PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
18 (2019) | nr 3 | 21--28
Tytuł artykułu

Innovativeness of Enterprises in Polish Technology Parks and Incubators

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innowacyjność przedsiębiorstw w polskich parkach i inkubatorach technologicznych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Większość polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) traktuje wdrażanie nowego produktu lub usługi jako zbyt drogie, czasochłonne i ryzykowne. Udział innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych oraz usługowych w latach 2015-2017 w ogólnej liczbie przedsiębiorstw wynosił odpowiednio 18,5% i 10,4%. Większość tych firm nie ma własnego zaplecza badawczo-rozwojowego (B+R). Dlatego, dla wielu z nich, doskonałą okazją zbudowania długofalowej przewagi konkurencyjnej byłaby współpraca z ośrodkami innowacji, takimi jak parki oraz inkubatory technologiczne. Niniejsze opracowanie ma na celu ocenę innowacyjności firm-lokatorów wspomnianych instytucji. (abstrakt oryginalny)
EN
Most of Polish small and medium-sized enterprises (SMEs) treat the implementation of a new product or service as too expensive, time-consuming and risky. The share of innovative industrial and service enterprises in the years 2015-2017 in the total number of these enterprises amounted to 18.5% and 10.4%, respectively. Most of these companies do not have their own R&D department. Therefore, for many of them the cooperation with innovation centres, such as technology parks or incubators would be a great opportunity to build a long-term competitive advantage. This study aims to assess the innovativeness of companies - tenants of the mentioned institutions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
 • The Jan Kochanowski University in Kielce
Bibliografia
 • 6th International Summit of Business Incubation and Technology Park Associations. Dortmund, Germany, 16-18 Nov 2002. Retrieved from http://www.spice-group.de/ summit/?id=4 [accessed 29.08.2019].
 • Bąkowski, A., Mażewska, M. (eds.) (2015). Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014 [Innovation and Entrepreneurship Centres in Poland. Report 2014]. Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Poznań, Warszawa.
 • Borowy, M. (2012). Parki nauki jako element otoczenia biznesowego innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej - przykład Parku Ideon w Szwecji [Science Parks as an Element of the Business Environment of Innovative Academic Entrepreneurship - an Example of Ideon Park in Sweden]. EPISTEME: Czasopismo Naukowo- -Kulturalne, 15, 253-258.
 • Borowy, M. (2017). Transfer wiedzy i innowacji z sektora nauki do otoczenia gospodarczego (na przykładzie publicznych uczelni przyrodniczych w Polsce) [Knowledge and Innovation Transfer from the Science Sector to the Economic Environment (on the Example of Life Sciences Universities in Poland)]. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Felsenstein, D. (1994). University-Related Science Parks - "Seedbeds" or "Enclaves" of Innovation? Technovation, 14(2), 93-110.
 • Główny Urząd Statystyczny (2018). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2015-2017 [Innovative Activity of Enterprises in Poland in 2015-2017]. Warszawa, Szczecin, 3.
 • Główny Urząd Statystyczny (2019). Nauka i technika w 2017 r. [Science and Technology in 2017]. Warszawa, Szczecin 2019, 23.
 • Haiduk, T. 2018. Statement a member of the management board of Siemens Polska. [In:] Z. Piątek, Jaka jest innowacyjność polskich MŚP? Przedstawiamy raport "Smart Industry Polska 2018. Industry 4.0. Retrieved from http://przemysl-40.pl/index.php/2018/05/10/jaka -jest-innowacyjnosc-polskich-msp-raport-smart-industry- polska-2018/ [accessed 16.07.2019].
 • Hołub-Iwan, J., Olczak, A.B., Chleba, K. (2012). Benchmarking parków technologicznych w Polsce - edycja 2012 [Benchmarking of technology parks in Poland - 2012 edition], Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Kandefer, K., Ogracka-Klepacz, A., Pawluczuk, A. (2007). Badanie przedsiębiorczości wśród studentów i absolwentów uczelni wyższych [Research on Entrepreneurship among University Students and Graduates], [In:] M.A. Weresa (ed.) Transfer wiedzy z nauki do biznesu doświadczenia regionu Mazowsze [Transfer of Knowledge from Science to Business: Experience of the Mazovian Region], Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Kurznack, L., Timmer, L. (2019). Winning strategies for the long term. How to create value and enhance competitiveness in the age of disruption and short-termism. KPMG in the Netherlands, 5. Retrieved from https://home.kpmg/ content/dam/kpmg/nl/pdf/2019/advisory/winning-stra tegies-for-the-long-term.pdf [accessed 29.08.2019].
 • Mas-Verdu, F., Riveiro-Soriano, D., Roig-Tierno, N. (2015). Firm Survival: The Role of Incubators and Business Characteristics. Journal of Business Research, 68, 4, 793-796.
 • Matusiak, K.B. (ed.) (2011). Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Wydanie III [Innovations and Technology Transfers. Glossary, III Edition], Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Matusiak, K.B. (2010). Uwarunkowania rozwoju infrastruktury wsparcia w Polsce [Conditions for Development of Support Infrastructure in Poland]. [In:] B. Matusiak (ed.) Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce.
 • Raport 2010 [Innovation and Entrepreneurship Centres in Poland. Report 2010]. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Mażewska, M., Tórz, A. (2019). Raport z badania parków technologicznych 2019 [Report on the Survey of Technology Parks 2019]. Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Poznań, Warszawa.
 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Siemens (2018). Smart Industry Polska 2018. Innowacyjność w sektorze mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce. Raport z badań [Innovation in micro-, small and medium-sized manufacturing enterprises in Poland. Research report]. Warszawa.
 • Najwyższa Izba Kontroli (2016). NIK o działalności ośrodków innowacji [NIK about innovation service activities]. Warszawa. Retrieved from https://www.nik.gov. pl/aktualności/nik-o-dzialalnosci-osrodkow-innowacji. html [accessed 29.08.2019].
 • Nawrocki, T. (2015). Problematyka pomiaru i oceny innowacyjności przedsiębiorstw [Problems of measuring and assessing enterprises innovativeness], Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie 79, 1930, 217-226.
 • OECD, Eurostat (2008). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie [Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data. Third Edition]. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa.
 • OECD, Eurostat (2018). Oslo Manual. Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation, 4th Edition. The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities. OECD Publishing, Paris/Eurostat, Luxembourg.
 • Rudawska, J. (2016). Parki Technoogiczne na rzecz współdziałania i innowacji spolecznych. [In:] A. Olejniczuk- Merta (ed.) Innowacje społeczne. Jak mierzyć efekty innowacji społecznych? Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Rudawska, J. (2017). Innowacyjność organizacji - istota i pomiary [Innovativeness of Organisation - the Essence and Measurement]. Europa Regionum 31, 9-21.
 • Skowrońska, A., Tarnawa, A. (2018). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [Report on the condition of the small and medium-sized enterprise sector in Poland]. PARP, Warszawa, 17.
 • Starczewska-Krzysztoszek, M. (2014). Konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Uwarunkowania regulacyjne i finansowe. Raport z badań "Monitoring kondycji sektora MMŚP 2014". Conference "Konkurencyjność sektora MMŚP'2014 ["Competitiveness of MSME sector 2014"]. Lewiatan, Sejm of the Republic of Poland, Warszawa.
 • Wójcik-Karpacz, A., Rudawska, J. (2016). Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości w Polsce [Institutional Forms of Supporting Entrepreneurship]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research papers of Wrocław University of Economics, 419, 248-264.
 • Wojnicka, E. (2004). System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw. ISP PAN, Gdańsk.
 • Yusubova, A., Andries, P., Clarysse, B. (2019). The Role of Incubators in Overcoming Technology Ventures' Resource Gaps at Different Development Stages. R&D Management and John Wiley & Sons.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577024

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.