PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 3 | 23--38
Tytuł artykułu

Przetwarzanie danych osobowych przez pośredników ubezpieczeniowych

Autorzy
Warianty tytułu
Processing of personal data by insurance intermediaries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie kluczowych zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez pośredników ubezpieczeniowych - kwestii wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz z ustawy dostosowującej polskie regulacje do RODO (tzw. ustawy sektorowej). Kwestie ochrony danych osobowych przez pośredników ubezpieczeniowych są niezmiernie ważne dla rynku. Niemniej ustawa o dystrybucji ubezpieczeń nie została zmieniona przez ustawę sektorową. Niniejszy artykuł stanowi asumpt do szerszej dyskusji naukowej dotyczącej zasadności wprowadzenia zmian w tym zakresie. Słowa kluczowe: ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), ochrona danych osobowych w branży ubezpieczeniowej, przetwarzanie danych osobowych przez pośredników ubezpieczeniowych, tajemnica agenta ubezpieczeniowego, tajemnica brokera ubezpieczeniowego, zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to present key issues related to the processing of personal data by insurance intermediaries - issues arising from the general data protection regulation (GDPR) and the act adapting Polish regulations to the GDPR (the so-called "sectoral act"). The issues of personal data protection by insurance intermediaries are extremely important for the market. However, the Insurance Distribution Act has not been amended by the sectoral act. This article is an incentive for a broader scientific discussion on the legitimacy of introducing changes in this area. Key words: general data protection regulation (GDPR), personal data protection in insurance market, procesing of personal data by insurance intermediaries, insurance agent secrecy, insurance broker secrecy, automated individual decision-making, including profiling.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23--38
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Byrski J., Beneficjent tajemnicy ubezpieczeniowej, "Prawo Asekuracyjne" 2014, nr 2.
 • Byrski J., Oprogramowanie zawierające elementy sztucznej inteligencji. Wybrane zagadnienia prawne, [w:] Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple,
 • Kostański P., Podrecki P., Targosz T. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 • Byrski J., Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych, CH Beck, Warszawa 2018.
 • Byrski J., Praktyczne aspekty umownego powierzenia danych, "ABI Expert" 2017, nr 4.
 • Byrski J., Hoser H., Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej za niezrealizowanie obowiązku informacyjnego przy pozyskiwaniu danych z publicznie dostępnych źródeł - glosa do ostatecznej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 15.03.2019 r. (ZSPR.421.3.2018), "Palestra" 2019, nr 5.
 • Byrski J., Hoser H., Zakres zmian w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w związku z dostosowaniem do unijnych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, "Prawo Asekuracyjne" 2019, nr 2.
 • Fajgielski P., Komentarz do rozporządzenia nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), [w:] Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 • Mednis A., Prawo ochrony danych osobowych wobec profilowania osób fizycznych, Presscom, Wrocław 2019.
 • Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń. Zagadnienia prawne, Pokrzywniak J. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
 • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, Sakowska-Baryła M. [red.], CH Beck, Warszawa 2018.
 • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia, Kawecki M., Osiej T. [red.], CH Beck, Warszawa 2017.
 • Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych, Bielak-Jomaa E., Lubasz D. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo , PRESSCOM, Fischer B., Sakowska-Baryła M. [red.], Wrocław 2017.
 • RODO. Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Bielak-Jomaa E., Lubasz D. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa, 2018.
 • Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, Litwiński P. [red.], CH Beck, Warszawa 2018.
 • Sibiga G., Powierzenie przetwarzania danych osobowych w obrocie gospodarczym - wybrane zagadnienia, [w:] Prywatność a ekonomia. Ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym, Mednis A. [red.], SAWPIA UW, Warszawa 2013.
 • Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Czublun P. [red.], CH Beck, Warszawa 2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577588

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.