PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 33 | nr 4 Przemiany przemysłu i jego otoczenia w układach przestrzennych = Changes in Industry and Its Environment in Spatial Systems | 195--212
Tytuł artykułu

Przemysł i technologie wobec wdrożenia wizji miasta inteligentnego (smart city)

Autorzy
Warianty tytułu
Industry and Technologies in the Context of Implementing Smart City Concept
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wśród wielu koncepcji i wizji miast coraz większą popularność zdobywa koncepcja miasta inteligentnego. Inteligentne miasto (ang. smart city) to miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno- -komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej, a także do podniesienia jakości życia mieszkańców. Obecnie miasto może być traktowane jako "inteligentne", gdy podejmuje inwestycje w kapitał ludzki i społeczny oraz w infrastrukturę komunikacyjną w celu aktywnego promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego i wysokiej jakości życia, w tym mądrego gospodarowania zasobami naturalnymi, przez partycypację obywatelską. Miasto inteligentne to spójny system, który funkcjonuje, wykorzystując technologie informacyjne i telekomunikacyjne ICT, podsystemy sterowania komunikacją zbiorową, monitoring, automatyzację, autonomiczne urządzenia oraz programy komputerowe. W artykule zaprezentowane i usystematyzowane zostaną rozwiązania technologiczne, które zaczynają się pojawiać w miastach na świecie, wskazane zostaną obszary w miastach, w których technologie smart city znajdują zastosowanie. W treści artykułu zawarty zostanie wstępny przegląd rozwoju rynku i technologii smart cities oraz głównych producentów rozwiązań technologicznych dla tego typu miast.(abstrakt oryginalny)
EN
From among the many concepts and visions of cities, the concept of a smart city is becoming more and more popular. Smart city is a city that uses information and communication technologies to increase the interactivity and efficiency of urban infrastructure, as well as to improve the quality of life of residents. Currently, the city can be treated as "smart" when it invests in human and social capital and communication infrastructure to actively promote sustainable economic development and high quality of life, including smart management of natural resources, through civic participation. A smart city is a coherent system, which operates based on ICT information and telecommunication technologies, collective communication control systems, monitoring, automation, autonomous devices and computer programs. The article presents and systematises technological solutions that are starting to appear in cities around the world, areas in which smart city technologies can be applied and a review of the market development and technology of smart cities and major producers of technological solutions for this type of cities will be made.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński, Polska
Bibliografia
 • Andrews, C.J. (2001). Analyzing quality-of-place. Environment and Planning B: Planning and Design, 23, 201-217.
 • Appleyard, D. (1981). Livable Streets. Berkeley: University of California Press.
 • Azkuna, I. (red.) (2012). Smart Cities Study: International study on the situation of ICT, innovation and Knowledge in cities. Bilbao: The Committee of Digital and Knowledge-based Cities of UCLG.
 • Citaslow (2018) (2019, 7 lutego). Pozyskano z https://cittaslowpolska.pl/index.php/pl/
 • Citaslow Polska (2018) (2019, 7 lutego). Pozyskano z https://cittaslowpolska.pl/index.php/ pl/o-cittaslow
 • Cohen, B. (2019, 7 lutego). The 3 Generations Of Smart Cities. Fast Company. Pozyskano z https://www.fastcompany.com/3047795/the-3-generations-of-smart-cities
 • Compass Intelligence (2018) (2019, 7 lutego). Top 15 in The CompassIntel A-List in Smart Cities Index. Pozyskano z https://www.compassintelligence.com/a-list-index-in-smart-cities.html
 • Drobniak, A., Plac, K. (2015). Urban resilience - transformacja miast poprzemysłowych aglomeracji górnośląskiej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 250, 75- 97.
 • Easypark (2018) (2019, 7 lutego). Smart cities rank 2017 by Easypark group. Pozyskano z https:// easyparkgroup.com/smart-cities-index/
 • Frost & Sullivan (2019, 7 lutego). Smart Cities. Pozyskano z https://ww2.frost.com/wp-content/uploads/2019/01/SmartCities.pdf
 • Kaal, H. (2011). A Conceptual History of Livability. City: Analysis of Urban Trends, Culture, Theory, Policy, Action, 15(5), 532-547.
 • Ley, D. (1990). Urban Liveability in Context. Urban Geography, 11(1), 31-35.
 • McKinsley Global Institute Analisys (2018). Smart cities: digital solutions for a more livable future. E-book versions of selected MGI reports are available at MGI's website.
 • MIiR (2015) (2019, 7 lutego). Krajowa polityka miejska 2023. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Pozyskano z https://www.miir.gov.pl/media/11579/Krajowa_ Polityka_Miejska_2023.pdf
 • Myers, D. (1988). Building knowledge about quality of life for urban planning. Journal of the American Planning Association, 54, 347-358.
 • Nijkamp, P. (2008). XXQ Factors for sustainable urban development: A systems economics view Romanian Journal of - Regional Science. The Journal of the Romanian Regional Science Association, 2(1).
 • OECD (2018) (2019, 7 lutego). Pozyskano z http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/resilient-cities.htm
 • Ogrodnik, K. (2015). Idea miasta zwartego - definicja, główne założenia, aktualne praktyki. Architecturae et Artibus, 7(4), 35-42.
 • Philips (2018) (2019, 7 lutego). Raport Smart Cities w Polsce. Wyzwania i korzyści. Pozyskano z http://www.lighting.philips.pl/systemy/tematy/raport-cyfrowe-miasta
 • Register, R. (2002). Ecocities: Building Cities in Balance with Nature. Berkeley, Calif: Berkeley Hills Books.
 • Rojek, M. (2016) (2019, 7 lutego). Czym jest cyfryzacja? Pozyskano z https://ceo.com.pl/marcin-rojek-czym-jest-cyfryzacja-79635
 • Roseland, M. (1997). Dimensions of the eco-city. Cities, 14(4), 197-200.
 • Schumacher, E.F. (2013). Małe jest piękne. Ekonomia z założeniem, że człowiek się liczy. Warszawa: Aletheia.
 • Smart cities. Ranking of European medium-sized cities (2007) (2019, 7 lutego). Pozyskano z www. smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf
 • Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (2017). Ministerstwo Rozwoju, Departament Strategii Rozwoju. Pozyskano z https://www.gov.pl/documents/33377/436740/SOR.pdf
 • Strategia rozwoju kraju (2012). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Stryjakiewicz, T. (2010). Przemiany w geografii przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 15, 30-44.
 • Urbancity (2018) (2019, 7 lutego). Pozyskano z http://urbanicity.org/urbanicityalerts/latestevents. htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577058

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.