PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 2(26) Multidimensionality of Tourism in Metropolitan Areas | 25--41
Tytuł artykułu

Krakow as a Tourist Metropolitan Area. Impact of Tourism on the Economy of the City

Warianty tytułu
Kraków jako turystyczny obszar metropolitalny. Wpływ turystyki na gospodarkę miasta
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Kraków należy do jednych z najbardziej rozpoznawalnych polskich destynacji turystycznych. W szerszym, przestrzennym ujęciu określany jest jako turystyczny region metropolitalny. W 1978 r. Stare Miasto w Krakowie oraz Kopalnię Soli w Wieliczce wpisano na pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury. Kraków pełnił również zaszczytną funkcję Europejskiej Stolicy Kultury w 2000 r. Należy do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO i był w 2013 r. uhonorowany mianem Miasta Literatury UNESCO. Europejska Akademia Gastronomiczna wybrała Kraków Europejską Stolicą Kultury Gastronomicznej roku 2019. Wraz z rosnącą pozycją Krakowa na krajowym i międzynarodowym rynku turystycznym oraz systematycznym wzrostem liczby odwiedzających miasto funkcja turystyczna ma coraz większy wpływ ekonomiczny na gospodarkę Krakowa. W 2018 r. Kraków odwiedziło w celach turystycznych aż 13,5 mln osób, w tym ponad 3 mln gości z zagranicy W tym samym roku turyści w trakcie pobytu w Krakowie wydali prawie 6,5 mld zł, a PKB wytworzone przez branżę turystyczną w Krakowie wynosi ponad 8% całego PKB miasta. Turystyka w Krakowie zapewnia 29 tys. stałych miejsc pracy, a biorąc pod uwagę efekty mnożnikowe, generuje ich ponad 40 tys. W artykule autorzy opisują znaczenie turystyki dla gospodarki miasta, analizują wielkość ruchu turystycznego, dochody z turystyki, a także opinie odwiedzających na temat miasta jako turystycznego obszaru metropolitalnego w przekroju ostatnich 10 lat. Zwracają uwagę na motywy przyjazdów oraz satysfakcję z pobytu w Krakowie. (abstrakt oryginalny)
EN
Krakow is one of the most recognizable Polish tourist destinations, has been included in the tourist metropolitan regions. The Old Town in Krakow and the Wieliczka Salt Mine were included in 1978 to the first World Heritage List of Culture and Nature. Krakow was the European Capital of Culture in 2000. It belongs to the UNESCO Creative Cities Network, was in 2013 honoured as the UNESCO City of Literature, and the European Gastronomic Academy chose Kraków as the European Capital of Gastronomy Culture in 2019. Tourism in Krakow has a very important economic function. In 2018, Krakow has been visited by as many as 13.5 million people, including over 3 million guests from abroad. In the same year, tourists spent almost PLN 6.5 billion during their stay in Krakow, and the GDP generated by the tourist industry in Krakow is over 8% of the city's total GDP. Tourism gives Krakow 29 thousand permanent jobs, and taking into account multiplier effects, generates over 40,000 of them. In the article, the authors describe the importance of tourism for the city's economy, analyse the size of tourism, income from tourism and employment in tourism, as well as changes in the perception of the tourist offer of the city in the opinion of tourists over the last 10 years. They pay attention to changes in the theme of arrivals and satisfaction related to their visit in Krakow. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
25--41
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Physical Education in Cracow, Poland
 • University of Physical Education in Cracow, Poland
Bibliografia
 • Ashworth G., Page S.J., 2011, Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes, Tourism Management, 32: 1-15. DOI:10.1016/j.tourman.2010.02.002.
 • Ashworth G.J., 1989, Urban Tourism. An Imbalance in Attention, in: C.P. Cooper (ed.), Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management, London: Belhaven.
 • Borkowski K., 2019, Triangulacja subiektywnych odczuć osób wypoczywających w Krakowie w aspekcie poczucia bezpieczeństwa osobistego podczas rekreacyjnego pobytu w destynacji, Kraków Małopolska Organizacja Turystyczna, http://www.mot.krakow.pl/ badanie-ruchu-turystycznego [accessed: 11.06.2019].
 • Borkowski K., Grabiński T., Seweryn R., Mazanek L., E. Grabińska, 2019, Ruch turystyczny w Krakowie w 2018 roku, vol. 4: Analiza porównawcza ruchu turystycznego w Krakowie w pierwszym kwartale 2018 roku na podstawie danych GUS i badań ankietowych w relacji do danych rocznych z lat 2014-2017, Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna.
 • Derek M., Kowalczyk A., Swianiewicz P., 2005, Wpływ turystyki na sytuację finansową i rozwój miast w Polsce (na przykładzie miast średniej wielkości), Prace i Studia Geograficzne, 35: 199-217.
 • Edwards D., Griffin T., Hayllar B., 2008, Urban tourism research: developing an agenda, Annals of Tourism Research, 35(4): 1032-1052. DOI: org/10.1016/j.annals. 2008.09.002.
 • Fainstein S.S., Judd D.R., 1999, Cities as places to play, in: D.R. Judd, S.S. Fainstein (eds.), The Tourist City, New Haven-London: Yale University Press, 261-272.
 • Gołembski G. (ed.), 2009, Kompendium wiedzy o turystyce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • ITB World Travel Trends Report 2016/2017 prepared by IPK International on Behalf of ITB Berlin, 2016, Berlin: Messe Berlin GmbH, https://www.itb-berlin.de/media/ itb/itb_dl_all/itb_presse_all/World_Travel_Trends_Report_2016_2017.pdf [accessed: 30.03.2019].
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarzadzanie, Warszawa: PWE.
 • Kruczek Z., 2018, Turyści vs. mieszkańcy. Wpływ nadmiernej frekwencji turystów na proces gentryfikacji miast historycznych na przykładzie Krakowa. Turystyka Kulturowa, 3: 29-41.
 • Kruczek Z., Zmyślony P., 2014, Regiony turystyczne, Podstawy teoretyczne. Studia przypadków, Kraków: Proksenia.
 • Law C.M., 2002, Urban Tourism: The Visitor Economy and the Growth of Large Cites (second edition), Continuum: London.
 • Liszewski S., 2005, Metropolitalny region turystyczno-wypoczynkowy: przykład miasta Łodzi, Turyzm, 15(1-2): 121-138.
 • Liszewski S., 2009, Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej, Folia Turistica, 21: 17-30.
 • Mika M., 2011, Miasta jako obszary recepcji turystycznej, in: M. Mika (ed.), Kraków jako ośrodek turystyczny, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 15-33.
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa, Gniezno: Human Sciences and Management University Millennium in Gniezno.
 • Page S.J., 1995, Urban tourism, London-New York: Routledge.
 • Page S.J., Hall C.M., 2003, Managing urban tourism, Harlow: Prentice Hall.
 • Rapacz A., 2005, Znaczenie współpracy międzysektorowej dla kształtowania atrakcyjności obszaru turystycznego, in: A. Rapacz (ed.), Problemy konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Roczniki Statystyczne Krakowa [Statistical Yearbooks of Kraków] 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, https://krakow.stat.gov.pl [accessed: 30.05.2019].
 • Seweryn R., Berbeka J., Niemczyk A., Borodako K., 2017, Wpływ ekonomiczny turystyki na gospodarkę Krakowa, Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, http:// www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/wplyw-ekonomicznyturystyki- na-gospodarke-krakowa-2016.pdf [accessed: 30.05.2019].
 • Smith S.L.J., 1994, The Tourism Product, Annals of Tourism Research, 21(3): 582-595.
 • Tracz M., Bajgier-Kowalska M., Wójtowicz B., 2019, Przemiany w sferze usług turystycznych Krakowa i ich wpływ na percepcję turystyki przez mieszkańców, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 33(1): 164-178.
 • Weiermair K., 1997, On the Concept and Definition of Quality in Tourism, in: P. Keller (ed.), Quality Management in Tourism, vol. 39, St Gallen: AIEST, 33-58.
 • Zmyślony P., 2011, Globalizacja i turystyka w miastach: korzyści i zagrożenia, Folia Turistica, 25(2): 329-342.
 • Zmyślony P., 2015, Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast, Kraków: Proksenia.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577066

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.