PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 272 | 328--343
Tytuł artykułu

Zmiany w typologii demograficznej miejskich obszarów funkcjonalnych Polski w latach 2002-2017

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes in Demographic Typology of Urban Functional Areas in Poland in the years of 2002-2017
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem badań była charakterystyka zmian miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce w okresie 2002-2017. Badanie oparto na J.W. Metoda typów rozwoju populacji Webba umożliwiająca identyfikację powiązań między wzrostem naturalnym a siecią migracji. Szersza analiza dotyczyła składników realnego wzrostu, które poprzez informacje zwrotne wpłynęły na poziom i dynamikę populacji na tych obszarach. Wyniki badań pokazały różnorodność procesów demograficznych w polskich obszarach funkcjonalnych miast, a także w ich rdzeniach, co w przyszłości będzie kształtować różne procesy na tych obszarach.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the research has been to characterise changes the urban functional areas in Poland over 2002-2017 period. The research was based on J.W. Webb's population development types method enabling to identify links between natural growth and the migration net. A wider analysis concerned components of real increase which, through feedback, influenced level and population dynamics in these areas. Results of the study showed the diversity of demographic processes within Polish urban functional areas as well as in their cores, which will shape different processes in those areas in the future. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
328--343
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych - dane za lata 2002-2017, 2018, GUS [https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica; dostęp: 4.12.2018].
 • Dane z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju - PRG, 2018, Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny (ftp://91.223.135.109/prg/jednostki_administracyjne.zip; dostęp: 14.12.2018).
 • Długosz Z., 2001, Próba dynamicznej typologii ruchu ludności w świetle klasyfikacji Webba na przykładzie województwa małopolskiego, [w:] Człowiek i przestrzeń, B. Kortus (red.), IGiGP UJ, Kraków: 61-70.
 • Dziewoński K., Kosiński L., 1967, Rozwój i rozmieszczenie ludności Polski w XX wieku. PWN, Warszawa.
 • Gawryszewski A., 2007, Zmiany w rozmieszczeniu, ruchu naturalnym, migracjach i strukturze ludności Polski, 1918-2005. Przegląd Geograficzny, 79, 3-4: 461-482.
 • Kociuba D., 2015, Miejskie obszary funkcjonalne - wyzwania planistyczne. Studia Miejskie, 18: 39-53.
 • Kosiński L., 1964, Typy zmian ludności w Polsce w latach 1951-1960. Przegląd Geograficzny, 36, 4.
 • Krzysztofik R., Szmytkie R., 2018, Procesy depopulacji w Polsce w świetle zmian bazy ekonomicznej miast. Przegląd Geograficzny, 90, 2: 309-329.
 • Kurek S., 2008, Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym. Prace Monograficzne 497. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 • Łuszczyk M., 2011, Globalizacyjne i demograficzne zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego - implikacje dla Polski, [w:] Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji - aspekty pozytywne i negatywne, M. Balcerowicz-Szkutnik (red.). Studia Ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice: 167-173.
 • Miszczuk A., 1993, Wyludnianie się wsi a rolnictwo wschodniej Lubelszczyzny. Dokumentacja Geograficzna, IGPIZ PAN, 2.
 • Prognoza ludności na lata 2014-2050, 2014, GUS, Warszawa [http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html; dostęp: 10.12.2018].
 • Runge A., Runge J., 2002, Wybrane tendencje przemian ludnościowych w największych miastach województwa śląskiego liczących powyżej 50 tys. mieszkańców, [w:] Demograficzne i społeczne aspekty rozwoju miast, J. Słodczyk (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole: 25-36.
 • Sytuacja demograficzna Polski, 2017, Raport 2016-2017. Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa [http://bip.stat.gov.pl/download/gfx/bip/pl/defaultstronaopisowa/805/1/1/sytuacja_demograficzna_polski_raport_2016_2017.pdf; dostęp: 6.12. 2018].
 • Śleszyński P., 2013, Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw. Prace Geograficzne 85, 2: 173-197.
 • Śleszyński P., 2016, Współczesne i prognozowane uwarunkowania demograficzno-migracyjne w rozwoju miejskiego systemu osadniczego Polski. Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 1(29): 97-105.
 • Śleszyński P., Wiśniewski R., Szejgiec-Kolenda B., 2018, Demographic processes in Poland in the years 1946-2016 and their consequences for local development: current state and research perspectives, Geographia Polonica, 91, 3: 317-334.
 • Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2012, Monitor Polski 2012, poz. 252.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 2003, [Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717, tekst ujednolicony Dz.U. 2018, poz. 1945].
 • Webb J.W., 1963, The natural and migrational components of population changes in England and Wales 1921-1931. Economic Geography, 39, 2: 130-148.
 • Wesołowska M., 2016, Depopulacja wsi - szansa czy zagrożenie dla przestrzeni wiejskiej, [w:] Obszary wiejskie - wiejska przestrzeń i ludność, aktywność społeczna i przedsiębiorczość, K. Heffner, B. Klemens (red.). Studia KPZK PAN, 167: 250-273.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576908

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.