PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 2, CD 1 | 161--168
Tytuł artykułu

Finansowanie regionalnego transportu pasażerskiego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka zaspokajania potrzeb przewozowych przez transport regionalny była i jest obecnie jednym z najbardziej złożonych zagadnień funkcjonalnych występujących w transporcie jako dziedzinie gospodarki narodowej. Potrzeby transportowe wynikają z istoty potrzeb ludzkich, z potrzeby ruchu, z naturalnej ruchliwości komunikacyjnej. Popyt na usługi transportu regionalnego będzie się kształtował pod wpływem czynników decyzyjnych, uwzględniających indywidualną efektywność oraz skłonność do rezygnacji z własnych, bezwzględnych warunków czasowego trwania konsumpcji usługi przemieszczenia. Popyt na usługi transportowe związany jest z wielkością PKB jako miarą aktywności gospodarczej, produktywności oraz poziomem konsumpcji społeczeństwa. Usługi transportu regionalnego będą kształtowały popyt pod wpływem czynników decyzyjnych, uwzględniających indywidualną efektywność oraz skłonność do rezygnacji z własnych, bezwzględnych warunków czasowego trwania konsumpcji usługi przemieszczenia. Skala możliwości dopasowania własnej oferty usługowej do rozpoznanego popytu jest głównym czynnikiem kształtującym wielkość potencjału przewozowego i ewentualne działania inwestycyjne. Kryzys rynku kredytów hipotecznych zapoczątkowany w połowie 2007 roku w Stanach Zjednoczonych w połączeniu ze spowolnieniem gospodarczym odczuwanym przez gospodarkę amerykańską zapoczątkował kryzys finansowy, który swoim wpływem objął większość krajów świata.(abstrakt oryginalny)
EN
The problem of meeting the transport needs of the regional transport has been and is now one of the most complex issues occurring in the functional area of transport as the national economy. Transport needs arising from the needs of human beings, with the traffic needs of the natural mobility of communication. The demand for regional transport services will be shaped under the influence of decision-making, including individual performance and the willingness to resign from its own absolute terms during the time of consumption services movement. Demand for transport services is related to the size of GDP as a measure of economic activity, productivity and consumption levels of society. The scale of their ability to adapt their service offerings to identified demand is a major factor shaping the size of the potential of lading and any investment activities. Mortgage market crisis began in mid-2007 in the United States in conjunction with the economic slowdown felt by the U.S. economy started the financial crisis, which took most of his influence over the world.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
161--168
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Balcerowicz L., Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku. Znak, Kraków 1995.
 • 2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 • 3. Diagnoza publicznych przewozów pasażerskich w województwie zachodniopomorskim. Praca zbiorowa. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 • 4. Grad B., Konkurencyjność regionalnego transportu publicznego-uwarunkowania prawne i finansowe. Transport miejski i regionalny, 2004.
 • 5. Kotowska-Jelonek M., Sektor publiczny w transporcie w świetle tendencji liberalizacyjnych i deregulacyjnych. W: Liberalizacja i konkurencja na rynku transportowym w europie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000.
 • 6. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Key Test, Warszawa 2001.
 • 7. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • 8. Raport o rozwoju i polityce regionalnej. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • 9. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2010. Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2010.
 • 10. Rozwój regionalny w europie: Polityka regionalna w kontekście kryzysu i nowych wyzwań. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Raporty EoRPA 3/2010, Warszawa 2010.
 • 11. Samuelson, P. A, Nordhaus W. D., Ekonomia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, t. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577884

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.