PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 271 | 7--27
Tytuł artykułu

Problematyka środowiskowa w gospodarce przestrzennej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Environmental Issues in Spatial Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie miejsca i roli zagadnień środowiskowych w gospodarce przestrzennej w nawiązaniu do dorobku naukowego prof. Zbyszka Chojnickiego. Zaprezentowane zostaną podejścia do kwestii wykorzystania środowiska przyrodniczego i racjonalnego nim gospodarowania reprezentowane przez Z. Chojnickiego. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na miejsce zagadnień przyrodniczych w modelu interakcyjnym oraz w koncepcji terytorialnego systemu społecznego autorstwa Z. Chojnickiego. Wyróżnione i opisane zostaną przede wszystkim te elementy środowiska przyrodniczego i relacje przyrodnicze, które identyfikowane są w tych ujęciach systemowych. Przybliżona zostanie problematyka przyrodnicza jako przedmiot zainteresowania gospodarki przestrzennej w nawiązaniu do osiągnięć prof. Z. Chojnickiego w tym względzie. Na koniec zaprezentowane zostanie, inspirowane pracami Z. Chojnickiego, rozwinięcie ujęć systemowych jako szczególnie użytecznych w badaniach nad zrównoważonym rozwojem miast.(fragment tekstu)
EN
The article aims at determining the place and role of environmental issues in spatial management in relation to scientific achievements of Professor Zbyszko Chojnicki. A few words about the professor's approach to the issue of using the natural environment in spatial management provide a starting point for the ongoing discussion. Next, attention is paid to the place of environmental issues in the interactive model and in the conception of the territorial social system by Professor Chojnicki. This concerns first of all the distinction and description of these elements of the natural environment and environmental relations which are identified in these systemic aspects. In the following part of the article, the analysis of environmental issues is carried out as the subject of interest of spatial management in the context of scientific achievements of Professor Chojnicki in this field. The paper concludes with a short presentation of studies inspired by works of Professor Chojnicki on sustainable development of cities.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Chojnicki Z., 1968, Modele wykorzystania środowiska geograficznego. Biuletyn KPZK PAN, 51: 53-71.
 • Chojnicki Z., 1988, Koncepcja terytorialnego systemu społecznego. Przegląd Geograficzny 60(3): 491-510.
 • Chojnicki Z., 1971, Model wzajemnych zależności i system społeczno-ekonomiczny środowisko geograficzne. Rocznik Poznański Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 23: 57-68.
 • Chojnicki Z., 1971, Użytkowanie i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska w Polsce. Biuletyn KPZK PAN, 68: 85-125.
 • Chojnicki Z., 1990, Udział i rola geografii w badaniach gospodarki przestrzennej, [w:] Polskie badania gospodarki przestrzennej, Z. Chojnicki, R. Domański (red.). Biuletyn KPZK PAN, 146: 38-49.
 • Chojnicki Z., 1992, Współczesne problemy gospodarki przestrzennej, [w:] Współczesne problemy geografii społeczno-ekonomicznej Polski, Z. Chojnicki, T. Czyż (red.). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 9-19.
 • Chojnicki Z., 1999, Koncepcja terytorialnego systemu społecznego, [w:] Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 309-326.
 • Chojnicki Z., 1999, Model wzajemnych zależności między systemem społeczno-ekonomicznym i środowiskiem geograficznym, [w:] Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 205-214.
 • Chojnicki Z., 1999, Udział i rola geografii w badaniach gospodarki przestrzennej, [w:] Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 393-399.
 • Chojnicki Z., 1999, Współczesne problemy gospodarki przestrzennej, [w:] Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 383-392.
 • Jermaczek A., Pawlaczyk P., 2009, Poradnik lokalnej ochrony przyrody. Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin.
 • Kistowski M., 2017, Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią, [w:] Współczesne uwarunkowania procesów zarządzania przestrzenią w Polsce, G. Chaberek-Karwacka (red.). Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk: 89-122.
 • Kołodziejski J., 1991, Ekologiczne zasady gospodarowania przestrzenią, [w:] Ekologiczne podstawy gospodarowania środowiskiem przyrodniczym. Wizje - problemy - trudności. CPBP 04.10, 77. Wyd. SGGW-AR, Warszawa: 244-278.
 • Malisz B., 1984, Podstawy gospodarki i polityki przestrzennej. Ossolineum, Wrocław - Warszawa.
 • Malisz B., 1985, Gospodarka i polityka przestrzenna, [w:] Planowanie przestrzenne, J. Regulski (red.). PWE, Warszawa: 58-115.
 • Mierzejewska L., 2009, Rozwój zrównoważony miasta: zagadnienia poznawcze i praktyczne. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Mierzejewska L., 2017, Sustainable Development of a City: Systemic Approach. Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development, 12, 1: 71-78.
 • Neumann J., Morgenstern O., 1944, Theory of Games and Economic Behavior. Princeton University Press, Princeton NJ.
 • Parysek J.J., 2006, Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Sołowiej D., 1992, Weryfikacja ocen integralnych atrakcyjności środowiska przyrodniczego człowieka w wybranych systemach rekreacyjnych. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577440

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.