PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 7 | nr 2 | 160--177
Tytuł artykułu

Atrybuty strategii relacyjnej przedsiębiorstw w kontekście świadomości sieciowej menedżerów

Warianty tytułu
Attributes Ofan Enterprises Relational Strategy in the Context of Managers' Network Awareness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Strategia relacyjna jest oparta na współdziałaniu przedsiębiorstw, a przez to określają ją specyficzne atrybuty wynikające ze specyfiki nawiązywanych, utrzymywanych i rozwijanych relacji międzyorganizacyjnych, ich form i układów. To, czy strategię relacyjną firmy będzie charakteryzować wielość relacji z różnymi partnerami, czy będą to relacje długotrwałe, oparte na zaufaniu, czy formalne i kontraktowe - w znacznej mierze zależy od świadomości sieciowej menedżerów. Wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych na próbie 53 przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce, obrazujące związek pomiędzy poszczególnymi atrybutami strategii relacyjnej tych firm a świadomością sieciową ich menedżerów, wskazują, że im większa świadomość sieciowa menedżerów, tym większa różnorodność, trwałość, oryginalność i mniejszy stopień sformalizowania cechuje strategię relacyjną przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The relational strategy is based on a collaboration of enterprises, and thus it is determined by specific attributes resulting from the specificity of established, maintained and developed inter-organizational relations, their forms and arrangements. Whether a company's relational strategy is characterized by the multiplicity of relationships with various partners, whether it is based on long-term relationships, on trust or whether it consists of formal and contractual relations depends on the extent of the network managers' awareness. The results of the pilot studies carried out on a sample of 53 enterprises operating in Poland illustrate the relationship between particular attributes of the relational strategy of these companies and the network awareness of their managers. The findings indicate that the greater network awareness of managers, the more a company's relational strategy is characterized by diversity, durability, originality and a smaller degree of formalization.(original abstract)
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
160--177
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Billington, C. i Davidson, R. (2013). Leveraging open innovation using intermediary networks. Production and Operation Management, 22(6), 1464-1477.
 • Czakon, W. (2005). Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa. Przegląd Organizacji, 9, 10-13.
 • Czakon, W. (2011). Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu. Przegląd Organizacji, 11, 3-6.
 • Czakon, W. (2017). Świadomość sieciowa w strategiach relacyjnych. Organizacja i Kierowanie, 2(176), 93-104.
 • Czakon, W. (2018). Cechy strategii relacyjnych - wyniki badań eksperckich, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. Wrocław.
 • Dyer, J. H. i Singh, H. (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage. Academy of Management Review, 23(4), 660-679.
 • Kawa, A. (2017). Orientacja sieciowa przedsiębiorstw branży usług logistycznych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Kawa, A. i Pierański, B. (2015). Świadomość sieciowa we współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce - wyniki badań. Przegląd Organizacji, 12, 21-27.
 • Klimas, P. (2013). Relacje interpersonalne kadry kierowniczej jako czynnik spraw-ności sieci. Organizacja i Kierowanie, 3(156), 149-160.
 • Kobayashi, M. (2014). Relational view: Four prerequisites of competitive advantage. Annals of Business Administrative Science, 13, 77-90.
 • Konarski, R. (2009). Modele równań strukturalnych. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
 • Koźmiński, A. L., Latusek-Jurczak, D. (red.). (2014). Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 • Krupski, R. (2011). Okazje w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa. Organizacja i Kierowanie, 4(147), 11-24.
 • Krupski, R. (2012). Badanie znaczenia zasobów niematerialnych w strategii przedsiębiorstwa. W: A. Kaleta i M. Moszkowicz (red.), Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 260.
 • Lavie, D. (2006). The competitive advantage of interconnected firms: An extension of the resource based view. Academy of Management Review, 31(3), 638-658.
 • Mirvis, P. (2008). Executive development through consciousness-raising experiences. Academy of Management Learning & Education, 7(2), 173.
 • Pierański, B. (2013). Koncepcje zarządzania siecią przedsiębiorstw. Logistyka, 5.
 • Pina-Stranger, A. i Lazega, E. (2011). Bringing personalized ties back in: Their added value for biotech entrepreneurs and venture capitalists interorganizational networks. The Sociological Quarterly, 52(2), 268-292.
 • Piwoni-Krzeszowska, E. (2014). Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Ratajczak-Mrozek, M. (2017). Network embeddedness. Examining the effect on business performance and internationalization. Switzerland: Palgrave Macmillan.
 • Rengger, N. (2015). Pluralism in international relations theory: Three questions. International Studies Perspectives, 16(1), 32-39.
 • Shipilov, A., Gulati, R., Kilduff, M., Stan, L. i Wenpin, T. (2015). Relational pluralism within and between organizations. Academy of Management Journal, 1015(1), 449-459.
 • Słownik języka polskiego PWN. (2019). Pobrane 31 stycznia 2019 z https://sjp.pwn.pl/slowniki/%C5%9Bwiadomo%C5 %9B%C4%87.html.
 • Stańczyk-Hugiet, E. (2012). Przewaga konkurencyjna - ewolucja źródeł. W: B. Mikuła (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Urbanowska-Sojkin, E. (2017). Wybory strategiczne - u podstaw "bezwładności" przedsiębiorstw w warunkach niepewności. Organizacja i Kierowanie, 2(176), 53-64.
 • Yan, T. i Azadegan, A. (2017). Comparing inter-organizational new product development strategies: Buy or ally; Supply-chain or non-supply-chain partners?. International Journal of Production Economies, 183, 21-38.
 • Zakrzewska-Bielawska, A. (2018a). Recognition of relational strategy content: in-sight from the managers' view. Eurasian Business Review, 1-19. doi.org/10.1007/s40821-018-0109-9.
 • Zakrzewska-Bielawska, A. (2018b). Kreatywna współpraca jako atrybut relacyjnej strategii przedsiębiorstwa. Przegląd Organizacji, 3, 23-29.
 • Zakrzewska-Bielawska, A. (2018c). The relationship between managers' network awareness and the relational strategic orientation of their firms: Findings from interviews with Polish managers. Sustainability, 10(8), 2691.
 • Zakrzewska-Bielawska, A. i Fisiak, W. (2018). Efekty z realizacji strategii relacyjnej-świadomość i postrzeganie przez polskich menedżerów. Przegląd Nauk Ekonomicznych, 29, 11-24.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577502

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.