PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 33 | nr 4 Przemiany przemysłu i jego otoczenia w układach przestrzennych = Changes in Industry and Its Environment in Spatial Systems | 283--294
Tytuł artykułu

Podobieństwo struktur zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 2008-2017 - ocena dynamiki

Warianty tytułu
Similarities in Employment Structure of the European Union Countries in the Years 2008-2017 - Assessment of Dynamics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest identyfikacja grup krajów Unii Europejskiej podobnych co do struktury zatrudnienia w ujęciu dynamicznym, z wykorzystaniem metody aglomeracyjnej najdalszego sąsiedztwa. W ocenie wykorzystano informacje o zatrudnieniu w krajach Unii Europejskiej, dokumentowane m.in. w podziale na 10 sekcji: rolnictwo, przemysł, budownictwo, handel, informacja, finanse i ubezpieczenia, nieruchomości, usługi profesjonalne, sfera budżetowa, kultura. Analizowane są podobieństwa struktur zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 2008-2017. Dla każdego roku osobno wyznaczono macierz odległości (niepodobieństwa) struktur zatrudnienia pomiędzy krajami UE. Wykorzystując tę macierz, zastosowano taksonomiczną metodę aglomeracyjną najdalszego sąsiedztwa, która po metodzie Warda jest drugą co do skuteczności metodą odkrywania grup podobnych w zbiorach analizowanych obiektów. Wybór metody zdeterminowany był wykorzystaną miarą odległości, jak również jej elastycznością - na podstawie analizy porównawczej uzyskanych dendrogramów - poziomu cięcia dendrogramu. W pracy, po obserwacji otrzymanych drzew klasyfikacyjnych, przyjęto odległość krytyczną jako 0,15. Oznacza to, że dwie grupy obiektów mogą być połączone, jeżeli najdłuższa odległość pomiędzy obiektami należącymi do różnych podgrup nie przekracza 0,15. Przy cięciu dendrogramu na poziomie 0,15 otrzymano dla każdego roku podział krajów UE na grupy zbliżone co do struktury zatrudnienia. Okazało się, że Luksemburg oraz Rumunia we wszystkich latach stanowiły osobne, jednoelementowe grupy. Dla pozostałych krajów wyróżniono trzy zasadnicze grupy. Poddano analizie zmiany składu grup w czasie oraz dynamikę średnich struktur dla grup.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to identify groups of European Union countries similar in terms of employment structures, applying the furthest neighbour agglomerative clustering procedure with dynamic approach. The employment data for UE countries is reported in 10 sections: agriculture, industry, construction, trade, information, finance and insurance, real estate, professional services, administration, culture. A research presented covers the period of 2008-2017. Distance matrices for the dissimilarity of employment structures in EU countries have been calculated separately for each year. Then, the furthest neighbour method has been applied (which is next to Ward method in group identification efficiency) with the critical agglomerative distance of 0.15. It means that two groups can be merged if the furthest distance between objects belonging to different groups is not bigger than 0.15. Cutting dendrograms in this way we found that the resulting groups of countries for consecutive years are rather similar. Luxemburg and Romania formed a single -object groups in every year. Three main groups have been identified within other EU countries. Dynamics of these groups content, and average structures is discussed.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Polska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Evangelisty Purkynego, Usti nad Labem, Czechy
Bibliografia
 • Acemoglu, D. (2002). Technical change, inequality, and the labor market. Journal of Economic Literature, 40(1), 7-72.
 • Castellano, R, Musella, G., Punzo, G. (2017). Structure of the labour market and wage inequality: evidence from European countries. Quality & Quantity: International Journal of Methodology, 51(5), 2191-2218.
 • Castellano, R, Musella, G., Punzo, G. (2019). Exploring changes in the employment structure and wage inequality in Western Europe using the unconditional quantile regression. Empirica, 46(2), 249-304.
 • Chomątowski, S., Sokołowski, A. (1978). Taksonomia struktur. Przegląd Statystyczny, 2, 217-226.
 • Eurostat (2018, 10 października). Pozyskano z http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show. do?dataset=lfst_r_lfe2en2&lang=en
 • Fernández-Macías, E. (2012). Job polarization in Europe? Changes in the employment structure and job quality, 1995-2007. Work and Occupations, 39(2), 157-182.
 • Gelbard, R., Goldman, O., Spiegler, I. (2007). Investigating diversity of clustering methods: An empirical comparison. Data & Knowledge Engineering, 63, 155-166.
 • Goos, M, Manning, A, Salomons, A. (2009). Job polarization in Europe. American Economic Review, 99, 58-63.
 • Grabiński, T. (1980). Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, seria specjalna: Monografie, 61.
 • Markowska, M., Sokołowski, A., Strahl, D. (2014). Taksonomia dynamiki zmian struktury zatrudnienia w nowoczesnym przemyśle i usługach w regionach Unii Europejskiej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 26, 46-64.
 • Walesiak, M. (1982). Metoda oceny podobieństwa struktur (na przykładzie struktury gałęziowej zatrudnienia w przemyśle uspołecznionym województw Polski w roku 1980). Wiadomości Statystyczne, 10(256), 11-14.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577288

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.