PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1(45) | 31--41
Tytuł artykułu

Funkcjonowanie i rozwój regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce

Warianty tytułu
Functioning and Development of Regional Rail Passenger Transport in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecny kształt rynku regionalnych przewozów pasażerskich transportem kolejowym w Polsce znacząco różni się od sytuacji z 2001 roku, kiedy dominującym podmiotem była państwowa spółka PKP Przewozy Regionalne. Dzięki dotychczasowej reformie tych przewozów osiągnięto wiele pozytywnych efektów, w tym przede wszystkim usamorządowienie, czyli przejęcie odpowiedzialności za organizację i finansowanie tych przewozów przez samorządy wojewódzkie. Żeby jednak reformę można było uznać za zakończoną, trzeba rozwiązać jeszcze wiele problemów. W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę funkcjonujących kolejowych pasażerskich przewoźników regionalnych oraz wskazano podstawowe problemy dalszego rozwoju związane m.in. z przyszłością spółki Przewozy Regionalne, funkcjonowaniem spółek samorządowych, wdrożeniem efektywnej organizacji tych przewozów w regionach oraz wejściem w życie IV pakietu kolejowego.(abstrakt oryginalny)
EN
he current shape of the regional rail passenger transport market in Poland differs significantly from the situation in 2001, when the dominant entity was the state-owned company PKP Przewozy Regionalne. Thanks to the reform of these transports, a number of positive effects have been achieved, including, first of all, self-government, i.e. the assumption of responsibility for the organisation and financing of these transports by voivodeship self-governments. However, it cannot be said that the reform has been completed. There are still a number of problems to be solved so that the reform can be considered completed. The article presents the general characteristics of functioning regional railway passenger carriers and indicates the basic problems of further development related to, among others, the future of Przewozy Regionalne company, functioning of local government companies, implementation of effective organization of these transports in the regions and the entry into force of the fourth railway package. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
31--41
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
  • Biała Księga. Europejska polityka transportowa 2010: czas na podjęcie decyzji (2001). Bruksela: Komisja Wspólnot Europejskich. COM 370, 12.09.2001 r.
  • Biała Księga transportu. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu (2011). Bruksela: Komisja Wspólnot Europejskich. COM 144, 28.03.2011 r.
  • Engelhardt, J. (2014). Usamorządowienie kolei regionalnych w Polsce - fakty i mity. Logistyka, 2, 40-50.
  • Grad, B. (2012). Regionalne przewozy pasażerskie w procesach dostosowania do standardów europejskich. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.
  • Pietrzak, O. (2015). Systemy transportu pasażerskiego w regionach - funkcjonowanie, kształtowanie, rozwój. Szczecin: Akademia Morska w Szczecinie.
  • Rosik, P. (red.). (2017). Multimodalna dostępność transportem publicznym w Polsce. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
  • Rozporządzenie (WE) NR 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70. Dz. Urz. UE 315 z 3.12.2007.
  • Taylor, Z., Ciechański, A. (2017). Deregulacja i przekształcenia przedsiębiorstw transportu lądowego w Polsce na tle polityki spójności UE. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym. Dz.U. 2011, nr 5, poz. 13 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577262

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.