PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4 (30) | 57--74
Tytuł artykułu

Wykorzystanie zintegrowanej komunikacji marketingowej we wprowadzaniu na rynek nowej marki. Case study Eko Patrolu Głównego Instytutu Górnictwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Integrated Marketing Communication in New Brand Launching. Central Mining Institute's Eko Patrol Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koncepcja zintegrowanej komunikacji marketingowej (ZKM) łączy różnorodne narzędzia marketingowe w celu zapewnienia przejrzystości, spójności i maksymalizacji wpływu komunikacyjnego. Ten, z założenia dwustronny, kontrolowany przepływ informacji pomiędzy organizacją a jej kontrahentami pozwala na kreowanie spójnego kontekstu przekazywanych komunikatów, co wpływa na wizerunek oraz efektywne pozycjonowanie marki. Dobór właściwych narzędzi ZKM zależy nie tylko od grupy docelowych odbiorców, ale jest różny w różnych fazach cyklu życia produktu czy usługi. W artykule omówiono doświadczenia Głównego Instytutu Górnictwa we wprowadzaniu na polski rynek całkowicie nowej usługi pod nazwą Eko Patrol Głównego Instytutu Górnictwa. Eko Patrol GIG to nowe, autorskie rozwiązanie w zakresie pomiaru i monitorowania jakości powietrza, wprowadzone w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez stronę społeczną oraz jednostki samorządu terytorialnego. Mobilne laboratorium umożliwia prowadzenie pomiarów jakości powietrza w zakresie imisji i emisji zanieczyszczeń. Podstawowym celem ZKM w tym przypadku była nie tylko oferta rynkowa, ale przede wszystkim stworzenie wyróżniającej identyfikacji wizualnej i rozpoznawalności marki. Artykuł opisuje pełen zakres zastosowanych narzędzi oraz uzyskane efekty marketingowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The concept of integrated marketing communication (IMC) combines diverse marketing tools for the purpose of securing transparency, coherence and maximization of the impact of communication. This, by assumption, bilateral, controlled flow of information between an organization and its partners makes it possible to build a coherent context of the conveyed messages, which influences the image and efficient positioning of the brand. The choice of appropriate IMC tools depends not just on the group of target recipients, but it also varies in different stages of the life cycle of product, or service. In the article the experiences of the Central Mining Institute gathered in course of the introduction of a completely new service - Eko Patrol Głównego Instytutu Górnictwa - to the Polish market are presented. Eko Patrol GIG is a new, original solution in the field of measurement and monitoring of the quality of air introduced in response to the needs voiced by the social side and territorial administration units. A mobile laboratory enables measuring the quality of air in the area of ambient concentration and emission of pollutants. The basic goal of IMC in this case was not just a market offer, but above all the creation of a distinguishing visual identification and brand recognizability. The article describes a full scope of applied tools and the achieved marketing effects. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
57--74
Opis fizyczny
Twórcy
 • Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 • Główny Instytut Górnictwa, Katowice
Bibliografia
 • Blythe, J. (1999). Marketing Communications. Financial Times. Prentice Hall.
 • Blythe, J. (2006). Essentials of Marketing Communications. Pearson Education. Essex.
 • Brzozowska-Woś, (2014). Inbound marketing a skuteczna komunikacja marketingowe. Marketing i Rynek 8/2014.
 • Csikósová, A. Antošová, M., Èulková K. (2014). Strategy in Direct and Interactive Marketing and Integrated Marketing Communications. Procedia - Social and Behavioral Sciences No. 116.
 • Cornelissen, J.P. Lock, A.R. (2000). Theoretical concept or management fashion? Examining the signi? cance of IMC. Journal of Advertising Research, Vol. 40 No. 5.
 • Finne, A. Grönroos Ch. (2017). Communication-in-use: customer-integrated marketing communication. European Journal of Marketing, Vol. 51 Issue: 3.
 • Gurau, C. (2008). Integrated online marketing communication: implementation and management. Journal of Communication Management, Vol. 12 No. 2.
 • Hansen, R. Sia, S.K. (2015). Hummel's digital transformation toward omnichannel retailing: Key lessons learned. MIS Quarterly Executive, Vol. 14 No. 2.
 • Holm, O. (2006). Integrated marketing communication: from tactics to strategy. Corporate Communications: An International Journal, Vol. 11 Issue: 1 https://doi.org/10.1108/13563280610643525
 • Jaworowicz, P. Jaworowicz, M. (2016) Event marketing w Zintegrowanej Komunikacji Marketingowej. Diffin. Warszawa.
 • Kitchen, P.J. Burgmann I. (2010). Integrated Marketing Communication, https://doi.org/10.1002/9781444316568.wiem04001
 • Kitchen, P.J. Kim, I., Schultz, D.E. (2008). Integrated Marketing Communications: Practice Leads Theory. Journal of Advertising Research, 48 (4).
 • Key, T.M., Czaplewski, A.J (2017). Upstream social marketing strategy: An integrated marketing communications approach. Business Horizons, No. 60.
 • Kotler, P. (1994). Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Wydaw. Gebethner & Ska.
 • Łopacińska, K. (2014). Social media w zintegrowanej komunikacji marketingowej. Marketing i Rynek 12/2014.
 • Manser Payne, E., Peltier James, W. Barger, V.A. Omni-channel marketing, integrated marketing communications, and consumer engagement: A research agenda. Journal of Research in Interactive Marketing, Vol. 11 No. 2.
 • Porcu, L., del Barrio-Garcia, S., Kitchen, P. (2012). How Integrated Marketing Communications (IMC) works? A theoretical review and an analysis of its main drivers and effects. Comunicacion Y Sociedad, Vol. XXV, nr 1.
 • Rogala, A. (2014). Wyzwania zintegrowanej komunikacji marketingowej w dobie społeczeństwa informacyjnego. Marketing i Rynek 11/2014.
 • Roman, E. (1989). Integrated Direct Marketing. McGraw Hill. New York.
 • Schultz, D.E. Tannenbaum, S.I., Lauterborn, R.F. (1993). Integrated Marketing Communications: Putting It. Together & Making It Work Hardcover. NTC Business Book Lincolnwood.
 • Świeczak, W. Łukowski, W. (2016). Strategia lead generetion jako wielokanałowy mechanizm wzrostu współczesnego przedsiębiorstwa. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, Vol. 21, Issue 3.
 • European Environment Agency (2017). Air quality in Europe - 2017 report Publications Office of the European Union. Luxembour, nr 13/2017.
 • https://smoglab.pl/lekarze-ze-slaskiego-centrum-chorob-serca-smog-powoduje-zawaly-i-udary-mozgu/
 • https://www.youtube.com/channel/UC3xeBDCapADu0h9h7sjRBzg
 • https://www.facebook.com/pg/G wny-Instytut-G rnictwa-1214265401984118/videos/?ref=page_internal
 • Deutsche Welle https://www.swr.de/swr2/wissen/riechdrohnen-entlarven-umwelttsuender/-/id=661224/did=20642260/nid=661224/1mez4q6/index.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576910

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.