PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 271 | 93--124
Tytuł artykułu

Zasoby przestrzeni publicznej w miastach polskich na tle miast europejskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Resources of Public Space in Polish Cities as Compared to European Cities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem tego artykułu jest przyjrzenie się ilościowemu wymiarowi zasobów przestrzeni publicznej w polskich miastach, analizie porównawczej tych zasobów, określeniu udziału przestrzeni publicznej w strukturze przestrzennej miasta i skierowaniu tej struktury do miast europejskich. Wprowadzono pojęcie "zasobów przestrzeni publicznej" i definiuje się je jako te obszary miasta, które spełniają lub mogą spełniać funkcje przestrzeni publicznej. Koncepcja ta, a następnie propozycja jej operacjonalizacji, miały na celu zwrócenie uwagi na przestrzenne i fizyczne aspekty przestrzeni publicznej, które pozwoliłyby na poszerzenie i uzupełnienie podejść społecznych w badaniu przestrzeni publicznej. Proponowane w artykule ilościowe podejście do przestrzeni publicznej umożliwiło także badanie porównawcze w celu bardziej obiektywnej oceny roli przestrzeni publicznej w strukturze polskich miast i skierowania jej do miast europejskich.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to look at the quantitative dimension of public space resources in Polish cities, a comparative analysis of these resources, determining the share of public space in the urban spatial structure and referring this structure to European cities. The concept of 'public space resources' has been introduced, and is defined as those areas in the city that fulfill or can fulfill the functions of public space. This concept, and then the proposal of its operationalization, aimed to draw attention to the spatial and physical aspects of public space, which would allow to broaden and supplement social approaches in the study of public space. The quantitative approach to public space proposed in the paper also enabled a comparative research to assess the role of public space in the structure of Polish cities in a more objective manner and refer it to European cities.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
93--124
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Bedimo-Rung A.L., Mowen A.J., Cohen D.A., 2005, The significance of parks to physical activity and public health: A conceptual model. American Journal of Preventive Medicine, 28, 2: 159-168.
 • Bielecka E., Ciołkosz A., 2004, Metodyczne i realizacyjne aspekty aktualizacji bazy CORINE Land Cover. Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, 108: 73-95.
 • Carmona M., 2010a, Contemporary public space, Part two: Classification. Journal of Urban Design, 15, 2: 157-173.
 • Carmona M., 2010b, Contemporary public space: Critique and classification. Part one: Critique. Journal of Urban Design, 15, 1: 123-148.
 • Carmona M., de Magalhães C., Hammond L., 2008, Public space: The management dimension. Routledge, London.
 • Carmona M., Heath T., Oc T., Tiesdell S., 2003, Public places - urban spaces: The dimensions of urban design. Architectural Press, Oxford.
 • Correll M.R., Lillydahl J.H., Singell L.D., 1978, The effects of greenbelts on residential property values: Some findings on the political economy of open space. Land Economics, 54, 2: 207-217.
 • Crompton J.L., 2001, The impact of parks on property values: A review of the empirical evidence. Journal of Leisure Research, 33, 1: 1-31.
 • Crompton J.L., 2005, The impact of parks on property values: Empirical evidence from the past two decades in the United States. Managing Leisure, 10, 4: 203-218.
 • Crompton J.L., 2007, The role of the proximate principle in the emergence of urban parks in the United Kingdom and in the United States. Leisure Studies, 26, 2: 213-234.
 • Cybriwsky R., 1999, Changing patterns of urban public space: Observations and assessments from the Tokyo and New York metropolitan areas. Cities, 16, 4: 223-231.
 • EEA, 2000, CORINE land cover technical guide - addendum 2000. European Environment Agency, Copenhagen.
 • EU, 2011, Cities of tomorrow: Challenges, visions, ways forward. European Commission, Directorate General for Regional Policy, Brussels.
 • Fyfe N.R. (red.), 2003, Images of the street: Planning, identity, and control in public space. Routledge, London.
 • Gehl J., 2013, Życie między budynkami: użytkowanie przestrzeni publicznych. Wydawnictwo RAM, Kraków.
 • Gies E., 2006, The health benefits of parks: How parks keep Americans and their communities fit and healthy. The Trust for Public Land, San Francisco.
 • Habermas J., 1989, The structural transformation of the public sphere. The MIT Press, Cambridge.
 • Hackenberg K., 2014, The return of the port as public space in Antwerp, [w:] Public space and challenges of urban transformation in Europe. A. Madanipour, S. Knierbein, A. Degros (red.). Routledge, Oxon, s. 38-47.
 • Harnik P., Welle B., 2009, Measuring the economic value of a city park system. Trust for Public Land, Chicago.
 • Kärrholm M., 2012, Retailising space: Architecture, retail and the territorialisation of public space. Ashgate, Farnham.
 • Kostrowicki J., 1959, Badania nad użytkowaniem ziemi w Polsce. Przegląd Geograficzny, 31, 3-4, s. 629-644.
 • Lorens P., 2010, Definiowanie współczesnej przestrzeni publicznej, [w:] Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (red.). Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk: 6-20.
 • Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red.), 2010, Problemy kształtowania przestrzeni publicznych. Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk.
 • Loukaitou-Sideris A., Ehrenfeucht R., 2009, Sidewalks: Conflict and negotiation over public space.
 • Low S.M., Smith N., 2006, The politics of public space. Routledge, New York.
 • Low S.M., Taplin D., Scheld S., 2005, Rethinking urban parks: Public space and cultural diversity. University of Texas Press, Austin.
 • Lutzenhiser M., Netusil N.R., 2001, The effect of open spaces on a home's sale price. Contemporary Economic Policy, 19, 3: 291-298.
 • Maik W., 2011, Przestrzeń publiczna w mieście: Pojęcie, ujęcia badawcze, funkcje i ewolucja zjawiska, [w:] Przestrzeń publiczna miast. I. Jażdżewska (red.). XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 9-14.
 • Mapping guide for a European Urban Atlas, 2011, European Comission, Brussels.
 • Nicholls S., Crompton J.L., 2005, Impacts of regional parks on property values in Texas. Journal of Park and Recreation Administration, 23, 2: 87-108.
 • Nikolaeva A., 2012, Designing public space for mobility: Contestation, negotiation and experiment at Amsterdam airport Schiphol. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 103, 5: 542-554.
 • Nowak M., Pluciński P., 2011, Problemy ze sferą publiczną. O pożytkach z partykularnych rozstrzygnięć, [w:] O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń. M. Nowak, P. Pluciński (red.). Korporacja Ha!art, Kraków: 11-43.
 • Nowak S., 1985, Metodologia badań społecznych. PWN, Warszawa.
 • Pięt A., 2014, Przestrzeń publiczna wewnątrz dworców kolejowych i w ich otoczeniu. Architecturae et Artibus, 6, 3: 45-53.
 • Prus B., 2012, Kierunki zmian przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych w Polsce. Acta Scientiarum Polonorum, Geodesia et Descriptio Terrarum, 11, 2: 27-40.
 • Runge J., 2017, Przestrzeń społeczna miasta - dylematy geograficzno-metodologiczne. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 27: 99-109.
 • Sherer P.M., 2006, The benefits of parks: Why America needs more city parks and open space. The Trust for Public Land, San Francisco.
 • Stangel M., 2014, Airport City. Strefa okołolotniskowa jako zagadnienie urbanistyczne. Helion, Gliwice.
 • Sutkowska E., 2006, Współczesny kształt i znaczenie zieleni miejskiej jako zielonej przestrzeni publicznej w strukturze miasta - przestrzeń dla kreacji. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, 2: 184-192.
 • Śleszyński P., Komornicki T., Solon J., Więckowski M., Deręgowska A., Zielińska B., 2012, Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2010 roku. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 • Trust for Public Land, 2009, How much value does the city of Wilmington receive from its park and recreation system? The Trust for Public Land, San Francisco.
 • Wysocki M., 2009, Dostępna przestrzeń publiczna. Samorząd równych szans. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków.
 • Ziembiński Z., 2002, Logika praktyczna. PWN, Warszawa.
 • Zuziak Z., 2005, Nowe przestrzenie podróży. Przestrzenie publiczne węzłów transportu, [w:] Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego. M. Kochanowski (red.). Urbanista, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577592

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.