PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | Procesy modelowania danych i podejmowania decyzji w architekturze systemowej przedsiębiorstwa | 83--99
Tytuł artykułu

Wykorzystanie danych do doskonalenia usług w organizacjach non profit

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cyfrowa transformacja to jeden z najważniejszych obecnie trendów, silnie oddziałujących na gospodarkę i sposób funkcjonowania wszystkich organizacji. W świetle zachodzących zmian, o charakterze technologicznym, ekonomicznym czy społecznym, stwarzających zupełnie nowe możliwości dla biznesu, zarządzanie danymi staje się kluczowym elementem strategii i działania organizacji. Zwiększenie efektywności osiągania celów organizacji umożliwia architektura korporacyjna, która zapewnia ciągłe dopasowywanie zasobów i potencjału do strategii biznesowej. Dostarcza mechanizmów pozwalających na zarządzanie złożonością organizacji i realizację programów transformacyjnych [Sobczak, 2013]. Wśród domen architektury korporacyjnej wyróżnia się architekturę biznesową, architekturę aplikacji, architekturę technologiczną oraz architekturę danych. Dane stanowią materialną reprezentację informacji, która umożliwia zdobywanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. Współczesne społeczeństwo jest społeczeństwem informacyjnym, w którym informacja stanowi w dużej części o wartości dodanej dóbr i usług, a operowanie informacjami intensywnie charakteryzuje gospodarstwa domowe, organizacje, jak również obywateli. Informacja dołączyła do triady klasycznych czynników produkcji [Stiglitz, 2004], została uznana za dominujący zasób współczesnych organizacji i jeden z najważniejszych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego [Toffler, 1985; Makulska, 2017]. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Auksztol J., Chomuszko M., red. (2012), Modelowanie organizacji procesowej, WN PWN, Warszawa.
 • Buttler D. (2018), Ekonomia sektora nonprofit - krytyka i reinterpretacja wybranych aspektów teoretycznych, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/4558/1/10_ Dominik_Buttler_Ekonomia sektora nonprofit_133-143.pdf (dostęp: 20.12.2018).
 • Cebrowska T. (2010), Rachunkowość finansowa i podatkowa, WN PWN, Warszawa.
 • Defourny J. (2005), Przedsiębiorstwo społeczne w poszerzonej Europie: koncepcja i rzeczywistość, Proceedings of II Europejska Konferencja Ekonomii Społecznej - Kraków, Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Dubey S.S. (2012), IT Services Business Management: Concepts, Processes and Practices, PHI Learning Pvt.
 • Dudzik K., Hausner J., Izdebski H., Kucharski T., Laurisz N. (2008), Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków.
 • Evers A., Laville J.L. (2004), The Third Sector in Europe, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.
 • Griffin R.W. (2005), Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa.
 • GUS (2014), Trzeci sektor w Polsce [w:] Studia i analizy statystyczne, Warszawa.
 • GUS (2015), Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej w 2015 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/wykorzystanie-technologii-informacyjno-telekomunikacyjnych-w-jednostkach-administracji-publicznej-w-2015-roku,6,1.html (dostęp: 20.08.2018).
 • Jamka B. (2011), Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Jones D. (2015), Implementing an Enterprise Data Quality Initiative: Interview with Purvi Ramchandani, http://dataqualitypro.com/data-quality-pro-blog/enterprise-data-quality-purvi-ramchandani (dostęp: 20.08.2018).
 • Kwasek A. (2010), Zarządzanie wiedzą w organizacji: Business Intelligence, "Zarządzanie Zmianami", Biuletyn POU, nr 5.
 • Leadbeater Ch. (1997), The Rise of the Social Entrepreneur, Demos, London.
 • Makulska D. (2017), Kluczowe czynniki rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy, https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IRG/publikacje/Documents/pim 88_7.pdf (dostęp: 20.09.2018).
 • Marshall L., De la Harpe R. (2009), Decision Making in the Context of Business Intelligence and Data Quality, "South African Journal of Information Management", Vol. 11, No. 2, 15 s.
 • Matwiejczuk R. (2015), Koncepcja resource-based view jako podstawa rozwoju kompetencji przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 83, s. 437-446.
 • Mecca M. (2014), Data Management Maturity Model, CMMI Institute, University of Ottawa.
 • NGO (2017), Co to jest trzeci sektor? http://fakty.ngo.pl/trzeci-sektor (dostęp: 20.08.2018).
 • Obora H. (2010), Podejście PDCA Problem Solving w rozwiązywaniu problemów organizacji, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", nr 234, s. 323-332.
 • Olszak C.M., Ziemba Z., red. (2012), Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE", nr 113, Katowice, s. 9-10.
 • Palonka J. (2016), Model wymagań innowacyjnego systemu informatycznego dla Kościoła katolickiego na przykładzie procesu zawarcia związku małżeńskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 42(4), s. 39-50.
 • Palonka J. (2018a), Data Management Maturity for Knowledge-Based Decision-Making: Case of Polish Third Sector Organizations [w:] N. Baporikar (ed.), Global Practices in Knowledge Management for Societal and Organizational Development, IGI Global, s. 126-144.
 • Palonka J. (2018b), Dojrzałość organizacji trzeciego sektora gospodarki narodowej w Polsce w zarządzaniu danymi w procesach podejmowania decyzji zarządczych, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 168, SGH, Warszawa, s. 9-25.
 • Palonka J., Begovic D. (2016), Data Driven Decision Making Process: The Case of Polish Organizations, Proceedings of the 13th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning, Ithaca College, New York.
 • Paulk M.C., Curtis B., Chrissis M.B., Weber C.V. (2016), Capability Maturity Model, version 1.1. IEEE software, https://www.sei.cmu.edu/reports/93tr024 (dostęp: 12.12.2016).
 • Piekarczyk A., Zimniewicz K. (2010), Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa.
 • Pomykalski A., Blażlak R. (2018), Współczesne tendencje zarządzania organizacjami poprzez innowacje, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desk light-a97feefb-0318-44ae-91a8-cda63e853172/c/13_A.Pomykalski_R.Blazlak_ Wspolczesne_tendencje....pdf (dostęp: 2.09.2018).
 • Rachunkowość non-profit i not-for profit (2017), www.prawo.egospodarka.pl/ 60109,Rachunkowosc-non-profit-i-not-for-profit,1,92,1.html (dostęp: 19.08.2018).
 • Salamon L.M., Sokolowski W. (2014). The Third Sector in Europe: Towards a Consensus Conceptualization, TSI Working Paper Series, No. 2, European Union, Brussels.
 • Skrzypiec R. (2015), Trzeci sektor w Europie, http://www.ngo.us.edu.pl (dostęp: 21.09.2018).
 • Sobczak A. (2013), Architektura korporacyjna. Aspekty teoretyczne i wybrane zastosowania praktyczne, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem.
 • Stiglitz J.E. (2004), Informacja i zmiana paradygmatu w ekonomii, "Gospodarka Narodowa", nr 3, s. 78-120.
 • Stowarzyszenie Klon/Jawor (2015), Polskie organizacje pozarządowe, http://fakty. ngo.pl/wiadomosc/1889499.html (dostęp: 20.08.2018).
 • Toffler A. (1985), Trzecia fala, PIW, Warszawa.
 • Waśniewski P. (2016), Kluczowe czynniki sukcesu jako podstawa pomiaru dokonań, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 2(80), cz. 1, s. 163-176.
 • Wiśniewski F. (2018), Pojęcie i podział usług, https://repozytorium.amu.edu.pl/ bitstream/10593/18261/1/015 FLORIAN WI NIEWSKI.pdf (dostęp: 20.12.2018).
 • Zawiślak A. (2011), O kwantach, rynkach i ekonomistach. Ikebana zadziwień i paradoksów, Poltext, Warszawa.
 • [www 1] https://businessinsider.com.pl/firmy/jak-wykorzystac-dane-w-biznesie/nh402xe (dostęp: 8.05.2018).
 • [www 2] https://www.computerworld.pl/news/Informatica-Summit-Poland-jak-przeksztalc-dane-w-wartosc-dla-organizacji,411099.html (dostęp: 18.10.2018).
 • [www 3] https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/knf_125701_PTE_Wytyczne_ IT_16_12_2014_40005.pdf (dostęp: 20.12.2018).
 • [www 4] https://www.governica.com/Us uga_ ITIL (dostęp: 20.11.2018).
 • [www 5] http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GEcjjtNbsWkJ:zadrozny. biz/archiwa/94+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (dostęp: 20.12.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576956

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.