PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 13 | 39--80
Tytuł artykułu

Dostępność obszaru Poznania przy korzystaniu z komunikacji publicznej

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Z racji tego, że transport zbiorowy w miastach jest usługą publiczną zapewnianą przez władze lokalne, mieszkańcy powinni mieć możliwość korzystania z niego na równych zasadach. Znacznie ograniczony dla pewnych grup mieszkańców dostęp, można więc uznać za swego rodzaju niesprawiedliwość społeczną i czynnik prowadzący do zwiększania nierówności. Niektórzy mogą zostać nawet w ten sposób wykluczeni z możliwości normalnego funkcjonowania w mieście. W rezultacie wzrasta niezadowolenie mieszkańców oraz pojawiają się konflikty społeczne. Optymalną sytuacją jest więc zapewnienie dostępu do usług komunikacyjnych wszystkim mieszkańcom, ale jest to zadanie bardzo trudne, a często wręcz niewykonalne ze względu na liczne bariery ekonomiczne, przestrzenne, prawne itd. (Litman 2007). W wyniku słabej dostępności komunikacji publicznej w miastach mieszkańcy wybierają alternatywne metody podróżowania. Częściej zaczynają korzystać z samochodu jako środka transportu.W skrajnych przypadkach może dochodzić do sytuacji, w której w mieście mimo funkcjonowania komunikacji zbiorowej natężenie ruchu jest tak duże, że pojazdy nieustannie stoją w zatorach i korkach. Znacznemu pogorszeniu ulega wtedy także jakość powietrza atmosferycznego (w wyniku dużych ilości zanieczyszczeń emitowanych przez samochody).(fragment tekstu)
Twórcy
 • Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
Bibliografia
 • Accessible bus stop guidance. 2006. Transport for London, London.
 • Avishai C., Marguier P. 1985. Passenger waiting time at transit stops. Traffic Engineering and Control, 26, 6: 327-329.
 • Banister D. 2005. Unsustainable transport. City transport in the new century. Routledge, New York.
 • Banister D., Button K., Nijkamp P. 1999. Environment, land use and urban policy. Elgar Publishing, Northhampton.
 • Beim M. 2007. Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i automatów komórkowych. Rozprawa doktorska pod kierunkiem prof. UAM dra hab. W. Ratajczaka. WNGiG UAM, Poznań.
 • Beim M., Kossowski T., Mazurczak M. 2006. Stan i perspektywy rozwoju komunikacji publicznej kampusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w opinii studentów. Transport i Komunikacja, 4: 66-71.
 • Beim M., Modrzewski B. 2008. Metro zamiast trzeciej ramy? Gazeta Wyborcza, 12.09.2008.
 • Beim M., Rakower R. 2006. Potrzeba innego spojrzenia na komunikację. Gazeta Wyborcza, 30.11.2006.
 • Beim M., Rychlewski J. 2005. Jakość ruchu pieszego w warunkach presji motoryzacyjnej na przykładzie Poznania. Materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej "Transport a rozwój zrównoważony (Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego)", s. 61-74.
 • Bhut C., Handy S., Kockelman K., Mahmassani H., Chen Q., Weston L. 2000. Accessibility measures: formulation considerations and current applications. Center for Transportation Research., Austin.
 • Biuletyn Statystyczny. Poznań. III kwartał. 2008. Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 • Biuletyn Statystyczny. Poznań. IV kwartał. 2008. Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 • Brown J., Hess D.B., Shoup D. 2004. Waiting for the bus. Journal of Public: Transportation, 7, 4: 67-84.
 • Bus stop location guideline. 1999. Attachment to Clause 10 Hagley/Ferrymead Community Board Agenda, Christchurch.
 • Chojnicki Z. 1966. Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno- ekonomicznych. Studia KPZK PAN, 14. PWN, Warszawa.
 • Czyż T. 2002. Application of the potential model of the analysis of regional differences in Poland. Geographia Polonica, 75, 1: 13-24.
 • Dunaj B. (red.) 1999. Popularny słownik języka polskiego. Wilga, Warszawa.
 • Dutkiewicz P. 2005. Tramwaje w Poznaniu. Kolpress, Poznań.
 • Dydkowski G. 2005. Wybrane aspekty konkurencyjności lokalnego transportu zbiorowego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Transport, XXXX.
 • Gadziński J., Beim M. 2009. Dostępność przestrzenna lokalnego transportu publicznego w Poznaniu. Transport Miejski i Regionalny, 5: 10-16.
 • Gaffron P., Schubert U., Skala F., Wagner T. 2007. Planning urban structures for sustainable transport. [W:] S. Marshall, D. Banister (red.), Land use and transport. Elsevier, Oxford.
 • Gayda S., Lautso K. 2007. Urban sprawl and transport. [W:] S. Marshall, D. Banister (red.), Land use and transport. Elsevier, Oxford.
 • Gent C., Symonds G. 2005. Advances in public transport accessibility assessments for development control - a proposed methodology. Capita Symonds Ltd Transport Consultancy, London.
 • Harris R., Larkham P. 1999. Changing suburbs: foundation, form and function. E&FN Spon, London.
 • Hornig A., Dziadek S. 1987. Zarys geografii transportu lądowego. PWN, Łódź.
 • Iles R. 2005. Public transport in developing countries. Elseviere, Oxford.
 • Kohli K., Sahlen K., Silvertun A., Lofman O., Trell E., Wigertz O. 1995. Distance from the Primary Health Center: AGIS Method to Study GeographicalAccess to Health Care. Journal of Medical Systems, 19: 425-436.
 • Kondracki J. 1988. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa.
 • Kondracki J. 1994. Geografia Polski: mezoregiony fizycznogeograficzne. PWN, Warszawa.
 • Krych A. 2005. Szybki i szybszy tramwaj - ewaluacja idei i aplikacji na przykładzie Poznania.
 • Materiały konferencji "Transport publiczny w Warszawie kluczem harmonijnego rozwoju stolicy Polski", s. 43-60.
 • Krych A. 2008. W obronie trzeciej ramy. Gazeta Wyborcza, 7.11.2008.
 • Kuczyński J. (red.) 2006. Zasilanie budżetu miasta Poznania z efektów inwestycji powstałych w wyniku realizacji Programu III Rama Komunikacyjna - prognoza na lata 2007-2050. Centrum Ekspertyz Gospodarczych, Poznań.
 • Lijewski T. 1977. Geografia transportu Polski. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Litman T. 1999. Transportation Cost Analysis for Sustainability. Victoria Transport Policy Institute, Victoria.
 • Litman T. 2007. Evaluating transport equity. Victoria Transport Policy Institute, Victoria.
 • Litman T. 2008. Evaluating Accessibility for Transportation Planning. Victoria Transport Policy Institute, Victoria.
 • Litman T. 2009. Transportation Cost and Benefit Analysis: Techniques, Estimates and Implications. Victoria Transport Policy Institute, Victoria.
 • Loose W. 2001. Flächennutzungsplan 2010 Freiburg - Stellungnahme zu den verkehrlichen Auswirkungen. Öko-Institut e.V., Freiburg.
 • Majewski B. 2008. Dostępność i rozwój system komunikacji publicznej w Poznaniu. Praca magisterska wykonana pod kierunkiem prof. UAM dra hab. W. Ratajczaka. WNGiG UAM, Poznań.
 • Majewski B. 2008. Konkurencyjność transportu publicznego w Poznaniu w ujęciu czasowym - studium przypadku: północne dzielnice. [W:] P. Churski (red.), Praktyczne aspekty badań regionalnych - varia vol. I. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 4: 83-102.
 • Majewski B., Beim M. 2008. Dostępność komunikacji publicznej w Poznaniu. [W:] T. Czyż, T. Stryjakiewicz, P. Churski (red.), Nowe kierunki i metody w analizie regionalnej. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 3: 115-124.
 • Mazurek T. 1965. Komunikacja miejska. Cz. 1. Planowanie trans komunikacyjnych w miastach oraz eksploatacja komunikacji miejskich. PAN, Łódź: Mess P. 2010. Transport for suburbia. Beyond the automobile age. Earthscan, London.
 • Murray A.T., Davis R., Stimson R.J., Ferreira L. 1998. Public Transportation Access. [W:] Transportation Research. Part D. Transport and Environment, 3, 5: 319-328.
 • Potrykowski M., Taylor Z. 1980. Metody ilościowe i modele w geografii transportu. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Potrykowski M., Taylor Z. 1982. Geografia transportu: zarys problemów, modeli i metod badawczych. PWN, Warszawa.
 • Prognoza ludności na lata 2003-2030. 2002. GUS, Warszawa.
 • Proost S., Dender K.V. 2008. Optimal urban transport pricing in the presence of congestion, economies of density and costly public funds. Transportation Research, A, 42, 9: 1220-1230.
 • Raport roczny 2007. 2008. MPK Poznań Sp. z o.o., Poznań.
 • Ratajczak W. 1988. Grafy rozmyte w analizie liniowych układów geograficznych. [W:] T. Czyż (red.), Problemy metodologiczne analizy przestrzennej w geografii społeczno-ekonomicznej. UAM, Poznań, s. 29-44.
 • Ratajczak W. 1999. Modelowanie sieci transportowych. UAM, Poznań.
 • Regulski J. 1980. Rozwój miast w Polsce. PWN, Warszawa.
 • Reiljan J., Hinrikus M., Ivanov A. 2000. Key issues in defining and analyzing the competitiveness of a country. Tartu University Press, Tartu.
 • Rudnicki A. 1997. Przyczynek do dyskusji nad polityką transportową Poznania. Konferencja Naukowo-Techniczna SITK, Poznań.
 • Sessa C. 2007. Achieving sustainable cities with integrated land use and transport strategies. [W:] S. Marshall, D. Banister (red.), Land use and transport. Elsevier, Oxford.
 • Simpson B.J. 1994. Urban transport public today. E&FN Spon, London.
 • Sobolewski E., Łowiński J., Sikorski A. 1971. Miejska komunikacja szynowa. Arkady, Warszawa.
 • Szlagowska A., Babiak J. 2008. III rama: świetlana przyszłość czy upadek? Gazeta Wyborcza, 10.10.2008.
 • Taylor Z. 1979. Przestrzenna dostępność miejskiego systemu transportowego na przykładzie Poznania. Studia KPZK PAN, 67.
 • Taylor Z. 1999. Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej. Continuo, Wrocław.
 • Technical Guidance on Accessibility Planning in Local Transport Plans. 2004. Department for Transport, London.
 • Tracz M., Tarko A., Chodur J. 1992. Przepustowość skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. IGPiK, Warszawa.
 • Twigg L. 1990. Health based geographical information systems: Their potential examined in the light of existing data sources. Social Science and Medicine, 30: 143-155.
 • Tyler N. 2002. Accessibility and the Bus System: From Concepts to Practice. Thomas Telford Ltd, London.
 • Vickerman R.W. 1974. Accessibility, attraction and potential: a review of some concepts and their use in determining mobility. Environment and Planning, A, 6: 675-691.
 • Warunki życia mieszkańców Poznania. 2006. WRM UM w Poznaniu, Poznań.
 • Wesołowski J. 2008. Miasto w ruchu. Przewodnik po dobrych praktykach w organizowaniu transportu miejskiego. Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź.
 • White P. 1995. Public transport: its planning, management and operation. Spon Press, New York.
 • Wojcieszak J. 2000. 120 lat komunikacji miejskiej w Poznaniu. Wydawnictwo Miejskie, Poznań.
 • Wysokińska Z. 2002. Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu towarami technologicznie intensywnymi (high-tech). Studia Europejskie, 1: 127-146.
 • Wyszomirski O. 2006. Podstawowe uwarunkowania kształtowania oferty przewozowej w komunikacji miejskiej. Materiały XXXI Zjazdu Komunikacji Miejskiej, Gdańsk.
 • Wyszomirski O. 2008. Transport miejski. [W:] W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król (red.), Transport. Spedycja i logistyka w procesie integracji z Unią Europejską. PWN, Warszawa.
 • Yigitcanlar T., Sipe N., Evans R., Pitot M. 2007. AGIS-based land use and public transport accessibility indexing model. Australian Planner, 44, 3: 30-37.
 • Załuski D. (red.) 2006. Dworzec kolejowy w strukturze miasta. Biblioteka Urbanisty, 8. Urbanista, Warszawa.
 • Żynda S. 1996. Geograficzne położenie miasta. [W:] L. Kurek (red.), Środowisko naturalne miasta Poznania. Cz. I. WOŚ UM w Poznaniu, Poznań, s. 5-8.
 • Obwieszczenie RR 113/2008 - Uruchomienie autobusów od 20.09.2008 r.
 • Obwieszczenie RR 115/2008 - Uruchomienia pociągów od 20.09.2008 r.
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Szczegółowy opis priorytetów (wersja 3.0), 2008.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
 • Uchwała nr L/673/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Poznania na lata 2009-2013.
 • Uchwała nr LVI/592/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie Planu Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005-2010.
 • Uchwała nr XLII/502/V/2008 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu Drogowego dla Miasta Poznania.
 • Uchwała nr XLIX/20/IV/2004 z 6 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia "Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego aglomeracji poznańskiej na lata 2004-2013" (ZPRTP).
 • Uchwała nr XLVI/598/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym Poznania.
 • Uchwała nr XLVII/618/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Poznania na lata 2009-2013.
 • Uchwała nr XVI/132/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 19.06.2007 r. w sprawie sposobu ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabrania ze sobą rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.
 • Uchwała nr XXIII/269/III/99 z 18 listopada 1999 r. w sprawie przyjęcia i wdrażania polityki transportowej Poznania.
 • Uchwała Rady Miasta Poznania nr LXVII/781/III/2001 z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Poznaniu.
 • Uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 r. nr XXXI/299/V/2008 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, uchwalonego uchwałą nr XXII/276/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591). Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego (wersja 3.0.). 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577956

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.