PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 4 | 106--128
Tytuł artykułu

Technical Efficiency of Farms in Poland According to Their Sizes and Types

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Efektywność techniczna gospodarstw rolnych w Polsce w zależności od rozmiarów działalności i typu produkcyjnego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule przedstawiono efektywność techniczną wykorzystania zasobów produkcyjnych dla próby badawczej Polskiego FADN, reprezentującej zbiorowość generalną gospodarstw rolnych, odpowiadającą za ponad 90% towarowej produkcji w kraju. Zbadano, jaki wpływ na efektywność wywierają rozmiary działalności mierzone powierzchnią użytków rolnych i standardową produkcją (wielkością ekonomiczną) oraz typ produkcyjny. We wszystkich przypadkach stwierdzono nieliniowe zależności, a krzywa efektywności technicznej dla cech grupujących opartych o rozmiar działalności przyjmowała kształt litery U. Obserwowane w licznych badaniach odstępstwa od kształtu tych zależności mogą więc wynikać niejednokrotnie nie tylko z wyboru metody pomiaru, ale również z braku reprezentatywności dla całej struktury agrarnej badanych gospodarstw rolnych. Oceniając wpływ ukierunkowania produkcyjnego na efektywność techniczną bez uwzględnienia zróżnicowania grup pod względem rozmiarów działalności, zwłaszcza przy zróżnicowanym przyporządkowaniu do odmiennych klas wielkości ekonomicznej, może w wielu przypadkach prowadzić do błędnych wniosków. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents technical efficiency of the use of production resources for the research sample of the Polish FADN, representing the general population of agricultural holdings, representing over 90% of domestic commercial production. The impact of the size of activity measured by the utilised agricultural area and standard output (economic size), and of the production type on the efficiency was examined. In all cases, non-linear relationships were found, and the technical efficiency curve for grouping characteristics based on the size of the activity took the U shape. Therefore, deviations from the shape of these relations observed in numerous studies may result not only from the selection of the measurement method, but also from the lack of representativeness for the entire agrarian structure of researched farms. Assessing the impact of production orientation on technical efficiency without taking into account the diversity of groups in terms of the size of activity, especially with different assignments to different classes of economic size, in many cases may lead to erroneous conclusions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
106--128
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Ali, D.A., Deininger, K. (2015). Is there a farm size-productivity relationship in African agriculture? Evidence from Rwanda. Land Economics, Vol. 91(2), pp. 317-343.
 • Alvarez, A., Arias, C. (2004). Technical efficiency and farm size: a conditional analysis. Agricultural Economics, Vol. 30, Issue 3, pp. 241-250.
 • Ansoms, A., Verdoodt, A., Van Ranst, E. (2008). The inverse relationship between farm size and productivity in rural Rwanda, IOB Discussion Papers 2008.09, Universiteit Antwerpen, Institute of Development Policy and Management.
 • Bakucs, L.Z., Latruffe, L., Fertő, I., Fogarasi, J. (2010). The impact of EU accession on farms' technical efficiency in Hungary. Post-Communist Economies, Vol. 22, Issue 2, pp. 165-175.
 • Baležentis, T., Kriščiukaitienė, I., Baležentis, A. (2014). A nonparametric analysis of the determinants of family farm efficiency dynamics in Lithuania. Agricultural Economics, Vol. 45, Issue 5, pp. 589-599.
 • Barrett, B.C. (1996). On price risk and the inverse farm size-productivity relationship. Journal of Development Economics, Vol. 51, Issue 2, pp. 193-215.
 • Barrett, B.C., Bellemare, F.M., Hou, Y.J. (2010). Reconsidering Conventional Explanations of the Inverse Productivity-Size Relationship. World Development, Vol. 38, Issue 1, pp. 88-97.
 • Bhatt, M.S., Bhat S.A., (2014). Technical Efficiency and Farm Size Productivity-Micro Level Evidence from Jammu & Kashmir. International Journal of Food and Agricultural Economics, Vol. 2, No. 4, pp. 27-49.
 • Binswanger, H.P., Deininger, K., Feder, G. (1995). Power, distortions, revolt and reform in agricultural land relations. In: J. Behrman, T.N. Srinivasan, T.N. (ed.), Handbook of Development Economics, Vol. HI, Chapter 42, Elsevier, New York.
 • Binswanger, H.P., Rosenzweig, M.R. (1986). Behavioral and material determinants of production relations in agriculture. Journal of Development Studies, Vol. 22, Issue 3, pp. 503-539.
 • Bocian, M., Osuch, D., Smolik, A. (2018). Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2016 roku. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Bojneca, Š., Latruffe, L. (2013). Farm size, agricultural subsidies and farm performance in Slovenia. Land Use Policy, Vol. 32, pp. 207-217.
 • Carter, M.R. (1984). Identification of the inverse relationship between farm size and productivity: an empirical analysis of peasant agricultural production. Oxford Economic Papers, New Series, Vol. 36, No. 1, pp. 131-145.
 • Chen, Z., Huffman, W.E., Rozelle, S. (2011). Inverse relationship between productivity and farm size: the case of China, Contemporary Economic Policy, Vol. 29, Issue 4, pp. 580-592.
 • Coelli, T.J., Prasada Rao, D.S.P., O'Donnell, C.J., Battese, G.E. (2005). An introduction to efficiency and productivity analysis. New York: Springer.
 • Cooper, W.W., Seiford, L.M., Tone, K. (2007). Data envelopment analysis. A comprehensive text with models, applications, references and DEA-Solver Software. Springer.
 • Cooper, W.W., Seiford, L.M., Zhu, J. (2004). Handbook on data envelopment analysis. Boston: Kluwer Academic Publishers.
 • Czyżewski, A., Smędzik, K. (2010). Efektywność techniczna i środowiskowa gospodarstw rolnych w Polsce według ich typów i klas wielkości w latach 2006-2008. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, Vol. 97, Issue 3, pp. 261-273.
 • Danel, D. (2016). Poziom istotności i granica rozsądku - problem porównań wielokrotnych w badaniach naukowych na przykładach z zakresu biologii behawioralnej człowieka. In: J. Jakubowski, J. Wątroba (ed.), Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych. Kraków: Statsoft Polska.
 • De Janvry, A., Sadoulet, E. (2006). Progress in the modeling of rural households' behavior under market failures. In: A. de Janvry, R. Kanbur (ed.), Poverty, Inequality and Development. Essays in Honor of Erik Thorbecke. Part of the Economic Studies in Inequality, Social Exclusion and Well-Being, Vol. 1, Boston: Springer.
 • Eswaran, M., Kotwal, A. (1985). A Theory of Contractual Structure in Agriculture. The American Economic Review, Vol. 75, Issue 3, pp. 352-367.
 • Fan, S., Chan-Kang, C. (2005). Is small beautiful? Farm size, productivity, and poverty in Asian agriculture. Agricultural Economics, Vol. 32, Issue 1, pp. 135-146.
 • Farrell, M.J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), Vol. 120, No. 3, pp. 253-290.
 • Feder, G. (1985). To relation between farm size and farm productivity: the role of family labor, supervision, and credit constraints. Journal of Development Economics, Vol. 18, pp. 297-313.
 • Floriańczyk, Z., Płonka, R., Osuch, D. (2017). Wyniki Standardowe 2016 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki Standardowe. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Floriańczyk, Z., Płonka, R., Osuch, D. (2018). Wyniki Standardowe 2017 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki Standardowe. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Gautam, M., Ahmed, M. (2019). Too small to be beautiful? The farm size and productivity relationship in Bangladesh. Food Policy, Vol. 84, pp. 165-175.
 • Goraj, L., Osuch, D., Bocian, M., Cholewa, I., Malanowska, B. (2013). Plan wyboru próby gospodarstw rolnych Polskiego FADN od roku obrachunkowego 2014. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Gorton, M., Davidova, S. (2004). Farm productivity and efficiency in the CEE applicant countries: a synthesis of results. Agricultural Economics, Vol. 30, Issue 1, pp. 1-16.
 • Helfand, S.M., Taylor, M.P.H. (2018). The Inverse Relationship between Farm Size and Productivity: Refocusing the Debate. No 201811, Working Papers, University of California at Riverside, Department of Economics. Retrieved from: https://EconPapers.repec.org.
 • Henderson, H., Isaac, A.G. (2017). Modern value chains and the organization of agrarian production. American Journal of Agricultural Economics, Vol. 99, Issue 2, pp. 379-400.
 • Hockmann, H. (2015). Adjustment costs and efficiency in Polish agriculture: a dynamic efficiency approach. Journal of Productivity Analysis, Vol. 44, Issue 1, pp. 51-68.
 • Johnson, N.L., Ruttan, V.W. (1994). Why are Farms so Small? World Development, Vol. 22, Issue 5, pp. 691-706.
 • Kagan, A. (2014). Techniczna i środowiskowa efektywność wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych w Polsce. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Kagin, J., Taylor, J.E., Yúnez-Naude, A. (2016). Inverse Productivity or Inverse Efficiency? Evidence from Mexico, The Journal of Development Studies, Vol. 52, No. 3, pp. 396-411.
 • Latruffe, L., Balcombe, K., Davidova, S., Zawalińska, K. (2005). Technical and scale efficiency of crop and livestock farms in Poland: does specialisation matter? Agricultural Economics, Vol. 32, No. 3, pp. 281-296.
 • Lerman, Z. (2002). Productivity and efficiency of individual farms in Poland: A case for land consolidation. Paper presented at the Annual Meeting of the American Agricultural Economics Association, Long Beach, July 28-31 2001.
 • Marzec, J., Pisulewski, A. (2013a). Ekonometryczna analiza efektywności technicznej farm mlecznych w Polsce na podstawie danych z lat 2004-2011. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Vol. 30, pp. 255-271.
 • Marzec, J., Pisulewski, A. (2013b). Technical efficiency measurement of dairy farms in Poland: an application of bayesian VED model. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, t. 14, nr 2, pp. 78-88.
 • Munroe, D.K. (2001). Economic Efficiency in Polish Peasant Farming: An International Perspective. Regional Studies, Vol. 35, Issue 5, s. 461-471.
 • Peterson, W., Kislev, Y. (1991). Economies of Scale in Agriculture. A Re-examination of the Evidence. Staff Paper P91-43, Department of Agricultural and Applied Economics, University of Minnesota.
 • Sen, A.K. (1962). An Aspect of Indian Agriculture, The Economic Weekly, Vol. 14, No. 4-6, pp. 243-246.
 • Sheng, Y., Zhao, S., Nossal, K., Zhang, D. (2014). Productivity and farm size in Australian agriculture: reinvestigating the returns to scale. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, Vol. 59, Issue 1, pp. 16-38.
 • Smędzik, K. (2010). Skala produkcji a efektywność różnych typów indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce z zastosowaniem modeli DEA. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, No. 1(3), pp. 261-273.
 • Srinivasan, T.N. (1972). Farm Size and Productivity Implications of Choice under Uncertainty Source: Sankhyā. The Indian Journal of Statistics, Series B, Vol. 34, No. 4, pp. 409-420.
 • Sulewski, P. (2008). Powierzchnia użytków rolnych a efektywność gospodarstw rodzinnych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, Vol. 94, Issue 2, pp. 130-135.
 • Syp, A., Kagan, A., Osuch, D. (2018) Efektywność wybranych typów gospodarstw w województwie lubelskim w latach 2014-2016. Roczniki Naukowe SERiA, Vol. 20, Issue 5, pp. 206-211.
 • Van Zyl, J., Miller, B.R., Parker, A. (1996). Agrarian Structure in Poland. The Myth of Large- Farm Superiority. Policy Research Working Paper, No. 1596. The World Bank.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576928

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.