PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1 | 93--111
Tytuł artykułu

Relations Between Incomes and Expenditures on Food in Polish Households - a Regional Perspective

Warianty tytułu
Dochody a wydatki na żywność gospodarstw domowych w Polsce - ujęcie regionalne
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule dokonano oceny sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych w latach 2000-2016 w świetle dochodów i wydatków (w tym wydatków na żywność) w skali ogólnopolskiej. Porównano wybrane relacje tych kategorii i wskazano na kondycję polskich gospodarstw domowych w różnych regionach. Jako punkt odniesienia przyjęto bowiem, że polaryzacja analizowanych zmiennych uzależniona jest od geograficznej przestrzeni zamieszkiwania. Wykorzystano dane z badania budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonych przez GUS. Z analizy porównawczej wynika, że mimo znacznej poprawy sytuacji materialnej gospodarstw domowych, w Polsce widoczne są nadal znaczne dysproporcje regionalne. W tym względzie niekorzystnie odznacza się zwłaszcza region Polski Wschodniej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article assesses the economic condition of households with regard to their incomes and expenditure (including food expenditure) on the all-Poland scale in the period from 2000 to 2016. It compares selected relations of these categories and indicates the economic health of the households in different regions of Poland. It has been assumed, as a point of reference, that polarization of the analysed variables is dependent on the geographical area of residence. The data from the research on household budgets performed by the Chief Statistical Office (GUS) was used. A comparative analysis shows that despite the significant improvement in the financial status of households, there are still serious regional disparities. Especially, the eastern regions of the country are adversely marked in this respect. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
93--111
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Rzeszów, Poland
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych. GUS, [za:] http://www.stat.gov.pl (access 11.09.2018).
 • Bogacka-Kisiel, E. red. (2012). Finanse osobiste. Zachowania - produkty - strategie, PWN, Warszawa.
 • Budżety gospodarstw domowych (kolejne wydania 2001-2017). Warszawa: GUS, Informacje i Opracowania Statystyczne.
 • Bywalec, Cz. (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Bywalec, Cz. (2017). Gospodarstwo domowe. Ekonomika, finanse, konsumpcja. Kraków: UE w Krakowie.
 • EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu. (2010). Bruksela: Komunikat Komisji UE.
 • European Commission. (2017). Eurostat Regional Yearbook 2017. The statistical Guide to Europe. [za:] http://ec.europa.eu
 • European Commission. (2017). Eurostat Yearbook 2017. Europe in figures Statistics Explained. [za:] http://ec.europa.eu
 • Horodecka, A. (2015). Funkcje obrazu człowieka w ekonomii. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH 88. Warszawa: SGH.
 • Kasprzyk, B.; Leszczyńska, M. (2012). Dochody i wydatki jako determinanty dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych w Polsce - ujęcie regionalne. [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji. Red. naukowa Woźniak, M.G. Zeszyt nr 28, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie. (2010). Warszawa. Monitor Polski 2011, nr 36, poz. 423.
 • Małysz, J. (2008). Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczną potrzebą ludzkości. Warszawa: AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 • Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu. (2014). Red. naukowa Blajer-Gołębiewska, A.; Czerwonka, L. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Przegląd Regionalny Polski 2017, cz. I. (2017). Warszawa: Krajowe Obserwatorium Terytorialne, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju [za:] http://miir.gov.pl,
 • Regiony Polski. (2011). Warszawa: GUS.
 • Regiony Polski. (2017). Warszawa: GUS.
 • Rogall, H. (2010). Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Przekład J. Gilewicz. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Rzepka, K.; Czerny, J. (2017). O humanizację myśli ekonomicznej. [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Social Inequalities and Economic Growth, Red. naukowa Woźniak, M.G. Zeszyt nr 52. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Stiglitz, J; Sen, A.; Fitoussi, J-P. [tł. Kliber, A.; Kliber, P.]. (2013). Błąd pomiaru: dlaczego PKB nie wystarcza? Raport Komisji ds. Pomiaru Wydajności Ekonomicznej i Postępu Społecznego, Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r. Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r. (M.P. z 2017 r. poz. 260).
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2017 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, Informacja sygnalna, wersja elektroniczna [za:] http://www.stat.gov.pl (stan na dzień 11.09.2018).
 • Świecka, B., Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny - skutki - przeciwdziałanie, Difin, Warszawa 2009, ss. 288.
 • Waliszewski, K. (2016). Model doradztwa w obszarze finansów osobistych w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Wuensche, H.F. (2006). Ekonomiczne i socjalne dysproporcje rozwoju gospodarczego [w:] Regionalne aspekty społecznej gospodarki rynkowej. Warszawa: PTE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576914

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.