PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | R. 22, nr 2, t. 1 Rozwój zrównoważony - aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowo-techniczne w wymiarach globalnym, krajowym i regionalnym | 177--187
Tytuł artykułu

Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw a ryzyko ponoszone przez klientów podczas zawierania transakcji kupna-sprzedaży

Warianty tytułu
The Concept of Corporate Social Responsibility and Risk Incurred by Customers when Entering Into a Purchase and Sale Transaction
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw to temat ciągle aktualny i ważny z punktu widzenia problemów społecznych, gospodarczych. Wymusza to unikalny sposób myślenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, która - w myśl koncepcji - powinna oznaczać odpowiedzialność wobec wszystkich interesariuszy. Celem artykułu jest ukazanie związku między podejmowaniem odpowiedzialnych społecznie działań przez przedsiębiorstwa, a poszczególnymi subkategoriami ryzyka ponoszonego przez klientów w związku z zawieraniem transakcji kupna-sprzedaży. Podstawą rozważań jest analiza literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)
EN
The concept of corporate social responsibility is a still relevant and important topic from the point of view of social, economic problems and enforces a unique way of thinking about business, that means accountability to all stakeholders. The aim of this article is to show the relationship between undertaking socially responsible business activities and the risk borne by clients related to the purchase and sale transactions. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Bibliografia
 • Anam L., Odpowiedzialny biznes w łańcuchu dostaw [w:] CSR w łańcuchu dostaw i w partnerstwie biznesowym. Doświadczenia firm skandynawskich, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, Warszawa 2012.
 • Antczak Z., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw/biznesu (zagadnienia definicyjno-systematyzyjne), [w:] Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu. Koncepcje zarządzania, Weiss E., Godlewska M., Bitkowska A. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Warszawa 2008.
 • Bernatt M., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 • Bylok F., Budowa zaufania konsumenckiego jako czynnik determinujący sukces przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu, Zarządzanie i Finanse vol 4 nr 1, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.
 • Freeman R.E., Reed D.L., Stockholders and stakeholders: a new perspective on corporate governance, California Management Review vol. 25, no. 3, 1983.
 • Głuszek E., Skuteczność inicjatyw z zakresu CSR jako strategii zabezpieczania reputacji przedsiębiorstwa na wypadek kryzysu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 220/2011.
 • Grabowski M., Zając A., Dane, informacja, wiedza - próba definicji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 798, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2009.
 • Idasz-Balina M., Balina R., Narzędzia CSR w kreowaniu wizerunku banku spółdzielczego, Zarządzanie finansami i rachunkowość 4 (3) 2016, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016.
 • Kaźmierczak M., Wpływ społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa na zarządzanie łańcuchem dostaw, Studia Oeconomica Posnaniensia vol. 4, no. 12, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016.
 • Korpus J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy, Placet, Warszawa 2006.
 • Krzepicka A., Opakowanie jako wartość dla polskiego klienta, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 52, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2011.
 • Maciejewski G., Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010.
 • Maryniak A., Marketing zrównoważony w kontekście CSR, "Marketing i Rynek" 2014, nr 8.
 • Michalczuk G., Raportowanie informacji na temat zasobów niematerialnych w sprawozdawczości rocznej spółek, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 2/2016 (80), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016.
 • Paliwoda-Matiolińska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 • Rok B., Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu, Poltex, Warszawa 2013.
 • Rudnicki L., Wpływ ryzyka na zachowanie konsumenta na rynku turystycznym, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie nr 1(9), Tarnów 2006.
 • Rumianowska I., Ekokonsumpcja jako warunek efektywniejszego wykorzystania zasobów przyrodniczych a świadomość i zachowania konsumentów polskich, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 318, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.
 • Sachs J., Nasze wspólne bogactwo. Ekonomia dla przeludnionej planety, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Stachowicz J., Dylematy kształtowania pożądanych kompetencji menedżerów współczesnych przedsiębiorstw, [w:] Społeczna odpowiedzialność w biznesie, Bojar M. (red.), Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2007.
 • Tarczydło B., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wybrane przykłady, [w:] Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami. Kultura organizacji. Społeczna odpowiedzialność, Stankiewicz J. (red.), Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2010.
 • Włodarczyk J., Informacja i jej znaczenie dla konsumenta - wybrane aspekty, Studia Ekonomiczne nr 38. Wybrane zagadnienia makroekonomiczne w ujęciu teoretycznym i empirycznym, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2006.
 • Wołowiec T., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa nową formułą zarządzania, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw nr 3, Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577958

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.