PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1(45) | 107--118
Tytuł artykułu

Rola interesariuszy w procesie projektowania koncepcji kolei metropolitalnej na przykładzie górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii

Warianty tytułu
The Role of Stakeholders in the Process of Designing the Concept of Metropolitan Railway System on the Example of Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolitan Area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule opisano rolę, jaką odgrywają interesariusze w procesie projektowania współczesnych systemów transportowych. Dotyczy to w szczególności projektów, których celem jest rozwój funkcjonujących już rozwiązań bądź nowo projektowanych struktur. Niezależnie od tego, czy realizowane są projekty rozwojowe czy też nowe, nie należy zapominać o roli interesariuszy w tym procesie, gdyż współczesne systemy transportowe to struktury złożone, składające się niejednokrotnie z wielu podsystemów o różnych technologiach transportowych. W takiej sytuacji nieuniknione staje się wykorzystanie podejścia systemowego w procesie projektowania, wymagającego uwzględnienia jak największej liczby czynników mogących mieć wpływ na końcowy produkt. Właśnie w tym procesie kluczowe staje się uwzględnienie roli interesariuszy, ponieważ umiejętne zidentyfikowanie ich aspiracji przekłada się na wymagania, które stawiane są w odniesieniu do proponowanych rozwiązań w projekcie. Omawianą problematykę przedstawiono w artykule na przykładzie projektowania koncepcji kolei metropolitalnej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the role of stakeholders in the process of designing contemporary transport systems. That applies particularly to projects focused on development of solutions which are already in operation or newly-designed structures. Regardless of what type of project is implemented (development project or new project) it is necessary to remember about the role of stakeholders in that process because contemporary transport systems are complex structures which often consist of many subsystems with different transport technologies. In that case it becomes inevitable to make use of systemic approach to the process of designing, which requires taking into account many different factors which may have an influence on the final product. In this process it becomes essential to include the role of stakeholders because identification of their aspirations translates on demands which are made in the context of proposed solutions in the project. These aspects have been presented in the article on the example of the concept of metropolitan railway systems in Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolitan Area.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
107--118
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Karoń, G., Janecki, R., Sobota, A. (2009). Program inwestycyjny rozwoju trakcji szynowej na lata 2008-2011. Analiza ruchu. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej.
 • Karoń, G., Żochowska, R. Sobota, A. (2014). Oczekiwana płynność ruchu w gęstych sieciach zatłoczonych - wąskie gardło sieci transportowej aglomeracji. Logistyka, 6, 5234-5243.
 • Kompleksowe badania ruchu wraz ze studium komunikacyjnym dla miasta Tychy (2008). Praca wykonana na zlecenie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach przez firmę ARUP. Tychy.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą "Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia". Dz.U. poz. 1290.
 • Sobota, A. (2009). Płynność ruchu w świetle badań. [W:] VI Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Transportowe Teoria i Praktyka (s. 457-464). Katowice: Katedra Inżynierii Ruchu, Wydział Transportu Politechniki Śląskiej.
 • Systems Engineering for Intelligent Transportation Systems: an Introduction for Transportation Professionals (2007). US. Department of Transportation - Federal Highway Administration - Federal Transit Administration. Pobrane z: https:// opsfhwa.dot.gov/publications/seits-guide.pdf.
 • Szołtysek, J. (2008). Zarządzanie kongestią w miastach. Transport Miejski i Regionalny, 6, 2-6.
 • Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Dz.U. poz. 730.
 • Wieloletni plan rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice. Broszura informacyjna z kompleksowych badań ruchu Katowice 2015 (2015). SITK RP w Krakowie oraz Via Vistula. Katowice.
 • Studium transportowe subregionu centralnego województwa śląskiego 2017/2018. Wyniku badań i pomiarów ruchu. Pobrane z: http://studiumtransportowe.pl/results (20.10.2018).
 • Zamkowska, S. (2008). Przeciwdziałanie kongestii w miastach. Transport Miejski i Regionalny, 11, 13-18.
 • Żochowska, R., Janecki, R., Karoń, G., Sobota, A., Kłos, M.J., Soczówka, P. (2018). Koncepcja Kolei Metropolitalnej. Praca naukowo-badawcza NB-259/RT5/2018. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577422

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.