PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 271 | 125--150
Tytuł artykułu

Śródmiejskie wędrówki wiernych (churching) jako nowa perspektywa badań życia miasta

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Nnercity Peregrinations of the Faithful (Churching) as a New Perspective of the Life of a City Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł, oparty na danych dotyczących uczestnictwa w praktykach niedzielnych (dominicantes) oraz obserwacjach odnoszących się do obszaru staromiejskiego w Poznaniu, ma charakter wstępu do badań możliwego wpływu churchingu na funkcje śródmieść, szczególnie związane ze spędzaniem czasu wolnego, także na zagadnienie świadczenia niektórych usług. W niniejszym opracowaniu churching rozpatrywany jest w odniesieniu do kościołów wyznania rzymskokatolickiego, gdyż w przypadku innych wyznań (i religii) wierni mają - nawet w największych miastach Polski - do dyspozycji nieliczne ośrodki kultu.(fragment tekstu)
EN
The phenomenon of churching (attendance at churches outside parishes of residence) is associated with socio-economic and cultural transformations of society, including general growth of mobility. In this paper titular issue was described against the background of the concept of the life of a city and according to the concept of place. On the ground of the data gained, the presence of churching in the Old Town area in Poznań and its dimensions were primarily proved. This work is an introduction to an empirical research, concerning spatial behaviour of churching people and possible impact of their decisions on city centre functions.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
125--150
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Amin A., Thrift N., 2002, Cities: Reimaging the urban. Polity Press, Cambridge.
 • Bertalanffy L. von, 1984, Ogólna teoria systemów: przykłady, rozwój, zastosowania. PWN, Warszawa.
 • Bilska-Wodecka E., 2012, Człowiek religijny i związki wyznaniowe w przestrzeni miasta w XX i na początku XXI wieku. IGiGP UJ, Kraków.
 • Churski P., 2016, Postmodernizacyjne wyzwania mobilności - rekomendacje dla praktyki polityki rozwoju, Materiały Konferencji Przestrzeń, gospodarka, społeczeństwo - wymiary mobilności Polaków w XX w. Główny Urząd Statystyczny. Kazimierz Dolny 26-27 września 2016. r. [https://www.researchgate.net/publication/309588028_POST-MODERNIZACYJNE_WYZWANIA_MOBILNOSCI_REKOMENDACJE_DLA_PRAKTYKI_POLITYKI_ROZWOJU; dostęp: 29.05.2018].
 • Ciecieląg P., 2005, Parafia w świadomości mieszkańców archidiecezji poznańskiej, [w:] Postawy społeczno-religijne archidiecezjan poznańskich, ks. W. Zdaniewicz, ks. S. Zaręba (red.). Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań: 175-200.
 • Cressy D., 1993, Purification, thanksgiving and the churching of women in post-Reformation England. Past & Present, 141, 1: 106-146.
 • Ganti T., 1986, Podstawy życia. Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • ISKK - Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, 2018, http://www.iskk.pl/badania/religijnosc/211-praktyki-niedzielne-Polakow-dominicantes; dostęp: 29.05.2018.
 • Hägerstrand T., 1970, What about people in regional science. Papers of the Regional Science Association, 24(1): 7-21.
 • Jackowski A., 2003, Geografia religii w systemie nauk geograficznych i pokrewnych, [w:] Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, A. Jackowski (red.). Wyd. UJ, Kraków.
 • Kaczmarek J., 2005, Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Zarys teorii i podstawy metodyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Karsten L., 2007, Housing as a way of life: Towards an understanding of middle-class families' preference for an urban residential location. Housing Studies, 22, 1: 83-98.
 • Klima E., 2011, Parafia jako przedmiot zainteresowania geografii - doświadczenia łódzkie. Peregrinus Cracoviensis, 22: 233-249.
 • Klimski W., 2018, Churching. Rzecz o wędrujących parafianach, [w:] Religia wobec wyzwań współczesności z perspektywy nauk społecznych, I. Borowik, S. Gołębiewska, P. Stawiński (red.). Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa: 261-280.
 • Kotus J., 2007, Natura wielkomiejskich sąsiedztw. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Kubiak-Pakulska A.M., 2014, Historyczny wzorzec Kościoła rzymskokatolickiego a projektowanie współczesnej świątyni. Rozprawa doktorska. Politechnika Poznańska, Wydział Architektury [http://repozytorium.put.poznan.pl/Content/313063/Agnieszka_ Maria_Kubiak-Pakulska_Historyczny_wzorzec_kosciola_rzymskokatolickiego_a_projektowanie_wspolczesnej_swiatyni.pdf; dostęp: 21.01.2019].
 • Mariański J. ks., 2011, Nowe formy religijności i duchowości we współczesnym mieście, [w:] Miasto i sacrum, M. Kowalewski, A.M. Królikowska (red.). Zakład Wydawniczy "Nomos", Kraków: 55-74.
 • Parysek J., 2006, Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Parysek J.J., 2015, Miasto w ujęciu systemowym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, rok LXXVII, 1: 27-53.
 • Parysek J.J., Mierzejewska L., 2005, Między dezurbanizacją a reurbanizacją, [w:] Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, I. Jażdżewska (red.). Wyd. UŁ, Łódź: 47-56.
 • Parysek J.J., Mierzejewska L., 2013, Życie miasta. Studium Poznania. Miasto i jego mieszkańcy, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Parysek J.J., Mierzejewska L., 2014, Życie miasta. Studium Poznania. Infrastruktura miejska, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Parysek J.J., Staszewska S., 2005, Kościoły Poznania: sacrum i profanum, [w]: Geografia i sacrum, B. Domański, S. Skiba (red.). IGiGP UJ, Kraków, 2: 343-358.
 • Prognoza demograficzna dla jednostek pomocniczych osiedli, 2016 [http://www.poznan.pl/mim/s8a/prognoza-demograficzna-dla-jednostek-pomocniczych-osiedli,p,24932,24935,35576.html; dostęp: 28.05.2018].
 • Rocznik Archidiecezji Poznańskiej 2013, Kuria Metropolitalna w Poznaniu.
 • Sagan I., 2008, Miasto jako przedmiot badań geografii, [w:] Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku, B. Jałowiecki (red.). Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa: 105-119.
 • Sieverts T., 2003, Cities Without Cities: An Interpretation of the Zwischenstadt. Routledge, London.
 • Stark R., Smith G., 2012, Pluralism and the Churching of Latin America. Latin American Politics and Society, 54(2): 35-50.
 • Tomczak J., 2018, Przestrzeń sacrum jako jeden z czynników miastotwórczych na przykładzie Łodzi. Przestrzeń i Forma, 34: 266-278.
 • Tuan Y.-F., 1987, Przestrzeń i miejsce. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Wallis A., 1990, Socjologia przestrzeni. Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Wirth L., 1938, Urbanism as a way of life. American Journal of Sociology, 44, 1: 1-24.
 • Zaręba S.H., 2006, Religijność dorosłych Polaków na początku XXI wieku [www.katechetyka.kuria.ZG.pl/files/Religijnosc-doroslych-Polakow-na-poczatku-XXI-wieku.doc; dostęp: 6.11.2017].
 • Zaręba S.H., 2012, Religijność młodzieży w środowisku zurbanizowanym. Pobitno Oficyna, Rzeszów.
 • Zaręba S.H., Wysocki A., 2015, Socjologia życia parafialnego: wspólnota i instytucja: archidiecezja warszawska w badaniach Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości. Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa. Ziembiński Z., 1992, Logika praktyczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zintegrowany program odnowy i rozwoju śródmieścia Poznania na lata 2014-2030, 2013
 • [http://www.Poznan.Pl/mim/rewitalizacja/program-dla-srodmiescia,p,3827 8,38351.html; dostęp: 28.05.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577612

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.