PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 7 | nr 4 | 17--25
Tytuł artykułu

Service connections of the Katowice conurbation cities

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The study attempts to determine the service connections of the cities of the Katowice conurbation. The analysis was based on surveys conducted among 845 residents representing all cities in the conurbation, who were asked about using services in other cities. The collected material allowed the author to state that the practice of using services outside their place of residence, in other cities, is quite common, as 63% of respondents do so. The cities of the conurbation have a different impact on other centres, which allowed us to determine the service hierarchy of the conurbation cities. In all but one city, the inhabitants most often indicated that they used services located in Katowice, thus as the only city used this has an impact covering the entire Katowice conurbation. Seven other cities (Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Sosnowiec, Tychy and Zabrze) demonstrate sub-conurbation influences, which are mainly limited to neighbouring cities. The impact of cities within a mini-conurbation (4 cities) and a micro-conurbation (5 cities) were also identified. These have a limited impact on neighbouring centres, but, only in selected service areas. The collected information indicates that the inhabitants of the conurbation most often go to another city for commercial and cultural purposes and in connection with practising sports and recreation(original abstract)
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
17--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Silesia in Katowice, Sosnowiec, Poland
Bibliografia
 • Bajerski A. 2009. Badania zasięgów oddziaływania przestrzennego szkolnictwa wyższego w Polsce: Stan i perspektywy rozwoju. "Czasopismo Geograficzne", 79, 3: 275-288.
 • Baryla E.A., Detterweich D. 2001. Student Migration: Do Significant Factors Vary by Region? "Education Economics", 9, 3: 269-280.
 • Batten D.F. 1995. Network Cities; Creative Urban Agglomerations for the 21th Century. "Urban Studies", 32: 313-327.
 • Belfoeld C., Morris Z. 1999. Regional Migration to and from Higher Education Institutiones: Scale, Determinants and Outcomes. "Higher Education Quarterly", 53, 3: 240-263.
 • Borowiec M. 2000. Terytorialne pochodzenie studentów Wydziału Geograficzno-Biologicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. [in:] Z. Zioło (ed.) Działalność człowieka i jego środowisko. Księga ku czci Profesor Marianny Kozaneckiej w 70. rocznicę urodzin. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków: 337-353.
 • Borowiec M. 2006. Pochodzenie terytorialne studentów Akademii Pedagogicznej w Krakowie. [in:] T. Komornicki & Z. Podgórski (ed.) Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka. "Dokumentacja Geograficzna", 33, IGiPZ PAN, Warszawa, 16-20.
 • Bul R., Walaszek M. 2015. Dojazdy do pracy i szkół jako podstawowe kryterium delimitacji obszarów funkcjonalnych miast. "Rozwój regionalny i polityka regionalna", 29: 119-138.
 • Burger M.J., Van der Knaap B., Wall R.S. 2013. Polycentricity and the Multiplexity of Urban Networks," European Planning Studies", 24, 4: 2-25.
 • Camagni R. 1993. From City Hierarchy to City Networks: Reflections about an Emerging Paradigm. [in:] T.R. Lekshmanan, P. Nijkamp (eds.) Strukture and Change in the Space Economy. Festschrift in honour of Martin Beckmann, Springer, Verlagt, Berlin: 66-87.
 • Campgni R., Salone C. 1993. Network Urban Structures in Northern Italy. Elements for a Theoretical Framework. "Urban Studies", 30: 1053-1064.
 • Chojnicki Z., Czyż T. 1997. Struktura przestrzenna nauki w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Christaller W. 1933. Die Zentralen Orte in Süddeutschland, Gustav Foscher, Jena.
 • Christie H. 2007. Higher education and spatial (im)mobility: nontraditional students and living at home. "Environment and Planning", A: 39: 2445-2463.
 • Czyż T., Churski P., Spychała-Szyszka H. 1996. Weryfikacja makroregionu poznańskiego w świetle migracji studentów. [in:] T. Czyż (ed.) Podstawy regionalizacji geograficznej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 69-95.
 • Dieleman F.M., Faludi A. 1998. Randstad, RhineRuhr and Flemish Diamond as One Polynucleated Macro-region. "Journal of Economic and Social Geography", 89: 320-327.
 • Duke-Wiliams O. 2009. The Geographies of Student migration in the UK. Environment and Planning A: Economy and Space, 41, 8: 1826-1848.
 • Dziewoński K. 1956. Słownik pojęć. [in:] P. George, Miasto. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Dziewoński K., Iwanicka E. 1961. Miejsce zamieszkania (pochodzenia) słuchaczy wyższych uczelni w Polsce. "Przegląd Geograficzny", 33, 1: 39-52.
 • Eberhardt P. 1970. Rola regionalna miast polskich w świetle powiązań demograficznych oraz kulturowych. "Przegląd Geograficzny", 2: 297-308.
 • Endrukajtis J. 1957. Myszyniec [in:] Dziewoński K. et al. (ed.) Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast. Prace Geograficzne, Instytut Geografii PAN, PWN, Warszawa, 9: 115-165.
 • Gocał T., Rakowski W. 1991. Delimitacja regionów i subregionów migracyjnych w zakresie dojazdów do pracy. "Monografie i Opracowania. SGPiS", Warszawa.
 • Gontarski Z. 1980. Obszary metropolitalne w Polsce. Delimitacja i charakterystyka struktury przestrzennej. "Biuletyn KPZK", 109.
 • Guzik R., Kołoś A. (ed.) 2015. Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem w województwie pomorskim. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
 • Gwosdz K. 2004. Ewolucja rangi miejscowości w konurbacji przemysłowej. Przypadek Górnego Śląska (1830-2000). Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków.
 • Gwosdz K. 2012. Baza ekonomiczna i specjalizacja funkcjonalna miast konurbacji po dwu dekadach transformacji. "Acta Geographica Silesiana", 11: 15-29.
 • Gwosdz K. 2014. Pomiędzy starą a nową ścieżką rozwojową. Mechanizmy ewolucji struktury gospodarczej i przestrzennej regionu tradycyjnego przemysłu na przykładzie konurbacji katowickiej po 1989 r. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków.
 • Gwosdz K., Sobala-Gwosdz A. 2012. Struktura funkcjonalna i powiązania miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach restrukturyzacji. "Przegląd Geograficzny", 84, 4: 483-507.
 • Hall P., Pain K. 2006. The Polycentric Metropolis. Learning from Mega-City Regions in Europe. Erthscan Sterling VA, London.
 • Heffner K., Gibas P. 2014. Zasięg stref oddziaływania metropolii. "Studia Miejskie", 13: 9-26.
 • Herbst M. 2009. Tworzenie i absorpcja kapitału ludzkiego przez miasta akademickie w Polsce. "Studia Regionalne i Lokalne", 10, 38: 21-38.
 • Herbst M. 2012. Edukacja jako czynnik i wynik rozwoju regionalnego. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Hibszer A., Powałka A., Rechłowicz M. 2009. Motywy wyboru studiów geograficznych i geologicznych na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w świetle badań ankietowych. "Acta Geographica Silesiana", 6: 15-22.
 • Hołowiecka B. 2002. Strefa wpływu Torunia na podstawie dojazdów do pracy. "Biuletyn Geograficzny", 1: 251-262.
 • Hołowiecka B. 2004. Oddziaływanie społeczno-gospodarcze miasta. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Ilnicki D. 2008. Przestrzenne aspekty funkcjonowania uczelni wyższych w Polsce. [in:] T. Markowski, D. Drzazga (ed.) Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast. "Studia KPZK PAN", 121: 33-44.
 • Iwanicka-Lyra E. 1969. Delimitacja aglomeracji wielkomiejskich w Polsce. Prace Geograficzne, Instytut Geografii PAN, 76.
 • Jeśman M. 1961. Dojazdy młodzieży do szkół a sfera wpływu Opola. "Czasopismo Geograficzne", 4: 411-426.
 • Kłosowski F. 1996. Przestrzenne aspekty funkcjonowania placówek kulturalnych w konurbacji górnośląskiej. "Geographia. Studia et Dissertationes", 20: 72-83.
 • Kłosowski F. 2008. Usługi [in:] M. Tkocz (ed.) Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec: 87-107.
 • Komornicki T., Korcelli P., Siłka P., Śleszyński P., Świątek D. 2013. Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami. SEDNO Wydawnictwo Akademickie, Warszawa.
 • Kremky-Saloni J. 1957. Brzeziny [in:] Dziewoński K. et al. (ed.) Studia geograficzne nad aktywizacja małych miast." Prace Geograficzne". Instytut Geografii PAN, PWN, Warszawa, 9: 241-285.
 • Krzysztofik R., Runge J., Spórna T. 2011. Delimitacja Regionu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii "Silesia". Sosnowiec.
 • Książkówna M.S. 1932. Codzienne wędrówki młodzieży szkolnej do Wielkiego Krakowa. "Wiadomości Geograficzne", 10, 6: 81-82.
 • Kulczyńska K. 2004. Funkcjonowanie i oddziaływanie Collegium Polonicum w Słubicach jako ośrodka akademickiego. [in:] Z. Michalczyk (ed.) Badania geograficzne w poznaniu środowiska. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin: 553-558.
 • Kyung W. 1996. In-migration of college students to the state of New York. "Journal of Higher Education", 67, 3: 349-358.
 • Leszczyckiego S., Eberhardt P., Heřman S. 1971. Aglomeracje miejsko-przemysłowe w Polsce 1966-2000. Biuletyn KPZK PAN, 67.
 • Liszewski S. 2008. Formy i struktury przestrzenne wielkich skupisk miejskich. [in:] S. Liszewski (ed.) Geografia urbanistyczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 187-233.
 • Malisz B., Zgliński W., Heřman S., Eberhardt P. 1972. Delimitacja aglomeracji miejskich. Instytut Geografii PAN, Warszawa.
 • Meijers E. 2005. Polycentric urban regions and the quest for synergy: Is a network of cities more than the sum of the parts? Urban Studies, 42, 4: 765-781.
 • Meijers E. 2007a. From central place to network model: theory and evidence of a paradigm change. "Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie", 98, 2: 245-259.
 • Meijers E. 2007b. Clones or Complements? The Division of Labour between the Main Cities of the Randstadt, the Flemish Diamond and the ReinRuhr Area. "Regional Studies", 41, 7: 899-900.
 • Mixon F.G., Hsing Y. 1996. A regional study of net migration rates of college students. "Review of Regional Studies", 26, 2: 197-209.
 • Molenda M. 1996. Pochodzenie terytorialne studentów studiów dziennych Szkoły Głównej Handlowej. "Biuletyn Instytutu Gospodarstwa Społecznego", 39, 1: 109-121.
 • Ormicki W. 1932. Badania strefy wpływu w geografii miast." Wiadomości Geograficzne", 10, 6-7: 84-87.
 • Palonka K. 1971. Zasięg wpływu kulturalnego Tarnowa, [in.] Studia z geografii średnich miast w Polsce. Problematyka Tarnowa. Prace Geograficzne. Instytut Geografii PAN, 82: 143-161.
 • Potrykowska A. 1983. Współzależności między dojazdami do pracy a strukturą społeczną i demograficzną regionu miejskiego Warszawy w latach 1950-1973. Dokumentacja Geograficzna, 2.
 • Rakowska J. 2014. Codzienne dojazdy do pracy jako ekonomiczne kryterium rządowych klasyfikacji i delimitacji obszarów (na przykładzie USA i Kanady)." Studia Regionalne i Lokalne", 57: 46-59.
 • Romahn-Kwiatkowska E. 1957. Lipno [in:] Dziewoński K. et al. (ed.), Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast. "Prace Geograficzne", Instytut Geografii PAN, PWN, Warszawa, 9: 167-240.
 • Runge J. 1991. Dojazdy do pracy w przestrzennej strukturze powiązań miast województwa katowickiego. Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • Sá c., Florax R., Rietveld P. 2004. Determinations of the regional demand for higher education in The Netherlands: a gravity model approach. "Regional Studie"s, 38, 4: 375-392.
 • Sitek S., Runge J., Kłosowski F., Runge A., Petryszyn J., Pytel S., Spórna T., Kurpanik M., Zuzańska-Żyśko E. 2013. Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego - SGP WSL, Sosnowiec.
 • Śleszyński P. 2013. Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw. Przegląd Geograficzny, 85, 2: 173-197.
 • Smętkowski M. 2007. Delimitacja obszarów metropolitalnych - nowe spojrzenie. [in:] G. Gorzelak, A. Tucholska (red.) Rozwój, region, przestrzeń, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. EUROREG, Warszawa: 215-233.
 • Sobala-Gwosdz A. 2007. Siła i zasięg przestrzenny oddziaływania Rzeszowa jako głównego ośrodka Polski Południowo-Zachodniej, [in.] Z. Makieła, R. Fedan, Procesy metropolizacji w regionie podkarpackim Rzeszów-Lwów. "Biuletyn KPZK PAN", 230: 151-164.
 • Soczówka A. 2012. Zróżnicowanie struktury przestrzennej komunikacji miejskiej w konurbacji katowickiej, Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ nr 76, Sosnowiec.
 • Strefy wpływów dużych miast w świetle dojazdów do pracy, 1971. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Szymańska D., Gorzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Hołowiecki M. 1998. Zasięg i kierunki przestrzennego oddziaływania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (na podstawie przestrzennego pochodzenia studentów. Biblioteka Główna UMK w Toruniu (manuscript).
 • Tomczyk H. 1987. Zmiany zasięgu przestrzennego oddziaływania łódzkiego ośrodka akademickiego (na przykładzie Uniwersytetu Łódzkiego). "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geografhica", 8: 3-19.
 • Van der Knapp G.A. 2002. Stedelijke Benvegingstruimnte, over Veranderingen in Stadt an Land, The Hague, Sdu Uitgevers.
 • Wittlinowa H. 1937. Atlas szkolnictwa wyższego. Nasza Księgarnia, Warszawa.
 • Wróbel A., 1951, Regionalne zasięgi obsługi ośrodków szkolnictwa wyższego w Polsce. Przegląd Geograficzny, 31: 129-135.
 • Zuzańska-Żyśko E. 2016. Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka. Państwowe Wydawnictwo naukowe, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576888

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.