PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 22 | z. 4 | 53--64
Tytuł artykułu

Selected Elements of the Neighborly Exchange of Energy - Profitability Evaluation of the Functional Model

Warianty tytułu
Wybrane elementy sąsiedzkiej wymiany energii - ocena rentowności modelu funkcjonalnego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Nieuchronność i sukcesywność wdrażania elementów wspólnotowej polityki energetycznej oraz pozostawiona w tym względzie krajom członkowskim swoboda realizacji celów powinna przekładać się na działania uwzględniające specyfikę lokalnych rynków, tak aby w możliwie harmonijny sposób przeprowadzić procesy liberalizacyjne. W 2016 roku został opublikowany przez Komisję Europejską pakiet dokumentów kierunkowych "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" w perspektywie do 2030 roku, zwany także Pakietem Zimowym. Rekomendacje zawarte w części dokumentów zakładają kontynuację integracji rynków w wymiarze krajowym i regionalnym, stawiając ambitne cele w zakresie dekarbonizacji, wzrostu efektywności energetycznej i wzrostu udziału OZE w bilansie energetycznym krajów UE. Krótki czas na przeprowadzenie gruntownej przebudowy sektora wytwórczego zmusza do poszukiwania rozwiązań zbieżnych z zaleceniami wspólnotowymi i jednocześnie niestanowiącymi nadmiernego ciężaru dla krajowej gospodarki i ładu prawnego. Jednym z działań jest wykorzystanie potencjału mikrosieci lokalnych społeczności dążących do niezależności energetycznej na podstawie własnych źródeł energii oraz utworzenie regulacji umożliwiających wymianę sąsiedzką energii. Mechanizm ten funkcjonuje w postaci projektów pilotażowych w wielu lokalizacjach na całym świecie. W artykule przedstawiona została koncepcja założeń funkcjonalnych i analitycznych dla przykładowej prosumenckiej struktury sąsiedzkiej wraz z prezentacją wyników symulacji bazujących na rzeczywistych profilach odbiorczo-wytwórczych i prezentacją wskaźników oceny rentowności inwestycyjnej dla zaproponowanego modelu funkcjonalnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The inevitability and successive implementation of the elements of the European Union (EU) energy policy and the freedom of achieving the goals left in this regard for the member states should translate into actions taking the specificity of local markets into account, in order to carry out liberalization processes in a harmonious manner. In 2016, the European Commission published a package of guidance documents "Clean Energy for All Europeans" in the perspective of 2030, also known as the Winter Package. The recommendations contained in some of the documents assume the continuation of integration of markets in the national and regional dimension, setting ambitious targets in the field of decarbonization, the increase of energy efficiency and the increase of Renewable Energy Sources (RES) share in the energy balance of EU countries. The short time to carry out a thorough reconstruction of the energy-generating sector forces to seek solutions that are in line with the European Community recommendations and, at the same time, do not constitute an excessive burden for the national economy and legal order. One of the activities is to use the potential of micro-networks of local communities striving for energy independence based on their own energy sources and to create regulations enabling the neighborly exchange of energy. This mechanism works in the form of pilot projects in many locations around the world (Sonnen Group; Power Ledger). The paper presents the concept of functional and analytical assumptions for an exemplary structure of neighboring prosumers along with the presentation of simulation results based on real generation and consumption profiles and the presentation of investment profitability indicators for the proposed functional model. (original abstract)
Rocznik
Tom
22
Numer
Strony
53--64
Opis fizyczny
Twórcy
  • PSE Innowacje Sp. z o.o., Poland
  • PSE Innowacje Sp. z o.o., Poland
Bibliografia
  • Act... 2015. The Act of 20 February 2015 on renewable energy sources (Journal of Laws of 2015, item 478).
  • Cire.pl 2019. Commentary by E. Milewicz. [Online] https://www.cire.pl/item,183847,1,5,12,0,335964,0,emilewicz-tzw-pakiet-prosumencki-to-jedna-z-drog-do-zmniejszenia-emisyjnosci-naszej-energetyki. html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577710

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.