PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Warianty tytułu
Organic Farming in the Pińczów District
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu zaprezentowano koncepcję i formy wsparcia rolnictwa ekologicznego oraz analizę i ocenę rozwoju ekologicznych gospodarstw rolnych w powiecie pińczowskim w oparciu o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w II kwartale 2017 roku wśród 50-osobowej grupy ekorolników. Badanie pozwoliło zebrać informacje dotyczące zakresu i rodzaju prowadzonej działalności ekologicznej, opłacalności produkcji ekożywności, zidentyfikować bodźce wpływające na przekształcanie gospodarstw rolnych na ekologiczne i problemy z tym związane oraz ocenić skuteczność realizowanych instrumentów wsparcia i efektywność związanych z tym instytucji. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the concept and forms of support for organic farming as well as the analysis and assessment of the development of organic farms in the Pińczów district based on the results of a survey conducted in the second quarter of 2017 among a group of 50 eco-farmers. The research allowed to gather information on the scope and type of ecological activities conducted, the profitability of the production of organic food, identify incentives affecting transformation of farms into organic farms and problems related to this transformation, and assess the effectiveness of support instruments implemented and the effectiveness of related institutions. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Politechnika Świętokrzyska, absolwentka
Bibliografia
 • Agroturystyka, rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne jako element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w województwie świętokrzyskim, Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2014.
 • Dziedzic S., Woźniak L., Ekoinnowacje w gospodarce żywnościowej - model rozwoju dla województwa podkarpackiego, Drukarnia Braci Grodzickich, Rzeszów 2013.
 • Golik D., Żmija D., Rolnictwo ekologiczne i perspektywy jego rozwoju w Polsce w świetle doświadczeń unijnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", 2017; 1 (961), DOI: 10.15678/ZNUEK.2017.0961.0108.
 • Golinowska M., Rozwój rolnictwa ekologicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • http://lgdponidzie.pl/wp-content/uploads/2016/06/Analiza-potencja%C5%82u-turystycznego-LGD-PONIDZIE-30.10.2014.pdf (20.08.2018).
 • http://sppinczow.nazwa.pl/pliki/POS_powiat_pin.pdf (20.08.2018).
 • http://szmiuw.kielce.com.pl/ (20.08.2018).
 • http://www.arimr.gov.pl/bip/przedmiot-dzialalnosci.html (23.08.2018).
 • http://www.arr.gov.pl/o-arr (23.08.2018).
 • https://www.gov.pl/rolnictwo/rolnictwo-ekologiczne1 (26.08.2018).
 • Kołodziejczak A., Modele rolnictwa a zróżnicowanie przestrzenne sposobów gospodarowania w rolnictwie polskim, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2010.
 • Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (4.08.2018).
 • Kwasek M. (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2014.
 • Lampkin N., Foster C., Padel S., Midmore P., The Policy and Regulatory Environment for Organic Farming in Europe, Organic Farming in Europe: Economics and Policy, Vol. 1, Universität Hohenheim, Stuttgart 1999.
 • Łuczka-Bakuła W., Rynek żywności ekologicznej. Wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Miśniakiewicz M., Rolnictwo ekologiczne w Polsce - regulacje prawne, stan i perspektywy rozwoju po integracji z Unią Europejską, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 678, Kraków 2005.
 • Molenda-Grysa I., Ekologiczne rolnictwo jako zrównoważony system gospodarowania. "Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae", Nr 2/2017, tom II.
 • Molenda-Grysa I., Polityka i instrumenty wspierania rolnictwa ekologicznego, [w:] Zarządzanie i gospodarka. Wybrane zagadnienia i procesy. Procesy zarządzania w wybranych sferach aktywności gospodarczej, T. 2, Kot J. (red.), Monografie, Studia, Rozprawy, M87, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2016.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2014.
 • Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2014.
 • Schwarz G., Nieberg H., Sanders J., Organic Farming Support Payments in the EU, Sonderheft 339, Special Issue, Johann Heinrich von Thünen-Institut Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries Institute of Farm Economics 2010.
 • Stolze H., Lampkin N., Policy for organic farming: Rationale and concepts, "Food Policy" 2009, (34).
 • Świętokrzyskie gospodarstwa ekologiczne 2016, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Modliszewice 2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577934

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.