PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 4 (34) | 43--64
Tytuł artykułu

Multidyscyplinarny projekt wirtualnych rekonstrukcji samolotów historycznych jako sposób popularyzacji nauki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Multidisciplinary Project of Historical Aircraft Virtual Reconstructions as a Way of Popularizing Science
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Instytucje badawczo-rozwojowe posiadają szeroki zakres kompetencji w swoich dziedzinach działalności naukowo-technicznej. Często mają także pewne unikalne możliwości wykonywania prac badawczo-rozwojowych (B+R). Możliwości te są jednak często znane tylko małej grupie specjalistów branżowych i niewielu przedstawicielom parlamentu. Brakuje także informacji o możliwościach badawczych instytutów w przemyśle, a w szczególności wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji multidyscyplinarnego projektu badawczego, mającego na celu sprawdzenie przez instytucję naukowo-badawczą możliwości wykorzystania mediów społecznościowych oraz nowoczesnych techniki wizualizacji i symulacji komputerowych w inżynierii rekonstrukcji samolotu. Autorzy proponują wypróbować podejście możliwości kampanii marketingowej instytucji badawczo-rozwojowych w sposób podobny do akcji zbierania funduszy na jakiś cel, ale w odróżnieniu od tego typu akcji, kampania powinna mieć na celu zwiększenie świadomości technicznej społeczeństwa. W ramach programu pilotażowego autorzy proponują wirtualne odtworzenie konstrukcji polskiego samolotu myśliwskiego PZL P-50 Jastrząb, którego dwa prototypy powstały jeszcze przed wybuchem II Wojny Światowej. W oparciu o wykonane analizy, obliczenia oraz symulacje komputerowe w drugiej fazie proponuje się wykonać projekt wstępny samolotu o osiągach zbliżonych do PZL P-50 w oparciu o współczesną wiedzę i najnowsze technologie dostępne w technice lotniczej. Jeden ze sposobów zachęcenia do podjęcia pracy twórczej w tym rekonstrukcji obiektów historycznych pozwoli pozyskać cennych pracowników. Połączenie technik marketingu, wykorzystujących potęgę mediów społecznościowych, ze stricte inżynierskimi wyzwaniami związanymi z odtworzeniem historycznego samolotu i zaprojektowaniem jego współczesnego odpowiednika daje możliwości potwierdzenia posiadanych zdolności technicznych i organizacyjnych przez instytucje badawczo-rozwojowe. W oparciu o powyższe działania budowana będzie baza danych osób zainteresowanych działalnością badawczo-rozwojową instytucji naukowych i ich wkładu w odtwarzanie historycznie ważnych wyrobów polskiej myśli technicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Research and development institutions have a wide range of competences in their fields of scientific and technical activity. They also often have some unique capabilities to do research and development (R&D). However, these possibilities are often known only to a small group of industry specialists and few parliamentary representatives. There is also a lack of information about research capabilities of R&D institutes in industry, especially among small and medium enterprises. The aim of the article is to present the concept of a multidisciplinary research project aimed at testing by a scientific research institution the possibility of using social media and modern techniques of visualization and computer simulation in aircraft reconstruction engineering. The authors propose to try the approach of marketing campaign capabilities of research and development institutions in a way similar to the action of raising funds for some purpose, but unlike this type of action, the campaign should be aimed at increasing technical awareness of the society. As part of the pilot program, the authors propose a virtual reconstruction of the construction of the Polish PZL P-50 Jastrząb fighter plane whose two prototypes were created before the outbreak of World War II. On the basis of analyses, calculations and computer simulations, in the second phase it is proposed to make a preliminary design of the aircraft with performance similar to the PZL P-50 on the basis of modern knowledge and the latest technologies available in aviation technology. One of the ways to encourage people to undertake creative work, including the restoration of historical objects, will allow them to gain valuable employment possibilities in R&D institute [19]. The combination of marketing techniques, using the power of social media, with the strictly engineering challenges of recreating a historic aircraft and designing its modern equivalent, gives the possibility to confirm the technical and organizational capabilities of the research and development institutions. On the basis of the above activities, a database of people interested in research and development activities of scientific institutions and their contribution to the reconstruction of historically important products of Polish technical thought will be built. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
43--64
Opis fizyczny
Twórcy
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, Warszawa
 • HORNET, Nowy Dwór Mazowiecki
Bibliografia
 • Glass A., Polskie Konstrukcje Lotnicze 1893-1939, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1976.
 • Malak E., Prototypy samolotów bojowych Polska 1936-1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1990.
 • Malak E., Prototypy samolotów bojowych i zakłady lotnicze Polska 1930-1939, Instytut Wydawniczy ERICA, 2011.
 • Malak E., DZIEŁO GENERAŁA RAYSKIEGO Technika i zarządzanie, Instytut Historii Nauki PAN, 2015.
 • Cynk J., Polish Aircraft 1893-1939, Putnam & Company, 1971.
 • https://max3d.pl/forums/topic/100461-pzl-p-50-a-jastrząb/, (member: kliment woroszyłow).
 • Mazur W., Projekty i prototypy samolotów myśliwskich, Cykl: Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939, Nr 73, Wydawnictwo Edipresse, 2015.
 • Agencja Lotnicza Altair, www.altair.com.pl
 • Bodnar M., Crowdsourced Damage Mapping for Disaster Emergency Response - the 2015 Nepal Earthquake Case Study, United Nations/India Workshop on the Use of Earth Observation Data in Disaster Management and Risk Reduction: Sharing the Asian Experience, 2016.
 • Yang Hui J., Crowdsourcing for National Security, Policy Report, Centre of Excellence for National Security (CENS), S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University (NTU), 2015.
 • Brabham D.C., Crowdsourcing, The MIT Press Essential Knowledge Series, 2013.
 • Green A., de Hoyos M., Barnes S-A., Baldauf B., Behle H., CrowdEmploy Crowdsourcing Case Studies: An Empirical Investigation into the Impact of Crowdsourcing on Employability, European Commission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, JRC Technical Reports, 2013.
 • WeTheCrowd, www.wetehcrowd.pl
 • Kowalska M., Crowdsourcing internetowy - Pozytywny wymiar partycypacji społecznej, Wydawnictwo SBP, 2016.
 • Łukasiewicz Research Network - Institute of Aviation, www.ilot.edu.pl
 • Scienceship, www.scienceship.com
 • Muzeum Lotnictwa Polskiego, www.muzeumlotnictwa.pl
 • Szafran K., Michalczyk M. (2018) Various types of the rotorcraft design in the context of aerospace regulations'. Transaction of the Institute of Aviation. ISSN 0509-6669 Nr 1 (250). pp. 142-149.
 • Szafran K. (2017) TRAINEESHIPS INDUSTRIAL AND PROFESSIONAL PRACTICE AS EFFECTIVE MECHANISM OF MARKETING OF THE SCIENTIFIC AND RESEARCH INSTITUTE. DOI: 10.14611/minib.23.03.2017.02 MINIB, Vol. 23, Issue 1, p. 21-36.
 • Szafran K., Kramarski I., (2018) Fatigue Degradation of the Structure of Parachute Systems. Fatigue of Aircraft Structures. The Journal of Institute of Aviation. ISSN 2081-7738, eISSN 2300-7591, Vol. 2018 pp. 93-103.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577340

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.