PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 7 | nr 2 | 54--66
Tytuł artykułu

Ambiguity in Defining Knowledge in Strategic Management

Warianty tytułu
Wieloznaczność w definiowaniu wiedzy w zarządzaniu strategicznym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Definiowanie wiedzy w zarządzaniu zawsze wiąże się ze znacznymi uproszczeniami, poczynając od podejścia apriorycznego - każdy wie, co to jest wiedza, a kończąc na mniej lub bardziej uzasadnionych interpretacjach jakościowych i próbach operacjonalizacji. Problemy definicyjne wynikają z ukrytej hierarchicznej struktury wiedzy - wiedza o wiedzy... ad infinitum - oraz z podstawowych paradoksów dotyczących wiedzy a wynikających z jej samorefleksywności oraz samoreferencji. Problemy definicyjne są szczególnie ważne w zakresie zarządzania strategicznego. Dokładny przegląd literatury w tym obszarze prowadzi do wniosku, że interpretacje wiedzy w zarządzaniu strategicznym są zbyt uproszczone i nie odpowiadają wymaganiom teorii i praktyki. Celem artykułu jest wstępna identyfikacja specyficznych cech wiedzy niezbędnych w zarządzaniu strategicznym. W artykule zostały sformułowane dwa cele cząstkowe. Po pierwsze, wskazanie przyczyn braku studiów dotyczących specyfiki wiedzy mającej zastosowanie w zarządzaniu strategicznym. Po drugie, opracowanie wstępnego zestawienia cech tego typu wiedzy. (abstrakt oryginalny)
EN
Defining knowledge in management is always associated with simplifications, beginning from an a priori approach - everybody knows what is knowledge through more or less reasonable qualitative interpretations and ending with attempts of operationalization. Definitional problems are derived from an implicit hierarchical structure of knowledge - knowledge about knowledge....ad infinitumand from fundamental paradoxes of knowledge, associated with its self-reflexive and self-referential character. These problems are especially important in strategic management. A deepened survey of literature in that area shows that the interpretations of knowledge in strategic management are simplified and inadequate to the needs of practice and theory. The aim of this paper is to primarily identify specific characteristics of the knowledge that is necessary in strategic management. Two supporting aims are proposed. First, identification of reasons for a limited number of analyses of the specificity of knowledge applicable in strategic management. Second, the development of a preliminary survey of characteristics of that type of knowledge.(original abstract)
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
54--66
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Bibliografia
 • Ackoff, R. L. (1989). From data to wisdom. Journal of Applied Systems Analysis, 16(1), 3-9.
 • Assudani, R. H. (2005). Catching the chameleon: understanding the elusive term "knowledge". Journal of Knowledge Management, 9(2), 31-44.
 • Assudani, R. H. (2008). What does it mean to manage 'knowledge': implications for the strategic management of knowledge in firms?. International Journal of Management and Decision Making, 9(6), 646-659.
 • Autio, E., Sapienza, H. J., & Almeida, J. G. (2000). Effects of age at entry, knowledge intensity, and imitability on international growth. Academy of Management Journal, 43(5), 909-924.
 • Bell, D. (1973). The coming of post-industrial society. New York: Basic Books.
 • Biggiero, L. (2012). Practice vs. possession: Epistemological implications on the nature of organizational knowledge and cognition. In M. Mora, O. Gelman, A. Steenkamp, & M. S. Raisnhghan (Eds.), Methodologies, innovations and philosophies in software systems engineering and information systems, Information Science Reference, Hershey, PA.
 • Boisot, M. H. (1998). Knowledge assets: Securing competitive advantage in the information economy. New York: Oxford University Press.
 • Bollinger, A. S., & Smith, R. D. (2001). Managing organizational knowledge as a strategic asset. Journal of Knowledge Management, 5(1), 8-18.
 • Cook, S. D., & Brown, J. S. (1999). Bridging epistemologies: The generative dance between organizational knowledge and organizational knowing. Organization Science, 10(4), 381-400.
 • Crane, L. (2013). A new taxonomy of knowledge management theory: the turn to knowledge as constituted in social action. Journal of Knowledge Management Practice, 14(1), 1-20.
 • Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). Working Knowledge. Boston, MA: Harvard Business School Press.
 • de Hoog, R., & van der Spek, R. (1997). Knowledge management: hope or hype? Expert Systems with Applications, 13(1), v-vi.
 • Drucker, P. F. (1993). Post-capitalist society. New York: HarperCollins.
 • Firestone, J. M., & McElroy, M. W. (2003). Key issues in the new knowledge management. Burlington, MA: KMCI Press.
 • Glasersfeld, E. Von. (1995). Radical constructivism: A new way of knowing and learning. London: The Farmer Press.
 • Grant, R. M. (1996). Toward a knowledge-based theory of the firm. Strategic Management Journal, 17(S2), 109-122.
 • Heisig, P. (2009). Harmonisation of knowledge management-comparing 160 KM frameworks around the globe. Journal of Knowledge Management, 13(4), 4-31.
 • Jarzabkowski, P., & Wilson, D. C. (2006). Actionable strategy knowledge: A practice perspective. European Management Journal, 24(5), 348-367.
 • Kettinger, W. J., & Li, Y. (2010). The infological equation extended: towards conceptual clarity in the relationship between data, information and knowledge. European Journal of Information Systems, 19(4), 409-421.
 • Kogut, B., & Zander, U. (1992). Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology. Organization Science, 3(3), 383-397.
 • Koohang, A., Paliszkiewicz, J., & Goluchowski, J. (2017). The impact of leadership on trust, knowledge management, and organizational performance. Industrial Management & Data Systems, 117(3), 521-537.
 • Kostopoulos, K. C., Brachos, D. A., Philippidou, S. S., & Katsikis, I. N. (2010). Knowledge-based approaches in strategic management: A review of the literature. International Journal of Applied Systemic Studies, 3(4), 389-403.
 • Lakoff, G., & Johnson, M. (1995). Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press.
 • Machlup, F. (1962). The production and distribution of knowledge in the United States. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Mantzavinos, C. (2016). Hermeneutics. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford encyclopedia of philosophy (Winter Edition). Retrieved from https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/hermeneutics/.
 • Mesjasz, C., & Szarucki, M. (2017). Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego (Knowledge and ignorance in methodology of strategic management). Handel Wewnętrzny, 3(368), I, 264-274.
 • Michalisin, M. D., Smith, R. D., & Kline, D. M. (1997). In search of strategic as-sets. The International Journal of Organizational Analysis, 5(4), 360-387.
 • Mintzberg, H., & Lampel, J. (1999). Reflecting on the strategy process. Sloan Management Review, 40, 21-30.
 • Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. Organization Science, 5(1), 14-37.
 • Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge creating company: how Japanese companies create the dynamics of innovation. New York: Oxford University Press.
 • Patalas-Maliszewska, J., & Hochmeister, M. (2011). Modeling strategic-knowledge--resource management based on individual competencies in SMEs. Contemporary Economics, 5(1), 72-79.
 • Penrose, E. (1980). The theory of the growth of the firm. Hoboken, NJ: Wiley Blackwell.
 • Polowczyk, J. (2014). Zarządzanie strategiczne jako wielowymiarowa przestrzeń paradoksów (Strategic management as a multidimensional space of paradoxes). Studia Oeconomica Posnaniensia, 2(2), 107-125.
 • Searle, J. R. (1995). The construction of social reality. New York: The Free Press.
 • Simon, H. A. (1955). A behavioral model of rational choice. The Quarterly Journal of Economics, 69(1), 99-118.
 • Spender, J. C. (1996). Making knowledge the basis of a dynamic theory of the firm. Strategic Management Journal, 17(S2), 45-62.
 • Sveiby, K. E. (2001). A knowledge-based theory of the firm to guide in strategy formulation. Journal of Intellectual Capital, 2(4), 344-358.
 • Tsoukas, H. (1996). The firm as a distributed knowledge system: a constructionist approach. Strategic Management Journal, 17(S2), 11-25.
 • Tsoukas, H., & Vladimirou, E. (2001). What is organizational knowledge?. Journal of Management Studies, 38(7), 973-993.
 • Urbanowska-Sojkin, E. (2017). Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach z perspektywy teorii strukturacji (Strategic choices in organization from the perspective of structuration). Studia Oeconomica Posnaniensia, 5(9),157-173.
 • van den Berg, H. A. (2013). Three shapes of organizational knowledge. Journal of Knowledge Management, 17(2), 159-174.
 • Wittgenstein, L. (2002). Philosophical investigations [German text with a revised English translation]. Oxford: Blackwell Publishers.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577286

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.