PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 3 | 69--80
Tytuł artykułu

Umowa ubezpieczenia przedmiotu leasingu jako umowa na cudzy rachunek

Warianty tytułu
Insurance contract for the subject of the lease as a contract for someone else's account
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rosnące znaczenie gospodarcze umowy leasingu przełożyło się w ostatnich latach także na ofertę rynku ubezpieczeniowego. Przedmiotem analizy w niniejszym artykule jest w związku z tym konstrukcja umowy ubezpieczenia przedmiotu leasingu jako umowy na cudzy rachunek. Ta szczególna forma umowy ubezpieczenia stała się w zasadzie nieodłączonym elementem towarzyszącym umowie leasingu. Mając na uwadze konstrukcję prawną umowy leasingu, a także zakres i charakter umowy ubezpieczenia, analizie podano praktyczne problemy związane z zapewnieniem skutecznej ochrony ubezpieczeniowej przedmiotu leasingu.(abstrakt oryginalny)
EN
In the last few years the economic significance of the lease agreement has also had an impact on the insurance services market, which is why the subject of the analysis in this article is the construction of the lease insurance contract as a contract for someone else's account. This particular form of insurance contract has become, in principle, an inseparable element accompanying the leasing contract. Bearing in mind the legal structure of the leasing contract, as well as the scope and nature of the insurance contract, the practical problems associated with providing effective insurance protection for the subject of the lease were given.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
69--80
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bednarek M., Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej (art. 393 k.c.), [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań - część ogólna. Tom 5, Łętowska E. [red.], CH Beck, Warszawa 2013.
 • Biskupski Z., Leasing w praktyce, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2014.
 • Brol J., Umowa leasingu, LexisNexis, Warszawa 2010.
 • Chróścicki A., Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • Cicirko T., Ogólna charakterystyka transakcji leasingowych, [w:] Cicirko T., Karmańska A., Russel P.,Determinanty rozwoju transakcji leasingowych w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014.
 • Cicirko T., Russel P., Cywilnoprawna charakterystyka umowy leasingu, [w:] Cicirko T., Karmańska A., Russel P., Determinanty rozwoju transakcji leasingowych w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014.
 • Ciepła H., Komentarz do art. 808, [w:] Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 2, Bieniek G. [red.], LexisNexis, Warszawa 2011.
 • Długosz Z., Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 • Drzewicki M., Ubezpieczenia gospodarcze: przepisy, komentarz: elementarne zagadnienia cywilnoprawne, umowa ubezpieczeń - metodyka, wybrane typy ubezpieczeń, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenie oszczędnościowe, TUR, Jaktorów 1998.
 • Dubis W., Komentarz do art. 808, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Gniewek E., Machnikowski P. [red.], CH Beck, Warszawa 2016.
 • Karaszewski G., Komentarz do art. 393, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Ciszewski J. [red.], LexisNexis, Warszawa 2014.
 • Fras M., Umowa ubezpieczenia grupowego. Aspekty prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 • Fras M., Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek w kontekście ustawy o działalności ubezpieczeniowej reasekuracyjnej, [w:] Zagadnienia prawne i ekonomiczne dotyczące umów ubezpieczeń na życie, Szczepańska M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 • Hadyniak B., Ubezpieczenie jako urządzenie finansowe, [w:] Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, Handschke J., Monkiewicz J. [red.], Poltext, Warszawa 2010.
 • Kopaczyńska-Pieczniak K., Komentarz do art. 7096, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 3. Zobowiązania - część szczególna, Kidyba A. [red.], LEX 2014.
 • Kowalewski E., Wprowadzenie do teorii interesu ubezpieczeniowego, [w:] Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Tom 3, Wąsiewicz A. [red.], Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1997.
 • Kowalewski E., Reforma polskiego prawa ubezpieczeń gospodarczych w latach 1990-2001, [w:] Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Tom 4, Sangowski T. [red.], Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2002.
 • Krywan T., Leasing samochodów osobowych, Publikacje Elektroniczne ABC.
 • Kubiak A. M., Interes ubezpieczeniowy w umowie ubezpieczenia na cudzy rachunek i na rzecz osoby trzeciej, "Prawo Asekuracyjne" 2012, nr 4.
 • Kucharski B., Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Łazowski J., Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 1998.
 • Łopuski J., Komentarz do art. 808, [w:] Kodeks cywilny z komentarzem. Tom 2, Winiarz J. [red.], Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1989.
 • Machnikowski P., Komentarz do art. 393, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Gniewek E., Machnikowski P. [red.], CH Beck, Warszawa 2016.
 • Malinowska K., Umowa ubezpieczenia w Europie bez granic, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2008.
 • Malinowska K., Komentarz do art. 821, [w:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz. Tom II. Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach. Komentarz do przepisów i wybranych wzorców umów, Brodecki Z., Glicz M., Serwach M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Maśniak D., Interes ubezpieczeniowy, niepub.
 • Mogilski W.W., Umowa ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej, [w:] Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Tom 1, Wąsiewicz A. [red.], Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1994.
 • Nazaruk P., Komentarz do art. 7096, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Ciszewski J. [red.], LexisNexis, Warszawa 2014.
 • Orlicki M., Projektowane zmiany w regulacji materialnoprawnej umowy ubezpieczenia, [w:] Umowa ubezpieczenia. Aktualne problemy prawne. Materiały z konferencji naukowej "Problemy nowelizacji przepisów o umowie ubezpieczenia" z dnia 2 marca 2005 r., Koch A. [red.], Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2005.
 • Orlicki M, Strony umowy ubezpieczenia i podmioty związane ze stosunkiem prawnym ubezpieczenia, [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań - część szczegółowa. Tom 8, Panowicz-Lipska J. [red.], CH Beck, Warszawa 2011.
 • Pannert M., Wpływ upadłości likwidacyjnej na wykonywanie zobowiązań z umów wzajemnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Pinker G., Interes ubezpieczeniowy w ubezpieczeniach morskich na rynku angielskim, "Prawo Asekuracyjne" 1999, nr 2.
 • Pokrzywniak J., Komentarz do art. 808, [w:] Orlicki M., Pokrzywniak J., Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • Stefanicki R., Interes ubezpieczeniowy w świetle art. 821 Kodeksu cywilnego, [w:] Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, Gnela B., Szaraniec M., Difin, Warszawa 2013.
 • Szymański Z., Ogólna charakterystyka ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1964, nr 2.
 • Wąsiewicz A., Z rozważań nad funkcjonowaniem przepisów kodeksu cywilnego normujących umowę ubezpieczenia, [w:] Rozprawy z prawa cywilnego: księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego, Rajski J. [red.], PWN, Warszawa 1985.
 • Wąsiewicz A., Kowalewski E., Postulowany kształt umowy ubezpieczenia w kodeksie cywilnym, "Państwo i Prawo" 1993, z. 11-12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577632

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.