PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 5 (CD) | 610--626
Tytuł artykułu

Statystyczna korelacja wydatków obronnych i PKB w Polsce w latach 2010-2019

Warianty tytułu
Statistic Correlation of Defence Expenses and GDP in Poland in the Years 2010-2019
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wydatki obronne w Polsce w okresie 2010-2019 utrzymywały się na poziomie dobrym i stanowiły w PKB od 1,9% do 2,1%. Pozwalał na to rosnący z roku na rok PKB, którego przybyło w tym czasie aż o ok. 46,5% w ujęciu nominalnym i ok. 30% realnie. Można zaobserwować dla tego okresu prawidłowość silnej i dodatniej korelacji statystycznej tych dwóch zmiennych dla naszego kraju. Wynosiła ona aż R = 0,947993. Oznacza to właściwą proporcję między tymi zmiennymi. Tym samym potrzeby obronne państwa nie są nadmiernie eksponowane względem innych zadań i wpasowały się w stałą zależność. Można mówić o ich optymalnym poziomie nie obciążającym zbytnio rozwoju naszego społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)
EN
In today's, defence expenditures in Poland in the period 2010-2019 remained at a good level and constituted in GDP from 1.9% to 2.1%. This was allowed by the year-on-year increase in GDP, which arrived at that time by as much as 46.5% in nominal terms and ca. 30% in real terms. One can observe for this period the correct-ness of the strong and positive statistical correlation of these two variables for our country. It amounted to as much as R = 0.947993. This means the right balance between these variables. Thus, the defense needs of the state are not excessively exposed to other tasks and fit into a permanent dependence. One can talk about their optimal level, which does not overly burden our society's development. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
610--626
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
Bibliografia
 • Bober, E. i Płaczek, J. (2005). Budżet MON w latach 2001-2004 i jego prognoza. Warszawa: AON.
 • Chojnowski, S. (2011). Wydatki wojskowe, [w:] K. Żukrowska, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu. Warszawa: IUSatTAX.
 • Dworecki, S., Kęsoń, T. i Kulisz, M. Z. (1999). Wskaźniki ekonomiczne obronności państwa. Warszawa: AON.
 • Gręzicki, M. (2018). Model zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów obronnych w pełnym cyklu ich życia. Rozprawa doktorska. Warszawa: WAT.
 • Klamut, M. (2004). Poszukiwanie ścieżki trwałego wzrostu, [w:] B. Winiarski, Polityka gospodarcza. Warszawa: PWN.
 • Kozłowski, G. (2008). Finanse NATO, Bellona, Warszawa 2008. Warszawa: Bellona.
 • Kurek, S. T. (2015). Ekonomika obronności. Istota, miejsce, zarys teorii. Warszawa: AON.
 • Sobczyk, M. (2014). Statystyka. Nowe wydanie, Wyd. 5. Warszawa: PWN.
 • Stachowiak, Z. (2004). Ekonomia międzynarodowa wobec wyzwań cywilizacyjnych. Warszawa: AON.
 • Stańczyk, K. (2014). Wydatki obronne, [w:] J. Płaczek, Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie. Warszawa: Difin.
 • Stańczyk, K. (2015). Realizacja gospodarki finansowej wojska. Warszawa: Ementon.
 • Zdrodowski, B. (2008). Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: AON.
 • Płaczek, J. (2017). Wpływ wydatków zbrojeniowych na rozwój społeczno-gospodarczy w Polsce w latach 2010-2016. Przegląd Nauk o Obronności Nr 2/2017.
 • Sejm RP. (2009). Ustawa 27.08.2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 t.j. ze zm.).
 • Sejm RP. (2019). Ustawa budżetowa na 2019 rok z dnia 16.01.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 198).
 • Sejm RP. (2019). Ustawa z dnia 25.05.2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych. Warszawa: (Dz.U. z 2019 r., poz. 14 t.j.).
 • MON. (2009). Decyzja budżetowa na rok 2009 Nr 39/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2009 r. (Dz. Urz. MON z 2009 r., Nr 1a, poz. 16 ze zm.).
 • MON. (2010). Decyzja budżetowa na rok 2010 Nr 55/MON MInistra Obrony Narodowej z dnia 16.02.2010 r. (Dz.Urz.MON z 2010 r., Nr 2a, poz. 17).
 • MON. (2011). Decyzja budżetowa na rok 2011 Nr 31/MON MInistra Obrony Narodowej z dnia 10.02.2011 r. Warszawa: (Dz.Urz. MON z 2011 r., Nr 2a, poz. 34).
 • MON. (2012). Decyzja budżetowa na rok 2012 Nr 85/MON MInistra Obrony Narodowej z dnia 29.03.2012 r. (Dz.Urz.MON z 2012 r., poz. 110).
 • MON. (2013). Decyzja budżetowa na rok 2010 Nr 42/MON MInistra Obrony Narodowej z dnia 14.02.2013 r. (Dz.Urz.MON. z 2013 r., poz. 49).
 • MON. (2014). Decyzja budżetowa na rok 2014 Nr 29/MON MInistra Obrony Narodowej z dnia 12.02.2014 r. (Dz.Urz.MON z 2014 r., poz. 45).
 • MON. (2015). Decyzja budżetowa na rok 2015 Nr 34/MON MInistra Obrony Narodowej z dnia 4.02.2015 r. (Dz.Urz.MON z 2015 r., poz. 32).
 • MON. (2016). Decyzja budżetowa na rok 2016 Nr 8/MON MInistra Obrony Narodowej z dnia 21.01.2016 r. (Dz.Urz.MON z 2016 r., poz. 11).
 • MON. (2017). Decyzja budżetowa na rok 2017 Nr 18/MON MInistra Obrony Narodowej z dnia 16.01.2017 r. (Dz.Urz.MON z 2017 r., poz. 17).
 • MON. (2017 a). Koncepcja obronna Rzeczypospolitej Polskiej, MON. Warszawa: MON.
 • MON. (2018). Decyzja budżetowa na rok 2018 Nr 1/MON MInistra Obrony Narodowej z dnia 4.01.2018 r. (Dz.Urz.MON z 2018 r., poz. 1).
 • MON. (2019 a, 02 23). Modernizacja techniczna SZ RP. Pobrano z lokalizacji MON: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/modernizacja-techniczna-szrp
 • MON. (2019). Decyzja budżetowa na rok 2019 Nr 13/MON MInistra Obrony Narodowej z dnia 25.01.2019 r. (Dz.Urz.MON z 2019 r., poz. 17).
 • MON a. (2018). Decyzja Nr 122/MON z dnia 20 września 2018 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej. (Dz.Urz.MON z 2018 r., poz. 122).
 • NATO HQ. (2018, 07 10). Defence Expenditure of NATO Countries (2011-2018). Pobrano z lokalizacji www.nato.int: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_156770
 • Dąbrowski, M. (2018, 12 20). Polsko-czeska modyfikacja Dan, defence24.pl, 20.12.2018, Pobrano z lokalizacji defence24.pl: https://www.defence24.pl/polsko-czeska-modyfikacja-dan (08.02.2019 r.).
 • Lentowicz, Z. (2019, 01 11). Zanim pancerny Borsuk da ognia, rp.pl, 11.01.2011 r., . Pobrano z lokalizacji rp.pl: https://www.msn.com/pl-pl/finanse/najpopularniejsze-artykuly/zanimpancerny-borsuk-da-ognia/ar-BBS6c8r?ocid=spartandhp (08.02.2019 r.).
 • Lesiecki, R. (2018, 11 9). Sejm wydłużył okres planowania modernizacji armii. Pobrano z lokalizacji defence24.pl: https://www.defence24.pl/sejm-wydluzyl-okres-planowaniamodernizacji-armii (08.02.2019 r.).
 • Lesiecki, R. (2019, 1 22). Podwyżki dla żołnierzy podpisane. Szansa na wyrównanie na początku lutego. Pobrano z lokalizacji defence24.pl: https://www.defence24.pl/podwyzki-dlazolnierzy-podpisane-szansa-na-wyrownanie-na-poczatku-lutego-news-defence24pl (08.02.2019 r.).
 • Palowski, J. (2019, 01 31). Pociski przeciwradiolokacyjne dla F-16. Jak odbudować zdolności? Pobrano z lokalizacji defence24.pl: https://www.defence24.pl/pociski-przeciwradiolokacyjnedla-f-16-jak-odbudowac-zdolnosci-analiza (08.02.2019 r.).
 • Palowski, J. (2019, 1 22). Umowy wykonawcze offsetu na Wisłę do marca, 22 stycznia 2019 . Pobrano z lokalizacji defence24.pl: https://www.defence24.pl/umowy-wykonawcze-offsetuna-wisle-do-marca (08.02.2019 r.).
 • Redakcja forsal.pl. (2010, 4 22). GUS: Wzrost PKB Polski wyniósł w 2009 r. 1,8 proc. Po korekcie. Pobrano z lokalizacji foral.pl: https://forsal.pl/artykuly/415742,gus-wzrost-pkbpolski-wyniosl-w-2009-r-1-8-proc-po-korekcie (08.02.2019 r.).
 • Redakcja onet.pl. (2019, 2 10). Premier i szef MON ogłosili kupno systemu rakietowego HIMARS. Pobrano z lokalizacji onet.pl: https://www.onet.pl/premier-i-szef-mon-oglosilikupno-systemu-rakietowego-himars (08.02.2019 r.).
 • Reszczyński, J. (2019, 1 25). Wojsko dogania Poiicję i kupuje nowe śmigłowce. Pobrano z lokalizacji defence24.pl: https://www.defence24.pl/wojsko-dogania-policje-i-kupuje-nowesmiglowce-relacja (08.02.2019 r.).
 • Sabak, J. i Graf, J. (2013, 11 22). JKolejne używane Leopardy dla polskiej armii. Pobrano z lokalizacji defence24.pl: https://www.defence24.pl/kolejne-uzywane-leopardy-dla-polskiejarmii (08.02.2019 r.).
 • Sabak, J. i Szopa, M. (2014, 4 20). Leopard 2Apl - potrzebna modernizacja po polsku. Pobrano z lokalizacji defence24.pl: https://www.defence24.pl/leopard-2a5pl-potrzebna-modernizacjapo-polsku (08.02.2019 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577088

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.