PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4 (30) | 1--17
Tytuł artykułu

Uwarunkowania aktywności promocyjnej samorządów studenckich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinants of Student Governments' Promotional Activity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tematyka działalności marketingowej samorządów studenckich nie była do tej pory obecna w literaturze naukowej. Ukazały się nieliczne publikacje poświęcone wybranym obszarom funkcjonowania organizacji zrzeszających studentów, jednak z pominięciem wymiaru promocyjnego. W związku z tym celem niniejszego artykułu jest częściowe wypełnienie istniejącej luki przez wskazanie czynników determinujących efekty uzyskiwane za sprawą komunikowania się samorządów studenckich z otoczeniem. Na podstawie własnych obserwacji uczestniczących oraz doświadczeń, zebranych podczas wieloletniego partycypowania w pracach samorządu jednej z polskich szkół wyższych, autorzy zidentyfikowali trzy główne determinanty skuteczniej komunikacji marketingowej samorządów studenckich. Do tej triady zaliczyli: postawę oraz zaangażowanie studentów, dobór treści oraz narzędzi promocji (tworzących system komunikowania się z otoczeniem), dostępne zasoby finansowe. Każdy z trzech wskazanych elementów został szczegółowo przedstawiony, w tym m.in. zaproponowano typologię osób angażujących się w aktywność promocyjną organizacji studenckich, jak również określono treści, jakie powinny być przekazywane zróżnicowanym grupom w otoczeniu samorządów. Ze względu na to, iż niniejsze opracowanie jest pierwszym poświęconym aktywności promocyjnej samorządów studenckich, ma ono charakter wprowadzający w tę tematykę i może stanowić podstawę do jej głębszego eksplorowania w ramach przyszłych prac teoretycznych oraz badawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of marketing activity of students' governments hasn't been present in scientific literature up till now. There have been only few publications devoted to chosen areas of functioning of students' organizations. However, they generally skipped the promotional dimension. In association with this, the goal of this article is partially filling the existing gap by highlighting the factors which determine the effects achieved when students' governments communicate with the environment. On the basis of own participatory observations and experiences gathered during many years of participating in the work of the student government of a Polish university, the authors have identified three main determinants of efficient marketing communication of students' governments. Among these three factors there are: the attitude and engagement of students, the choice of contents and promotion tools (forming the system of communicating with the environment), the available financial resources. Each of the three mentioned elements has been presented in detail. Among others, the typology of people engaged in promotional activity of students' organizations has been presented. Also, the contents that should be conveyed to diversified groups in the environment of students' governments have been defined. Taking into consideration the fact that this paper is the first work of its kind devoted to the promotional activity of students' governments, it serves as an introduction to the subject areas and may constitute a basis for deeper exploration of the subject in future theoretical and research works. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
1--17
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Abrahamowicz, D. (1988). College involvement, perceptions, and satisfaction: A study of membership in student organizations. Journal of College Student Development, 29 (3), 233-238.
 • Alimbekova, A.A., Bakyt, A.Z., Kyyakbaeva, U.K., Suranshieva, M.K. (2015). Leadership Development University Students in the Activities of Student Government. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197, 2131-2136.
 • Antonowicz, D. Pinheiro, R., Smużewska, M. (2014). The changing role of students' representation in Poland: an historical appraisal. Studies in Higher Education, 39 (3), 470-484.
 • Bielecki, P. (red.) (2010). Rola studentów w zarz, ądzaniu szkołą wyższą. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Centek, B. (2016). "Niech sobie piszą...", działalność wydawnicza Samorządu Studenckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w ostatniej dekadzie PRL. Folia Toruniensia, 16, 9-34.
 • Dańczak, P. (2015). Wybrane aspekty udziału organizacji społecznej w postępowaniach dotyczących indywidualnych spraw studentów i doktorantów. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 75, 89-98.
 • Dorozhkin, E.M., Zaitseva, E.V., Tatarskikh, B.Y. (2016). Impact of student government bodies on students' professional development. Mathematics Education, 11 (7), 2666-2677.
 • Fendrich, J.M., Turner, R.W. (1989). The Transition from Student to Adult Politics. Social Forces, 67 (4), 1049-1057.
 • Golden, D.C., Schwartz, H.L. (1994). Building an ethical and effective relationship with student government leaders. New Directions for Student Services, 1994 (66), 19-30.
 • Grzonka, P. (2012). Struktura i funkcjonowanie samorządu studenckiego na przykładzie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W: A. Turska-Kawa (red.), Polityka w opinii młodych. Idee-Instytucje-Obywatele (s. 183-200). Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 • Krashchenko, Y., Sorokina, H., Degtyarova, I. (2017). The Conditions of Adaptation of "Internally Displaced Persons" to University Environment by Means of Students' Self-Government. Studia Warmińskie, 54, 385-393.
 • Lewis, K.M., Rice, T.W. (2005). Voter Turnout in Undergraduate Student Government Elections. PS: Political Science and Politics, 38 (4), 723-729.
 • Lizzio, A., Wilson, K. (2009). Student participation in university governance: the role conceptions and sense of efficacy of student representatives on departmental committees. Studies in Higher Education, 34 (1), 69-84.
 • May, W.P. (2010). The History of Student Governance in Higher Education. College Student Affairs Journal, 28 (2), 207-220.
 • McFarland, D.A., Starmanns, C. (2009). Inside Student Government: The Variable Quality of High School Student Councils. Teachers College Record, 111 (1), 27-54.
 • Miller, C.D., Kraus, M. (2004). Participating but Not Leading: Women's Under-Representation in Student Government Leadership Positions. College Student Journal, 38 (3), 423-427.
 • Miller, M.T., Nadler, D.P. (red.) (2006). Student Governance and Institutional Policy: Formation and Implementation. Greenwich: Information Age Publishing.
 • Muś, A., Depta, A. (2017). Partycypacja studentów w życiu wspólnoty akademickiej na przykładzie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Raport z badań. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 8, 202-2019.
 • Oxendine, B. (red.). (1997). So You Want to Be President... How to Get Elected on Your Campus. Gainesville: Oxendine Publishing.
 • Pabian, P., Minksová, L. (2013). Students in Higher Education Governance in Europe: Contrasts, commonalities and controversies. Tertiary Education and Management, 17 (3), 261-273.
 • Planas, A., Soler, P., Fullana, J., Pallisera, M., Vila, M. (2011). Student participation in university governance: the opinions of professors and students. Studies in Higher Education. 38 (4), 571-583.
 • Pustelnik, Z., Wołoch, J. (1976). Samorząd studencki w teorii i praktyce: założenia oraz poglądy studentów na temat organizacji samorządowych. Wrocław: Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Saha, L.J., Print, M. (2010). Student school elections and political engagement: A cradle of democracy? International Journal of Educational Research, 49, 22-32.
 • Terrell, M.C., Cuyjet, M.J. (red.) (1994). Developing Student Government Leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Tilton, S. (2008). Virtual polling data: A social network analysis on a student government election. Webology, 5 (4), 1-8.
 • Urbański, L. (2012). Procesy osobotwórcze w szkole wyższej. Homines Hominibus, 8, 43-76.
 • Wiktor, J.W. (2001). Promocja: system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576898

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.