PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 7 | nr 2 | 67--85
Tytuł artykułu

Perspektywa multiparadygmatyczna w naukach o zarządzaniu - konsekwencje dla rozwoju teorii i metodologii badań

Warianty tytułu
A Multiparadigm Perspective in Management Science - Consequences on Theory and Methodology Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie nauk o zarządzaniu w kontekście problematyki epistemologicznej i metodologicznej, zaś asumptem do podjęcia niniejszych rozważań jest dyskusja wśród badaczy dotycząca przedparadygmatycznego etapu rozwoju nauk o zarządzaniu. Artykuł ma charakter stricte teoretyczny. Autorzy zestawiają proces ewolucji paradygmatów w naukach naturalnych z istniejącą obecnie perspektywą multiparadygmatyczną w naukach o zarządzaniu. Wskazują oni również na postępujący rozwój metodologii badań i potrzebę ich kompilacji, w zależności od charakteru badań. Zdaniem autorów, postępująca współcześnie transgresja różnych dziedzin nauki będzie sprzyjać rozwojowi nowych metod badawczych, częściowo asymilowanych również przez nauki o zarządzaniu. Zatem wobec pluralizmu metodologicznego, stanowiącego konsekwencję interdyscyplinarnego charakteru nauk o zarządzaniu, ideał scjentystyczny, polegający na wyłonieniu się dominującego paradygmatu nie będzie możliwy do osiągnięcia. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present management sciences in the context of epistemological and methodological issues. The discussion of the pre-paradigmatic stage of the development of management sciences is an incentive to undertake this matter. The article is strictly theoretical. The authors compare the process of the evolution of paradigms in the natural sciences with the existing multi-paradigmatic perspective in management sciences. They also point to the rapid development of research methods and the need to compile them, depending on the nature of the research. According to the authors, the on-going transgression of various fields of science will support the development of new research methods, partly assimilated by management sciences. Therefore, due to methodological pluralism, which is a consequence of the interdisciplinary nature of management sciences, the emergence of a dominant paradigm, will not be possible to achieve. (original abstract)
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
67--85
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Amaratunga, D., Baldry, D., Sarshar, M. i Newton, R. (2002). Quantitative and qualitative research in the built environment: Application of "mixed" research approach. Wo r k S t u d y, 51(1), 17-31.
 • Boodhoo, R. i Purmessur, R. D. (2009), Justification for qualitative research in organisations: A step forward. The Journal of Online Education. Retrived from http://papers.ssrn.com.
 • Clarke, A. (1999). Evaluation research. London: Sage.
 • Czakon, W. (2006). Łabędzie Poppera - case studies w badaniach nauk o zarządzaniu. Przegląd Organizacji, 9, 9-13.
 • Czakon, W. (2009). Mity o badaniach jakościowych w naukach o zarządzaniu. Przegląd Organizacji, 9, 13-17.
 • Czakon, W. (2014). Kryteria oceny rygoru metodologicznego badań w naukach o zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, 1(161), 51-62.
 • Czakon, W. (2016a). Metodyka systematycznego przeglądu literatury. W: W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarzadzaniu. Piaseczno: Wydawnictwo Nieoczywiste.
 • Czakon, W. (2016b). W kierunku rozwoju badań ilościowych w naukach o zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, 3(173), 41-52.
 • Czakon, W. (2017). Tworzenie teorii w naukach o zarządzaniu. W: A. Sopińska, P. Wachowiak (red.), Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego. Warszawa: SGH.
 • Das, T. H. (1983). Qualitative research in organisational behaviour. Journal of Ma-nagement Studies,20(3), 301-314.
 • Dobrzycka, M. (2012). Strategie badawcze stosowane w naukach ekonomicznych. W: K. Kuciński (red.), Naukowe badanie zjawisk gospodarczych. Warszawa: Wolters Kluwer business.
 • Easterby-Smith, M. (1991). Management research: An introduction, London: Sage Publications.
 • Feyerabend, P. K. (1975). Against method. Outline of an anarchistic theory of knowl-edge. London: New Left Books.
 • Gioa, D. A. i Pitre, E. (1990). Multiparadigm perspectives on theory building. The Academy of Management Review, 15(4), 584-602.
 • Glinka, B. i Hensel, P. (2012). Pułapki i dylematy w badaniach jakościowych. W: D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Podejścia i teorie (tom 1). Warszawa: PWN.
 • Kostera, M. (2003). Antropologia organizacji - metodologia badań terenowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Łupicka, A. (2016). Paradygmaty w naukach o zarządzaniu. Potrzeba uściślenia versus bogactwo ujęć paradygmatycznych jako wartość. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4(1), 18-33.
 • Nag, R., Hambrick, D. C. i Chen, M. J. (2007). What is strategic management, really? Inductive derivation of a consensus definition of the field. Strategic Management Journal, 28(9), 935-955.
 • Niemczyk, J. (2011). Metodologia nauk o zarządzaniu. W: W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer business.
 • Ostasz, L. (1999). Homo methodicus. Między filozofią, humanistyką i naukami ścisłymi. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 • Rossman, G. B. i Wilson, B. L. (1991). Numbers and words revisited: Being "shamelessly electric". Evaluation Review, 9(5), 315-327.
 • Stępień, B. (2016). Oblicza pluralizmu metodologicznego w naukach o zarządzaniu - z perspektywy instytucjonalnej. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4(1), 53.
 • Strużyna, J. (2016). Oryginalność w badaniach naukowych w dyscyplinie zarzadzania. W: W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarzadzaniu. Piaseczno: Wydawnictwo Nieoczywiste.
 • Sudoł, S. (2014).Podstawowe problemy metodologiczne nauk o zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, 1(161), 11-36.
 • Sułkowski, Ł. (2005). Epistemologia w naukach o zarządzaniu, Warszawa: PWE.
 • Sułkowski, Ł. (2011). Rozwój metodologii w naukach o zarządzaniu. W: W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 • Sułkowski, Ł. (2012). Epistemologia i metodologia zarządzania, Warszawa: PWE.
 • Tsoukas, H. (1994). What is management? An outline of a metatheory. British Journal of Management, 5(4), 289-301.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577402

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.