occurrence of the risk of an incidental event by which the authors understand random events that make it impossible to perform management functions (e.g. death or illness preventing the submission of declarations of intent). The aim of the study conducted on a group of 180 companies in Poland, registered as the so-called one-man company or sole proprietorship, (formally, a natural person is the owner of the company) was to assess the preparation of succession in companies in the event of incidental events and related to them legal and economic consequences in the company, as well as the existing market gap in the services sector including insurance and legal services that support the management of this risk. The obtained results indicate that small companies, of local and regional scope, operating on the market for less than five years, try to ensure the continuity of their business in the event of an incident to the greatest extent, moreover, they also express significant interest in insuring such a risk. The proposed solution that might mitigate the effects of incidental events is the institution of the mortis causa proxy who would run the business until a successor is selected.(author's abstract)
Rocznik
Numer
Strony
25--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Czestochowa University of Technology
 • Czestochowa University of Technology
Bibliografia
 • [1] Aronoff C., McClure S., Ward J. (2017), Family Business Succession: The Final Test of Greatness, Springer, New York.
 • [2] Baskiewicz N., Niziałek I. (2013), Succession in Family Businesses and the Transfer of Power According to the Japanese Concept of Lean Management, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Vol. 16, Nr 6, s. 37-46.
 • [3] Birley S. (2002), Attitudes of Owner-Managers' Children To-wards Family and Business Issues, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 26, No. 3, pp. 5-19.
 • [4] Duh M. (2014), Family Business Succession as Knowledge Crea-tion Process, "Kybernetes", Vol. 43, No. 43, pp. 699-714.
 • [5] Duh M. (2015), Succession Process: A Chance for Rebirth or Failure of a Family Business, "International Journal of Business and Management", Vol. 10, No.3, pp. 45-56.
 • [6] Durka P.J. (2003), Wstęp do współczesnej statystyki,Adamantan, Warszawa.
 • [7] Dźwigoł-Barosz M. (2016), Business Leader Succession Pro-gram, "Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization & Management", No. 99, pp. 107-117.
 • [8] Efendioglu A.M., Moscat E. (2009), Internal Disruptions in Family Business Succession: Death, Divorce, and Disability, "The Journal of Industrial Relations and Human Resources", Vol. 11, No. 1, pp. 17-31.
 • [9] File K.M., Prince R.A., Rankin M.J. (1994), Organizational Buying Behavior of the family firm, "Family Business Review", Vol. 7, No. 3, pp. 263-272.
 • [10] Goldberg S.D. (1996), Effective Successors in Family-owned-business, "Family Business Review", Vol. 9, No. 2, pp. 185-197.
 • [11] Heck R.K.Z., Hoy F., Poutziouris P.Z., Steier L.P. (2008), Emerging Paths of Family Entrepreneurship Research, "Journal of Small Business Management", Vol. 46, No.46, pp. 317-330.
 • [12] Kamarad E. (2011), Prawo właściwe dla czynności prawnych Mortis Causa - uwagi de lege lata i de lege ferenda, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego", Vol. 11, Nr 9, s. 55-91.
 • [13] Łęgowik-Świącik S. (2018), The Assessment of Decision-making in Cost Management of the Ancillary Activity of Production, "Management and Production Engineering Review", Vol. 9, No. 1, pp. 44-50.
 • [14] Malska W. (2017), Wybrane statystyki nieparametryczne, "Edukacja-Technika-Informatyka", Vol. 8, Nr 2, s. 111-117.
 • [15] Martensen J. (1995), Facing Death Gives Birth to Business, "Small Business News", No. 2, pp. 8-19.
 • [16] Musialik M., Wróblewska-Kazakin A. (2012), Firmy uczyć się trzeba codziennie. Polemika na temat sukcesji w firmie rodzinnej, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, Nr 8, s. 28-43.
 • [17] PARP (2017), Raport o stanie sektora małych i średnich przed-siębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, http://www.parp.gov.pl/publicationslibrary/ebook/722, data dostępu: 19.07.2018 r.
 • [18] Peters M. (2205), Succession in Tourism Family Business: The Motivation of Succeeding Family Members, "Tourism Review", Vol. 60, No. 4, pp. 12-18.
 • [19] Poutziouris, p. Z., Smyrnios K.X., Klein S.B. (2006), Handbook of Research on Family Business,Edward Elgar Publishing, Nort-hampton.
 • [20] Roth L., Tissot M.C.H., Gonçalves R.B. (2017), Family-Owned Business Succession and Governance: a Multiple Case Study in Brazil, "Revista de Ciências da Administração", Vol. 19, No.48, pp. 96-107.
 • [21] Santiago A.L. (2000), Succession Experiences in Philippine Family Business, "Family Business Review", Vol. 23, No.1, pp. 15-35.
 • [22] Sharma P., Chrisman J.L., Pablo A.L., Chua J.H. (2001), Determinants of Initial Satisfaction with the Succession Process in Family Firms. A Conceptual Model, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 25, No.3, pp. 17-35.
 • [23] Smyk M. (2010), Pełnomocnictwo według kodeksu cywilnego, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • [24] Szajt M. (2014), Przestrzeń w badaniach ekonomicznych, WWZPCz, Częstochowa.
 • [25] Tapek K. (2017), Kilka uwag na temat nowej regulacji prokury, "Przegląd Prawa Handlowego", Nr 8, s. 27-39.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576866

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.