PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 3 (33) | 1--26
Tytuł artykułu

Finansowe aspekty polityki badawczej i rozwojowej w Unii Europejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial Aspects of Research and Development Policy in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule autor podjął próbę realizacji dwóch celów polegających na: 1) identyfikacji i krytycznej ocenie udziału wydatków na badania i rozwój (B+R) w produkcie krajowym brutto (PKB), ponoszonych przez podmioty gospodarcze skupione w czterech sektorach (przedsiębiorstw, rządowym, szkolnictwa wyższego i prywatnych instytucji niekomercyjnych) oraz łącznie we wszystkich sektorach. Analizą objęto średnie wyniki notowane w UE, a także w wybranych krajach członkowskich (w tym w Polsce) oraz w wybranych krajach pozaeuropejskich. Miernik ten traktowany jest jako pośrednia miara stopnia aktywności kadry kierowniczej w kształtowaniu polityki badawczo-rozwojowej na wszystkich szczeblach struktury zarządzania, 2) sprawdzeniu tezy, że wydatki na B+R są zmienne i zróżnicowane w poszczególnych państwach członkowskich i nie dają jednoznacznie pozytywnego obrazu systematycznego i dynamicznego wzrostu aktywności badawczo-rozwojowej w tych krajach. Artykuł opracowano przy wykorzystaniu następujących metod badawczych: analizy krytyczno-poznawczej piśmiennictwa; analizy statystyczno-porównawczej wtórnego materiału empirycznego Eurostatu; projekcyjnej. Do sprawdzenia tezy wykorzystano analizę statystyczno-porównawczą wtórnego materiału empirycznego "Eurostatu", obrazującego udział wydatków na badania i rozwój w produkcie krajowym brutto. Wyniki analizy potwierdziły słuszność postawionej tezy badawczej. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article the author has attempted to realise the following goals: 1) identifying and critical assessment of the share of expenditure on research and development (R&D) in the gross domestic product (GDP) borne by business entities concentrated in four sectors (enterprises, government, higher education and private non-profit institutions) and jointly in all sectors. This meter is treated as an indirect measure of the level of managerial activity in shaping the research and development policy, 2) checking the thesis that R&D expenditure are changeable and differ in the particular Member States and does not give a clear positive picture of the systematic and dynamic growth of research and development activity in these countries. The article was developed using the following research methods: critical-cognitive analysis of the literature; statistical and comparative analysis of the "Eurostat" empirical material; the projection. The statistical and comparative analysis of the secondary empirical material "Eurostat" illustrating the share of expenditure on research and development in the gross domestic product was used to check the thesis. The results of the analysis confirm the rightness of the research thesis. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
1--26
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Barbieri, J.C., Alvares, A.C.T. (2016). Sixth generation innovation model: description of a success model. Innovation & Management Review, Vol. 13, No. 2, (116).
 • Baruk, J. (2009). Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu.
 • Baruk, J. (2018). Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w UE. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 1, (88).
 • Baruk, J. (2016). Miejsce działalności badawczo-rozwojowej w polityce rozwojowej przedsiębiorstw. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 20 (2), (61).
 • Bogers, M. (2011). The open innovation paradox: knowledge sharing and protection in R&D collaborations. European Journal of Innovation Management, Vol. 14, No. 1, (94).
 • Chen, X., Xia, Y., Yang, J. (2018). Analysis on the Impact of Government-Enterprise Cooperation on Technological Innovation and its Economic Consequences. Business and Management Studies, Vol. 4, No. 4, (39).
 • Deloitte (2016). Badania i rozwój w przedsiębiorstwach 2016. Deloitte. (10).
 • Gloet, M., Samson, D. (2019). Knowledge and Innovation Management: Creating Value. Effective Knowledge Management Systems in Modern Society. IGI Global. Chapter 2, (20).
 • Griffin, R.W. (2007). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWE.
 • GUS (2019). Nauka i Technika w 2017 r. Warszawa, Szczecin: Główny Urząd Statystyczny.
 • Li, W., Zhang, Y., Wei, Y. (2018). Management Capabilities and Corporate Environmental Performance: The Moderating Role of Top Management Team Faultlines. Science Journal of Business and Management, Vol. 6 No. 1, (22).
 • OECD (2015). Podręcznik Frascati 2015. Zalecenia dotyczące pozyskiwania i prezentowania danych z zakresu działalności badawczej i rozwojowej. Warszawa: GUS.
 • OECD (2015). Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development. OECD. 2018 Statistics Poland for this Polish editio.
 • Salisu, Y., Abu Bakar, L.J. (2019). Technological Capability, Innovativeness and the Performance of Manufacturing Small and Medium Enterprises (SMEs) in Developing Economies of Africa. Journal of Business and Management, Vol. 21, No. 1, (58).
 • Strategia "Europa 2020" (2015). Ministerstwo Gospodarki. Warszawa http://www.mg.gov.pl/Bezpieczeństwo+gospodarcze/Strategia+Europa+2020 (dostęp z dnia 09.10.2015).
 • Wang, T., Chen, M. (2017). Perceiving Organisational Culture Influence on Knowledge Management Performance. Science Journal of Business and Management, Vol. 5 No. 3, (96).
 • Xie, Z., Hall, J., McCarthy, I.P., Skitmore, M., Shen L. (2016). Standardization efforts: The relationship between knowledge dimensions, search processes and innovation outcomes. Technovation, Vol. 48-49.
 • https://ec.eurostat/tgm/printTable. (dostęp z dnia 31.12.2018 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577290

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.