PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 25 | 109--124
Tytuł artykułu

Wyzwania lokalnej polityki edukacyjnej w kontekście zmian demograficznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badawczym artykułu jest identyfikacja głównych wyzwań lokalnej polityki edukacyjnej w kontekście zmian, jakie niosą za sobą problemy demograficzne. Rozważania koncentrują się na analizie wpływu faktycznych i prognozowanych zmian demograficznych na liczbę uczniów i placówek edukacyjnych. Wyzwania identyfikowane są przede wszystkim w sferze finansowania edukacji, gdzie zauważalny jest wzrost wydatków przy zmniejszającej się liczbie uczniów. Prowadzi to do postępującego osłabienia efektywności ekonomicznej i przekłada się na wyzwania w sferze organizacji oświaty, m.in. ustalania sieci szkół czy zatrudniania nauczycieli. Empiryczną podstawę analiz stanowią dane i prognozy GUS, wyniki badań "Zarządzanie oświatą w gminach" oraz wyniki badań własnych, przeprowadzonych na terenie Dolnego Śląska. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this paper is to identify main challenges of local education policy in the face of changes resulting from demographic problems. The discussion analyses the influence that the factual and forecasted demographic changes has on the number of students and education institutions. Especially in the field of financing education, in which the growth of expenses has been recorded despite of a decreasing number of students, these challenges have been identified. It results in a progressive weakening of economic effectiveness, which then creates new challenges in organising education, i.e. the establishment of school networks or the employment of teachers. The data and forecasts of the Statistical Office of the Polish Republic, research results in Management of Education in Municipalities as well as the results of own research, conducted throughout Lower Silesia, provide the empirical basis of the analysis.(original abstract)
Rocznik
Tom
25
Strony
109--124
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • 1. Analiza systemu edukacji w świetle zmian demograficznych i społecznych regionu: określenie zapotrzebowania na edukację na różnych poziomach w regionie w świetle prognoz demograficznych i społecznych (2010), Wrocław, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej.
 • 2. Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/ strona.html?p_name=indeks [dostęp: 15.01.2014].
 • 3. Barr N. (2010), Państwo dobrobytu jako skarbonka. Informacja, ryzyko, niepewność a rola państwa, tłum. B. Więckowska, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.
 • 4. Boni M. (red.) (2011), Młodzi 2011, Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • 5. Boni M. (red.) (2009), Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • 6. Brezdeń P., Górecka S., Tomczak P. (2012), Edukacja i rynek pracy Dolnego Śląska na tle uwarunkowań demograficznych, Wrocław, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • 7. Chłoń-Domińczak A., Węziak-Białowolska D., Uwarunkowania demograficzne samorządowych strategii oświatowych, https://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=36:uwarunkowania-demograficzne-samorzdowychstrategii-owiatowych.-a.-cho-domiczak-d.-wziak-biaowolska&id=5:zarzdzanie-o [dostęp: 17.04.2013].
 • 8. Herbst M. (red.) (2012), Finansowanie oświaty, Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • 9. Herbst M., Finansowanie przedszkoli w Polsce - stan obecny i wyzwania na przyszłość, http:// wartowiedziec.org/attachments/article/15663/finansowanie_przedszkoli_w_polsce.pdf [dostęp: 17.01.2014].
 • 10. Herbst M., Levitas A. (2012), Decentralizacja systemu oświaty w Polsce. Lata 2000-2010 - czas stabilizacji i nowe wyzwania, w: M. Herbst (red.), Decentralizacja oświaty, Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • 11. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.
 • 12. Levitas A. (red.) (2012), Strategie oświatowe, Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • 13. Misiąg W. (2011), System finansowania oświaty - krytyczna analiza istniejących uregulowań, w: P. Kubicki, P. Zbieranek (red.), Samorząd a edukacja, Gdańsk, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • 14. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013 (2013), Warszawa, GUS.
 • 15. Prognoza ludności na lata 2008-2035, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_prognoza_ ludnosci_na_lata2008_2035.xls [dostęp: 17.04.2013].
 • 16. Sprawozdania budżetowe. Budżety jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/ budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe [dostęp: 07.07.2014].
 • 17. Stan i struktura ludności według wieku w latach 1989-2009, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/ xbcr/gus/lu_struktura_ludnosci_01_tablica1.xls [dostęp: 04.05.2013].
 • 18. Szymborski J. (red.) (2010), Ochrona dzieci a przyszłość demograficzna Polski, Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • 19. Zamorska K. (2010), Prawa społeczne jako program przebudowy polityki społecznej, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • 20. Zamorska K. (2012), Wprowadzenie. Polityka edukacyjna, w: M. Makuch, D. Moroń (red.), Edukacja i polityka edukacyjna. Współczesne wyzwania, problemy i rozwiązania z perspektywy Dolnego Śląska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • 21. Zarządzanie oświatą w gminach. Podsumowanie badania ankietowego (2012), Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Uniwersytet Warszawski.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576926

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.