PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 2, CD 1 | 94--106
Tytuł artykułu

Wpływ kryzysu na kształtowanie wielkości przewozów pasażerskich w UE w wybranych gałęziach transportu

Warianty tytułu
Influence of the Crisis on the Volume of Passenger Transport in the UE in Selected Branches of Transports
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Globalny kryzys gospodarczy, który rozpoczął się na rynku kredytów hipotecznych skutkując upadłością banku Lehman Brothers jesienią 2008 roku w Stanach Zjednoczonych, spowodował bezprecedensowe załamanie wzrostu gospodarki światowej - największe od zakończenia II wojny światowej, w tym również trudności w funkcjonowaniu gospodarki UE. Uwarunkowania makroekonomiczne kryzysu i ich wymierne skutki dla gospodarki unijnej powodują konieczność ciągłego monitorowania zmian w niej zachodzących, analizowania ich przyczyn i skutków oraz poszukiwania rozwiązań łagodzących skutki kryzysu. Działania te obejmują zarówno pakiety antykryzysowe odnoszące się do ogółu gospodarki Unii Europejskiej to jest: Unijny Pakt Stabilności i Wzrostu, kształtujący finanse publiczne krajów UE, jak również inne rozwiązania wdrażane przez poszczególne kraje tworzące Wspólnotę. W rozważaniach przedstawionych w części głównej referatu uwagę skupiono na dwóch istotnych aspektach dotyczących tematyki niniejszego opracowania. Są nimi: charakterystyka zmian czynników makroekonomicznych zachodzących w gospodarce światowej i w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2007- 2009, jako znaczących, dla funkcjonowania sektora transportu, uwarunkowań otoczenia zewnętrznego, a także na analiza wielkości przewozu pasażerów w układzie gałęziowym w wybranych krajach Unii Europejskiej w dobie kryzysu gospodarczego.(abstrakt oryginalny)
EN
The global economic crisis that began in the mortgage market resulting in the bankruptcy of Lehman Brothers in the autumn of 2008 in the United States, caused an unprecedented breakdown in the world economy - the largest since the end of World War II, including the difficulties in the functioning of the EU economy. Conditionality of macroeconomic crisis and their measurable effects on the EU economy make it necessary to monitoring changes which are occurring in it, analyze their causes and effects, and seek solutions to mitigate the effects of the crisis. These operations include both anti-crisis packages relating to the general economy of the European Union, ie: The EU's Stability and Growth Pact, forming public finances in the EU's countries, as well as other solutions implemented by individual countries which make up the Community. The considerations presented in the main part of the paper is focused on two important aspects of the subjects of this study, namely: characteristic of changes in macroeconomic factors occurring in the global economy and in selected European Union countries in the years 2007 - 2009, as significant for the functioning of the transport sector, external environment conditions and analysis of the size of the passengers transport by branches in selected countriesof the European Union in the economic crisis.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
94--106
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Radomska
 • Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
 • Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Bibliografia
 • 1. Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Synteza badań i kierunki działań, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
 • 2. Dowgiałło Z. (red.), Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, Wydanie VI rozszerzone, Wydawnictwo ZNICZ, Szczecin 1998.
 • 3. Fierla I. (red.), Geografia gospodarcza świata, Wydanie II zmienione, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2005.
 • 4. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (red.), Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • 5. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (red.), Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • 6. Weresa A. M. (red.), Polska - Raport o konkurencyjności 2010. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne, Instytut Gospodarki Światowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • 7. Rydzkowski W., Wpływ kryzysku ekonomicznego na transport lotniczy w Unii Europejskiej, "Przegląd Komunikacyjny", nr 3/2010.
 • 8. Rocznik Statystyczny. Transport - wyniki działalności 2009r., GUS, Warszawa 2010.
 • 9. www.eurostat.eu
 • 10. www.mrr.gov.pl
 • 11. www.podatki.biz
 • 12. Bruksela, KOM(2011) 144 z dn. 28.03.2011 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577580

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.